Nakomelingen van Cornelis Jansen & Alijt Drewesvorige  Vijfde generatie  Volgende


15. Wijtske Karsses (Hilje Cornelis9, Cornelis7, Onne2, Cornelis1) werd geboren op 25 december 1707 in Garnwerd en is overleden op 15 augustus 1782 in Mensingeweer op 74-jarige leeftijd.

Notitie bij het onderzoek: Vgl Wijtske Karstens...

Bijzonderheden:

Zij was in oktober 1751 lidmaat te Mensingeweer. Wijtske Cars vrouw van Jilte Hebbes. overl. 15 Aug. 1782 oud ruim 70 jaren.

Wijtske trouwde met Claas Jans.

Kinderen uit dit huwelijk:

   20 M    i. Cornelis Clasen werd gedoopt op 10 september 1730 in Winsum.

Notitie bij de doop: Op Ripperda.

   21 V    ii. Jantje Clasen werd gedoopt op 20 januari 1732 in Winsum.

Notitie bij de doop: Op Ripperda.

Jantje trouwde met Jan Tonnis, zoon van Tonnis Jans en NN, op 28 september 1761 in Wetsinge. Jan is overleden vr 25 mei 1772.

Huwelijk:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 28 september 1761 te Wetsinge. Bg: Tonnis Jans als vader en Anje Luitjens als stiefmoeder.
Bd: Wijtske Kars als moeder; Jan Clasens als broeder.

   22 M    iii. Cornelis Clasen werd gedoopt op 11 oktober 1733 in Winsum.

Notitie bij de doop: op Ripperda.

+ 23 V    iv. Hilje Klaassens werd gedoopt op 21 november 1734 in Winsum en is overleden na 7 november 1811.

   24 M    v. Jan Clasen werd gedoopt op 17 februari 1737 in Winsum.

Notitie bij de doop: Op Ripperda.

   25 M    vi. Cornelis Clasen werd gedoopt op 25 december 1739 in Winsum.

Notitie bij de doop: Op Ripperda.

Wijtske trouwde vervolgens met Jilte Hebbes, zoon van Hebbe Jiltes en Peterke Sijmens, op 16 december 1742 in Mensingeweer en Maarslag. Jilte werd geboren op 27 maart 1715 in Oostum en werd gedoopt op 29 maart 1715 in Garnwerd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   26 M    i. Jacob Jiltes werd geboren in Mensingeweer en werd gedoopt op 21 maart 1745 in Mensingeweer.

   27 V    ii. Greetje Jiltes Cammenga werd gedoopt op 15 mei 1750 in Mensingeweer en is overleden op 2 maart 1829 in Mensingeweer op 78-jarige leeftijd. Greetje was ook bekend als Grietje Jeltes Kamminga.

Notitie bij de doop: Opmerkingen dag onleesbaar

Greetje trouwde met Joost Jonkhart vr 4 december 1814. Joost is overleden vr 4 december 1814.

Greetje trouwde vervolgens met Kars Hendriks Goikema, zoon van Hendrik Jans en Ouckje Karsens, op 4 december 1814 in Leens. Kars werd geboren in Wierum, werd gedoopt op 25 januari 1756 in Oostwold, Hoge en Lagemeeden en is overleden op 9 november 1830 in Mensingeweer op 74-jarige leeftijd. Kars was ook bekend als Kars Hendriks Goikenga.

   28 M    iii. Simon Jiltes werd geboren in Mensingeweer en werd gedoopt op 16 juni 1754 in Mensingeweer.

Notitie bij de doop: Opmerkingen arbeider tot Mensingeweer (Jilte).

   29 M    iv. Pieter Jiltes werd gedoopt op 20 oktober 1743 in Mensingeweer en is overleden in 1764 op 21-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Overleden op de eerste reis als schippersjongen.

   30 V    v. Aeltjen Jiltes werd gedoopt op 17 maart 1748 in Mensingeweer en is overleden op 21 januari 1754 in Mensingeweer op 5-jarige leeftijd.

16. Grietien Carstens (Hilje Cornelis9, Cornelis7, Onne2, Cornelis1) werd geboren op 18 september 1709 in Garnwerd en werd gedoopt op 29 september 1709 in Garnwerd.

Bijzonderheden:

Zij was op 25 december 1743 lidmaat te Baflo. Jan Cornelis Smit en Grietje Cars Echtel.

Grietien trouwde met Jan Cornelis op 22 augustus 1728 in Baflo en Rasquert. Jan werd geboren in Baflo.

Notitie bij het huwelijk: Attestatie naar Baflo.

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 18 juli 1728 te Garnwerd en Oostum.

Bijzonderheden:

Hij was smid te Baflo.

Hij was op 25 december 1743 lidmaat te Baflo. Jan Cornelis Smit en Grietje Cars Echtel.

Kinderen uit dit huwelijk:

   31 M    i. Cornellis Jans werd gedoopt op 11 september 1729 in Baflo en Rasquert.

Cornellis trouwde met Aaltje Derks Cleveringa, dochter van Derk Berends Cleveringa en Aucke Harmens, op 19 februari 1762 in Ulrum. Aaltje werd geboren circa 1730 en is overleden na 23 maart 1771.

Huwelijk:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 19 februari 1762 te Ulrum. 15

Zij tekenden een huwelijkscontract op 19 februari 1762 te Leens.

   32 V    ii. Hilje Jans werd gedoopt op 7 oktober 1730 in Baflo en Rasquert.

   33 M    iii. Cornelis Jans werd gedoopt op 17 augustus 1732 in Baflo en Rasquert.

+ 34 V    iv. Grietje Jans werd gedoopt op 1 augustus 1734 in Baflo en Rasquert.

   35 V    v. Grietje Jans werd gedoopt op 18 september 1735 in Baflo en Rasquert.

   36 V    vi. Roelfke Jans werd gedoopt op 2 maart 1738 in Baflo en Rasquert.

   37 V    vii. Nieske Jans werd gedoopt op 6 december 1739 in Baflo en Rasquert.

   38 V    viii. Nieske Jans werd gedoopt op 5 februari 1741 in Baflo en Rasquert.

   39 V    ix. Anje Jans werd gedoopt op 15 juli 1742 in Baflo en Rasquert.

   40 V    x. Grietje Jans werd gedoopt op 26 januari 1744 in Baflo en Rasquert.

17. Trienje Carsens (Hilje Cornelis9, Cornelis7, Onne2, Cornelis1) werd geboren op 25 december 1712 in Garnwerd, werd gedoopt op 1 januari 1713 in Garnwerd en is overleden op 3 december 1781 in Eenrum10 op 68-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: "... Den 3. December is overleden aan een kwijnende ziekte en verval van levenskracht door ouderdom Trienje Karssens, wedwe van Elze Bruins, nalatende 2 Zoons en 1 Dochter".

Trienje trouwde met Else Bruins, zoon van Bruin Elses en Ebeltje Mennes, op 29 november 1733 in Garnwerd. Else werd gedoopt op 11 juni 1697 in Eenrum en is overleden op 9 januari 1760 in Eenrum op 62-jarige leeftijd.

Notitie bij het huwelijk: Trientje kwam bij haar huwelijk "van Garnewerd".

Huwelijk:

Zij gingen op 1 november 1733 te Garnwerd in ondertrouw.

Bijzonderheden:

Voogdij: 24 november 1750, Eenrum. Also Else Bruins als voormont, Jurjen Geles als sibbe, en Martinus Hartzema als vreemde voogt hebben angesworen over de twe minderjaerige kinderen van wijlen Sijmen Bruins bij wijlen Stinje Tobias in egte verwekt.
Is sulks in actis getekent.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 41 M    i. Bruin Elses werd geboren circa 1733 in Eenrum.

+ 42 M    ii. Kars Elzes werd gedoopt op 4 oktober 1747 in Eenrum en is overleden op 23 augustus 1814 in Eenrum op 66-jarige leeftijd.

+ 43 V    iii. Hilje Elses werd gedoopt op 8 maart 1743 in Eenrum en is overleden vr 1814 in Baflo.


18. Cornelis Onnes (Onno10, Cornelis7, Onne2, Cornelis1) werd geboren circa 1715 en is overleden in Grijpskerk.11 Cornelis was ook bekend als Kornelis Kornelis Duisterwinkel, Kornelis Onnes Duisterwinkel, en Cnelis Oenes.

Notitie bij het overlijden: Toen dochter Emke Kornelis Duisterwinkel stierf in 1832 werd in de aangifte vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk. Daar is echter geen spoor van te vinden.

Duisterwinkel was (tot tenminste 1781, toen de kaart van Beckeringh getekend werd) een gehucht ten noorden van Garnwerd, aan de overkant van een in 1640 afgesneden meander (de Raken) in het Reitdiep, ingeklemd tussen Schilligeham, Bellingeweer en Klein Garnwerd. De vroegste Duisterwinkels die ik vond, met deze achternaam, komen echter uit de streek rond Grijpskerk en Visvliet. Het spoor terug naar naar Garnwerd loopt vooralsnog via Onno Cornelis, die gedoopt is in Garnwerd en die misschien de vader is van Kornelis Kornelis. De mensen van Duisterwinckel gingen in Garnwerd naar de kerk.

Notitie bij het onderzoek: Bij zijn huwelijk met Enneke Jans heette hij Cornelis Onnes en Cnelis Oenes. Bij de dood van zijn kinderen weten de aangevers zich te herinneren dat hij Kornelis Kornelis moet hebben geheten.
Met enig voorbehoud, er is namelijk geen rechtstreeks bewijs, zie ik als zijn vader: Onno Cornelis. Tot nu toe is er in het Doopregister van Garnwerd maar n Onno gevonden en ik weet niet of deze lang geleefd heeft en met wie hij getrouwd was. Hier is dus de missing link. De moeder van deze Onno is evenwel een Wijtske en daarbij past - net als bij Hilje - een dochter met dezelfde naam. Helaas is die is nog niet gevonden, maar wel een achterkleindochter. Dit, naast de locatie (Garnwerd, waar Duisterwinckel lag) en de juiste periode, vormt het schamele "bewijs" tot nu toe.

Dat "Kornelis Kornelis & Enneke Jans" dezelfden zijn als "Kornelis Onnes Duisterwinkel & Enje Gosseling" wordt aannemelijk gemaakt door twee feiten: 1. bij de afkondigingen (Niezijl en Grijpskerk) van hun huwelijk wordt Enneke Jans genoemd met Cornelis Onnes en met Cnelis Oenes en 2. hun dochter Emke Kornelis heeft bij haar huwelijkscontract een volle broeder Cornellis Cornellis als getuige. Het gebruiken van deze dubbele naam werd dus wel vaker vertoond in deze familie.

Cornelis trouwde met Enneke Jans, dochter van Jan Wennekes en Imke Mennes, in december 1749 in Grijpskerk. Enneke werd geboren op 14 oktober 1714 in Lutjegast20 en is overleden in Grijpskerk.21 Enneke was ook bekend als Enje Gosseling.

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 29 november 1749 te Niezijl. 22,23 In december 1749 deden ze het nogmaals in Grijpskerk.

Notitie bij het overlijden: In Grijpskerk is geen overlijdensakte van Enneke Jans of Enje Gosseling.

Notitie bij het onderzoek: Dat we hier de juiste Enneke voor ons hebben is aan de ene kant wel aannemelijk, omdat Enneke haar dochter Emke heeft genoemd, naar haar moeder, maar er is ook plaats voor twijfel omdat Enneke al behoorlijk op leeftijd is (39 en 44) als ze haar kinderen krijgt...

Misschien heeft de naam Gosseling (ze wordt ook een keer Enje Gosseling genoemd) nog iets te maken met een familie tussen Friesland en Groningen: Hessel Gosseling, lidmaat te Buitenpost in 1759, die later (1774-1784) in Visvliet 7 kinderen doopt...
En dan is er Gosling Alberts, die met IJtske Gabes (1772-1774) in Visvliet 3 kinderen doopt waaronder een Enneke...


Kinderen uit dit huwelijk:

+ 44 V    i. Emke Kornelis Duisterwinkel 24,25 werd geboren vanaf 1753 tot 1754 in Grijpskerk26 en is overleden op 10 mei 1832 in Vierhuizen27 op 79-jarige leeftijd.

+ 45 M    ii. Cornelis Cornelis Duisterwinkel werd geboren in 1758 in Grijpskerk en is overleden op 26 juni 1822 in Hoogemeeden, Aduard28 op 64-jarige leeftijd.

19. Jantien Peters 14 (Wijtske Cornelis11, Cornelis7, Onne2, Cornelis1) werd geboren circa 1710 en is overleden vanaf 1779 tot 1780 in Feerwerd ongeveer 69 jaar oud.

Jantien trouwde met Frans Douwes, zoon van Douwe Douwes (de jonge) en Jantjen, circa 1739. Frans werd geboren circa 1715 in Ezinge en is overleden vanaf 1778 tot 1779 in Feerwerd ongeveer 63 jaar oud.

Bij het uitroepen van Prins Willem V als erfstadhouder op 26 april 1748, was hij volmacht voor Feerwerd. Zijn nageslacht nam na 1811 de naam Franssens aan.

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer.

Hij was vanaf 1752 tot 1763 diaken te Feerwerd. Daarna, tussen 1769 en 1779, was hij ouderling aldaar.

Hij gebruikte op 20 november 1778 op Noorder Feringa te Lutjegast. 29 "... Roelf Pesee en Wytske Geerts, e.l. in Groningen, en Jantje Pieters huisvrouw van Frans Douwes geads. met haar meerderjarige zoon Pieter Fransen (vertonende last van Frans Douwes d.d. 6-11-1778) verkopen aan Thomas Cornellis en Symke Harms plm 44 grasen land ongescheiden gelegen in een heerd land tot Lutkegast Noorder Feringa genoemd, onder beklemming gebruikt bij Fridser Pieters, voor 2620 gulden; dit deel doet jaarlijks aan vaste huur 93.10.0 gulden, de koper bezit zelf 1/4 en de heer Fruitier een ander vierdepart.
Menne Hindriks en Wytske Franssen te Ezinge, Pieter Franssen en Douwe Franssen te Feerwerd lenen 2000 gulden van Ds. D. ten Cate en Margareta Verveld te Feerwerd.
NB Fridser Pieters is getrouwd met Agnieta Halbes, dochter van Halbe Hindriks & Nieske Duirts (Oudbetovergrootouders)

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 46 V    i. Wijtske Franssen 30 werd geboren in mei 1740 in Zoutkamp en is overleden op 19 september 1824 in Ezinge op 84-jarige leeftijd.

+ 47 V    ii. Jantjen Franssen 31 werd gedoopt op 30 september 1742 in Garnwerd en is overleden in december 1796 in Garnwerd op 54-jarige leeftijd.

   48 M    iii. Pieter Franssen 32 werd gedoopt op 2 mei 1745 in Feerwerd en is overleden na 1782.

   49 M    iv. Hindrik Franssen 32 werd gedoopt op 23 oktober 1746 in Feerwerd en is overleden op 15 augustus 1814 in Ezinge op 67-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer te Ezinge.

Voogdij: 1791. 33 In het huwelijkscontract van Pieter Pieters [Medema] en Jantje Ytes in 1791 is Hindrik 'vreemd voogd' voor zijn neefje Yte Jans.

Hij was in 1797 kerkvoogd te Feerwerd.

Hij nam de familienaam Franssen aan op 16 april 1812 te Feerwerd. 34 "... Hindrik Franssen te Feerwerd. Geen kinderen".

In 1814 was hij rentenier.

Hindrik trouwde met Renske Drewes, dochter van Driewes Ewolts en Stijntje Mennes, op 26 januari 1783 in Den Ham. Renske werd gedoopt op 12 juni 1751 in Den Ham en is overleden op 4 november 1821 in Ezinge op 70-jarige leeftijd.

Huwelijk:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 17 januari 1783 te Den Ham. 35 "... Getuigen aan bruidegomszijde: Douwe Franssen, broer; Menne Hindriks en Wytske Franssen, zwager en zuster; Yte Cornellis en Jantje Franssen, zwager en zuster; Abraham Hartsema en Baukje Franssen, zwager en zuster; Julle Wytzes, aangetrouwde oom.
Aan bruidszijde: Drewes Ewolds en Stijntje Mennes, vader en moeder; Menne Drewes, broer; Evert Jans en Kunje Drewes, zwager en zuster; Anke Drewes, zuster".

Bijzonderheden:

Zij was getuige bij een huwelijkscontract. 36 Haar zuster Martje.

   50 V    v. Boukje Franssen werd gedoopt op 21 september 1749 in Feerwerd en is overleden op 26 augustus 1770 in Fransum op 20-jarige leeftijd.

   51 V    vi. Martje Franssen werd gedoopt op 8 januari 1752 in Feerwerd en is overleden vr 1806.

Martje trouwde met Wolter Willem Knoust 37 op 6 augustus 1770 in Feerwerd. Wolter werd geboren in Tanjongpoura, Sumatra, Indonesie en is overleden vr 1806.

+ 52 V    vii. Bouwke Franssen werd gedoopt op 8 december 1754 in Feerwerd en is overleden op 17 oktober 1798 in Ezinge op 43-jarige leeftijd.

+ 53 M    viii. Douwe Franssen 31 werd gedoopt op 11 april 1756 in Feerwerd en is overleden op 8 juli 1832 in Saaksum op 76-jarige leeftijd.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 30 maart 2015 met Legacy 7.5 van Millennia