Nakomelingen van Halbe Hindricks & Nieske Duirtsvorige  Derde generatie  Volgende


13. Jan Hendriks Schripsema (Hindrik2, Halbe1) werd gedoopt op 3 juni 1754 in Buitenpost (Fr)19 en is overleden op 24 maart 1837 in Niebert op 82-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Hendriks Schripsma en Jan Hendriks Schripzema.

Notitie bij de doop: "14 dagen oud".

Bijzonderheden

• Beroep: dagloner, Grootegast.

• Getuige: curator, 2 februari 1811. 50

Jan trouwde met Martje Harkes Kuiper, dochter van Harke Jacobs Kuipers 51,52,53 en Antje Derks, circa 1783. Martje werd gedoopt op 12 augustus 1753 in Oldekerk en is overleden op 21 januari 1815 in Lutjegast54 op 61-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Een paar maanden later worden er meubels verkocht.


Kinderen uit dit huwelijk

+ 41 V    i. Fijke Jans Schripsema werd geboren op 18 april 1784 in Lutjegast en is overleden op 2 juni 1833 in Doezum op 49-jarige leeftijd.

+ 42 V    ii. Anje Jans Schripsema 55 werd geboren op 15 september 1787 in Lutjegast en is overleden op 19 november 1858 in Aduard op 71-jarige leeftijd.

Jan trouwde vervolgens met Tietje Jakobs Kremer, dochter van Jacob Wessels 56 en Gaatske Hemmes,56 op 26 december 1816 in Grootegast. Tietje werd gedoopt op 14 september 1772 in Grootegast en is overleden op 17 april 1848 in Niebert op 75-jarige leeftijd. Tietje was ook bekend als Tyttje Jacobs Kreemer.

22. Jan Sipkes Wattema (Sipke7, Halbe1) werd gedoopt op 27 juni 1756 in Doezum en is overleden op 5 oktober 1842 in Lutjegast op 86-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Sips Wattema.

De naam Wattema kwam hier al in de 14e eeuw voor. In de 16e eeuw kwam deze naam voor in Kollumerland: daar was een zekere Bocke Wattema getrouwd met Eesck Popma. Zij woonden op de Haijema State, die door hun erfgenamen werd verkocht aan Wybet Mennes, die zich toen Haijema noemde. Wybet Mennes staat in mijn kwartierstaat op nr. 4384.
Op 26 november 1729 is er een geschil tussen een zekere Garbrant Claassen en Rudolf De Mepsche van Faan over de slijting van de halve grietenij en het buurrecht in de Noorderkluft te Lutjegast op Wattemastede vallende. De Wattemaheerd lag ten westen van Ooster Froma en komt later in bezit van Jan Sipkes Wattema. Het lijkt erop dat Jan Sipkes zich heeft genoemd naar deze boerderij. Voorzover bekend heeft de familie van Jan Sipkes de naam Wattema maar kort gebruikt; na 1 generatie waren er geen mannelijke naamdragers meer.

Bijzonderheden

• Beroep: landbouwer, Lutjegast.

• Landgebruik: 25 mei 1781, Lutjegast. 58,59,60,61

• Geldzaken: 28,62

• Volkstelling: 1 januari 1830, Grootegast. 63

• Nalatenschap: nalatenschap, 31 december 1842, Eibersburen, Grijpskerk. 64

Jan trouwde met Trijntje Jans,65 dochter van Jan Derks 66 en Teetje Jans,67,68,69,70,71,72,73 op 14 mei 1780 in Lutjegast. Trijntje werd gedoopt op 17 september 1756 in Westerhorn, Lutjegast en is overleden vσσr 12 april 1785.

Huwelijk

• Huwelijksproclamatie: 14 mei 1780, Grootegast en Doezum.

Trijntje Jans was een zuster van Jan Jans Feitsma en van Ebeltje Jans Doornbos.

Jan trouwde vervolgens met Grietje Everts, dochter van Evert Tonnis en Aafke Harms, op 12 april 1785. Grietje werd gedoopt op 12 juni 1761 in Grijpskerk en is overleden op 9 januari 1840 in Grootegast op 78-jarige leeftijd. Grietje was ook bekend als Gretie Everts.

Huwelijk

• Huwelijkscontract: 12 april 1785. 74

Kinderen uit dit huwelijk

   43 M    i. Evert Jans Wattema werd gedoopt op 14 mei 1786 in Lutjegast en is overleden op 4 oktober 1855 in Grootegast75 op 69-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Van het overlijden werd aangifte gedaan door:
Johannes Jans Dijk, 45, landbouwer te Lutjegast
Johannes Wobbes Bijstra?, 43, landbouwer te Lutjegast.
Hij zou gedoopt zijn te Niebert.

+ 44 V    ii. Aafke Jans Wattema werd gedoopt op 23 september 1787 in Lutjegast en is overleden op 17 maart 1850 in Groningen op 62-jarige leeftijd.

   45 V    iii. Antje Jans Wattema werd gedoopt op 27 december 1789 in Lutjegast.

+ 46 V    iv. Antje Jans Wattema werd gedoopt op 21 februari 1790 in Lutjegast en is overleden op 5 augustus 1868 in Stroobos (Fr) op 78-jarige leeftijd.

+ 47 V    v. Anke Jans Wattema werd gedoopt op 18 januari 1793 in Lutjegast en is overleden op 8 januari 1864 in Grootegast op 70-jarige leeftijd.

   48 V    vi. Grietje Jans Wattema werd gedoopt op 9 april 1798 in Lutjegast en is overleden op 17 januari 1877 in Grootegast op 78-jarige leeftijd.

   49 V    vii. Brugtje Jans werd gedoopt op 7 maart 1802 in Lutjegast.

24. Anke Sipkes Wattema (Sipke7, Halbe1) werd gedoopt op 15 maart 1760 in Doezum en is overleden vσσr 20 mei 1810.

Notitie bij de doop: Haar ouders woonden in Dorp bij Doezum.

Anke trouwde met Jan Cornelis Kooij, zoon van Cornelis Jans en Crijnje Alberts, op 10 juli 1791 in Lutjegast. Jan werd gedoopt op 9 februari 1755 in Middelstum en is overleden op 4 november 1830 in Grootegast op 75-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Kornelis Kooi.

Notitie bij het huwelijk: "Jan Cornelis van Middelstum & Anke Sipkes van Doezum gecopuleert".

Huwelijk

• Huwelijksproclamatie: 19 juni 1791, Grootegast.

Notitie bij het overlijden: Van zijn overlijden werd aangifte gedaan op 6-11-1830 door Egbert Arjens Heemstra, 51, dagloner en Hendrik Reits Reitenga, 27, tapper, beiden te Lutjegast, geen familie.
Jan Kornelis Kooi was 76 geworden (dus geboren 1753/1754), overleden in huis nummer 68, buiten beroep, weduwnaar van Annigjen Nijenhuis, zoon van wijlen Kornelis Jans & wijlen Crienje Alberts.

NB. Jan Kornelis wordt hier weduwnaar genoemd, terwijl Annigjen Jans Nienhuis bij haar overlijden in 1818 al van hem gescheiden was. Misschien blijf je dan weduwnaar?

Notitie bij het onderzoek: Ik vond 3 maal een Jan Kornelis Kooi, cq. Jan Cornelis Kooij van naar schatting ca 1750, levend in de buurt van Lutjegast... en getrouwd met
- Antje Lubbes
- Anke Sipkes Wattema
- Annigjen Jans Nienhuis (Nijenhuis)

Twee Jannen bleken in elk geval ιιn te zijn en achtereenvolgens getrouwd met Anke Sipkes en Annigjen Jans.
Het is opvallend dat bij deze twee huwelijken geen kind Cornelis Jans is, je zou een eerstgeborene van die naam verwachten.

Alleen bij Antje Lubbes was er een zoon Kornelis Jans Kooi, die ook nog broodbakker werd...
Jan Cornelis Kooij van Middelstum, was σσk bakker.
Met de onzekerheid van het onvindbare huwelijk met Antje Lubbes als slag om de arm, hou ik het er voorlopig op dat Jan Cornelis Kooij 3x dezelfde is en 3x getrouwd.

In dat geval trouwde Antje Jans Wattema met een halve neef.

De moeder van Jan Cornelis Kooij, Crijnje Alberts - huisvrouw van Cornelis Jans (mr. bakker) - kwam op 28 maart 1766 met attestatie van Middelstum naar Lutjegast. Dan zal de 11-jarige Jan Cornelis wel met haar meegekomen zijn.

In Middelstum is in glas (vier glazen ruitjes - Groninger Museum) een tekst gevonden:
"CORNELLIS JANS BACKER TOT NYEHOOFE MEDE DIACON GEWEEST IN DE GEMINTE JESU CHRISTI EN IS EYGENAER VAN DIE MOOLEN ALDAER, ANYE PIETERS SYN OVERLEDEN HUISVROU, ANNO 1692.
GODT WIET HET NU GEWIS OF DAER NOCH EEN LIEFIEN WEER VOOR MYN LICHAAM IS WANT HEEFT DE HEERE GENOMEN, HY KAN OOCK WEER...

Bijzonderheden

• Beroep: bakker, Lutjegast.

Kinderen uit dit huwelijk

   50 M    i. Sipke Jans Kooij werd gedoopt op 17 juni 1792 in Lutjegast.

+ 51 M    ii. Hendrik Jans Kooi werd geboren op 6 juni 1793 in Lutjegast en is overleden op 25 maart 1866 in Groningen op 72-jarige leeftijd.

+ 52 V    iii. Krijnje Jans Kooij werd geboren op 24 november 1794 in Grootegast en is overleden op 4 februari 1838 in Lutjegast op 43-jarige leeftijd.

   53 M    iv. Jakob Jans Kooij werd gedoopt op 1 juni 1797 in Lutjegast.

   54 V    v. Antje Jans Kooij werd gedoopt op 1 februari 1800 in Lutjegast.

Notitie bij de doop: Haar vader wordt bij de doop Jan Cornelis Bakker genoemd.

Antje trouwde met Olphert Jacobs Vonk, zoon van Jacob Olphers Vonk en Ida Jeltes, op 30 mei 1822 in Grootegast. Olphert werd geboren op 19 december 1790 in Ezinge en is overleden op 6 augustus 1877 in Gerkesklooster (Fr) op 86-jarige leeftijd.

   55 M    vi. Albert Jans Kooij werd geboren op 10 januari 1801 in Lutjegast, werd gedoopt op 7 februari 1801 in Lutjegast en is overleden op 11 mei 1821 in Grootegast op 20-jarige leeftijd.

   56 M    vii. Halbe Jans Kooij werd geboren op 10 januari 1801 in Lutjegast.

26. Halbe Duirts Schripsema (Duirt9, Halbe1) werd gedoopt op 2 december 1764 in Lutjegast en is overleden op 7 augustus 1812 in Grootegast op 47-jarige leeftijd. Halbe was ook bekend als Albert Duurts Schripsema.

Bijzonderheden

• Beroep: dagloner, Grootegast.

Halbe trouwde met Jantje Jannes, dochter van Jannes Berends Helmholt 77,78 en Aukjen Arends. Jantje werd geboren op 13 mei 1766 in Sebaldeburen, werd gedoopt op 27 mei 1766 in Sebaldeburen en is overleden in juli 1804 in Grootegast op 38-jarige leeftijd. Jantje was ook bekend als Jantje Jannes Helmholt.

Haar familie nam na 1811 de naam Helmholt aan. Wellicht werd haar die naam posthuum toegeschreven. Haar zoon Jannes ging door het leven als een Helmhold en niet als een Schripsema.

Bijzonderheden

• Beroep: dienstmaagd, Aduarderzijl.

Kinderen uit dit huwelijk

+ 57 V    i. Diewerke Halbes Schripsema werd gedoopt op 5 mei 1791 in Sebaldeburen en is overleden op 15 april 1827 in Den Ham op 35-jarige leeftijd.

+ 58 M    ii. Jannes Halbes Helmhold 79 werd geboren op 7 april 1795 in Grootegast, werd gedoopt op 10 mei 1795 in Grootegast en is overleden op 30 januari 1836 in Groningen op 40-jarige leeftijd.

+ 59 V    iii. Auktje Halbes Schripsema werd geboren op 5 december 1797 in Doezum, werd gedoopt op 21 januari 1798 in Doezum en is overleden op 28 september 1831 in Feerwerd op 33-jarige leeftijd.

Halbe trouwde vervolgens met Jeike Arents Slagter op 15 mei 1806 in Sebaldeburen. Jeike werd geboren op 22 november 1779 in Peize (Dr) en is overleden op 8 februari 1836 in Peize (Dr) op 56-jarige leeftijd. Jeike was ook bekend als Feike Arents, Jeltje en Jaichien Arents.

Notitie bij het huwelijk: Halbe Duurts, van Sebaldeburen & Jeltje Arents, van Peize".

Kinderen uit dit huwelijk

   60 V    i. Grietje Halbes werd geboren op 4 april 1807 in Sebaldeburen, werd gedoopt op 3 mei 1807 in Sebaldeburen en is overleden op 1 oktober 1807 in Sebaldeburen.

   61 V    ii. Grietje Halbes werd geboren op 22 juli 1809 in Grootegast, werd gedoopt op 27 augustus 1809 in Grootegast en is overleden op 29 augustus 1812 in Grootegast op 3-jarige leeftijd.

+ 62 V    iii. Duurtje Halbes Schripsema werd geboren op 29 juni 1812 in Doezum en is overleden op 19 februari 1891 in Roderveld (Dr)80 op 78-jarige leeftijd.

28. Hotze Duurts Schripsema 39 (Duirt9, Halbe1) werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 29 september 1771 in Lutjegast en is overleden op 26 juni 1830 in Lutjegast op 58-jarige leeftijd. Hotze was ook bekend als Hotze Duurts Schripzema.

Bijzonderheden

• Beroep: dagloner, arbeider en landbouwer, Lutjegast.

• Getuige: 20 juni 1826, Grootegast.

• Getuige: aanwezig bij de openbare veiling van Hilmahuis, 10 januari 1829, Grijpskerk. 81

• Volkstelling: 1 januari 1830, Grootegast. 82

Hotze trouwde met Grietje Willems Kooij, dochter van Willem Jans Kooij en Menstje Boukes, op 7 oktober 1798 in Visvliet. Grietje werd geboren in Visvliet, werd gedoopt op 6 april 1777 in Visvliet en is overleden op 2 september 1818 in Lutjegast op 41-jarige leeftijd.

Zij is een Oudgrootmoeder. Haar broer Jan Willems Kooij 70 is een Oudgrootvader. Hij staat dus ook in mijn kwartierstaat. Hun ouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).


Kinderen uit dit huwelijk

+ 63 M    i. Willem Hotzes Schripsema werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 9 maart 1799 in Lutjegast en is overleden op 30 oktober 1883 in Burum (Fr) op 84-jarige leeftijd.

+ 64 M    ii. Duurt Hotzes Schripsema werd geboren op 3 februari 1806 in Lutjegast, werd gedoopt op 23 februari 1806 in Lutjegast en is overleden op 25 juli 1838 in Burum (Fr) op 32-jarige leeftijd.

+ 65 M    iii. Bouke Hotzes Schripsema werd geboren op 7 november 1810, werd gedoopt op 2 december 1810 in Lutjegast, is overleden op 1 februari 1894 in Grand Rapids, MI, USA op 83-jarige leeftijd en werd begraven in Oak Hill Cemetery, Grand Rapids, MI, USA.

+ 66 M    iv. Jacob Hotzes Schripsema werd geboren op 19 november 1815 in Grootegast en is overleden op 19 januari 1879 in Lutjegast op 63-jarige leeftijd.

Hotze trouwde vervolgens met Trientje Jans Zwart, dochter van Jan Klazes en Jeltje Jillens Zwart,83 op 18 december 1823 in Grootegast. Trientje werd geboren op 1 februari 1792 in Gerkesklooster (Fr) en werd gedoopt op 18 maart 1792 in Gerkesklooster (Fr).

Bijzonderheden

• Beroep: daglonersche, Lutjegast.

Kinderen uit dit huwelijk

+ 67 M    i. Jan Hotzes Schripsema werd geboren op 1 maart 1824 in Lutjegast en is overleden vσσr 1890 in USA.

   68 V    ii. Jeltje Hotzes Schripsema werd geboren op 12 mei 1828 in Lutjegast en is overleden op 16 juli 1829 in Grootegast84 op 1-jarige leeftijd.

   69 V    iii. Dieuke Hotzes Schripsema werd geboren op 12 mei 1828 in Lutjegast en is overleden op 20 maart 1830 in Grootegast85 op 1-jarige leeftijd.

29. Jakob Duirts Schripsema 40 (Duirt9, Halbe1) werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 28 maart 1779 in Lutjegast en is overleden op 4 december 1842 in Aduard op 63-jarige leeftijd. Jakob was ook bekend als Jacob Duurts Schripsma.

Bijzonderheden

• Beroep: arbeider, Aduard.

Jakob trouwde met Roelfke Gerrits Olthoff,40 dochter van Gerrit Luitjens Olthoff en IJdje Jacobs Rozema, op 15 februari 1807 in Fransum. Roelfke werd gedoopt op 1 maart 1788 in Fransum en is overleden op 29 december 1853 in Aduard op 65-jarige leeftijd.

Bijzonderheden

• Beroep: arbeidster, Aduard.

Kinderen uit dit huwelijk

+ 70 V    i. Itje Jacobs Schripsema werd geboren op 29 juli 1807 in Fransum en is overleden op 12 november 1851 in Aduard op 44-jarige leeftijd.

   71 V    ii. Diewerke Schripsema werd geboren op 2 april 1809 in Aduard en is overleden op 22 augustus 1839 in Aduard op 30-jarige leeftijd.

+ 72 M    iii. Gerrit Olthof Schripsema 86 werd geboren op 14 februari 1811 in Fransum, werd gedoopt op 3 maart 1811 in Fransum en is overleden op 15 februari 1886 in Aduard op 75-jarige leeftijd.

+ 73 M    iv. Durandus Jacobs Schripsema werd geboren op 22 maart 1813 in Aduard en is overleden op 5 augustus 1875 in Garnwerd op 62-jarige leeftijd.

+ 74 M    v. Luitje Jacobs Schripsema werd geboren op 22 juni 1815 in Aduard en is overleden op 15 oktober 1864 in Zuidhorn op 49-jarige leeftijd.

+ 75 M    vi. Jan Jacobs Schripsema werd geboren op 9 mei 1817 in Aduard, is overleden op 5 juli 1900 in Grand Rapids, MI, USA op 83-jarige leeftijd en werd begraven in 1900 in Greenwood Cemetery, Walker Twp, MI, USA.

+ 76 V    vii. Neiske Jacobs Schripsema werd geboren op 13 mei 1819 in Aduard en is overleden op 17 april 1894 in Aduard op 74-jarige leeftijd.

+ 77 M    viii. Jacob Jacobs Schripsema werd geboren op 7 juni 1821 in Aduard en is overleden op 5 augustus 1886 in Noordhorn op 65-jarige leeftijd.

+ 78 M    ix. Pieter Jacobs Schripsema werd geboren op 27 oktober 1823 in Aduard en is overleden op 21 oktober 1911 in Groningen op 87-jarige leeftijd.

   79 M    x. Johannes Jacobs Schripsema werd geboren op 4 mei 1832 in Aduard en is overleden op 25 april 1836 in Aduard op 3-jarige leeftijd.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 29 februari 2016 met Legacy 8.0 van Millennia