Nakomelingen van Cornelis Jansen & Alijt Drewesvorige  Zesde generatie  Volgende


23. Hilje Klaassens (Wijtske Karsses15, Hilje Cornelis9, Cornelis7, Onne2, Cornelis1) werd gedoopt op 21 november 1734 in Winsum en is overleden na 7 november 1811.

Notitie bij de doop: Van Ripperda.

Hilje trouwde met Omke Jans,38 zoon van Jan Omkes en Martien Peters, op 11 november 1759 in Mensingeweer en Maarslag. Omke werd geboren in Eenrum, werd gedoopt op 12 december 1735 in Eenrum en is overleden vσσr 7 november 1811.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 54 M    i. Klaas Omkes van Dijk werd geboren in Wehe, werd gedoopt op 7 juli 1765 in Wehe en is overleden op 4 maart 1836 in Warfhuizen op 70-jarige leeftijd.

+ 55 V    ii. Martje Omkes van Dijk werd gedoopt op 25 september 1766 in Wehe en is overleden op 24 november 1840 in Maarslag op 74-jarige leeftijd.

+ 56 V    iii. Wytske Omkes is overleden vσσr 1793.

+ 57 V    iv. Anje Omkes werd geboren vanaf 1775 tot 1776 in Wehe en is overleden op 29 januari 1836 in Wehe op 61-jarige leeftijd.

34. Grietje Jans (Grietien Carstens16, Hilje Cornelis9, Cornelis7, Onne2, Cornelis1) werd gedoopt op 1 augustus 1734 in Baflo en Rasquert.

Grietje trouwde met Berent Pieters op 31 oktober 1756 in Baflo en Rasquert. Berent werd geboren in Den Andel.

Notitie bij het onderzoek: Misschien gedoopt 25-6-1730 Den Andel, vader Pieter Berents. Misschien verhuisd naar Warffum?


Kinderen uit dit huwelijk:

   58 V    i. Anje Berents werd gedoopt op 13 februari 1757 in Baflo en Rasquert.

   59 M    ii. Jan Berents werd gedoopt op 20 augustus 1758 in Baflo en Rasquert.

+ 60 M    iii. Pieter Berents Smith werd gedoopt op 12 april 1761 in Baflo en Rasquert en is overleden op 13 januari 1828 in Eenrum op 66-jarige leeftijd.

   61 M    iv. Kornelis Berents werd gedoopt op 15 januari 1764 in Baflo en Rasquert.

   62 M    v. Andries Berents werd gedoopt op 13 augustus 1769 in Baflo en Rasquert.

   63 M    vi. Klaas Berents werd gedoopt op 15 november 1774 in Baflo en Rasquert.

   64 M    vii. Jan Berents werd gedoopt op 10 mei 1778 in Baflo en Rasquert.

41. Bruin Elses (Trienje Carsens17, Hilje Cornelis9, Cornelis7, Onne2, Cornelis1) werd geboren circa 1733 in Eenrum.

Notitie bij het onderzoek: Gezien de vernoemingen zal Bruin de eerste zoon zijn, vσσr Kars. In de lijst overledenen van Pieterburen komt een Bruin Elzes en sijn huisvrouw voor, die zijn kind begraaft op 9 november 1768, "nalatende vader & moeder".

Bijzonderheden:

• Hij bezat op 4 juni 1768 een behuisinge te Pieterburen. De weduwe van Jan Jacobs Ritzema verkoopt aan Bruin Elzes en Lijsebth Hoeijkes sijne behuisinge of plaatse tot Petersbuiren op Pastoriegront, huur 7 gl. 10 st., bestaande in 2 kamers met Vrieshe schuire enz, een somerhuis, alsmede de neeringe van Tapper, met de beklemminge van 10 jucken Stadsland, huur 30 gl. waaronder het Heem ten N. van den weg mede is begrepen; ook sullen de kopers gehouden sijn van haar cluin en andere bieren van de Brouwer J. Swartwolt en moeten inslaan. Koopsom 1.500 gl.
Commentaar O.G.: Het zal het oude rechthuis van Pieterburen zijn.

• Hij was op 3 juli 1797 diaken te Pieterburen.

Bruin trouwde met Lijsabeth Hoijckes, dochter van Hoijcke en Onbekend,.

Kind uit dit huwelijk:

   65 O    i. NN Bruins werd begraven op 9 november 1768 in Pieterburen.

42. Kars Elzes (Trienje Carsens17, Hilje Cornelis9, Cornelis7, Onne2, Cornelis1) werd gedoopt op 4 oktober 1747 in Eenrum en is overleden op 23 augustus 1814 in Eenrum op 66-jarige leeftijd.

Kars trouwde met Anje Derks, dochter van Derk Pieters en Hilje Hoijkes, op 20 maart 1784 in Eenrum. Anje werd gedoopt in Usquert en is overleden na 1814.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 66 M    i. Elze Kars Elzes werd geboren op 5 januari 1791 in Eenrum, werd gedoopt op 16 januari 1791 in Eenrum en is overleden na 1821.

+ 67 V    ii. Bieuwke Kars Elzes werd geboren op 17 januari 1802 in Eenrum, werd gedoopt op 24 januari 1802 in Eenrum en is overleden op 14 mei 1835 in Saaxumhuizen op 33-jarige leeftijd.

43. Hilje Elses (Trienje Carsens17, Hilje Cornelis9, Cornelis7, Onne2, Cornelis1) werd gedoopt op 8 maart 1743 in Eenrum en is overleden vσσr 1814 in Baflo.

Hilje trouwde met Evert Liefhards Ronda, zoon van Liefhard Everts Ronda en Agnietje Rijkes Boijkema, in 1770 in Eenrum. Evert werd gedoopt op 23 november 1738 in Leens en is overleden op 6 augustus 1814 in Baflo op 75-jarige leeftijd. Evert was ook bekend als Evert Lieferts.

Huwelijk:

• Zij tekenden een huwelijkscontract op 30 maart 1770 te Eenrum.

Bijzonderheden:

• Zijn overlijdensgegevens zijn tegenstrijdig: 6 augustus 1816 en Baflo.

Kind uit dit huwelijk:

   68 V    i. Agnieta Everts Ronda werd geboren op 28 september 1778 in Baflo en is overleden op 24 januari 1848 in Houwerzijl op 69-jarige leeftijd.

Agnieta trouwde met Gerrit Jan Huisman op 12 juli 1799 in Baflo. Gerrit werd geboren in 1769 in Middelstum en is overleden op 3 november 1836 in Vliedorp op 67-jarige leeftijd.

Notitie bij het huwelijk: Ondertrouw, met attestatie naar Vierhuizen, doch aldaar niet ingeschreven.

44. Emke Kornelis Duisterwinkel 24,25 (Cornelis18, Onno10, Cornelis7, Onne2, Cornelis1) werd geboren vanaf 1753 tot 1754 in Grijpskerk26 en is overleden op 10 mei 1832 in Vierhuizen27 op 79-jarige leeftijd. Emke was ook bekend als Imke Cornelis van Ulrum.

Notitie bij het overlijden: Haar leeftijd werd bij de aangifte geschat op 78.
Door de aangevers van het overlijden van haar dochter Emke Kornelis Duisterwinkel werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

Bijzonderheden:

• Zij was landbouwersche te Vierhuizen.

Emke trouwde met Rijpke Mennes Boijkema,24,39,40 zoon van Menne Rijpkes Boijkema en Jantje Clasen, op 16 mei 1784 in Vierhuizen. Rijpke werd gedoopt op 13 juli 1738 in Vierhuizen en is overleden op 31 december 1807 in Vierhuizen op 69-jarige leeftijd.

Huwelijk:

• Zij tekenden een huwelijkscontract op 23 april 1784 te Hunsingo. 41 "... Getuigen aan bruidegomszijde: Claas Mennes & Luduwe Geerts en Jan Mennes & Geetruida Lues, ehelieden, volle broeders en aangetrouwde zusters, Geeske Mennes, geadsisteert door haar eheman Jan Pieters, als volle zuster en aangetrouwde broeder.
Aan bruidszijde: Cornellis Cornellis, als volle broeder. Benevens de E. Walle Jacobs en E. Coopman Jan Kreemer, beide van Ulrum, als dedigslieden".

• Zij kondigden hun huwelijk aan op 24 april 1784 te Ulrum. 42 Rijpke Mennes en Imke Cornelis van Ulrum kwamen op 16 mei 1784 op attestatie van Ulrum. Geen spoor gevonden in Grijpskerk of Ulrum.

Bijzonderheden:

• Hij was landbouwer op Midhallum te Vierhuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 69 M    i. Menne Rijpkes Beukema 43 werd geboren op 20 april 1785 in Vierhuizen, werd gedoopt op 1 mei 1785 in Vierhuizen en is overleden op 7 september 1867 in Vierhuizen op 82-jarige leeftijd.

+ 70 M    ii. Cornelis Rijpkes Beukema werd geboren op 31 juli 1786 in Vierhuizen, werd gedoopt op 12 augustus 1786 in Vierhuizen en is overleden op 17 juni 1865 in Ulrum op 78-jarige leeftijd.

+ 71 V    iii. Jantje Rijpkes Beukema 39 werd geboren op 19 september 1787 in Vierhuizen, werd gedoopt op 29 september 1787 in Vierhuizen en is overleden op 23 juli 1856 op 68-jarige leeftijd.

   72 M    iv. Klaas Rijpkes Beukema werd geboren op 9 februari 1789 in Vierhuizen.

+ 73 V    v. Emke Rijpkes Beukema 24 werd gedoopt op 31 oktober 1790 in Vierhuizen en is overleden op 21 november 1823 in Ulrum op 33-jarige leeftijd.

   74 M    vi. Rijpke Rijpkes Beukema werd geboren op 15 maart 1794 in Vierhuizen, werd gedoopt op 2 april 1794 in Vierhuizen en is overleden op 22 augustus 1873 in Zoutkamp op 79-jarige leeftijd.

Rijpke trouwde met Aaltje Alberts Wieringa, dochter van Albert Roelfs Wieringa en Lukjen Jurriens Kuipers, op 11 november 1815 in Ulrum. Aaltje werd geboren in 1796 in Zoutkamp en is overleden op 5 april 1841 in Zoutkamp op 45-jarige leeftijd.

45. Cornelis Cornelis Duisterwinkel (Cornelis18, Onno10, Cornelis7, Onne2, Cornelis1) werd geboren in 1758 in Grijpskerk en is overleden op 26 juni 1822 in Hoogemeeden, Aduard28 op 64-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Abel Iwema, 57, landbouwer, doet met Fridzer Jacobs van Weerden, 37, landbouwer, aangifte van het overlijden in huis 20 A op de Hoogemeeden, gem. Aduard van Kornelis Kornelis Duisterwinkel, 64 jaar oud, arbeider, goedgekeurd, laatst wonende te Zuidhorn, echtgenoot van Antje Tjeerts, geboren te Grijpskerk, zoon van wijlen Kornelis Kornelis en wijlen Enneke Jans.

Bijzonderheden:

• Hij was arbeider te Hoogemeeden, Aduard. Hij werkte ook te Noordhorn, en "laatst te Zuidhorn". Waarschijnlijk werkte hij bij Abel Iwema op De Vette Koe.

Cornelis trouwde met Antje Tjeerds Zuidema op 8 juni 1788 in Kollum (Fr). Antje werd geboren tussen 1760 en 1761 in Surhuizum (Fr) en is overleden op 1 april 1826 in Noordhorn.44

Huwelijk:

• Zij kondigden hun huwelijk aan op 18 mei 1788 te Visvliet. En vervolgens op 25 mei en 1 juni 1788. "... Cornelius Corneliusz. van Grijpskerk met Antie Tjeerts van Suderkhuisen, gecondigt de 18, 25 en 1 juni 1788, [attestatie] na Collum afgegeven".

Notitie bij het overlijden: Zij overleed in huis 35 aan de Achterweg te Noordhorn als Antje Tjeerts. Aangifte werd gedaan door: Pieter Alberts Bos, 28 jr., arbeider en Jannes Klazens Zuidema, 35 jr., arbeider, beide wonende te Noordhorn.

Bijzonderheden:

• Zij was arbeidster.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 75 M    i. Tjeerd Cornelis Duisterwinkel werd gedoopt op 17 oktober 1790 in Visvliet en is overleden op 1 december 1856 in Niehove op 66-jarige leeftijd.

+ 76 M    ii. Kornelis Kornelis Duisterwinkel werd geboren in Visvliet, werd gedoopt op 30 maart 1794 in Visvliet en is overleden op 16 april 1848 in Noordhorn op 54-jarige leeftijd.

+ 77 V    iii. Wytske Cornelis Duisterwinkel werd gedoopt op 16 september 1798 in Grijpskerk en is overleden op 20 augustus 1836 in Oldehove op 37-jarige leeftijd.

   78 M    iv. Enne Cornelis Duisterwinkel werd gedoopt op 28 maart 1802 in Niehove.

46. Wijtske Franssen 30 (Jantien Peters19, Wijtske Cornelis11, Cornelis7, Onne2, Cornelis1) werd geboren in mei 1740 in Zoutkamp en is overleden op 19 september 1824 in Ezinge op 84-jarige leeftijd.

Wijtske trouwde met Menne Hindriks Smit, zoon van Hindrik Mennes en Geertje Menses, op 13 mei 1763 in Ezinge. Menne werd gedoopt op 7 september 1732 in Ezinge en is overleden op 1 maart 1802 in Ezinge op 69-jarige leeftijd.

Huwelijk:

• Zij tekenden een huwelijkscontract op 13 mei 1763 te Ezinge. 45 "... Getuigen aan bruidegomszijde: Hindrik Mennes en Grietje Gerrits, volle vader en stiefmoeder; Mense Hindriks, volle broer; Geertje Hindriks, Vaaske Hindriks, Welmoet Hindriks en Jantje Hindriks, halfzusters; Pieter Menses, volle oom.
Aan bruidszijde: Frans Douwes en Jantjen Pieters, vader en moeder, Wijtske Cornellis, grootmoeder, Yte Cornellis en Jantje Franssen, zwager en zuster, Pieter Franssen, Hindrik Franssen, Douwe Franssen, volle broers; Martjen Fransen en Boukjen Franssen, volle zusters".

Bijzonderheden:

• Hij was landbouwer en schepper te Ezinge.

• Hij was in 1780 Kerkvoogd te Ezinge.

Kinderen uit dit huwelijk:

   79 V    i. Geertje Mennes werd gedoopt op 8 januari 1764 in Ezinge en werd begraven op 28 maart 1777 in Ezinge.

   80 V    ii. Jantje Mennes Smit werd gedoopt op 17 november 1765 in Ezinge en werd begraven op 18 november 1791 in Ezinge.

Jantje trouwde met Arent Jans Bos, zoon van Jan Berents en Anje Arents, op 9 december 1784 in Ezinge.

Huwelijk:

• Zij tekenden een huwelijkscontract op 9 december 1784 te Ezinge.

+ 81 M    iii. Hindrik Mennes Smith 46 werd gedoopt op 11 september 1768 in Ezinge en is overleden op 1 februari 1830 in Ezinge op 61-jarige leeftijd.

   82 V    iv. Grietje Mennes werd gedoopt op 19 januari 1772 in Ezinge.

   83 M    v. Frans Mennes Smit werd gedoopt op 8 januari 1775 in Ezinge.

Bijzonderheden:

• Hij was landbouwer te Feerwerd.

+ 84 M    vi. Mense Mennes Smit werd gedoopt op 19 juli 1778 in Ezinge en is overleden op 27 januari 1822 in Ezinge op 43-jarige leeftijd.

47. Jantjen Franssen 31 (Jantien Peters19, Wijtske Cornelis11, Cornelis7, Onne2, Cornelis1) werd gedoopt op 30 september 1742 in Garnwerd en is overleden in december 1796 in Garnwerd op 54-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Geldzaken: 8 februari 1791. 47 "... Ut Supra Dat persoonlijk voor mij gecompareert ende erscheenen is de E Jantje Franssen wed.e wijlen IJte Cornellis woonagtig onder Garnwert en als boedelhoudster van wijlen gemelde haar Eheman welke bekende en beleede opzegt en deugdelijk schuldig te zijn aan de E Eije Claaszen [Vermaner der Mennisten, HS] en vrouw Anje Geerts onder Oldehove een summa van zeshondert car. Guldens zegge f 600 guldens ingevolge obligatie in dato den 10 may 1792 welke bij deeze word gemontificeert [?], Ecmincieerende [?] zij comparante dieswijze aan de Exceptie van ongetelde gelde belovende van voors: f 600 glds jaarlijks 4 guldens ten hondert rente te betalen waar van het eerste jaar zal komen te verschijnen op may 1793 en zoo tot dage van aflossingen toe welke [...] tot Zuidhorn 17 may 1792".

• In 1792 was zij Ommelander meier te Aduarderzijl. 48 Zij zette het gebruik voort als weduwe van Ite Cornelis, in 1799 opgevolgd door Jacob Jurriens & Pieterke Mennes.

• Zij was op 2 april 1786 lidmaat te Garnwerd.

Jantjen trouwde met IJte Cornellis, zoon van Cornelis IJtes en IJdje Alders, op 12 mei 1763 in Feerwerd. IJte werd geboren circa 1741 in Garnwerd, werd gedoopt op 1 april 1768 in Feerwerd31 en is overleden vσσr 17 mei 1792 in Garnwerd.

Huwelijk:

• Zij tekenden een huwelijkscontract op 16 april 1763 te Feerwerd. 49 "... Getuigen aan bruidegomszijde: Cornellis IJtes en IJdje Alders als volle vader en moeder; Aldert Cornellis, als halfbroeder; Claas Alders en Loeke IJtes, als aangetrouwde oom en volle moeij.
Aan bruidszijde: Frans Douwes en Jantjen Pieters als volle vader en moeder; Wijtske Cornellis als grootmoeder; Wijtske Fransen, als volle suster; Pieter Fransen, Hindrik Fransen en Douwe Fransen, als volle broeders; Martje Fransen en Bouke Fransen als volle susters; Pieter Douwes en Hester Hindriks, als volle oom en aangetrouwde moeij; Julle Wijtjes en Pieterke Douwes, als aangetrouwde oom en volle moeij".

Notitie bij de doop: Hij was eerst doopsgezind. Bij zijn volwassendoop stond de aantekening "van Garnwerd".

Bijzonderheden:

• In 1782 was hij Ommelander meier te Aduarderzijl. 48 Hij gebruikte 100 grazen bij Aduarderzijl, als opvolger van Cornelis Ites & Idie Allerts, die er vanaf 1742 zaten.

• In 1789 was hij meijer op de Hunzebocht te Garnwerd. 50 Oppervlakte: uiterdijksland: 34 gras - 150 roeden; binnendijksland: 55 gras - 153 roeden; kwelder: 17 gras - 32 roeden; dijk en dijkstal: 8 gras - 10 roeden. Samen 116 gras - 145 roeden.

• Hij was in 1762 lidmaat te Feerwerd. (vertrok. na Esinge)

• Hij was op 2 april 1786 lidmaat te Garnwerd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 85 V    i. IJtje Ites Bos 51 werd geboren op 9 februari 1764 in Feerwerd, werd gedoopt op 26 februari 1764 in Feerwerd en is overleden op 9 januari 1821 in Winsum op 56-jarige leeftijd.

   86 V    ii. Jantje Ites werd geboren op 20 september 1765 in Feerwerd, werd gedoopt op 29 september 1765 in Feerwerd en is overleden op 19 oktober 1765 in Feerwerd.

+ 87 V    iii. Jantje Ites 36 werd geboren op 2 oktober 1766 in Feerwerd, werd gedoopt op 5 oktober 1766 in Feerwerd en is overleden op 10 mei 1833 in Sauwerd op 66-jarige leeftijd.

   88 V    iv. Corneliske Ites werd gedoopt op 4 december 1768 in Ezinge en is overleden op 27 november 1835 in Aduard op 66-jarige leeftijd. Corneliske was ook bekend als Knelske Ites.

Notitie bij het overlijden: In de digitale versie staat Kornelis...

Corneliske trouwde met Pieter Johannes, zoon van Jannes Pieters en Trientje Oetzes, op 3 juni 1792 in Saaksum. Pieter werd geboren op 21 augustus 1766 in Eenrum en is overleden op 5 februari 1845 in Aduard op 78-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Pieter Johannes Westerneij.

Notitie bij het huwelijk: Huwelijk 03-06-1792 Saaksum
Bruidegom Pieter Johannis, van Westernieland
Bruid Kornelske Ites, van Ezinge

+ 89 M    v. Kornelis Ites werd gedoopt op 30 december 1770 in Ezinge en is overleden op 11 oktober 1807 in Saaksum op 36-jarige leeftijd.

   90 M    vi. Roelf Ites werd gedoopt op 13 juni 1773 in Ezinge.

+ 91 M    vii. Frans Ites werd gedoopt op 16 juni 1773 in Ezinge en is overleden vσσr 18 mei 1800.

+ 92 M    viii. Pieter Ites Bos werd gedoopt op 24 mei 1777 in Ezinge en is overleden op 23 maart 1841 in Ezinge op 63-jarige leeftijd.

+ 93 V    ix. Hijka Ites van Ziel werd gedoopt op 27 maart 1780 in Ezinge en is overleden op 17 juli 1842 in Grootegast op 62-jarige leeftijd.

   94 V    x. Wytske Ites werd gedoopt op 26 januari 1783 in Ezinge.

52. Bouwke Franssen (Jantien Peters19, Wijtske Cornelis11, Cornelis7, Onne2, Cornelis1) werd gedoopt op 8 december 1754 in Feerwerd en is overleden op 17 oktober 1798 in Ezinge op 43-jarige leeftijd.

Bouwke trouwde met Abraham Davids Hartzema, zoon van David Martinus Hartzema en Margaretha Harms, op 23 april 1780 in Feerwerd. Abraham werd gedoopt op 12 januari 1755 in Zuidhorn en is overleden op 16 september 1818 in Ezinge op 63-jarige leeftijd. Abraham was ook bekend als Abraham Davids Hartsema, Abraham Davids Hartsma, en Abraham Davids Hartzma.

Bijzonderheden:

• Hij was landbouwer te Ezinge.

• Hij was bakker te Ezinge. 52 "... Abraham Davids Hartsema en Bouktjen Franssen kochten op 10-5-1780 in Ezinge een bakkerij van Meindert Hindriks".

• In 1784 was hij Schepper van Ezinge en Hardeweer. 53 "... Na de omwenteling op 31 maart 1795 (Bataafs Franse tijd van 1795-1810) werd hij benoemd tot Schepper van Ezinge en Hardeweer in het Aduarder Zijlvest, inplaats van de afgezette Jacob Vonk".

• Landgebruik: 54 Want hij behoorde tot de Hoogstaangeslagenen in Westereems

• Hij was Kerkvoogd en diaken.

• Hij nam de familienaam Harsema aan op 9 april 1812 te Ezinge. 55 "... Abram Davids Harsema te Ezinge. Hij tekent als Abraham Davijds Hartzema.
Zoons: David Abrams, Frans Abrams, Gerrit Abrams, Harm Abrams.
Dochters: Grietie Abrams, Ida Abrams".

• Hij was getuige bij een huwelijkscontract op 17 juni 1791 te Aduard. 56 "... Abraham Harsema was getuige aan bruidegomszijde bij het huwelijkscontract tussen zijn nichtje Jantje IJtes en Pieter Pieters[Medema]. Hij was daarbij gevolmachtigde van Jantje Jans als grootmoeder van het zoontje van de Bruid bij wijlen Jan Here in echt verwekt en mede als gevolmagtigde van Jan Jacobs en Tetje Heres als oom en moeij van gemelde [...] zoontje".

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 95 M    i. David Abrams Hartzema werd geboren op 29 juli 1781 in Ezinge en is overleden op 6 februari 1858 in Oldehove op 76-jarige leeftijd.

+ 96 M    ii. Frans Abrams Hartzema werd gedoopt op 18 september 1783 in Ezinge en is overleden op 23 november 1840 in Lutjegast op 57-jarige leeftijd.

53. Douwe Franssen 31 (Jantien Peters19, Wijtske Cornelis11, Cornelis7, Onne2, Cornelis1) werd gedoopt op 11 april 1756 in Feerwerd en is overleden op 8 juli 1832 in Saaksum op 76-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Hij bezat op 23 mei 1785 de boerderij "Baatjeborg" te Maarhuizen. 57 Hij verkoopt door aan Remge Jans & Grietje Jans.

• Hij was landbouwer op Baatjeborg. Later te Saaksum op de Retkemaheerd.

• Hij gebruikte land te Saaksum. 58 En hij behoorde tot de Hoogstaangeslagenen in de Westereems.

Douwe trouwde met Stijntje Geerts, dochter van Geert Cnellys en Eltien Pieters, op 25 januari 1784 in Feerwerd. Stijntje werd gedoopt op 2 november 1766 in Maarhuizen en is overleden vσσr 10 april 1794.

Kind uit dit huwelijk:

   97 M    i. Frans Douwes werd gedoopt op 21 januari 1787 in Saaksum en is overleden als kind.

Douwe trouwde vervolgens met Korneliske Abels Rietema, dochter van Abel Fridses en Eelkje Doeijes, op 10 april 1794 in Saaksum. Korneliske werd geboren op 4 maart 1774 in Saaksum en is overleden op 28 juni 1835 in Saaksum op 61-jarige leeftijd.

Huwelijk:

• Zij tekenden een huwelijkscontract op 9 april 1794 te Oldehove. 60

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 98 M    i. Frans Douwes Franssen 61 werd geboren op 26 februari 1796 in Saaksum en is overleden op 11 april 1859 in Ezinge op 63-jarige leeftijd.

   99 M    ii. Abel Douwes werd geboren op 19 augustus 1798 in Saaksum en is overleden in 1798 in Saaksum.

+ 100 M    iii. Pieter Douwes Franssen werd geboren op 14 november 1800 in Saaksum en is overleden op 27 juni 1874 in Saaksum op 73-jarige leeftijd.

+ 101 M    iv. Abel Douwes Franssen werd geboren op 21 mei 1803 in Saaksum en is overleden op 17 september 1860 in Saaksum op 57-jarige leeftijd.

+ 102 V    v. Eeltje Douwes Franssens werd geboren op 2 mei 1808 in Saaksum.

   103 M    vi. Hendrik Douwes Franssens werd geboren op 9 oktober 1812 in Saaksum en is overleden op 26 april 1832 in Saaksum op 19-jarige leeftijd.

+ 104 M    vii. Hijlke Douwes Franssens werd geboren op 12 mei 1817 in Saaksum en is overleden op 25 juli 1890 in Saaksum op 73-jarige leeftijd.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 30 maart 2015 met Legacy 7.5 van Millennia