Nakomelingen van Halbe Hindricks & Nieske Duirtsvorige  Tweede generatie  Volgende


2. Hindrik Halbes (Halbe1) werd gedoopt op 26 september 1717 in Noordhorn en is overleden vr 12 juli 1783.

Bijzonderheden

Beroep: landgebruiker op "Norrits", 17 juni 1755, Noordhorn. 18

Kerk: lidmaat op belijdenis, 26 juni 1761, Noordhorn.

Hindrik trouwde met Trijntje Jans op 17 mei 1750 in Lutjegast. Trijntje werd geboren in Ruigewaard, Grijpskerk. Zij kregen geen kinderen.

Notitie bij het huwelijk: "Hindrik Halbes, van Lutjegast & Trijntje Jans, van Ruigewaard onder Grijpskerk".

Hindrik trouwde vervolgens met Feijke Jans, dochter van Jan Abels en Trijnie Pieters, op 16 september 1753 in Grijpskerk. Feijke werd geboren in De Waard, Grijpskerk en werd gedoopt op 5 november 1724 in Grijpskerk. Feijke was ook bekend als Fijke Jans en Teeke Jans.

Notitie bij het huwelijk: "Hindrik Halbes, van Buitenpost & Fijke Jans, van Waard".

Notitie bij het onderzoek: Gezien de naam van derde kind Trijntje is onderstaande dopeling waarschijnlijk onze Feijke Jans:
Doop 05-11-1724 Grijpskerk: Feikjen
Geslacht v Vader Jan Abels Moeder Trijnje Pieters


Kinderen uit dit huwelijk

+ 13 M    i. Jan Hendriks Schripsema werd gedoopt op 3 juni 1754 in Buitenpost (Fr)19 en is overleden op 24 maart 1837 in Niebert op 82-jarige leeftijd.

   14 M    ii. Halbe Hindriks werd gedoopt op 23 mei 1756 in Noordhorn.

Notitie bij het onderzoek: Op 1-9-1793 trouwde in Drachten een zekere Halbe Hendriks van Noorderdrachten met Maaike Minnes van Noorderdrachten...

Op 30-1-1807 (ond.) en 15-2-1807 trouwde in Leeuwarden een zekere Halbe Hendriks [=Sonnega] van Leeuwarden met Grietje Jilderts (Jillerts) [=van der Veer] van Leeuwarden...
Hieruit kinderen:
Tryntje * 2-9-1807, ~6-9-1807 Leeuwarden
Agnietje *1-10-1809, ~15-10-1809 Leeuwarden
Hendrik *24-3-1813, ~31-3-1813 Leeuwarden

Halbe Hendriks Zonninga
Overlijdensdatum: 17-08-1822
Leeftijd: 53 jaar, dus geboren 1768/1769

   15 V    iii. Trijntje Hindriks werd gedoopt op 24 september 1758 in Noordhorn.

Notitie bij het onderzoek: Een mogelijkheid...
Noordhorn:
Huwelijksproclamatie op 10-05-1795
Geert Jans, van Zuidhorn & Bruid Trijntje Hindriks, van Noordhorn

Kinderen te Zuidhorn (moeilijk te zeggen):
Sijtske 13-11-1796
Hindrikje 26-08-1798
Klaas 06-10-1799
Hindrik 05-02-1809

   16 V    iv. Nieske Hindriks werd gedoopt op 29 maart 1761 in Noordhorn.

Notitie bij het onderzoek: Zij kan niet dezelfde zijn als Nieske Hendriks van Kommerzijl & Eite Mients Pel van Strobosch, die trouwden te Gerkesklooster.
Maar misschien wel Nieske (Meiske) Hindriks van Noordhorn (Oldehove) & Albert Alberts...
Helaas vind ik geen kinderen van deze laatsten.

4. Anje Halbes (Halbe1) werd gedoopt op 18 mei 1721 in Noordhorn en is overleden in september 1753 in Lutjegast op 32-jarige leeftijd.

Anje trouwde met Cornelis Derks, zoon van Derk en NN, op 29 juni 1749 in Lutjegast. Cornelis werd geboren in Dorp, Doezum.

Notitie bij het huwelijk: "Cornelis Derks & Anje Halbes van Lutjegast".

Notitie bij het onderzoek: Cornelis Derks is mogelijk steeds dezelfde persoon, al is dit niet zeker.
Vr zijn huwelijk met Anje Halbes:
Lutjegast: "Op 17-10-1747 overlijdt Aagtie Hindrix Huisvrouw van Cornellis Derks te Lutjegast".
Na het overlijden van Anje Halbes:
Oldekerk
: "Op 3 sept. 1763 Sijn als lidmaaten der Gemeente van Lutkegast tot ons overgekoomen Cornelis Derks en Trijntjen Beerents egtelieden".

Veel later, op 4 april 1787, wordt een zekere Anne Cornelis van Oldekerk lidmaat aldaar. Misschien is hij een kind uit dit laatste huwelijk, omdat uit het huwelijk met Anje Halbes een eerder kind Anne vroeg overleed. De Anne Cornelis van Oldekerk is dan mogelijk de man van IJke Jans; samen laten die op 27 mei 1787 Trijntje Annes dopen. Let ook op Derck Cornelijs van Grijpskerk & Anne Hansens van Eexta die trouwen in Grijpskerk op 1.3.1626
Zie Lidmaten en ook LXX c 5.

Bijzonderheden

Kerk: lidmaat na belijdenis, 27 maart 1750, Lutjegast. 20

Rechtszaak: 6 september 1756. 21

Voogdij: 12 januari 1761. 22

Boedelinventaris: 14 januari 1761. 23

Kerk: lidmaat met attestatie van Lutjegast, 3 september 1763, Niekerk, Oldekerk en Faan.

Kinderen uit dit huwelijk

   17 M    i. Derk Cornelis werd gedoopt op 26 april 1750 in Lutjegast.

   18 V    ii. Geeske Cornelis werd gedoopt op 27 juni 1751 in Lutjegast en is overleden in juni 1752 in Lutjegast op 1-jarige leeftijd.

   19 M    iii. Anne Cornelis werd geboren vr september 1753 en is overleden op 30 januari 1756 in Lutjegast.

Notitie bij het overlijden: "Overleden 30 januari 1756: Cornellis Derks, kind Anne".
Hier staat dus geen moeder bij...

   20 M    iv. NN Cornelis werd geboren vr september 1753.

Notitie bij het onderzoek: Onleesbaar, het zou een Halbe Cornelis geweest kunnen zijn.
[Vervelend, bron kwijt. Waar vond ik deze?]

7. Sipke Halbes (Halbe1) werd gedoopt op 23 februari 1727 in Lutjegast en is overleden na 22 februari 1799.

Twee van zijn kinderen noemen zich Wattema, een naam die al in de 14e eeuw voorkomt in de Westerhorn bij Grijpskerk. Daar lag de Wattemaheerd, ten westen van de Sappemaheerd. De boerderij Ooster Froma van Sipkes vader Halbe Hindricks lag tussen de Wattemaheerd en de Sappemaheerd.

Notitie bij het onderzoek: Zou Sipke Halbes iets te maken hebben met de andere, oudere Sijpke Halbes & Jantie, die in 1699 land gebruiken op de Noordhorner Gast? En/of met de doopsgezinde Sipke Halbes & Anje Bernardus, ook al te Noordhorn.
Halbe Hindricks kwam bij zijn eerste huwelijk in 1711 ook van Noordhorn...

Bijzonderheden

Voogdij: voogd over de minderjarige zoon van wijlen Anje Halbes en Cornelis Derks, omstr 14 januari 1762. 25

Beroep: landbouwer, Doezum. 26,27

Geldzaken: Hij sloot verschillende leencontracten, 13 mei 1782, Grijpskerk. 28,29

Bezit: boerenbehuizing met landerijen, 23 juni 1783, Opende. 30

Boedelinventaris: debiteur bij een boedelinventaris van Hendrik Lijkels, 17 april 1792. 31

Geldzaken: Huur, 22 februari 1799, Grootegast. 32

Sipke trouwde met Antje Frankes, dochter van Franke Brugts en Anke Jans, op 13 juli 1755 in Grootegast. Antje werd gedoopt op 1 augustus 1723 in Doezum en is overleden op 31 december 1808 in Doezum op 85-jarige leeftijd.

Huwelijk

Huwelijkscontract: 4 juni 1755, Doezum. 33

Kinderen uit dit huwelijk

   21 M    i. Halbe Sipkes werd geboren in 1756-1757 in Doezum en is overleden op 1 november 1807 in Dorp, Doezum op 51-jarige leeftijd.

+ 22 M    ii. Jan Sipkes Wattema werd gedoopt op 27 juni 1756 in Doezum en is overleden op 5 oktober 1842 in Lutjegast op 86-jarige leeftijd.

   23 M    iii. Franke Sipkes werd gedoopt op 5 maart 1758 in Doezum.

+ 24 V    iv. Anke Sipkes Wattema werd gedoopt op 15 maart 1760 in Doezum en is overleden vr 20 mei 1810.

   25 M    v. Frank Sipkes werd gedoopt op 30 oktober 1763 in Doezum.

9. Duirt Halbes (Halbe1) werd gedoopt op 4 juni 1730 in Lutjegast en werd begraven op 1 februari 1795 in Noordwijk.

Bijzonderheden

Boedelinventaris: 9 december 1766. 34

Voogdij: 22 november 1779. 35

Bezit: landerijen. 36

Duirt trouwde met Dieverke Hotzes,37,38 dochter van Hodse Dootjes Scheerings en Hemke Meinderts, op 18 september 1763 in Lutjegast. Dieverke werd gedoopt op 3 april 1741 in Doezum, is overleden op 15 januari 1809 in Sebaldeburen op 67-jarige leeftijd en werd begraven in Sebaldeburen. Dieverke was ook bekend als Diewke Hotses.

Notitie bij het overlijden: Weduwe, nalatende 3 kinderen.

Bijzonderheden

Nalatenschap:

Kinderen uit dit huwelijk

+ 26 M    i. Halbe Duirts Schripsema werd gedoopt op 2 december 1764 in Lutjegast en is overleden op 7 augustus 1812 in Grootegast op 47-jarige leeftijd.

   27 V    ii. Nieske Duirts werd gedoopt op 13 maart 1768 in Lutjegast en is overleden op 21 juni 1770 in Lutjegast op 2-jarige leeftijd.

+ 28 M    iii. Hotze Duurts Schripsema 39 werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 29 september 1771 in Lutjegast en is overleden op 26 juni 1830 in Lutjegast op 58-jarige leeftijd.

+ 29 M    iv. Jakob Duirts Schripsema 40 werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 28 maart 1779 in Lutjegast en is overleden op 4 december 1842 in Aduard op 63-jarige leeftijd.

10. Jacob Halbes (Halbe1) werd gedoopt op 11 april 1735 in Lutjegast.

Bijzonderheden

Woonplaats: 6 maart 1776, Kollum (Fr).

Jacob trouwde met Lijs Lijkels, dochter van Lijkel Jans 41 en Sjoukje IJtzes, op 25 juni 1758 in Lutjegast. Lijs werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 31 maart 1730 in Doezum en is overleden vr 15 februari 1761. Lijs was ook bekend als Lijsbet Lijkels.

Huwelijk

Huwelijksproclamatie: 4 juni 1758, Grootegast en Doezum.

Jacob trouwde vervolgens met Sieke Tjerks, dochter van Tjerk Lykles Reidendein en Ytske Nannes,42 op 15 februari 1761 in Kollum (Fr). Sieke werd geboren circa 1720 in Jislum (Fr)43 en is overleden na 1762. Sieke was ook bekend als Sike Tjerks.

Notitie bij het huwelijk: Jakob Halbes, afkomstig van Lutjegast.
Sike Tjerks, afkomstig van Kollum.

Huwelijk

Huwelijksproclamatie: 25 januari 1761, Lutjegast.

Bijzonderheden

Belijdenis: belijdenis, 6 maart 1776, Kollum (Fr).

Kind uit dit huwelijk

   30 V    i. Ietske Jacobs werd gedoopt op 7 november 1762 in Kollum (Fr).

Notitie bij de doop: Kind van Jakob Halbes en niet genoemde moeder.

12. Agnieta Halbes (Halbe1) werd gedoopt op 15 mei 1740 in Lutjegast en is overleden vr 5 oktober 1777.

Agnieta trouwde met Fridse Pieters, zoon van Pieter Martens en Haske Willems,44 op 30 januari 1763 in Lutjegast. Fridse werd gedoopt op 25 augustus 1720 in Lutjegast.

Notitie bij het huwelijk: Het lijkt wel of alle 10 kinderen jong zijn gestorven; er is geen enkel nageslacht te vinden.
Maar in 1783, bij de verkoop van de nalatenschap van Nieske Duirts, zijn er wel onmondige kinderen met voogden waaronder voormond Harm Hindriks, de wedman.

Notitie bij het onderzoek: Mogelijk is Fridse genoemd naar Haske Willems' eerste man Fridse Tonnis?

Bijzonderheden

Boedelinventaris: 30 juni 1763. 45

Geldzaken: 46

Beroep: beklemde meijer op Noorder Feringa, 12 juli 1765, Lutjegast. 47,48,49

Beroep: arbeider, 27 oktober 1814.

Kinderen uit dit huwelijk

   31 M    i. Pieter Fridses werd gedoopt op 12 februari 1764 in Lutjegast.

   32 M    ii. Halbe Fridses werd gedoopt op 29 september 1765 in Lutjegast.

   33 M    iii. Halbe Fridses werd gedoopt op 7 december 1766 in Lutjegast.

   34 V    iv. Haske Fridses werd gedoopt op 31 januari 1768 in Lutjegast en is overleden als kind.

   35 M    v. Willem Fridses werd gedoopt op 2 april 1769 in Lutjegast.

   36 M    vi. Halbe Fridses werd gedoopt op 14 juli 1771 in Lutjegast.

   37 M    vii. Willem Fridses werd gedoopt op 2 augustus 1772 in Lutjegast.

   38 V    viii. Nijske Fridses werd gedoopt op 20 maart 1774 in Lutjegast.

   39 M    ix. Willem Fridses werd gedoopt in juni 1775 in Lutjegast.

   40 M    x. Willem Fridses werd gedoopt op 25 augustus 1776 in Lutjegast.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 29 februari 2016 met Legacy 8.0 van Millennia