Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  Zevende generatie  Volgende64. Hotze Duurts Schripsema,17 zoon van Duirt Halbes en Dieverke Hotzes,45,46 werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 29 september 1771 in Lutjegast en is overleden op 26 juni 1830 in Lutjegast op 58-jarige leeftijd. Hotze was ook bekend als Hotze Duurts Schripzema.

Bijzonderheden:

• Hij was dagloner, arbeider en landbouwer te Lutjegast.

• Getuige: 20 juni 1826, Grootegast. Het overlijden van Hendrikje Geerts Harkema wordt gemeld door Hotze Duurts Scripsema (53 jaar) en Klaas Jans van Sloten (25 jaar), beiden dagloners van beroep, wonende te Lutkegast, geburen, gene familie van na te melden overledene.

• Hij was aanwezig bij de openbare veiling van Hilmahuis op 10 januari 1829 te Grijpskerk. 19 Als mede-erfgenaam verscheen hij in het huis van kastelein Cornelis Jans Kooi te Grijpskerk (mogelijk het huis bij de brug te Eibersburen), waar de afwikkeling plaatsvond van de openbare veiling (1828) van Hilmahuis, een erfenis van Willem Jans Kooij & Menstje Boukes. Hij vertegenwoordigde ook zijn minderjarige zoons Bauke Hotses Schripsema en Jacob Hotses Schripsema. Hun toeziend voogd was Fokke Pieters Luinstra, die zich bij volmacht liet vertegenwoordigen door de kastelein Cornelis Jans Kooij. Bij de ondertekening verklaart Hotse Duurts Schripsema "... niet te kunnen schrijven, noch zijnen naam te teekenen".

• Hij wordt vermeld bij de volkstelling van 1 januari 1830 te Grootegast. 47 In huis nr. 6 op de Eibersburen bij Lutjegast wonen Klaas van Sloten, weduwnaar, 29, Kollum, dagloner [eigenlijk was hij net 2 dagen tevoren overleden], Harriet Zwart, gehuwd, 22, Gerkesklooster, dagloner, Annegien Siel [Zijl], ongehuwd [sic], 24, Garnwerd, daglonerse, Hotze Duurts Schripsema, gehuwd, 59, Noordwijk, dagloner, Trijntje Jans Zwarts, gehuwd, 39, Gerkesklooster, daglonerse, Jan Hotzes Schripsema, ongehuwd, 6, Lutjegast, zonder beroep, Hendriktje Zwarts, ongehuwd, 10, Gerkesklooster, zonder beroep, Dieuwke Hotzes Schripsema, ongehuwd, 1, Lutjegast, zonder beroep.
NB Aangenomen dat de datum van de Volkstelling niet betekent dat alles op 1 dag geteld was... Zo waren Annegien en Harriet op 1 januari al een half jaar getrouwd, maar Annegien was tijdens het tellen nog ongehuwd...
NB Trientje Jans Zwarts en Harriet Jans Zwart zijn broer en zus, Hendrikje Zwarts is een onechte dochter van Trientje Jans Zwart. Ze heet later Hendrikje Hendriks Van der Molen Zwart.

Hotze trouwde met Grietje Willems Kooij. op 7 oktober 1798 in Visvliet. Grietje werd geboren in Visvliet, werd gedoopt op 6 april 1777 in Visvliet en is overleden op 2 september 1818 in Lutjegast op 41-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

32        i.  Willem Hotzes Schripsema (gedoopt op 9 maart 1799, geboren in Lutjegast - overleden op 30 oktober 1883 in Burum (Fr)). Willem trouwde met Geeske Pieters van der Molen, dochter van Pieter Louwes van der Molen en Jantje Riemers Spoelstra, op 22 januari 1824 in Grijpskerk. Geeske werd geboren op 19 januari 1798 in Burum (Fr), werd gedoopt op 4 februari 1798 in Burum (Fr) en is overleden op 1 februari 1884 in Burum (Fr) op 86-jarige leeftijd.

         ii.  Duurt Hotzes Schripsema (geboren op 3 februari 1806 in Lutjegast - overleden op 25 juli 1838 in Burum (Fr)). Duurt trouwde met Grietje Tjerks van der Brug, dochter van Tjerk Luitjens van der Brug 48 en Antje Sjoerds Dijkstra,49,50 op 17 april 1834 in Grijpskerk. Grietje werd geboren op 2 november 1812 in Burum (Fr) en is overleden op 9 november 1879 in Kollumerland (Fr) op 67-jarige leeftijd.

        iii.  Bouke Hotzes Schripsema (geboren op 7 november 1810, gedoopt Lutjegast - overleden op 1 februari 1894 in Grand Rapids, MI, USA). Bouke trouwde met Menstje Jans Steursma, dochter van Jan Romkes Steursma en IJtie Willems Kooij, op 2 juni 1838 in Grootegast. Menstje werd geboren op 2 november 1814 in Grijpskerk. Menstje was ook bekend als Menschtje Jans Stuursema.

         iv.  Jacob Hotzes Schripsema (geboren op 19 november 1815 in Grootegast - overleden op 19 januari 1879 in Lutjegast). Jacob trouwde met Janneke Wiersema, dochter van NN en Lumke Jacobs Veenstra, op 25 juni 1842 in Grijpskerk. Janneke werd geboren op 20 februari 1819 in Grootegast51 en is overleden op 6 september 1891 in Lutjegast op 72-jarige leeftijd.

Hotze trouwde vervolgens met Trientje Jans Zwart, dochter van Jan Klazes en Jeltje Jillens Zwart,52 op 18 december 1823 in Grootegast. Trientje werd geboren op 1 februari 1792 in Gerkesklooster (Fr) en werd gedoopt op 18 maart 1792 in Gerkesklooster (Fr).

Bijzonderheden:

• Zij was daglonersche te Lutjegast. Arbeidster te Leeuwarden.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Hotzes Schripsema (geboren op 1 maart 1824 in Lutjegast - overleden v๓๓r 1890 in USA). Jan trouwde met Pieterkje Kuipers, dochter van NN en Trijntje Willems Kuipers, op 14 januari 1852 in Grijpskerk. Pieterkje werd geboren op 6 december 1821 in Munnekezijl (Fr)53 en is overleden op 27 juni 1861 in Westerhorn, Grijpskerk op 39-jarige leeftijd. Jan trouwde vervolgens met Teetske Riemers van der Molen, dochter van Riemer Pieters van der Molen en Fokje Jans Boersma, op 9 mei 1862 in Grijpskerk. Teetske werd geboren op 30 november 1820 in Grootegast en is overleden na 1890 in USA.

         ii.  Jeltje Hotzes Schripsema (geboren op 12 mei 1828 in Lutjegast - overleden op 16 juli 1829 in Grootegast)

        iii.  Dieuke Hotzes Schripsema (geboren op 12 mei 1828 in Lutjegast - overleden op 20 maart 1830 in Grootegast)


65. Grietje Willems Kooij, dochter van Willem Jans Kooij en Menstje Boukes, werd geboren in Visvliet, werd gedoopt op 6 april 1777 in Visvliet en is overleden op 2 september 1818 in Lutjegast op 41-jarige leeftijd.

Zij is een Oudgrootmoeder. Haar broer Jan Willems Kooij 70 is een Oudgrootvader. Hij staat dus ook in mijn kwartierstaat. Hun ouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Grietje trouwde met Hotze Duurts Schripsema.17 op 7 oktober 1798 in Visvliet. Hotze werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 29 september 1771 in Lutjegast en is overleden op 26 juni 1830 in Lutjegast op 58-jarige leeftijd. Hotze was ook bekend als Hotze Duurts Schripzema.

66. Pieter Louwes van der Molen, zoon van Louwe Sytses en Geeske Pyters, werd geboren in Burum (Fr), werd gedoopt op 1 april 1764 in Burum (Fr) en is overleden op 14 maart 1836 in Grootegast op 71-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop: De ouders zijn beiden arbeiders, de vader is ongedoopt.

Bijzonderheden:

• Hij was arbeider te Burum (Fr). Later was hij dagloner op De Tenten bij Grootegast.

Pieter trouwde met Jantje Riemers Spoelstra. op 16 mei 1790 in Burum (Fr). Jantje werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 14 september 1764 in Doezum en is overleden op 17 februari 1853 in Sebaldeburen op 88-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Louwe Pieters van der Molen (geboren op 12 februari 1791 in Burum (Fr))

         ii.  Doetse Pieters van der Molen (geboren op 20 september 1792 in Burum (Fr))

        iii.  Riemer Pieters van der Molen (geboren op 18 augustus 1794 in Munnekezijl (Fr) - overleden op 1 juni 1876 in Zevenhuizen, Leek). Riemer trouwde met Fokje Jans Boersma, dochter van Jan Taekes Boersma en Teetske Douwes, op 20 juli 1817. Fokje werd geboren op 26 januari 1788 in Westergeest (Fr), werd gedoopt op 17 februari 1788 in Westergeest (Fr) en is overleden op 10 juni 1834 in Zevenhuizen, Leek op 46-jarige leeftijd. Fokje was ook bekend als Fokje Jans de Boer. Riemer trouwde vervolgens met Saakje Folkerts Cazemier, dochter van Folkert Bennes Cazemier 54,55 en Freerke Jans Flonk,54 op 31 mei 1835 in Leek. Saakje werd gedoopt op 25 februari 1798 in Leek en is overleden op 11 mei 1868 in Zevenhuizen, Leek op 70-jarige leeftijd.

33       iv.  Geeske Pieters van der Molen (geboren op 19 januari 1798 in Burum (Fr) - overleden op 1 februari 1884 in Burum (Fr)). Geeske trouwde met Willem Hotzes Schripsema, zoon van Hotze Duurts Schripsema 17 en Grietje Willems Kooij, op 22 januari 1824 in Grijpskerk. Willem werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 9 maart 1799 in Lutjegast en is overleden op 30 oktober 1883 in Burum (Fr) op 84-jarige leeftijd. Willem was ook bekend als Willem Hotzes Schripzema.

          v.  Sytse Pieters van der Molen (geboren op 20 december 1800 in Burum (Fr) - overleden op 19 mei 1865 in Grootegast). Sytse trouwde met Aukje Hendriks Sierdsema, dochter van Hendrik Rinks Sierdsema en Boukje Romkes, op 19 mei 1825 in Grootegast. Aukje werd gedoopt op 13 december 1801 in Midwolde en is overleden op 26 oktober 1872 in Grootegast op 70-jarige leeftijd.

         vi.  Wiebe Pieters van der Molen (geboren op 28 december 1803 in Grootegast - overleden op 4 april 1861 in Grootegast). Wiebe trouwde met Martje Jans Barrema, dochter van Jan Lammers Barrema en Geertje Jans Snaak, op 19 mei 1825 in Grootegast. Martje werd gedoopt op 15 januari 1792 in Oldehove en is overleden op 9 februari 1857 in Grootegast op 65-jarige leeftijd. Martje was ook bekend als Martje Jannes Boddema. Wiebe trouwde vervolgens met Geertje Jils Sierdsma, dochter van Jilje Meints Sierdsma en Anke Ubels van der Span, op 11 juni 1859 in Grootegast. Geertje werd geboren op 3 januari 1823 in Sebaldeburen.

        vii.  Doetse Pieters van der Molen (geboren op 25 september 1806 in Grootegast - overleden op 28 september 1833 in Grootegast). Doetse trouwde met Trijntje Riewerts Vening, dochter van Riewert Hendriks Vening 54 en Albertje Jans Kobes,54 op 11 september 1831 in Leek. Trijntje werd geboren op 7 oktober 1811 in Zevenhuizen, Leek.


67. Jantje Riemers Spoelstra, dochter van Riemer Willems Spoelstra en Wijpke Willems, werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 14 september 1764 in Doezum en is overleden op 17 februari 1853 in Sebaldeburen op 88-jarige leeftijd.

Jantje trouwde met Pieter Louwes van der Molen. op 16 mei 1790 in Burum (Fr). Pieter werd geboren in Burum (Fr), werd gedoopt op 1 april 1764 in Burum (Fr) en is overleden op 14 maart 1836 in Grootegast op 71-jarige leeftijd.

68. Willem Rinzes Rispens, zoon van Rinse Klazes Rispens en Sjeuke Gerryts Haijema, werd geboren op 5 januari 1765 in Tietjerk (Fr), werd gedoopt op 20 januari 1765 in Tietjerk (Fr) en is overleden op 2 april 1813 in Kollum (Fr)56 op 48-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: "... Overleden des voordemiddags ten 12 uren, in het huis No. 45 wijk D.
Aangevers: Dirk Bouwes Sikkema, 30 jaar en Jan Taekes Gort, 42 jaar, buren van de overledene".

Bijzonderheden:

• Hij was landbouwer te Kollum (Fr).

Willem trouwde met Minke Eeuwes Wiersma. op 28 februari 1796 in Burum (Fr). Minke werd geboren op 13 december 1773 in Burum (Fr), werd gedoopt op 9 januari 1774 in Burum (Fr) en is overleden op 21 december 1814 in Augsbuurt (Fr)57 op 41-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Dieuwke Willems Rispens (geboren op 5 maart 1797 in Burum (Fr))

         ii.  Rinse Willems Rispens (geboren op 17 juli 1798 in Burum (Fr) - overleden op 3 januari 1846 in Oostdongeradeel (Fr)). Rinse trouwde met Antje Dirks Postma, dochter van Durk Sipkes Postma en Antje Romkes Wiersma, op 22 mei 1818 in Kollumerland (Fr). Antje werd geboren circa 1798 in Burum (Fr) en is overleden op 27 november 1861 in Oostdongeradeel (Fr) ongeveer 63 jaar oud. Antje was ook bekend als Antje Dirks Posthuma.

        iii.  Euwe Willems Rispens (geboren op 23 februari 1802 in Kollum (Fr) - overleden op 13 mei 1833 in Burum (Fr)). Euwe trouwde met Grietje Johannes van der Werf, dochter van Johannes Hendriks van der Werf en Rinske Luitjens, op 17 mei 1823 in Kollum (Fr). Grietje werd geboren op 19 oktober 1802 in Oudwoude (Fr). Euwe trouwde vervolgens met Eilke Alderts Nieuwenhuis, dochter van Aldert Klasens Nieuwenhuis en Gerbrig Sikkes, op 13 maart 1828 in Kollum (Fr). Eilke werd geboren op 28 oktober 1789 in Munnekezijl (Fr).

         iv.  Dieuwke Willems Rispens (geboren op 18 maart 1803 in Kollum (Fr) - overleden op 7 mei 1879 in Kollum (Fr)). Dieuwke trouwde met Andries Jans Keuning. op 1 november 1822 in Kollumerland (Fr).

          v.  Klaas Willems Rispens (geboren op 1 augustus 1804 in Kollum (Fr) - overleden op 20 oktober 1826 in Kollum (Fr))

34       vi.  Enne Willems Rispens (geboren op 24 april 1806 in Kollum (Fr) - overleden op 3 februari 1855 in Burum (Fr)). Enne trouwde met Tjitske Jans Kooij, dochter van Jan Willems Kooij en Trijntje Doekes de Boer, op 31 mei 1828 in Kollum (Fr). Tjitske werd geboren op 22 oktober 1808 in Burum (Fr), werd gedoopt op 13 november 1808 in Burum (Fr) en is overleden op 2 juni 1878 in Kollum (Fr) op 69-jarige leeftijd.

        vii.  Jan Willems Rispens (geboren op 10 september 1807 in Kollum (Fr) - overleden op 3 november 1814 in Augsbuurt (Fr))


69. Minke Eeuwes Wiersma, dochter van Eeuwe Ennes Wiersma en Dieuwke Martens, werd geboren op 13 december 1773 in Burum (Fr), werd gedoopt op 9 januari 1774 in Burum (Fr) en is overleden op 21 december 1814 in Augsbuurt (Fr)57 op 41-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: "... Menke Eeuwes Wiersma, 42 jaren, boerin, wonende in deze gemeente, gehuwd aan Louwe Romkes Wiersma, landbouwer mede in deze gemeente woonachtig zijnde, dochter van wijlen Eeuwe Ennes en Dieuke Martens. Overleden op 21 december 1814 des voordemiddags ten vijf uren, in het huis nr 25 te Augsbuurt. Aangevers: Jan Hendriks Mulder, oud 46 en Wigcher Jans van Bruggen, oud 36 jaren".

Bijzonderheden:

• Zij was boerin te Augsbuurt (Fr).

Minke trouwde met Wouter Jans Blau, zoon van Jan Gerkes Blau en Lysbet Gosses, op 13 april 1794 in Kollum (Fr). Wouter werd gedoopt op 30 november 1766 in Kollum (Fr) en is overleden op 11 november 1813 op 46-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Zijn overlijdensgegevens zijn tegenstrijdig. 58

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Woutertje Wouters Blau (geboren op 24 januari 1795 in Burum (Fr) - overleden op 27 april 1876 in Kollum (Fr)). Woutertje trouwde met Fokke Tjebbes de Boer, zoon van Tjibbe Idzerts de Boer 59,60 en Syke Repkes, op 24 februari 1814 in Kollum (Fr). Fokke werd geboren op 8 april 1790 in Kollum (Fr), werd gedoopt op 2 mei 1790 in Kollum (Fr) en is overleden op 18 april 1831 in Kollumerland (Fr) op 41-jarige leeftijd. Woutertje trouwde vervolgens met Heertje Rochus Zijlstra, zoon van Rochert Repkes Zijlstra 61,62 en Wytske Ruurds, op 30 mei 1833 in Kollumerland (Fr). Heertje werd geboren op 4 december 1803 in Visvliet, werd gedoopt op 1 januari 1804 in Visvliet en is overleden op 19 december 1881 in Kollum (Fr) op 78-jarige leeftijd.

Minke trouwde vervolgens met Willem Rinzes Rispens. op 28 februari 1796 in Burum (Fr). Willem werd geboren op 5 januari 1765 in Tietjerk (Fr), werd gedoopt op 20 januari 1765 in Tietjerk (Fr) en is overleden op 2 april 1813 in Kollum (Fr)56 op 48-jarige leeftijd.

Minke trouwde vervolgens met Louwe Romkes Wiersma, zoon van Romke Gerrits en Martje Louwes Wiersma, op 15 februari 1814 in Burum (Fr). Louwe werd geboren in Augsbuurt (Fr), werd gedoopt op 24 april 1768 in Burum (Fr) en is overleden op 17 maart 1829 in Augsbuurt (Fr)63 op 60-jarige leeftijd.

Notitie bij het huwelijk: "... Louwe Romkes Wiersma, 45 jaren, landbouwer wonende in deze gemeente, zoon van Romke Gerrits en Martje Louwes, eerstgemelde overleden en Minke Eeuwes Wiersma, 40 jaren, boerin, wonende in de gemeente Kollum, dr. v. de echtelieden Eeuwe Ennes Wiersma en Dieuke Martens, in leven huislieden in deze gemeente woonagtig en aldaar overleden. Getuigen: Aebe Tjeerds Rispens, 50 jaren, van bedrijf boer, wonende in de gemeente Buitenpost, aangehuwde broeder van de bruidegom en Eeuwe Jans Feitsma, 29 jaren, bode van de schout, neef van de bruid en Albert Willems Haag, 46 jaren, ontvanger der Belastingen en Popke Klazes van der Kluft, 30 jaren, graankoper, allen wonende in deze gemeente". 64

Notitie bij het overlijden: "... Louw Romkes Wiersma, 61 jaren, assessor dezer grietenij, wonende te Augsbuurt en aldaar geboren, weduwnaar van Simkje Tjeerds en zoon van zijn wijlen ouders Romke Gerrijts en Martje Louws. Overleden op 17 maart 1829, des morgens ten 4 uren, in de huizing nummer 22 te Augsbuurt".

Bijzonderheden:

• Hij was landbouwer te Burum (Fr).

• Hij gebruikte in 1812 landerijen te Burum (Fr). 65 In een koopcontract bij notaris L. Faber staat de verkoop van bouwland te Burum door Baukjen Elzes Kiestra, weduwe van Hendrik Joukes Ronner. Louw Romkes Wiersma te Augsbuurt is de koper. De koopsom bedroeg fl. 2393,-.

• Hij was Assessor van de gemeente Kollumerland.

• Hij bezat in 1797 een wagen met 2 paarden te Augsbuurt (Fr). 66

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Grietje Louwes Wiersma (geboren op 24 augustus 1814 in Burum (Fr))


70. Jan Willems Kooij, zoon van Willem Jans Kooij en Menstje Boukes, werd geboren op 4 mei 1780 in Visvliet en is overleden op 27 december 1831 in Burum (Fr) op 51-jarige leeftijd.

Hij is een Oudgrootvader. Zijn zuster Grietje Willems Kooij 65 is een Oudgrootmoeder. Zij staat dus ook in mijn kwartierstaat. Hun ouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Bijzonderheden:

• Hij was landbouwer te Burum (Fr).

• Hij was aangever (45 j) van het overlijden van Martjen Louwes op 21 augustus 1825 te Burum (Fr). 67

• Hij was als mede-erfgenaam aanwezig bij de openbare veiling van Hilmahuis op 10 januari 1829. 19 De veiling vond plaats in het huis van kastelein Cornelis Jans Kooi te Grijpskerk om de erfenis van Willem Jans Kooij & Menstje Boukes af te wikkelen. Hij was gevolmachtigd voor Tjitske Willems Kooij, die getrouwd was met Jan Bouwes van der Weide.

Jan trouwde met Trijntje Doekes de Boer. op 1 januari 1806 in Burum (Fr). Trijntje werd geboren op 5 september 1787 in Burum (Fr), werd gedoopt op 23 september 1787 in Burum (Fr) en is overleden op 19 september 1825 in Burum (Fr) op 38-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Meenskje Jans Kooij (geboren op 2 mei 1806 in Burum (Fr)). Meenskje trouwde met Feike Rinzes Hoekstra.,23 zoon van Rinze Egberts Hoekstra en Hinke Feikes, op 27 februari 1834 in Kollumerland (Fr). Feike werd geboren op 25 maart 1795 in Burum (Fr), werd gedoopt op 5 april 1795 in Burum (Fr) en is overleden op 15 augustus 1843 in Burum (Fr) op 48-jarige leeftijd.

35       ii.  Tjitske Jans Kooij (geboren op 22 oktober 1808 in Burum (Fr) - overleden op 2 juni 1878 in Kollum (Fr)). Tjitske trouwde met Enne Willems Rispens, zoon van Willem Rinzes Rispens en Minke Eeuwes Wiersma, op 31 mei 1828 in Kollum (Fr). Enne werd geboren op 24 april 1806 in Kollum (Fr), werd gedoopt op 18 mei 1806 in Kollum (Fr) en is overleden op 3 februari 1855 in Burum (Fr) op 48-jarige leeftijd. Tjitske trouwde vervolgens met Klaas Sikkema.23 op 18 juni 1863 in Kollumerland (Fr).

        iii.  Jetske Jans Kooij (geboren op 6 juni 1811 in Burum (Fr) - overleden op 3 februari 1884 in Kollumerland (Fr)). Jetske trouwde met Heine Durks Wieren.,23 zoon van Durk Egberts Wieren en Aukje Pieters, op 19 maart 1831 in Kollumerland (Fr). Heine werd geboren op 25 oktober 1800 in Visvliet, werd gedoopt op 7 december 1800 in Visvliet en is overleden op 4 april 1853 in Burum (Fr) op 52-jarige leeftijd.

         iv.  Willemke Jans Kooy (geboren op 25 mei 1814 in Burum (Fr) - overleden op 2 oktober 1881 in Kollumerland (Fr)). Willemke trouwde met Jacob Jans van der Veen.23 op 27 februari 1834 in Kollumerland (Fr).

          v.  Willem Jans Kooij (geboren in 1820-1821 in Buitenpost (Fr) - overleden op 22 januari 1835 in Burum (Fr))

         vi.  Idsert Jans Kooy (geboren op 31 december 1822 in Burum (Fr) - overleden op 26 april 1868 in Kollum (Fr)). Idsert trouwde met Janke Sytzes Luinstra, dochter van Sytze Pieters Luinstra en Aukje Reitzes de Vries, op 28 maart 1867 in Kollumerland (Fr). Janke werd geboren op 23 juni 1830 in Kollum (Fr) en is overleden op 25 september 1904 in Kollum? (Fr) op 74-jarige leeftijd. Janke was ook bekend als Jouke Luinstra.

Jan trouwde vervolgens met Geeske Tjebbes Kits, dochter van Tjebbe Pieters Kits 68 en Trijntje Simmes Keuning, op 18 maart 1830 in Kollumerland Nieuw Kruisland (Fr). Geeske werd gedoopt op 12 februari 1797 in Niehove en is overleden op 20 juli 1852 in Burum (Fr) op 55-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Zij was boerin te Burum (Fr). Farmer's wife.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Bauke Jans Kooy (geboren op 31 december 1830 in Burum (Fr) - overleden op 8 juni 1842 in Burum (Fr))

         ii.  Pieter Jans Kooij (geboren op 15 april 1832 in Kollumerland (Fr) - overleden v๓๓r 9 mei 1860). Pieter trouwde met Hiltje Douma, dochter van Menne Alberts Douma en Leusina Klaassens Thema, op 8 mei 1857 in Grijpskerk. Hiltje werd geboren in 1833-1834 in De Waard, Grijpskerk.


71. Trijntje Doekes de Boer, dochter van Doeke Idzerts de Boer en Tjitske Aedsges Teenstra, werd geboren op 5 september 1787 in Burum (Fr), werd gedoopt op 23 september 1787 in Burum (Fr) en is overleden op 19 september 1825 in Burum (Fr) op 38-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Zij was boerin te Burum (Fr).

Trijntje trouwde met Jan Willems Kooij. op 1 januari 1806 in Burum (Fr). Jan werd geboren op 4 mei 1780 in Visvliet en is overleden op 27 december 1831 in Burum (Fr) op 51-jarige leeftijd.

72. Pieter Berends Lijnema, zoon van Berend Pieters Prins en Geeske Heines, werd geboren in Sauwerd, werd gedoopt op 19 januari 1777 in Sauwerd en is overleden op 22 maart 1846 in Obergum op 69-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Hij was dagloner te Obergum.

• Hij woonde aan de Lijnbaan te Obergum. 69 Op de lijst van inwoners staat bij huisnummer 41: "... Pieter Berends Lijnema, arbeider, geb. 12-1-1778 [vgl. doopdatum 19-1-1777], pachter erf, verpachter: kerk van Obergum".

Pieter trouwde met Grietje Gerrits Valk. op 7 maart 1802 in Ranum. Grietje werd geboren op 14 februari 1777, werd gedoopt op 31 maart 1777 in Tinallinge en is overleden op 21 september 1841 in Obergum op 64-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

36        i.  Gerrit Pieters Lijnema (geboren op 27 oktober 1805 in Obergum - overleden op 14 september 1857 in Obergum). Gerrit trouwde met Jentje Pieters de Roo, dochter van Pieter Jacobs de Roo en Ida Klasens, op 25 september 1830 in Winsum. Jentje werd geboren in Garnwerd, werd gedoopt op 14 maart 1802 in Garnwerd en is overleden op 21 januari 1857 in Obergum op 54-jarige leeftijd. Jentje was ook bekend als Jantje, Jeentje Bolhuis.24

         ii.  Berend Pieters Lijnema (geboren op 24 december 1808 in Obergum - overleden op 4 november 1861 in Baflo). Berend trouwde met Grietje Jans Ezenga, dochter van Jan Geerts Ezenga en Anje Arends, op 30 oktober 1839 in Baflo. Grietje werd geboren op 7 januari 1808 in Rasquert en is overleden op 30 oktober 1849 in Rasquert op 41-jarige leeftijd. Berend trouwde vervolgens met Tjaaktje Jans Mus, dochter van Jan Pieters Mus en Trientje Freerks, op 1 maart 1851 in Baflo. Tjaaktje werd geboren op 26 november 1805 in Rasquert en is overleden op 7 januari 1861 in Rasquert op 55-jarige leeftijd.

        iii.  Sibbelina Pieters Lijnema (geboren op 17 mei 1812 in Obergum). Sibbelina trouwde met Jacob Jacobs Smit, zoon van Jacob Jans Smit en Trijntje Jacobs Smit, op 21 november 1837 in Winsum. Jacob werd geboren op 3 maart 1804 in Maarhuizen.

         iv.  Geesiena Pieters Lijnema (geboren in 1819-1820 in Obergum - overleden op 3 januari 1828 in Obergum)


73. Grietje Gerrits Valk, dochter van Gerrit Pieters en Sieuwke Willems, werd geboren op 14 februari 1777, werd gedoopt op 31 maart 1777 in Tinallinge en is overleden op 21 september 1841 in Obergum op 64-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: "... Grietje Gerrits Valk, 63, daglonersvrouw, laatst wonende Obergum, geboren te Winsum, dochter van wijlen Gerrit Berends Valk & wijlen Sieuwke Berends, landbouwers te Winsum.
Echtgenote van Pieter Berends Lijnema, dagloner te Obergum".

Notitie bij het onderzoek: Dat beide ouders in de overlijdensakte van Grietje hetzelfde patroniem hebben is opmerkelijk. Het lijkt op de fout van een klerk. Hun schoonzoon heet ook al Berends. Na het zoeken op de voornamen Gerrit & Sieuwke in de buurt van Winsum blijken de enigen in de buurt Gerrit Pieters & Sieuwke Willems te zijn, op de boerderij Valkum.

Grietje trouwde met Pieter Berends Lijnema. op 7 maart 1802 in Ranum. Pieter werd geboren in Sauwerd, werd gedoopt op 19 januari 1777 in Sauwerd en is overleden op 22 maart 1846 in Obergum op 69-jarige leeftijd.

74. Pieter Jacobs de Roo, zoon van Jacob Pieters en Jeentje Sijmens, werd geboren op 20 mei 1774 in Garnwerd, werd gedoopt op 23 mei 1774 in Garnwerd en is overleden op 7 oktober 1831 in Garnwerd op 57-jarige leeftijd.

Zijn broer Sijmen Jacobs de Roo is ook een oudgrootvader, maar dan aan mijn moederszijde. Hij staat dus ook in deze kwartierstaat. Hun voorouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Zijn zoon Jacob Pieters de Roo was van beroep Roederoo.

Woordenboek der Nederlandse Taal: "De roode roede, roode roe, roo roede, roo roe. 1ฐ. Eigenlijk: de roodgeverwde stok (zie boven bij de roede van justitie) als teeken der waardigheid of als ambtsteeken van den rechterlijken ambtenaar die met het berechten van halszaken was belast (baljuw, schout, landdrost); ook van den persoon aan wien de uitvoering van doodvonnissen werd opgedragen (geweldige, geweldige-provoost, provoost-geweldige)."

Ledematen website: "roodt roede = rode roede = assistent van de wedman, belast met het dagelijkse politiewerk. De rode roede werd ook wel biesjager genoemd.
De functie wordt ingesteld in 1685 (Stad en stadsjurisdicties) c.q.
1716 (Ommelanden) op een jaarlijks tractement van ƒ 130. De rode roedes zijn in het algemeen afkomstig uit de lagere sociale klassen van de bevolking."

Bijzonderheden:

• Hij was dagloner te Klein Garnwerd.

• Hij nam de familienaam de Roo aan op 20 april 1812 te Ezinge. 70 "... Pieter Jacobs te Garnwerdt. Zoons: Jacob Pieters, Klaas Pieters, Jan Pieters. Hij tekent als Pieter Jacobs Droo".

Pieter trouwde met Ida Klasens. v๓๓r 1797. Ida werd geboren op 8 maart 1770 in Garnwerd, werd gedoopt op 18 maart 1770 in Garnwerd en is overleden op 13 augustus 1820 in Garnwerd op 50-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jacob Pieters de Roo (geboren op 18 juni 1797 in Garnwerd - overleden v๓๓r 13 augustus 1873 in Winsum). Jacob trouwde met Gerritdina Willems Medema, dochter van Willem Klaassens en Anje Gerrits, op 15 december 1827 in Winsum. Gerritdina werd geboren op 7 september 1803 in Obergum en is overleden op 21 augustus 1841 in Obergum op 37-jarige leeftijd. Gerritdina was ook bekend als Gerritdina Willems van Meden. Jacob trouwde vervolgens met Batje Feijes Sirks, dochter van Feije Sirks en Matje Mennes Rikkerts, op 24 februari 1842 in Winsum. Batje werd gedoopt op 14 februari 1802 in Groningen.

         ii.  Klaas Pieters de Roo (geboren op 2 februari 1800 in Aduard - overleden op 20 augustus 1874 in Niehove). Klaas trouwde met Jantje Tunnis Brandsema, dochter van Tunnis Sijbrands Brandsema en Sike Pieters Waterhuis, op 3 juli 1824 in Oldehove. Jantje werd geboren in 1799-1800 in Niehove en is overleden op 1 december 1869 in Niehove op 70-jarige leeftijd. Jantje was ook bekend als Jantje Tunnis Bransema.

37      iii.  Jentje Pieters de Roo (gedoopt op 14 maart 1802, geboren in Garnwerd - overleden op 21 januari 1857 in Obergum). Jentje trouwde met Gerrit Pieters Lijnema, zoon van Pieter Berends Lijnema en Grietje Gerrits Valk, op 25 september 1830 in Winsum. Gerrit werd geboren op 27 oktober 1805 in Obergum, werd gedoopt op 10 november 1805 in Winsum en is overleden op 14 september 1857 in Obergum op 51-jarige leeftijd.

         iv.  Martje Pieters de Roo (geboren op 18 april 1805 in Garnwerd - overleden in Obergum). Martje trouwde met Jannes van Bolhuis, zoon van Christiaan Smidt van Bolhuis en Titia Cost, op 23 juli 1831 in Winsum. Jannes werd geboren op 2 mei 1806 in Groningen, werd gedoopt op 21 mei 1806 in Groningen en is overleden in Obergum.

          v.  Jan Pieters de Roo (geboren op 2 februari 1808 in Garnwerd - overleden op 8 augustus 1814 in Garnwerd)

         vi.  Levenloos (geboren op 27 april 1810 in Garnwerd - overleden op 27 april 1810 in Garnwerd)

        vii.  Jantje Pieters de Roo (geboren op 16 mei 1811 in Garnwerd - overleden op 8 maart 1869 in Obergum). Jantje trouwde met Jan Pieters Siegers, zoon van Pieter Jans Siegers en Pieterke Goossens Zandt,71 op 7 februari 1844 in Winsum. Jan werd geboren op 9 november 1822 in Ranum en is overleden v๓๓r 12 mei 1877 in Obergum. Jantje trouwde vervolgens met NN.

Pieter trouwde vervolgens met Jantje Geerts Meijer, dochter van Geert Harmens Meijer en Eltje Roelfs Bosch, op 10 januari 1822 in Ezinge. Jantje werd geboren op 9 april 1786 in Feerwerd, werd gedoopt op 16 april 1786 in Feerwerd en is overleden op 26 maart 1848 in Garnwerd op 61-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Zij was dagloonster te Garnwerd.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Roelf Pieters de Roo (geboren op 14 juni 1824 in Garnwerd). Roelf trouwde met Johanna Andries Bolhuis, dochter van Andries Hindriks Bolhuis en Albertje Roelfs van der Scheer, op 22 mei 1852 in Bedum. Johanna werd geboren op 9 maart 1832 in Enumatil.


75. Ida Klasens, dochter van Klaas Cornellis en Martjen Hindriks, werd geboren op 8 maart 1770 in Garnwerd, werd gedoopt op 18 maart 1770 in Garnwerd en is overleden op 13 augustus 1820 in Garnwerd op 50-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Zij was dagloonster te Klein Garnwerd.

Ida trouwde met Pieter Jacobs de Roo. v๓๓r 1797. Pieter werd geboren op 20 mei 1774 in Garnwerd, werd gedoopt op 23 mei 1774 in Garnwerd en is overleden op 7 oktober 1831 in Garnwerd op 57-jarige leeftijd.

76. Derk Jibbes van der Laan, zoon van Jibbe Jans en Antje Jans, werd geboren in Zuidwolde, werd gedoopt op 2 maart 1766 in Zuidwolde en is overleden op 24 juni 1831 in Wetsinge en Sauwerd op 65-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Hij was dagloner te Wetsinge en Sauwerd.

• Hij gebruikte land te Wetsinge. 72 "... Register of quohier der vaste goederen gelegen in het dorp Wetsing, Behuizingen zonder landen, alsmede met de daar onderhorige Landen en Tuinen, zooals die alle reeds in het Dorp genummerd zijn. No 1. Een Behuizinge get: No 1. met de beklemminge van het heem Eigenaar De Hr. J. Bebing Meijer en Eigen: der behuizinge Derk Jibbes".

• Hij bezat op 28 juni 1797 een huis te Wetsinge. Op dezelfde dag als waarop Harmke Jans van de diakenen Sijmon Roelfs en Hidde Jurjens een huis in de Wetsinger Meeden koopt, kopen Derk Jibbes & Harmke Jans van dezelfde diakenen voor 549 gulden "eene behuisinge cum annexis onder Wetsinge, doende jaarlijks tot grondpagt 4 gulden aan Jan Wolters te Noordwolde".

• Hij bezat op 16 februari 1801 een huis te Wetsinge. Derk Jibbes & Harmke Jans verkopen aan Harm Rijkels & Hijke Jans voor 455 gulden "een behuisinge met de beklemminge van 't heem daar de behuisinge op is staande, gelegen aan de Oosterlaan te Wetsinge, doende jaarlijks tot grondpagt an de Heer J. Bebing 3 gulden".
Op dezelfde dag verkopen ze nog "een behuisinge te Wetsinge" voor 400 gulden aan Aaldrik Reinders & Trientje Egberts.

• Geldzaken: 6 juli 1801, Wetsinge. Derk Jibbes & Harmke Jans ontvangen bij een transfix 200 gulden van Jacob Raangs & Grietie Pieters waarmee hun eigendomsrecht op een huis met beklemming te Wetsinge stopt. De originele kopers Aaldrik Reinders & Trientje Egberts gaan alle jaren huur i.p.v. rente betalen.

Derk trouwde met Harmke Jans. op 28 mei 1797 in Wetsinge en Sauwerd. Harmke werd geboren in Roodehaan, Leens, werd gedoopt op 12 augustus 1770 in Warfhuizen en is overleden op 20 oktober 1842 in Wetsinge en Sauwerd op 72-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

38        i.  Jibbe Derks van der Laan (geboren op 19 maart 1798 in Wetsinge en Sauwerd - overleden op 20 februari 1872 in Wetsinge en Sauwerd). Jibbe trouwde met Eltje Geerts Werkema, dochter van Geert Harms (Werkema) en Grietje Pieters Hovingh, op 19 juni 1824 in Adorp. Eltje werd geboren op 7 juni 1801 in Feerwerd, werd gedoopt op 21 juni 1801 in Feerwerd en is overleden op 29 januari 1882 in Sauwerd op 80-jarige leeftijd.

         ii.  Aaltje Derks van der Laan (geboren op 1 november 1801, gedoopt Wetsinge en Sauwerd)

        iii.  Jan Derks van der Laan (geboren op 30 mei 1806, gedoopt Wetsinge en Sauwerd)

         iv.  Jan Derks van der Laan (geboren in 1812-1813 in Wetsinge en Sauwerd - overleden op 22 juni 1869 in Sauwerd). Jan trouwde met Pieterke Veenhuis. Pieterke is overleden na 22 juni 1869.


77. Harmke Jans, dochter van Jan Lienders en Aaltje Berents, werd geboren in Roodehaan, Leens, werd gedoopt op 12 augustus 1770 in Warfhuizen en is overleden op 20 oktober 1842 in Wetsinge en Sauwerd op 72-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Zij was dagloonster te Wetsinge en Sauwerd.

• Zij bezat op 28 juni 1797 een huis te Wetsinge. Sijmon Roelfs "boekhoudend diacon" en Hidde Jurjens "diacon van Wetsinge" verkopen aan Harmke Jans en Hijke Jans [haar zuster] voor 140 gulden "eene behuisinge bestaande in een binnenhuis en agterhuis met de beklemminge van 't heem waarop de behuisinge staat met bomen en plantagien op en an het heem, staande en gelegen an de Wetsinger Meeden bij de Oosterlaan, wordende bij Jan Leenderts en vrouw bewoond, doende jaarlijks tot heemhuire an de Heer van Wetsinge 3 gulden, etc. Jan Leenderts en Aaltjen Berents houden het recht voor gelijke somma van penningen het verkochte weder over te nemen".

• Boedelscheiding: 6 juli 1801, Wetsinge. Hijke Jans & Harm Rijkels en Harmke Jans & Derk Jibbes scheiden de mandelige boedel, waarbij aan Harmke ten deel valt "een behuisinge met de beklemminge van 't heem staande en gelegen ten N. aan de Oosterlaan onder Wetsinge", waarbij zij "ter egalisatie" aan Hijke 227 gulden betaalt.

Harmke trouwde met Derk Jibbes van der Laan. op 28 mei 1797 in Wetsinge en Sauwerd. Derk werd geboren in Zuidwolde, werd gedoopt op 2 maart 1766 in Zuidwolde en is overleden op 24 juni 1831 in Wetsinge en Sauwerd op 65-jarige leeftijd.

Harmke trouwde vervolgens met Eme Onnes van Dijk, zoon van Onne Emes en Anje Jacobs, op 16 augustus 1832 in Adorp. Eme werd geboren op 26 oktober 1766 in Pieterburen en werd gedoopt op 2 november 1766 in Westernieland.

Bijzonderheden:

• Hij was dagloner te Wetsinge en Sauwerd.


78. Geert Harms (Werkema), zoon van Harm Franssen en Eltje Geerts, werd gedoopt op 10 september 1752 in Oldehove, is overleden op 8 april 1810 in Feerwerd op 57-jarige leeftijd en werd begraven op 12 april 1810 in Feerwerd.

Bijzonderheden:

• Hij was schipper te Ezinge. Ook dagloner te Feerwerd.

Geert trouwde met Bouke Willems, dochter van Willem Hiddes 11 en Anneke Ludolfs, op 5 januari 1783 in Feerwerd. Bouke werd geboren in Feerwerd, werd gedoopt op 6 januari 1758 en is overleden op 2 september 1791 in Feerwerd op 33-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Harm Geerts (geboren op 6 september 1784 in Feerwerd - overleden v๓๓r 27 januari 1799)

         ii.  Anneke Geerts Werkema (geboren op 10 april 1786 in Feerwerd - overleden op 26 maart 1842 in Feerwerd). Anneke trouwde met Hendrik Rutgers Wieringa. op 22 mei 1808. Hendrik werd geboren circa 1786.

        iii.  Willem Geerts Werkema (geboren op 31 maart 1787 in Feerwerd - overleden op 12 december 1837 in Ezinge). Willem trouwde met Jakobje Klasen. op 23 september 1810 in Feerwerd. Jakobje werd geboren in Feerwerd en is overleden v๓๓r 1819. Jakobje was ook bekend als Jantje Klasen. Willem trouwde vervolgens met Lamge Geerts Bakker, dochter van Geert Jannes Bakker 73 en Renske Lammerts, op 10 juli 1819 in Ezinge. Lamge werd geboren circa 1787.

         iv.  Frans Geerts Werkema (geboren op 19 maart 1789 in Feerwerd - overleden op 16 januari 1867 in Feerwerd). Frans trouwde met Adriaantje Geerts van der Molen, dochter van Geert Tobias van der Molen en Frankje Harms, op 2 december 1810 in Feerwerd. Adriaantje werd geboren op 15 februari 1786 in Feerwerd, werd gedoopt op 19 februari 1786 in Feerwerd en is overleden op 7 januari 1836 in Feerwerd op 49-jarige leeftijd. Frans trouwde vervolgens met Antje Jans Kijft.,74 dochter van Jan Jans Kijft 75 en Walje Jans Datema,11 op 21 maart 1839 in Ezinge. Antje werd geboren op 25 november 1786 in Oldehove en is overleden op 1 februari 1874 in Feerwerd op 87-jarige leeftijd.

          v.  Hidde Geerts Werkema (geboren op 6 april 1790 in Feerwerd - overleden op 22 maart 1856 in Feerwerd). Hidde trouwde met Bouke Haaijes Feringa, dochter van Haje Jacobs Feringa en Boukjen Luitjens, op 20 november 1819 in Ezinge. Bouke werd geboren op 6 november 1790 in Feerwerd en is overleden op 15 juni 1862 op 71-jarige leeftijd.

         vi.  Bouke Geerts (geboren op 2 september 1791 in Feerwerd)

Geert trouwde vervolgens met Grietje Pieters Hovingh. op 3 juli 1796 in Feerwerd. Grietje werd geboren op 10 juli 1769 in Feerwerd, werd gedoopt op 16 juli 1769 in Feerwerd en is overleden op 18 december 1829 in Feerwerd op 60-jarige leeftijd.

Huwelijk:

• Zij tekenden een huwelijkscontract op 27 juni 1796 te Aduard. 76 Getuigen aan bruidegomszijde waren: Jan Willems, Geert Tobias en Sjoert Sipkes, voorstanders over de minderjarige kinderen van de bruidegom en wijlen Bouke Willems; Geert Tobias en Frankje Harms, zwager en zuster.
Aan bruidszijde: Menje Cornelis, moeder; Jan Pieters Hovingh, volle broeder.
Er was ook een Afkoopbrief. Hiervoor verschenen aan de ene zijde: Geert Harms te Feerwerd. Aan de andere zijde: Jan Willems, voormond; Geert Tobias, sibbe; Sjoert Sipkes, vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Geert Harms bij wijlen Bouke Willems.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Pieter Geerts Werkema (geboren op 25 maart 1797 in Feerwerd). Pieter trouwde met Foske Hijlkes van Delden, dochter van Hijlke Jeltes en Garske Jannes, op 7 december 1839 in Warffum. Foske werd geboren in 1800-1801 in Warffum.

         ii.  Harm Geerts Werkema (geboren op 29 januari 1799 in Feerwerd). Harm trouwde met Trijntje Alberts van der Tuin, dochter van Albert Wilhelmus van der Tuin en Hendrikje Tonnis Koerts, op 22 december 1821 in Adorp. Trijntje werd geboren op 11 april 1802 in Oostwold en is overleden v๓๓r 1827 in Oostum. Harm trouwde vervolgens met Derkjen Johannes Bril, dochter van Johannes Petrus Bril en Klaaske Bartelds Bazuin, op 17 juni 1827 in Adorp. Derkjen werd geboren op 29 november 1799 in Garnwerd.

39      iii.  Eltje Geerts Werkema (geboren op 7 juni 1801 in Feerwerd - overleden op 29 januari 1882 in Sauwerd). Eltje trouwde met Jibbe Derks van der Laan, zoon van Derk Jibbes van der Laan en Harmke Jans, op 19 juni 1824 in Adorp. Jibbe werd geboren op 19 maart 1798 in Wetsinge en Sauwerd, werd gedoopt op 9 april 1798 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 20 februari 1872 in Wetsinge en Sauwerd op 73-jarige leeftijd.

         iv.  Jan Geerts Werkema (geboren op 28 september 1803 in Feerwerd - overleden op 31 augustus 1866 in Feerwerd). Jan trouwde met Johanna Jakobs Sijbolts, dochter van Jacob Jacobs Sijbolts en Trijnje Allerts, op 13 juni 1839 in Winsum. Johanna werd geboren op 30 november 1813 in Tinallinge en is overleden op 18 januari 1891 in Feerwerd op 77-jarige leeftijd.

          v.  Menje Geerts Werkema (geboren op 16 oktober 1805 in Feerwerd - overleden op 26 juni 1855 in Harssens, Adorp). Menje trouwde met Geert Berends Bots, zoon van Berend Geerts Bots en Gepke Geerts Bots, op 23 mei 1835 in Aduard. Geert werd geboren op 26 maart 1792 in Onstwedde en is overleden op 18 december 1859 in Adorp op 67-jarige leeftijd.

         vi.  Frankje Geerts Werkema (geboren op 30 juni 1807 in Feerwerd)

        vii.  Geert Harms Werkema (geboren op 23 augustus 1810 in Feerwerd - overleden op 5 februari 1902). Geert trouwde met Anje Jannes van Dijken, dochter van Jannes Popkes van Dijken 77 en Gepke Hendriks Bos,78 op 11 februari 1841 in Ezinge. Anje werd geboren op 13 juli 1817 in Oldehove.


79. Grietje Pieters Hovingh, dochter van Pieter Jans Hovingh en Menje Cornelis, werd geboren op 10 juli 1769 in Feerwerd, werd gedoopt op 16 juli 1769 in Feerwerd en is overleden op 18 december 1829 in Feerwerd op 60-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Zij was schippersche te Ezinge. Ook dagloonster te Feerwerd.

• Zij nam de familienaam Hoving aan op 17 april 1812 te Feerwerd. 79 "... Grietie Pieters Hoving wed. van Geert Harms te Feerwerd. Hoving voor haarzelf en voor haar kinder.
Zoons: Pieter Geerts, Harm Geerts, Jan Geerts, Geert Geerts.
Dochters: Eltie Geerts, Menje Geerts".
Toch hebben alle kinderen later de naam Werkema (...)

Grietje trouwde met Geert Harms (Werkema). op 3 juli 1796 in Feerwerd. Geert werd gedoopt op 10 september 1752 in Oldehove, is overleden op 8 april 1810 in Feerwerd op 57-jarige leeftijd en werd begraven op 12 april 1810 in Feerwerd.

Grietje trouwde vervolgens met Popke Izebrands Tromp, zoon van Izebrant Popkes 80 en Hijlkjen Fockes, op 18 februari 1815 in Ezinge. Popke werd geboren op 29 oktober 1775 in Feerwerd en is overleden op 22 februari 1833 in Ezinge op 57-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Hij was arbeider en landbouwer te Feerwerd.

• Hij nam de familienaam Tromp aan op 17 april 1812 te Feerwerd. 79 "... Popke Izebrands te Feerwerd. Zoons: Izebrant Popkes, Leendert Popkes. Dochters: Leentie Popkes, Hyktie Popkes.
Stedevader van de kinderen van Derk Jacobs te Feerwerd".


80. Jacob Jans Omkes Japenga 26 werd geboren tussen 1753 en 1754 en is overleden op 11 juli 1814 in Wehe. Jacob was ook bekend als Jan Omkes Japinga.

Notitie bij het onderzoek: Zijn ouders zijn mij nog niet bekend. Mogelijk is er een verband met deze vermeldingen in de Lijst der dooden tot Eenrum 1755-1811: "... Den 7. 9ber 1771: is overleden Jan Omkes, nalatende zijn Vrou en 7 kinder.
Den 8 Jan 1781: is Overleden Martjen Peters Wed: van Jan Omkes Latende tot Zibste bloede na 2 Zoons en 3 Dogters". Drie van Jacobs kinderen hebben namen die wel passen, maar een Omke ontbreekt.
Een tweede Omkes in Eenrum is Gosen Omkes die stierf op 13 februari 1774, "nalatende Zijn Vrou 3 Zoons en drie dogters". Hij zou misschien een broer van Jan kunnen zijn.

Maar, hij was ook bekend onder de naam Jan Omkes Japenga, waaruit dan de naam van zijn vader Omke gehaald kan worden. In Westernieland is een doop, 25-6-1758, van een Jan zoon van Omke Goozijns & Trijnje Jans... De vernoemingen komen echter helemaal niet overeen.

Bijzonderheden:

• Hij was dagloner te Wehe.

• Getuige: 18 oktober 1786, Westerdijkshorn. Hij was als zwager getuige bij het huwelijkscontract tussen Aries Ebels & Albertje Menses.

Jacob trouwde met IJke Ebels. op 31 maart 1781 in Eenrum. IJke werd gedoopt op 19 januari 1760 in Leens en is overleden op 17 juni 1814 in Wehe op 54-jarige leeftijd. IJke was ook bekend als IJke, Yeke IJbels.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Jacobs Japenga (gedoopt op 8 september 1782 in Wehe - overleden in 1809)

         ii.  Ebel Jacobs Japenga (geboren op 5 februari 1786 in Wehe - overleden op 14 maart 1843 in Hoorn, Eenrum). Ebel trouwde met Kaatje Pieters Werkman, dochter van Pieter Harms Werkman en Geeske Isebrands Vos,81 circa 1820. Kaatje werd geboren in 1783-1784 in Rasquert, werd gedoopt op 6 februari 1785 in Warffum en is overleden na 16 maart 1854.

        iii.  Marten Jacobs Japenga (gedoopt op 22 februari 1789 in Wehe - overleden op 21 juli 1835 in Wehe). Marten trouwde met Jantje Harms van Dijk, dochter van Harm Hendriks 28 en Trijntje Jacobs,28 op 29 oktober 1815 in Leens. Jantje werd geboren op 7 juni 1798 in Hornhuizen en is overleden op 8 november 1835 in Wehe op 37-jarige leeftijd.

         iv.  Grietje Jacobs Japenga (gedoopt op 4 maart 1792 in Wehe - overleden op 18 juni 1833 in Eelde (Dr)). Grietje trouwde met Jan Stevens, zoon van Steven Jans en Hillechien Roelfs, op 3 juni 1821 in Eelde (Dr). Jan werd geboren op 15 december 1790 in Eelde (Dr) en is overleden op 29 november 1871 in Paterswolde (Dr) op 80-jarige leeftijd.

40        v.  Pieter Jakobs Japenga (geboren op 17 oktober 1794 in Wehe - overleden op 31 oktober 1849 in Wehe). Pieter trouwde met Anje Jans Tiemens, dochter van Pieter Klaassens en Bauwke Klaassen Tijmens, op 9 oktober 1819 in Leens. Anje werd gedoopt op 4 juli 1798 in Rasquert en is overleden op 28 december 1877 in Wehe op 79-jarige leeftijd.

         vi.  Martjen Jacobs Japenga (gedoopt op 31 december 1797 in Wehe)

        vii.  Martjen Jacobs Japenga (geboren op 6 januari 1799 in Wehe - overleden op 7 januari 1821 in Leens)

       viii.  Arijs Jacobs Japenga (geboren op 7 maart 1803 in Wehe - overleden op 6 april 1860 in Wehe). Arijs trouwde met Anje Roelfs Boersema, dochter van Roelf Eisses Boersema 28 en Geertje Jacobs,28 op 15 januari 1831 in Leens. Anje werd geboren op 24 juni 1807 in Schiermonnikoog (Fr) en is overleden op 19 februari 1900 in Wehe op 92-jarige leeftijd.


81. IJke Ebels, dochter van Ebel Arijs 82,83 en Margarieta Alegonda Pieters,82 werd gedoopt op 19 januari 1760 in Leens en is overleden op 17 juni 1814 in Wehe op 54-jarige leeftijd. IJke was ook bekend als IJke, Yeke IJbels.

Bijzonderheden:

• Zij was dagloonster te Wehe.

IJke trouwde met Jacob Jans Omkes Japenga.26 op 31 maart 1781 in Eenrum. Jacob werd geboren tussen 1753 en 1754 en is overleden op 11 juli 1814 in Wehe. Jacob was ook bekend als Jan Omkes Japinga.

82. Pieter Klaassens werd geboren tussen 1747 en 1748 in Rasquert en is overleden op 26 november 1808 in Rasquert.84

Notitie bij het overlijden: "... Overleden: Pieter Klaesen, den 26.11.1808, oud 60 jaren, gewoond hebbende te Rasquert, gehuwd met Bauwke Klaesen, benevens denzelven nalatende ้้n kind, uit een huwelijk, noch 3 kinderen uit voorgaande huwelijken, zijnde de aangeving geschied op den 29 novbr".

Notitie bij het onderzoek: Mogelijk waren zij doopsgezind, net als Klaas Tijmens en Grietje Jacobs.

Pieter Klaassens was eerder getrouwd, maar in Rasquert en Baflo staan zeker 4 Pieters Klaassens getrouwd:
1763 met Luiktje Hindriks...
1790 met Anje Derks...
1790 met Pieterke Pieters...
1793 met Anje Harmens...

Bijzonderheden:

• Hij was dagloner te Rasquert.

Pieter trouwde met NN. v๓๓r 20 november 1803.

Pieter trouwde vervolgens met Bauwke Klaassen Tijmens. op 20 november 1803 in Baflo. Bauwke werd geboren tussen 1767 en 1768 in Rasquert en is overleden op 25 januari 1812 in Rasquert.

Kinderen uit dit huwelijk:

41        i.  Anje Jans Tiemens (gedoopt op 4 juli 1798 in Rasquert - overleden op 28 december 1877 in Wehe). Anje trouwde met Pieter Jakobs Japenga, zoon van Jacob Jans Omkes Japenga 26 en IJke Ebels, op 9 oktober 1819 in Leens. Pieter werd geboren op 17 oktober 1794 in Wehe, werd gedoopt op 26 oktober 1794 in Wehe en is overleden op 31 oktober 1849 in Wehe op 55-jarige leeftijd.

         ii.  Grietje Pieters Bos (geboren op 19 februari 1805 in Rasquert - overleden op 4 juni 1871 in Warfhuizen). Grietje trouwde met Jan Ebels Japenga, zoon van Ebel Jacobs Japenga en Kaatje Pieters Werkman, op 8 maart 1838 in Leens. Jan werd geboren op 28 februari 1809 in Wehe en is overleden op 22 maart 1869 in Warfhuizen op 60-jarige leeftijd.

        iii.  Jan Pieters (geboren op 19 februari 1805 in Rasquert)


83. Bauwke Klaassen Tijmens, dochter van Klaas Tijmens en Grietje Jacobs, werd geboren tussen 1767 en 1768 in Rasquert en is overleden op 25 januari 1812 in Rasquert.

Bijzonderheden:

• Zij was dagloonster te Rasquert.

Bauwke trouwde met Pieter Klaassens. op 20 november 1803 in Baflo. Pieter werd geboren tussen 1747 en 1748 in Rasquert en is overleden op 26 november 1808 in Rasquert.84

84. Fokke Willems Louwes, zoon van Willem Louwes en Lientje Jans, werd gedoopt op 17 februari 1743 in Warfhuizen en werd begraven op 9 januari 1809 in Westernieland.

Fokke trouwde met Aaltje Jans. op 3 juli 1768 in Westernieland. Aaltje werd geboren circa 1743 in Westernieland.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Lienje Fokkes (gedoopt op 17 maart 1771)

         ii.  Fokke Fokkes (gedoopt op 20 februari 1774)

Fokke trouwde vervolgens met Anje Jans. op 19 maart 1781 in Westernieland. Anje werd gedoopt op 5 september 1756 in Westernieland en is overleden op 24 januari 1813 in Westernieland op 56-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Lauwe Fokkes Fokkens (gedoopt op 23 september 1787 in Westernieland - overleden v๓๓r 7 maart 1856 in Eenrum). Lauwe trouwde met Harmtje Gerrits Brongers. circa 1809. Harmtje werd geboren circa 1787 en is overleden op 10 februari 1828 in Eenrum ongeveer 41 jaar oud. Lauwe trouwde vervolgens met Aaltje Jurjens Sierts, dochter van Jurjen Sierts en Geeske Hendriks, op 4 december 1828 in Eenrum. Aaltje werd gedoopt op 2 maart 1794 in Wierhuizen, Pieterburen.

         ii.  Nieske Fokkes (gedoopt op 23 september 1787 in Westernieland)

        iii.  Aagtie Fokkes (gedoopt op 9 mei 1790 in Westernieland - overleden op 21 april 1833 in Eenrum). Aagtie trouwde met Klaas Jans Borgman.,85 zoon van Jan Fokkes 85 en Martje Popkes,85 op 14 april 1816 in Eenrum. Klaas werd geboren op 15 september 1791 in Eenrum en is overleden op 14 mei 1851 in Eenrum op 59-jarige leeftijd.

42       iv.  Jan Fokke Fokkens (gedoopt op 9 maart 1794, geboren in Westernieland - overleden op 1 november 1860 in Eenrum). Jan trouwde met Simenje Hendriks Knap, dochter van Hindrik Jakobs Knap en Willemtje Simons, op 14 april 1816 in Eenrum. Simenje werd geboren op 18 december 1796 in Eenrum, werd gedoopt op 25 december 1796 in Eenrum en is overleden op 18 januari 1848 in Eenrum op 51-jarige leeftijd.

          v.  Cnelliske Fokkes (geboren op 26 december 1799, gedoopt Westernieland)

         vi.  Jakob Fokkes Fokkens (geboren op 26 december 1799, gedoopt Westernieland - overleden op 15 november 1878 in Eenrum). Jakob trouwde met Zwaantje Klaassens Sigers, dochter van Klaas Sigers Siegers en Anje Renjes, op 31 mei 1835 in Eenrum. Zwaantje werd geboren op 26 maart 1806 in Eenrum en werd gedoopt op 3 april 1806 in Eenrum. Jakob trouwde vervolgens met Antje Jakobs Diephuis, dochter van Jakob Sirks Diephuis en Jantje Hendriks Bos, op 9 november 1850 in Eenrum. Antje werd geboren in 1807-1808 in Wierhuizen, Pieterburen.


85. Anje Jans, dochter van Jan Berends en Aaltjen Pieters, werd gedoopt op 5 september 1756 in Westernieland en is overleden op 24 januari 1813 in Westernieland op 56-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop: Opmerkingen wonende in Westernieland

Bijzonderheden:

• Zij was daglonersche.

Anje trouwde met Fokke Willems Louwes. op 19 maart 1781 in Westernieland. Fokke werd gedoopt op 17 februari 1743 in Warfhuizen en werd begraven op 9 januari 1809 in Westernieland.

86. Hindrik Jakobs Knap werd geboren circa 1750 in Eenrum? en is overleden v๓๓r 1816.

Zijn achternaam Knap komt voor het eerst voor bij het overlijden van zijn zoontje Jacob, 26-3-1792 te Eenrum.

Notitie bij het onderzoek: Bij zijn huwelijk kwam Hindrik Jacobs van Eenrum, maar daar is geen doop van hem te vinden.
Zijn vrouw Willemtje komt op 18-4-1816 te Eenrum voor in de huwelijksbijlagen van Albert Jans Knap en Antje Alberts Helder. Albert is de zoon van Jan Jacobs Knap 116. Daar wordt vermeld dat Willemtje Simons op 8-4-1807 is overleden. Dat brengt de verwantschap tussen mijn beide Knap-families wel dichterbij maar lost het nog niet op. Jan Jacobs Knap, oudgrootvader, was ook schipper en van dezelfde generatie als oudgrootvader Hindrik Jacobs Knap. Het lijkt er niet op dat deze Hindrik 86 en Jan 116 broers waren, want waarom noemt Hindrik zijn eerste dochter Frouwke, en zijn 2e en 4e zoon Jacob Klaassen Knap... Deze kindernamen wijzen op heel andere kandidaten voor zijn ouders dan die van Jan Jacobs Knap, zoals bijvoorbeeld dezen, die ik vond in Hoogkerk:

Jacob Clasen (van Hoogkerk) & Frouke Hendriks (van Uithuizen)
Getrouwd 07-01-1753 (Uithuizen) getrouwd in Hoogkerk
Dopen te Hoogkerk en Leegkerk:
1754-06-03 Hoogkerk V Elsjen
1755-11-02 Leegkerk M Klaas
1758-01-15 Leegkerk M Hindrik
1760-05-11 Leegkerk M Albert
1762-05-30 Leegkerk M Klaas
1764-03-04 Leegkerk V Margje
Doop te Groningen Martinikerk:
1767-05-03 over Kijk in 't Jatsbrug V Trijntje
Doop te Mensingeweer:
1769-02-12 Mensingeweer M Albert wonende in het huisje van Harm Jurjens, overleden november 1769.

Bijzonderheden:

• Hij was schipper te Groningen.

Hindrik trouwde met Willemtje Simons. op 25 juli 1783 in Leens. Willemtje werd geboren in Vierhuizen, werd gedoopt op 16 februari 1755 in Vierhuizen en is overleden op 8 april 1807 op 52-jarige leeftijd.

Notitie bij het huwelijk: Registratie 20-07-1783 Eenrum
Hendrik Jacobs, van Eenrum
Willemke Simons, van Leens, geboren te Vierhuizen

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Frouwke Hendriks Knap (geboren op 21 oktober 1783 in Eenrum - overleden op 15 november 1835 in Westerbroek). Frouwke trouwde met NN. Frouwke trouwde vervolgens met Gerrit Sakes de Vries. Gerrit werd geboren op 30 januari 1756 in Surhuisterveen (Fr) en is overleden op 9 april 1845 in Zuidbroek op 89-jarige leeftijd.

         ii.  Jacob Claassen Hindriks (geboren op 14 oktober 1786, gedoopt Eenrum - overleden op 26 maart 1792 in Eenrum)

        iii.  Hendrikje Hendriks Knap (geboren op 23 maart 1789 in Eenrum - overleden op 26 juni 1847 in Veenhuizen (Dr)). Hendrikje trouwde met Pieter Johannes van der Werff, zoon van Johannes Harmens van der Werff en Geeske Mones. Pieter werd geboren op 11 november 1796 in Joure, Haskerland (Fr) en werd gedoopt op 11 november 1796 in Joure, Haskerland (Fr).

         iv.  Jakob Klaassen Knap (geboren op 30 mei 1793 in Westerbroek - overleden op 11 maart 1850 in Groningen). Jakob trouwde met Freeke Jans Geltes, dochter van Jan Geltes en Grietje Elles. Freeke werd geboren op 22 januari 1794 in Eenrum en is overleden op 18 juni 1824 in Eenrum op 30-jarige leeftijd. Jakob trouwde vervolgens met Aaltje Jacobs de Vries, dochter van Jacob Sjoerts en Trijnje Jans Beukema. Aaltje werd geboren op 2 januari 1804 in Eenrum en is overleden op 3 maart 1850 in Groningen op 46-jarige leeftijd. Aaltje was ook bekend als Aaltje Jacobs Sjoerts.

43        v.  Simenje Hendriks Knap (geboren op 18 december 1796 in Eenrum - overleden op 18 januari 1848 in Eenrum). Simenje trouwde met Jan Fokke Fokkens, zoon van Fokke Willems Louwes en Anje Jans. Jan werd geboren in Westernieland, werd gedoopt op 9 maart 1794 in Westernieland en is overleden op 1 november 1860 in Eenrum op 66-jarige leeftijd.


87. Willemtje Simons, dochter van Simen Jacobs en Hendrikje Everts, werd geboren in Vierhuizen, werd gedoopt op 16 februari 1755 in Vierhuizen en is overleden op 8 april 1807 op 52-jarige leeftijd.

Willemtje trouwde met Hindrik Jakobs Knap. op 25 juli 1783 in Leens. Hindrik werd geboren circa 1750 in Eenrum? en is overleden v๓๓r 1816.

88. Jakob Jans Huizinga, zoon van Jan Hommes en Anje Cornellijs, werd gedoopt op 29 oktober 1752 in Usquert en is overleden op 10 juni 1828 in Rasquert op 75-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Als moeder staat in de akte: Grietje Kornelis...

Bijzonderheden:

• Hij was dagloner te Rasquert. Ook te Den Andel.

Jakob trouwde met Trijntje Jans ter Lip. circa 1785. Trijntje werd gedoopt op 2 oktober 1757 in Den Andel en is overleden op 27 december 1816 in Den Andel op 59-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Jakobs Huizinga (gedoopt op 9 januari 1780 in Den Andel)

         ii.  Grietje Jakobs Huizinga (geboren op 3 maart 1782 in Den Andel - overleden in 1785)

        iii.  Roelf Jakobs Huizinga (gedoopt op 5 juni 1785 in Den Andel)

         iv.  Jan Jakobs Huizinga (gedoopt op 29 april 1787 in Den Andel - overleden op 5 oktober 1837 in Rasquert). Jan trouwde met Klaaske Jans Kooima, dochter van Matje Douwes Kooi, op 20 januari 1822 in Baflo. Klaaske werd geboren in 1799-1800 in Breede, Warffum en is overleden op 23 september 1877 in Rasquert op 78-jarige leeftijd. Klaaske was ook bekend als Klaaske Jans Kooi.

44        v.  Roelf Jacobs Huizinga (geboren op 5 december 1788 in Den Andel - overleden op 17 december 1846 in Westernieland). Roelf trouwde met Hindrikje Douwes Pier, dochter van NN en Jantjen Hindriks, op 12 december 1811 in Baflo. Hindrikje werd geboren op 19 januari 1794 in Baflo,29,30 werd gedoopt op 23 februari 1794 in Baflo en is overleden op 5 september 1869 in Westernieland op 75-jarige leeftijd. Hindrikje was ook bekend als Hindrikje Douwes Piers.

         vi.  Grietje Jakobs Huizinga (geboren op 19 november 1790 in Den Andel - overleden op 15 december 1850 in Rasquert). Grietje trouwde met Carel Martinus Deelsnijder, zoon van Carel Deelsnijder en Zijke Teunis, op 6 januari 1816 in Baflo. Carel werd geboren in 1797-1798 in Wier (Fr) en is overleden op 25 november 1854 in Rasquert op 57-jarige leeftijd.

        vii.  Anje Jakobs Huizinga (geboren op 8 mei 1793 in Den Andel)

       viii.  Homme Jakobs Huizinga (geboren op 20 maart 1797 in Den Andel). Homme trouwde met Alstje Gerrits Vos.,86 dochter van Gerrijt Isebrandts Vos en Anje Eltes Vos, op 22 november 1818 in Eenrum. Alstje werd geboren op 25 juli 1802 in Westernieland, werd gedoopt op 25 juli 1802 en is overleden in 1838 in Eenrum op 36-jarige leeftijd. Homme trouwde vervolgens met Grietje Mennes Knot, dochter van Menne Jans Knot en Hilje Berents, op 4 april 1839 in Eenrum. Grietje werd gedoopt op 23 september 1792 in Warffum en is overleden in maart 1869 in Westernieland op 76-jarige leeftijd. Grietje was ook bekend als Grietje Mennes Kn๖t.

         ix.  Jantje Jakobs Huizinga


89. Trijntje Jans ter Lip, dochter van Jan Jans ter Lip en Grietje Roelefs, werd gedoopt op 2 oktober 1757 in Den Andel en is overleden op 27 december 1816 in Den Andel op 59-jarige leeftijd.

Trijntje trouwde met Jakob Jans Huizinga. circa 1785. Jakob werd gedoopt op 29 oktober 1752 in Usquert en is overleden op 10 juni 1828 in Rasquert op 75-jarige leeftijd.

90. NN

NN had een relatie met Jantjen Hindriks. Jantjen werd gedoopt op 11 juni 1775 in Baflo.

Kinderen uit deze relatie:

45        i.  Hindrikje Douwes Pier (geboren op 19 januari 1794 in Baflo - overleden op 5 september 1869 in Westernieland). Hindrikje trouwde met Roelf Jacobs Huizinga, zoon van Jakob Jans Huizinga en Trijntje Jans ter Lip, op 12 december 1811 in Baflo. Roelf werd geboren op 5 december 1788 in Den Andel, werd gedoopt op 7 december 1788 in Den Andel en is overleden op 17 december 1846 in Westernieland op 58-jarige leeftijd.

         ii.  Janna Douwes (gedoopt op 28 mei 1797 in Baflo - overleden op 24 juni 1863 in Middelstum). Janna trouwde met Jacob Klasen Doornbos, zoon van Klaas Jacobs Doornbos en Fenje Harms, op 17 november 1819 in Middelstum. Jacob werd gedoopt op 30 november 1794 in Middelstum en Toornwerd en is overleden op 30 januari 1859 in Middelstum op 64-jarige leeftijd.

        iii.  Lysabeth Hendriks (geboren op 6 juli 1803 in Baflo)


91. Jantjen Hindriks, dochter van Hendrik Geerts en Lijsabeth Joesten (Bakker), werd gedoopt op 11 juni 1775 in Baflo.

Zij was moeder van 3 'onechte' kinderen.
Bij het huwelijk van Hindrikje Doewes schreef zij: "... Ik, ondergeschrevene Jantjen Hindriks, woonachtig te Baflo, verklare door speciale voorkennis gehad te hebben van het voorgenomen huwelijk tusschen mijne dochter Hindrikje Doewes en Roelf Jacobs Huizing, woonachtig te Baflo en verklare wijders als daar mijne volkomene toestemming over gegeven te hebben. Bij gebreke van schrijven heb ik deze met het trekken van gewoon mark bekragtigt op den 8. December 1811".

Jantjen had een relatie met NN.

92. Jan Izebrands Helder, zoon van Isebrand Gerrits en Trijntje Arents, werd geboren in Pieterburen, werd gedoopt op 4 maart 1736 in Pieterburen, Wierhuizen en is overleden in Pieterburen. Jan was ook bekend als Jan Heller.

Bijzonderheden:

• Naamsaanneming: 1811. 87

• Kerkelijke zaken: 11 april 1797, Pieterburen, Wierhuizen. Iemke Pieters huisvrouw van Jan Isebrand... werd als lidmaat aangenomen

Jan trouwde met IJmke Pieters. op 1 februari 1761 in Pieterburen. IJmke werd gedoopt op 24 april 1737 in Leens en is overleden op 16 augustus 1825 in Pieterburen31 op 88-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Trijntje Jans Helder (geboren op 25 maart 1761, gedoopt Pieterburen)

         ii.  Anje Jans Helder (gedoopt op 10 februari 1763 in Pieterburen)

        iii.  Pieter Jans Helder (gedoopt op 20 april 1765 in Pieterburen)

         iv.  Izebrant Jans Helder (gedoopt op 18 februari 1768 in Pieterburen)

          v.  Arent Jans (geboren op 30 oktober 1770 in Pieterburen - overleden op 11 november 1774 in Pieterburen)

         vi.  Jacob Jans Helder (geboren op 8 maart 1773 in Pieterburen)

        vii.  Pieterke Jans Heller (gedoopt op 20 juli 1777 in Pieterburen - overleden op 18 maart 1833 in Pieterburen). Pieterke trouwde met NN.

46     viii.  Arend Jans Helder (gedoopt op 1 maart 1780 in Pieterburen - overleden op 7 april 1847 in Pieterburen). Arend trouwde met Martje Jans Dobben, dochter van Jan Alberts Dobben en Martjen Ties. Martje werd geboren op 20 oktober 1782 in Pieterburen en is overleden op 13 augustus 1827 in Pieterburen op 44-jarige leeftijd. Martje was ook bekend als Martje Alberts Dobbinga.


93. IJmke Pieters, dochter van Peter Jans Helder en Anje Jans, werd gedoopt op 24 april 1737 in Leens en is overleden op 16 augustus 1825 in Pieterburen31 op 88-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: In de overlijdensakte is sprake van: Iemke Jans oud 88 jaar geboren te Leens, ouders onbekend, weduwe van Jan Helder, overleden in het diakoniehuis.
De leeftijd van 88 jaar bij overlijden en de geboorteplaats Leens kloppen met Imke Peters. Het is bekend dat Jan Isebrands de naam vam van zijn vrouw aanneemt en dus Jan Helder wordt. Waarom zij in de overlijdensakte Iemke Jans wordt genoemd en niet Iemke Pieters zou kunnen samenhangen met het feit dat haar vader Peter Jans bij haar overlijden bij de aangevers onbekend is.

Bijzonderheden:

• Zij was op 4 april 1797 lidmaat op belijdenis te Pieterburen. "... Iemke Pieters huisvrouw van Jan Isebrants".

IJmke trouwde met Jan Izebrands Helder. op 1 februari 1761 in Pieterburen. Jan werd geboren in Pieterburen, werd gedoopt op 4 maart 1736 in Pieterburen, Wierhuizen en is overleden in Pieterburen. Jan was ook bekend als Jan Heller.

94. Jan Alberts Dobben, zoon van Albert Gerrits 88 en Trijntje Jacobs, werd gedoopt op 1 mei 1740 in Usquert en is overleden v๓๓r 9 januari 1832 in Pieterburen.

Bijzonderheden:

• Hij was dagloner te Pieterburen.

Jan trouwde met Martjen Ties. op 13 maart 1774 in Usquert. Martjen werd gedoopt op 8 februari 1756 in Usquert en is overleden v๓๓r 9 januari 1832 in Pieterburen.89 Martjen was ook bekend als Mattje Thyes.

Huwelijk:

• Zij tekenden een huwelijkscontract op 11 maart 1774 te Usquert. Bruidegom: Jan Alberts
Bruid: Marktjen Ties

Getuigen aan Bruidegoms zijde:
Albert Gerrits, vader
Trijnje Jacobs, moeder
Gerrit Alberts, broer, e.v. Marktjen Allarts
Marktjen Allarts, aangetrouwde zuster
Jacob Alberts, broer, e.v. Hindriktjen Clasen
Hindriktjen Clasen, aangetrouwde zuster
Heine Alberts, broer, e.v. Grietje Melles
Grietje Melles, aangetrouwde zuster
Haje Geerts, zwager, e.v. Hindriktjen Alberts
Hindriktjen Alberts, zuster
Derk Tjarkx, zwager, e.v. IJtjen Alberts
IJtjen Alberts, zuster
Peter Berents, zwager, e.v. Anje Alberts
Anje Alberts, zuster
Eibe Alberts, broer
Klaaske Alberts, zuster

Getuigen aan Bruids zijde:
Ties Jacobs, vader
Geertjen Havinga, stiefmoeder
Kornellis Jans, oom en voormond
Luitjen Klaasen, aangetrouwde oom en sibbe voogd
Jacob Wolters Tempel, vreemde voogd

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Albert Jans (gedoopt op 28 september 1774 in Pieterburen)

         ii.  Fokelje Jans (gedoopt op 15 januari 1775 in Usquert)

        iii.  Trijnje Jans (gedoopt op 16 april 1779, geboren in Pieterburen)

47       iv.  Martje Jans Dobben (geboren op 20 oktober 1782 in Pieterburen - overleden op 13 augustus 1827 in Pieterburen). Martje trouwde met Arend Jans Helder, zoon van Jan Izebrands Helder en IJmke Pieters, v๓๓r 1803. Arend werd gedoopt op 1 maart 1780 in Pieterburen en is overleden op 7 april 1847 in Pieterburen op 67-jarige leeftijd.

          v.  Itje Jans van Dobben (gedoopt op 20 mei 1787 in Westernieland). Itje trouwde met Pieter Klaassen Boot, zoon van Klaas Pieters Boot en Trientje Hendriks Bakker, op 12 april 1819 in Eenrum. Pieter werd geboren op 17 april 1783 in Eenrum en is overleden op 25 april 1829 in Eenrum op 46-jarige leeftijd.

         vi.  Albert Jans (gedoopt op 27 september 1789 in Westernieland - overleden op 9 januari 1832 in Eenrum)


95. Martjen Ties, dochter van Thies Jacobs en Fokeltje Jans, werd gedoopt op 8 februari 1756 in Usquert en is overleden v๓๓r 9 januari 1832 in Pieterburen.89 Martjen was ook bekend als Mattje Thyes.

Notitie bij het overlijden: Mogelijk was zij al overleden op 16 juni 1806 en begraven op 18 juni 1806 te Pieterburen.

Bijzonderheden:

• Zij was dagloonster te Pieterburen.

Martjen trouwde met Jan Alberts Dobben. op 13 maart 1774 in Usquert. Jan werd gedoopt op 1 mei 1740 in Usquert en is overleden v๓๓r 9 januari 1832 in Pieterburen.


96. Broer Berends van Dijken, zoon van Berend Bruins en Hilje Broerkes, werd geboren op 11 april 1756 in Pieterburen, Wierhuizen, werd gedoopt op 19 april 1756 in Pieterburen, Wierhuizen en is overleden op 14 mei 1820 in Dorkwerd op 64-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop: Wonende op de Broek te Wierhuizen.

Bijzonderheden:

• Hij was landbouwer en veerman te Dorkwerd.

• Broer woonde in 1788 in 't veerhuis te Dorkwerd. 90 "... Op het snijpunt van het huidige Reitdiep en de vroegere, afgesneden loop van de Oude A bij Dorkwerd was een 'voetveer' en een bijbehorend veerhuis. De Dorkwerder 'overhaal' is zeer oud. In de 13e eeuw moesten priester-monniken van het klooster Selwerd in Dorkwerd de mis bedienen. Er was een voetpad (kerkepad) en zij stapten waarschijnlijk op een veerpont om het Reitdiep over te steken. [...] De oudste schriftelijke gegevens wijzen uit dat in 1788 Broer Berends (van Dijk) en zijn vrouw Maria Ennes de bewoners van het aan de 'overzijde' staande veerhuis waren. Een vetpot zal 't niet geweest zijn, want de diakenen moesten vaak bijspringen. [...] In 1813 vindt dan ook 'gerechtelijke verkoop plaats van het aan Broer Berends van Dijk toebehorende veerhuis met ruim 3 ha. land, gelegen te Wierum beoosten het Reitdiep'. Koper is dan de diaconie, 'in verband met voorschotten', zoals het heette".

Het voetveer verbond Dorkwerd met de boerderij Hunzeroord langs de Paddepoelsterweg aan de overkant van het Reitdiep. Nu ligt er een reusachtige berg bagger, de Stort, gedeponeerd bij het graven van het Van Starkenborgkanaal.

Broer trouwde met Martje Ennes. in 1782 in Niekerk. Martje werd geboren in Houwerzijl, werd gedoopt op 2 december 1759 in Houwerzijl en is overleden op 10 februari 1827 in Dorkwerd op 67-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Berend Broers (geboren op 26 december 1782 in Houwerzijl - overleden v๓๓r 11 oktober 1786)

         ii.  Weike Broers van Dijken (gedoopt op 8 augustus 1784, geboren in Houwerzijl - overleden op 21 september 1869 in Leek). Weike trouwde met Hero Klink. Weike trouwde vervolgens met Jacob Lucas Croeze. Jacob werd geboren in Steenwijk (Ov).

        iii.  Beerend Broers Trip (geboren op 11 oktober 1786 in Dorkwerd bij de Dorq.vrt - overleden op 6 juni 1824 in Groningen). Beerend trouwde met Annegien Hindriks Noorman, dochter van Hendrik Thomas en Maria Mennes. Annegien werd gedoopt op 12 september 1792 in Groningen en is overleden op 6 juli 1866 in Groningen op 73-jarige leeftijd. Annegien was ook bekend als Antje Hindriks.

         iv.  Pieter Broers van Dijken (gedoopt op 14 december 1788, geboren in Dorkwerd - overleden op 29 oktober 1861 in Ulrum). Pieter trouwde met Auktje Hindriks Bolhuis, dochter van Hindrik Jans Bolhuis en Hanna Jans. Auktje werd geboren op 5 april 1786 in Enumatil en is overleden op 13 mei 1823 in Garnwerd op 37-jarige leeftijd. Pieter trouwde vervolgens met Aagtje Klasens Bosch, dochter van Klaas Cornelis Bosch en Anna Gerrits van Velden. Aagtje werd geboren op 9 maart 1797 in Obergum en is overleden op 8 april 1858 in Ulrum op 61-jarige leeftijd. Aagtje was ook bekend als Aagtje Bos.

48        v.  Enne Broers van Dijken (gedoopt op 6 maart 1791, geboren in Dorkwerd - overleden op 6 juni 1842 in Garnwerd). Enne trouwde met Tjeerdje Hindriks Til, dochter van Hindrik Hindriks Til en Anje Jans,.33 Tjeerdje werd geboren in Garnwerd, werd gedoopt op 17 oktober 1784 in Garnwerd en is overleden op 2 mei 1848 in Adorp op 63-jarige leeftijd.

         vi.  Hilje Broers van Dijken (geboren op 4 augustus 1793 in Dorkwerd). Hilje trouwde met Hindrik Willem Huberts, zoon van Willem Geerds en Annechien Hinderks. Hindrik werd geboren op 4 maart 1795 in Zulthe (Dr).

        vii.  Grietje Broers van Dijken (geboren op 4 augustus 1793 in Dorkwerd - overleden na 23 september 1849). Grietje trouwde met Jan Hindriks Zuidhoff, zoon van Hindrik Jans Zuidhoff en Elizabeth Freerks. Jan werd gedoopt op 15 augustus 1794 in Groningen en is overleden op 23 september 1849 in Groningen op 55-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Hindriks Suidhof.

       viii.  Jaap Broers van Dijken (gedoopt op 21 augustus 1796, geboren in Dorkwerd - overleden op 1 februari 1827 in Groningen). Jaap trouwde met Johanna Hilbrandina Bijlsema, dochter van Johannes Bijlsema en Johanna Janssonius. Johanna werd geboren op 27 oktober 1802 in Appingedam en is overleden op 21 november 1859 in Appingedam op 57-jarige leeftijd.

         ix.  Lauwe Broers van Dijken (geboren op 27 november 1798 in Dorkwerd - overleden op 6 maart 1856 in Appingedam). Lauwe trouwde met Bareltje Hendriks Woltil, dochter van Hindrik Klaassens Woltil en Aaltje Jakobs Sinningh. Bareltje werd gedoopt op 14 oktober 1798 in Hoogkerk en is overleden op 15 april 1870 in Appingedam op 71-jarige leeftijd.

          x.  Willem Broers van Dijken (geboren op 30 juni 1801 in Dorkwerd). Willem trouwde met Willemke Alberts Zuidema, dochter van Albert Willems Zuidema en Hilje Jans Broeksema. Willemke werd geboren op 15 februari 1801 in Zuidwolde en is overleden op 7 maart 1869 in Groningen op 68-jarige leeftijd. Willemke was ook bekend als Willemtje Alberts Zuithoff.91

         xi.  Tjaard Broers van Dijken (geboren op 19 augustus 1804 in Dorkwerd - overleden op 3 juli 1855 in Hoorn (NH)). Tjaard trouwde met Geertruid Berends Boerma, dochter van Berend Jans Boerma en Abeltje Ewolts Muntinga. Geertruid werd geboren in Groningen, werd gedoopt op 20 juli 1800 in Groningen en is overleden op 4 januari 1874 in Groningen op 73-jarige leeftijd.


97. Martje Ennes, dochter van Enne Louwes en Wijke Hansen, werd geboren in Houwerzijl, werd gedoopt op 2 december 1759 in Houwerzijl en is overleden op 10 februari 1827 in Dorkwerd op 67-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Haar vader wordt Enne Ennes Louwes genoemd en haar moeder Wieke Pieters.

Bijzonderheden:

• Zij was landbouwersche te Dorkwerd.

• Zij woonde in het Veerhuis te Dorkwerd.

• Nalatenschap: 16 maart 1785. 92 Wijlen Enne Louwes te Houwerzijl vererft op dochter Martje Ennes, gehuwd met Broer Berends en op de minderjarige zoon Pieter Ennes.

Martje trouwde met Broer Berends van Dijken. in 1782 in Niekerk. Broer werd geboren op 11 april 1756 in Pieterburen, Wierhuizen, werd gedoopt op 19 april 1756 in Pieterburen, Wierhuizen en is overleden op 14 mei 1820 in Dorkwerd op 64-jarige leeftijd.

98. Hindrik Hindriks Til, zoon van Hindrik Hindriks en Aafke Arius, werd gedoopt op 1 oktober 1752 in Garnwerd en is overleden op 20 april 1820 in Garnwerd op 67-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Zijn geboortegegevens zijn tegenstrijdig: 1 september 1749 en Garnwerd. Deze datum wordt genoemd in zijn overlijdensaktem maar het is de doopdatum van zijn eerder overleden broertje met dezelfde naam.

• Hij was dagloner te Garnwerd.

• Land: 25 juni 1802. 93 Hindrik Hindriks en Anje Jans verkopen de "vaste en altoos duurende beklemminge van plusminus vijf roeden grond gelegen te Garnwert" aan Jan Lefferts en Noltje Jans.

• Hij nam de familienaam Til aan op 22 april 1812 te Ezinge. 94 "... Hindrik Hindriks te Garnwerd. Zoons: Jan Hindriks, Hindrik Hindriks, Aris Hindriks. Dochters: Tieerttie Hindriks, Aafke Hindriks".

Hindrik trouwde met Anje Jans.33 op 31 december 1780 in Garnwerd. Anje werd gedoopt op 11 augustus 1754 in Winsum en is overleden op 30 november 1846 in Groningen op 92-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hindrik Hindriks Til (geboren op 22 juli 1781 in Garnwerd - overleden v๓๓r 27 juli 1788)

         ii.  Jan Hindriks Til (gedoopt op 5 oktober 1783 in Garnwerd)

49      iii.  Tjeerdje Hindriks Til (gedoopt op 17 oktober 1784, geboren in Garnwerd - overleden op 2 mei 1848 in Adorp). Tjeerdje had een relatie met NN. Tjeerdje trouwde met Enne Broers van Dijken, zoon van Broer Berends van Dijken en Martje Ennes. Enne werd geboren in Dorkwerd, werd gedoopt op 6 maart 1791 in Dorkwerd en is overleden op 6 juni 1842 in Garnwerd op 51-jarige leeftijd.

         iv.  Hindrik Hindriks Til (gedoopt op 27 juli 1788 in Garnwerd). Hindrik trouwde met Auke Jacobs Tempel, dochter van Jacob Wolters Tempel en Diewerke Friebes, ____________.95 Auke werd geboren in 1776-1777.

          v.  Arius Hindriks Til (gedoopt op 13 februari 1791 in Garnwerd - overleden v๓๓r 8 oktober 1797)

         vi.  Aafke Hindriks Til (gedoopt op 13 juli 1794 in Garnwerd - overleden op 10 mei 1861 in Nieuweschans). Aafke trouwde met Jan Jacobs Meijer, zoon van Jakob Meijer en Margijn Jans Boerema. Jan werd gedoopt op 12 november 1797 in Groningen en is overleden op 26 mei 1860 in Groningen op 62-jarige leeftijd.

        vii.  Arius Hindriks Til (gedoopt op 8 oktober 1797 in Garnwerd - overleden op 16 oktober 1879 in Uithuizermeeden). Arius trouwde met Klaaske Klaassen Dijk, dochter van Klaas Jakobs Dijk en Swaantje Jans Balk. Klaaske werd geboren op 23 november 1807 in Ezinge en is overleden op 6 oktober 1834 in Fransum op 26-jarige leeftijd. Arius trouwde vervolgens met Grietje Freerks Hofman, dochter van Freerk Jans Hofman 33 en Hebeltje Jans,.33 Grietje werd geboren op 27 april 1814 in Uithuizermeeden en is overleden op 30 juni 1889 in Uithuizermeeden op 75-jarige leeftijd.


99. Anje Jans,33 dochter van Jan Eisses en Tjeerdje Claassen, werd gedoopt op 11 augustus 1754 in Winsum en is overleden op 30 november 1846 in Groningen op 92-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Anje woonde ten tijde van haar overlijden waarschijnlijk bij haar dochter Aafke in huis, aangezien schoonzoon Jan J. Meijer aangifte doet van het overlijden van Anje.

Bijzonderheden:

• Zij was dagloonster te Garnwerd.

• Zij woonde in 1833 te Uithuizermeeden.

Anje trouwde met Hindrik Hindriks Til. op 31 december 1780 in Garnwerd. Hindrik werd gedoopt op 1 oktober 1752 in Garnwerd en is overleden op 20 april 1820 in Garnwerd op 67-jarige leeftijd.

100. Hindrik Klaassen Kraima werd geboren tussen 1755 en 1756 in Adorp en is overleden op 25 juli 1815 in Groningen.96

Notitie bij het overlijden: Geen ouders en partner vermeld.
Als adres wordt opgegeven: Nieuwe Kijk in 't Jatstraat Letter F No. 289 Kanton No. 2.

Bijzonderheden:

• Hij was schipper.

Hindrik trouwde met Hilligjen Jakobs. op 26 november 1787 in Adorp. Hilligjen werd geboren circa 1755 in Adorp.

Notitie bij het huwelijk: "Hindrik Klaassens, van Adorp & Hilligje Jakobs, van Adorp"

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Trijntje Hindriks (gedoopt op 8 februari 1789 in Adorp)

50       ii.  Klaas Hindriks Kraima (geboren op 12 mei 1791 in Harssens, Adorp - overleden op 27 september 1861 in Adorp). Klaas trouwde met Geertje Katharina Pieters Teisman, dochter van Pieter Klaassens Teisman en Anje Drewes Oudman, op 18 mei 1822 in Adorp. Geertje werd gedoopt op 4 december 1798 in Zuidwolde en is overleden op 26 februari 1880 in Sauwerd op 81-jarige leeftijd. Geertje was ook bekend als Gertje Catrina Teisman en Grietje Pieters Teisman.

        iii.  NN (geboren op 6 november 1794 in Adorp)


101. Hilligjen Jakobs werd geboren circa 1755 in Adorp.

Notitie bij het onderzoek: Misschien zijn haar ouders Jakob Harms & Trientje Egberts, die op 16-8-1750 te Zuidwolde een dochter Hilligen laten dopen... (Hilligjen werd 1x Hilligjen Harms genoemd, bij de doop van haar dochter Trijntje).
De andere kinderen van dit Zuidwolder stel zijn:
Harm, 21-2-1745
Egbert, 6-11-1746
Gerardus, 21-4-1748
Hilligen,16-8-1750
Ida, 27-1-1754
Jan, 6-6-1756 en
Egbertdiena, 5-2-1759.

Maar ook in Adorp, waar Hilligjen vandaan kwam, zijn kandidaten:
Jacob Heerkens & Anje Hindriks, die daar een Hilje laten dopen op 27-11-1746.

Vanwege de vernoeming van Hilligjes dochter Trijntje zou het stel uit Zuidwolde waarschijnlijker zijn. Bovendien past deze Hilligjen beter bij de leeftijd van haar man.

Bijzonderheden:

• Zij was schippersche.

Hilligjen trouwde met Hindrik Klaassen Kraima. op 26 november 1787 in Adorp. Hindrik werd geboren tussen 1755 en 1756 in Adorp en is overleden op 25 juli 1815 in Groningen.96

102. Pieter Klaassens Teisman, zoon van Claas Jans Teisman en Lolje Jans, werd geboren in december 1757 in Zuidwolde en is overleden op 10 november 1810 in Wetsinge en Sauwerd op 52-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Hij was meijer, landbouwer te Wetsinge en Sauwerd.

• Hij bezat op 20 april 1801 een boerenplaats te Wetsinge. "... Anje Jacobs wed. Geert Geerts Zijl, benevens Geert Geerts Zijl voor sig selvs en zijn vrouw Aitie Jurjens; Jan Hindriks mede voor zijn vrouw Andrea Geerts Zijl; Klaas Geerts Zijl; Harm Pieters & Hilje Geerts; Andries Geerts Zijl gemagtigde voor Jacob Geerts Zijl verkopen aan Pieters Claassens Teisman & Anje Driewes een Boeren Plaats cum adnexis te Wetsinge aan de algemene weg, door Geert Geerts Zijl laatst gebruikt, met het regt der beklemminge van plm. 72 3/4 grasen groen en bouwlandt (jaarlijke huur 150 gulden), voor 7131 gulden."
Op 6 juli 1801 is er nog een vervolgakte over de afbetaling van 3500 gulden.

• Land: 12 december 1806. 72 "... Register of quohier der vaste goederen gelegen in het dorp Wetsing, Behuizingen zonder landen, alsmede met de daar onderhorige Landen en Tuinen, zooals die alle reeds in het Dorp genummerd zijn.
No 10. Een Huis en Erve get: No 10 waar onder gebruikt en verbonden zijn 72 3/4 grazen land [Dat is nu Provinciale weg 36]
Eigenaar De Hr. J.O.J. van Lintelo Meijer en Eigen: der beh: [behuizing HS] Pieter Klaassen Teisman
Aldus aan den Ondergetekenden aangegeven voor den 1 sten Dec: 1806
En overgegeven aan het Departementaal Bestuur van Stad en Landen van Groningen,
den 12den December 1806".
In 1810 stond het land op naam van wed. P. Klazen Teisman, boerinne.
In 1832 stond het land op naam van Nicolaas Copeus Bolt.

Pieter trouwde met Anje Drewes Oudman. op 30 april 1786 in Zuidwolde. Anje werd gedoopt op 12 mei 1768 in Westerwijtwerd en is overleden op 28 september 1858 in Sauwerd op 90-jarige leeftijd.

Huwelijk:

• Zij tekenden een huwelijkscontract op 8 april 1786 te Zuidwolde. 97 Bruidegom: Pieter Clasen
Bruid: Anje Drewes
Bruidegoms zijde: Jan Clasen, volle broer; Hindrik Clasen, volle broer;
Grietje Harms, aanstaande bruid van Hindrik Clasen; Harm Jacobs, zwager; Jantje Clasen, volle zuster; Geert Jacobs, zwager; Hilje Clasen, volle zuster; Arent Stevens, zwager; Jan Berents, zwager; Henricus Clasen, minderjarige broer; Aldert Jans, voormond over Henricus Clasen; Claas Luirts, voogd over Henricus Clasen; Harm Everts, voogd over Henricus Clasen.

Bruids zijde: Marrtje Willems, volle moeder, weduwe Drewes Clasens;
Aaltje Drewes, volle zuster; Cornellis Tijmens, zwager; Willem Pieters de Jonge, volle oom.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Lolje Pieters Teisman (gedoopt op 7 januari 1787 in Zuidwolde)

         ii.  Lolje Pieters Teisman (gedoopt op 13 juli 1788 in Zuidwolde - overleden op 22 april 1862 in Adorp). Lolje trouwde met Cornelis Roelfs Kuiper, zoon van Roelf Derks Kuiper en Martje Cornelis. Cornelis werd geboren in 1780-1781 in Sauwerd en is overleden op 25 november 1857 in Adorp op 77-jarige leeftijd.

        iii.  Martje Pieters Teisman (gedoopt op 5 september 1790 in Zuidwolde - overleden op 8 januari 1867 in Zuidwolde). Martje trouwde met Simen Simens van der Wal, zoon van Simon Roelfs en Hinderkje Simons, op 18 november 1810 in Wetsinge en Sauwerd. Simen werd gedoopt op 23 maart 1771 in Wetsinge. Martje trouwde vervolgens met Harm Berends Wolvius, zoon van Berend Ennes en Hindrikje Harms, op 23 januari 1819 in Winsum. Harm werd gedoopt op 22 maart 1770 in Bedum. Martje trouwde vervolgens met Kornellis Jans Brands, zoon van Jan Cornelis Brands 98 en Grietje Reinders, op 14 april 1827 in Winsum. Kornellis werd geboren op 2 mei 1790 in Sauwerd.

         iv.  Margje Pieters Teisman (gedoopt op 30 oktober 1791 in Zuidwolde - overleden op 9 februari 1831 in Wetsinge en Sauwerd). Margje trouwde met Jan Alderts Kraima, zoon van Aldert Caspers en Trijntje Klaassens, op 27 november 1813 in Adorp. Jan werd geboren op 18 mei 1788 in Hoog Maarslag, werd gedoopt op 25 mei 1788 in Mensingeweer en is overleden op 31 maart 1833 in Wetsinge en Sauwerd99 op 44-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Alderts Kreima.

          v.  Klaas Pieters Teisman (gedoopt op 27 september 1795 in Zuidwolde). Klaas trouwde met Diewerke Everts Zwart, dochter van Evert Berends Swart en Grietje Roelfs, op 20 mei 1819 in Bedum. Diewerke werd geboren op 4 maart 1796 in Westeremden. Diewerke was ook bekend als Dieuweke Eisses Zwart.

         vi.  Drewes Pieters Teisman (gedoopt op 15 maart 1797 in Zuidwolde - overleden in maart 1864 in Obergum). Drewes trouwde met Jantje Pieters Beukema, dochter van Pieter Riepkes Buikema 100 en Wijtske Eisses Dijkema,101 op 26 oktober 1821 in Baflo. Jantje werd geboren in 1798-1799 in Kloosterburen en is overleden op 30 mei 1855 in Winsum op 57-jarige leeftijd. Jantje was ook bekend als Jantje Pieters Buikema.

51      vii.  Geertje Katharina Pieters Teisman (gedoopt op 4 december 1798 in Zuidwolde - overleden op 26 februari 1880 in Sauwerd). Geertje trouwde met Klaas Hindriks Kraima, zoon van Hindrik Klaassen Kraima en Hilligjen Jakobs, op 18 mei 1822 in Adorp. Klaas werd geboren op 12 mei 1791 in Harssens, Adorp, werd gedoopt op 5 juni 1791 in Adorp en is overleden op 27 september 1861 in Adorp op 70-jarige leeftijd.

       viii.  Aaltje Pieters Teisman (geboren op 12 april 1802 in Wetsinge en Sauwerd). Aaltje trouwde met Kornelis Klaassens Borgman, zoon van Klaas Kornelis Borgman en Pietertje Geerts, op 19 augustus 1827 in Winsum. Kornelis werd geboren op 18 december 1791 in Mensingeweer.

         ix.  Jaaptje Pieters Teisman (geboren op 30 december 1803 in Wetsinge en Sauwerd - overleden op 28 januari 1895 in Oldehove). Jaaptje trouwde met Jan Geerts Knoop, zoon van NN en Geertjen Klaassens Oosterhof, op 1 december 1821 in Adorp. Jan werd geboren op 27 december 1795 in Garnwerd en is overleden op 23 mei 1832 in Garnwerd op 36-jarige leeftijd. Jaaptje trouwde vervolgens met Sjoert Hendriks Dijkinga, zoon van Hendrik Sjoerts Dijkinga en Frouke Kornelis Hazekamp,102 op 17 juli 1834 in Ezinge. Sjoert werd geboren op 13 oktober 1807 in Feerwerd en werd gedoopt op 18 november 1807 in Feerwerd.

          x.  Willemtje Pieters Teisman (geboren op 28 oktober 1806 in Wetsinge en Sauwerd - overleden op 21 september 1842 in Sauwerd). Willemtje trouwde met Hendrik Jans van der Laan, zoon van Jan Louwes van der Laan en Anje Hindriks Guitinga, op 18 april 1833 in Adorp. Hendrik werd geboren op 15 juli 1798 in Wierum, werd gedoopt op 22 juli 1798 in Wierum en Dorkwerd en is overleden op 3 juni 1840 in Sauwerd op 41-jarige leeftijd.

         xi.  Jan Pieters Teisman (gedoopt op 21 juni 1808 in Wetsinge en Sauwerd - overleden op 28 november 1842 in Wetsinge en Sauwerd). Jan trouwde met Jantje Derks Houtman, dochter van Derk Hindriks Houtman en Trijntje Hilbrands Postema, op 20 juni 1833 in Adorp. Jantje werd geboren op 31 maart 1799 in Aduard en is overleden op 18 oktober 1842 in Wetsinge en Sauwerd op 43-jarige leeftijd.


103. Anje Drewes Oudman, dochter van Drewes Klaesen en Martijn Willems, werd gedoopt op 12 mei 1768 in Westerwijtwerd en is overleden op 28 september 1858 in Sauwerd op 90-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Zij was landbouwersche.

• Zij was op 8 juni 1794 lidmaat te Zuidwolde. "... den 4 Maj tot ledematen angenomen: ... Clas Drewes ... den 8 Junij tot lidmaat aangenomen: Anje Drewes".

Anje trouwde met Pieter Klaassens Teisman. op 30 april 1786 in Zuidwolde. Pieter werd geboren in december 1757 in Zuidwolde en is overleden op 10 november 1810 in Wetsinge en Sauwerd op 52-jarige leeftijd.

Anje trouwde vervolgens met Nicolaus Copius Bolt, zoon van Copius Bolt 103 en Hilke Jans, op 29 augustus 1812 in Adorp. Nicolaus werd geboren op 22 november 1772 in Obergum, werd gedoopt op 6 december 1772 in Obergum en is overleden op 25 augustus 1830 in Wetsinge en Sauwerd op 57-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• In 1800-25 augustus 1830 was hij schoolmeester te Wetsinge en Sauwerd.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Pieter Nicolaas Bolt (geboren op 29 september 1811 in Wetsinge en Sauwerd - overleden op 3 december 1880 in Anloo (Dr)). Pieter trouwde met Hieke Meints Wildeveld, dochter van Meint Jacobs Wildeveld en Martje Pieters Bonnes, op 2 februari 1837 in Adorp. Hieke werd gedoopt op 3 november 1806 in Maarhuizen en is overleden op 14 juni 1838 in Winsum op 31-jarige leeftijd. Pieter trouwde vervolgens met Reina Klaassens Wierum, dochter van Klaas Heeres Wierum en Trijntje Sijmons de Jonge, op 27 januari 1840 in Adorp. Reina werd geboren in 1814-1815 in Bellingeweer, Winsum.


104. Jan Numan, zoon van Abel Numan en Jantje Claessens, werd geboren op 2 juli 1763 in Groningen en is overleden v๓๓r 16 mei 1818.

Bijzonderheden:

• Op 23 december 1823 was hij verwer, blaauwverver.

Jan trouwde met Johanna Jakoba Scholten. op 12 augustus 1790 in Groningen. Johanna werd geboren tussen 1775 en 1776 in Zwolle en is overleden op 25 mei 1829 in Amsterdam.104 Johanna was ook bekend als Johanna Jakoba Scholte.

Notitie bij het huwelijk: Ten tijde van hun huwelijk en de doop van hun eerste kinderen woonden ze aan de Vismarkt te Groningen. In november 1800 stonden ze als lidmaat ingeschreven bij de Hervormde Gemeente in Groningen en ze woonden toen in de Kerkstraat in Groningen.

Huwelijk:

• Zij gingen in 1790 in ondertrouw. 105

Kinderen uit dit huwelijk:

52        i.  Abel Jans Numan (gedoopt op 13 mei 1791, geboren in Groningen - overleden op 9 april 1864 in Adorp). Abel trouwde met Stijntje Jans de Wit, dochter van Jan Sijmons de Wit en Pieterke Geerts Groen, op 16 mei 1818 in Winsum. Stijntje werd geboren op 26 april 1794, werd gedoopt op 26 mei 1794 in Winsum en is overleden op 20 december 1875 in Adorp op 81-jarige leeftijd.

         ii.  Barta Jans Numan (geboren in 1793 in Winsum - overleden op 22 december 1823 in Groningen). Barta trouwde met Gerrit Brachthuizer, zoon van Jan Joost Brachtheuser en Maria Kippers, op 8 mei 1817 in Groningen. Gerrit werd geboren op 30 september 1791 in Amsterdam. Gerrit was ook bekend als Gerrit Brachtheuser.


105. Johanna Jakoba Scholten werd geboren tussen 1775 en 1776 in Zwolle en is overleden op 25 mei 1829 in Amsterdam.104 Johanna was ook bekend als Johanna Jakoba Scholte.

Notitie bij het overlijden: Zij overleed in het huis waar ze als dienstbode bij een ambtenarenfamilie woonde aan de Herengracht, over 't park No 70 Kanton 1, met achterlating van kind. De eigenaar (1801) van dit huis - Nieuwe Herengracht, over de Plantage - was Hendrik Lodewijk Rodenbroek. Deze was getrouwd met [mogelijk Maria Susanna Eisentraut (voor 1759) en met] Hendri(k)na Visser (voor 1791) en zijn zoons Leonardus Theodorus (1795) en Fredrik Wilhelm (1805) werden geboren te Amsterdam. Hij overleed in 1814 te Goor, Overijssel.
Behalve dat Johanna Jakoba "geboren was in Swol" en weduwe was van Jan Numan, is er volgens de akte verder niets bekend. Er worden geen onroerende goederen nagelaten. De aangifte werd gedaan door haar neef Barend Hendrik Steinsick (27), die winkelier was aan de Anjeliersdwarsstraat 45.
Deze neef was getuige bij de doop van Anna Margaretha Elizabeth, dochter van Fredrik Wilhelm Imorde & Jannetje Klumpers op 23-6-1793 in een Evangelisch-Lutherse kerk te Amsterdam. Verder komt hij voor als Barend Hendrik Steinziek, getrouwd met Catharina Margaretha Grootmans, bij de doop van zijn zoontje Barend Hendrik in een Evangelisch-Lutherse Kerk op 9-5-1802. En op 10-6-1804 bij de doop van dochter Catharina Margaretha en op 26-1-1806 bij de doop van Maria Elizabeth. En op 1-4-1810 bij de doop van Maria Elizabeth. Tenslotte bestaat er nog een (broer?) Coert Hendrik Steinziek, getrouwd met Hendrina van Haaren die twee kinderen laat dopen in 1809 (Hendrik Samuel) en 1811 (Catharina Margaretha).

Johanna Jakoba heeft gewoond in Zwolle. Daar is attestatie verleend om in Groningen te mogen trouwen. Gezien de naam van haar dochter Barta, ligt haar afkomst inderdaad in Overijssel. Maar waar? In Deventer en Goor komen ook verschillende Bartha's Scholten voor.

Bijzonderheden:

• Op 16 mei 1818 was zij dienstmaagd te Amsterdam.

Johanna trouwde met Jan Numan. op 12 augustus 1790 in Groningen. Jan werd geboren op 2 juli 1763 in Groningen en is overleden v๓๓r 16 mei 1818.

106. Jan Sijmons de Wit, zoon van Sijmen Jans de Wit 107 en Antje Pieters, werd gedoopt op 15 maart 1761 in Obergum en is overleden op 11 april 1832 in Maarhuizen op 71-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Op 30 juli 1810 was hij waarman te Schaphalsterzijl. 108 Waarman is een Oud-Groningse naam voor sluismeester (bij de zeesluizen). Jan Sijmens de Wit werd ook zijlwaarder te Maarhuizen genoemd.
"... De sluis bij Schaphalsterzijl (genoemd naar de bocht 'schapehals' in het Reitdiep) werd in 1459 gebouwd, ter aanvulling op de oude Winsumerzijl die in een, begin 17e eeuw afgesneden, meander van het Reitdiep vlak bij Winsum lag. De sluis werd verschillende malen (1635, 1733, 1790) vernieuwd en uitgebreid. Hoewel het alleen uitwateringssluizen waren konden schepen er ook door. Hoe dat ging zonder te schutten, blijkt uit de instructies voor de waarman uit 1800: Indien er scheepen door de zijlen willen varen zullen dezelve gehouden zijn te wagten totdat het water van binnen en van buiten egaal hoog is".

Jan trouwde met Pieterke Geerts Groen. op 29 oktober 1786 in Winsum. Pieterke werd gedoopt op 12 juni 1767 in Warffum en is overleden op 29 juli 1810 in Maarhuizen109 op 43-jarige leeftijd. Pieterke was ook bekend als Pieterke Geerts.110

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Simen Jans Wit (geboren op 24 maart 1788, gedoopt Winsum)

         ii.  Siemon Jans de Wit (geboren op 20 maart 1789, gedoopt Winsum - overleden op 12 maart 1843 in Bedum). Siemon trouwde met Martje Jacobs Klooster, dochter van Jakob Hindriks Klooster en Trientje Klaassen Zuidhof, op 12 februari 1818 in Bedum. Martje werd geboren op 12 december 1795 in Zuidwolde. Siemon trouwde vervolgens met Anje Jans, dochter van Jan Drewes en Eilje Hindriks, op 6 oktober 1827 in Bedum. Anje werd geboren in 1800-1801 in Bedum.

        iii.  Geert Jans Wit (geboren op 19 februari 1791, gedoopt Winsum - overleden op 25 september 1806 in Schaphalsterzijl)

         iv.  Antje Jans de Wit (geboren op 28 oktober 1792, gedoopt Winsum - overleden op 18 juli 1834 in Eenrum). Antje trouwde met Balster Mellis Smit, zoon van Melle Jakobs Smit en Jantje Balsters, op 2 december 1820 in Winsum. Balster werd gedoopt op 30 april 1795 in Eenrum en is overleden op 3 mei 1842 in Eenrum op 47-jarige leeftijd.

53        v.  Stijntje Jans de Wit (geboren op 26 april 1794, gedoopt Winsum - overleden op 20 december 1875 in Adorp). Stijntje trouwde met Abel Jans Numan, zoon van Jan Numan en Johanna Jakoba Scholten, op 16 mei 1818 in Winsum. Abel werd geboren in Groningen, werd gedoopt op 13 mei 1791 in Groningen en is overleden op 9 april 1864 in Adorp op 72-jarige leeftijd.

         vi.  Jan Jans de Wit (geboren op 29 november 1795, gedoopt Winsum - overleden op 4 november 1872 in Winsum). Jan trouwde met Grietje Pieters Martini, dochter van Pieter Pieters Martini 111 en Lijsebet Klasens Reinders, op 8 november 1823 in Winsum. Grietje werd geboren op 23 september 1803 in Winsum, werd gedoopt op 1 oktober 1803 in Winsum en is overleden op 27 januari 1848 in Winsum op 44-jarige leeftijd.

        vii.  Pieter Jans de Wit (geboren op 19 mei 1799, gedoopt Winsum - overleden op 13 februari 1828 in Maarhuizen)

Jan trouwde vervolgens met Hendrikje Tonnis Woldendorp, dochter van Tonnis Geerts Woldendorp en Grietje Hemkes, op 11 december 1812 in Winsum. Hendrikje werd geboren op 23 maart 1778 in Maarslag, werd gedoopt op 29 maart 1778 in Hoog Maarslag en is overleden op 14 oktober 1831 in Maarhuizen op 53-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Zij woonde te Maarhuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Margaretha de Wit (geboren op 12 maart 1813 in Maarhuizen)

         ii.  Gerrit Jans de Wit (geboren op 18 juni 1814 in Schaphalsterzijl - overleden op 13 februari 1828 in Maarhuizen)

        iii.  Grietje Jans Wit (geboren op 8 juni 1816 in Maarhuizen - overleden op 1 augustus 1863 in Den Andel). Grietje trouwde met Jacob Rennes Rus, zoon van Renne Jacobs Rus en Aafke Hindriks Poort, op 11 juni 1838 in Winsum. Jacob werd geboren op 24 februari 1805 in Den Andel, werd gedoopt op 31 maart 1805 in Den Andel en is overleden op 3 november 1865 in Den Andel op 60-jarige leeftijd.

         iv.  Geert Jans de Wit (geboren op 27 maart 1818 in Maarhuizen - overleden op 29 maart 1818 in Maarhuizen)

          v.  Geertruid de Wit (geboren op 19 februari 1820 in Maarhuizen)

         vi.  Geertruid de Wit (gedoopt op 9 februari 1823 in Maarhuizen)


107. Pieterke Geerts Groen, dochter van Geert Pieters en Stijntje Pieters, werd gedoopt op 12 juni 1767 in Warffum en is overleden op 29 juli 1810 in Maarhuizen109 op 43-jarige leeftijd. Pieterke was ook bekend als Pieterke Geerts.110

Notitie bij het overlijden: "... Oud ruim 40 jaren, nalatende gemelde Jan S. de Wit als weduwnaar beneffens vijf kinderen bij denselven".
De aangifte van haar overlijden werd gedaan door Jarg Pieters, zijnde daartoe verzocht...

De achternaam Groen komt posthuum voor in de overlijdensakte (1834) van haar dochter Antje en in de huwelijksakte (1843) van haar zoon Siemon.

Notitie bij het onderzoek: Het bewijs dat Geert Pieters & Stijntje Pieters de ouders van Pieterke zijn is niet 100%. Bij haar huwelijk kwam zij van Wetsinge, maar dat sluit niet uit dat zij in Warffum gedoopt kan zijn. Het lijkt er namelijk op dat er na de verkoop van het ouderlijk huis in Wetsinge (1753) verhuisd werd naar Warffum, maar dat er nog wel enkele van de 6 dochters in Wetsinge zijn geboren. De namen zijn goed, Pieterkes leeftijd is passend en zij noemt een dochter Stijntje.
Verder kan zij een zuster hebben: Trientje Geerts Groen (met de achternaam), overleden in Warffum, passende leeftijd, bij huwelijk ook van Wetsinge. Haar ouders worden bij haar overlijden "Geert Jans Groen" & "Stijntje Jans" genoemd. Deze combinatie komt verder nergens voor en ik heb al met al sterk de indruk dat de namen niet goed zijn herinnerd en dat het in werklijkheid om Geert Pieters & Stijntje Pieters gaat.

Pieterke trouwde met Jan Sijmons de Wit. op 29 oktober 1786 in Winsum. Jan werd gedoopt op 15 maart 1761 in Obergum en is overleden op 11 april 1832 in Maarhuizen op 71-jarige leeftijd.

108. Hendrik Anthonie van Heusden, zoon van Adriaan van Heusden en Aletta Elizabeth van Buren, werd geboren v๓๓r 1773 in Leiden (ZH) en is overleden op 6 april 1817 in Goes (ZE).

Notitie bij het overlijden: Moerder hier vermeld als "van Buinen".

Bijzonderheden:

• Hij was controleur.

Hendrik trouwde met Anthonia Frederika Waas. op 1 september 1814 in Woerden (U). Anthonia werd geboren tussen 1775 en 1776 in Leiden (ZH) en is overleden op 16 november 1861 in Elburg (Gld).

Notitie bij het huwelijk: Op deze dag kwam ook de erkenning van de volgende kinderen:
Hendrik A.
Frederika A.
Adriana G.
Jabina
Waltherus J.

Kinderen uit dit huwelijk:

54        i.  Hendrik Antonie van Heusden (geboren tussen 1800 en 1801 in Deventer (Ov) - overleden op 25 maart 1867 in Schoterland (Fr)). Hendrik trouwde met Jannigje Bouthoorn, dochter van Gerrit Bouthoorn en Johanna Bosch, op 22 juli 1821 in Woerden (U). Jannigje werd geboren in 1795 in Barwoutswaarder Bekenes, Woerden (U)36,37 en is overleden op 19 april 1867 in Schoterland (Fr) op 72-jarige leeftijd. Jannigje was ook bekend als Jannigje Boudthoorn.

         ii.  Frederika Anthonie van Heusden (geboren in 1802-1803 in Woerden (U) - overleden op 12 juli 1883 in Elburg (Gld)). Frederika trouwde met Frederik August Schneider. Frederik is overleden v๓๓r 12 juli 1883.

        iii.  Adriana G. van Heusden

         iv.  Jabina van Heusden

          v.  Waltherus Anthonie Hendriks van Heusden (geboren in 1810 - overleden op 26 maart 1812 in Bolsward (Fr))

         vi.  Waltherus Johannes van Heusden (geboren op 14 april 1812 in Bolsward (Fr))

        vii.  Henrietta van Heusden (geboren op 4 januari 1815 in Woerden (U) - overleden op 12 april 1816 in Woerden (U))


109. Anthonia Frederika Waas, dochter van Jan Frederik Waas en Geertruij Wolthing, werd geboren tussen 1775 en 1776 in Leiden (ZH) en is overleden op 16 november 1861 in Elburg (Gld).

Anthonia trouwde met Hendrik Anthonie van Heusden. op 1 september 1814 in Woerden (U). Hendrik werd geboren v๓๓r 1773 in Leiden (ZH) en is overleden op 6 april 1817 in Goes (ZE).

110. Gerrit Bouthoorn, zoon van Lourens Jillis Bouthoorn en Marijtje van der Giezen, werd gedoopt op 19 december 1756 in Bodegraven (ZH) en is overleden op 17 oktober 1835 in Woerden (U) op 78-jarige leeftijd. Gerrit was ook bekend als Gerrit Boudthoorn.

Notitie bij het overlijden: Mogelijk slaat deze akte op deze Gerrit Bouthoorn: "overleden te Nigtevecht 20-10-1835". Geen ouders of partner genoemd...

In de memories van Successie staat hij op 17-10-1835 als weduwnaar van Johanna Bos.

Notitie bij het onderzoek: Ik was - na archiefbezoek in Utrecht, begin jaren '90 - nooit verder gekomen dan het gezin Gerrit Bouthoorn & Joanna Bosch. Gerrits ouders worden niet genoemd in zijn overlijdensakte. Hij vernoemt wel duidelijk Lourens en Marijtje onder zijn kinderen.

Het onderstaande kwam ik in 2010 tegen in het digitale Archief van Utrecht:

Enkele "Akten van Indemniteit" in 1763, waarin Laurens Bouthoorn voorkomt, getrouwd met Maria van der Giessen. Zij hebben een zoon Gerrit Bouthoorn (6 jaar) en ook een dochter Jannetje die dan 9 jaar is.
De gevonden broer Jan (1772-1848) leek een nakomertje, maar door de website van Oscar den Uijl kwam ik ineens op het verdere spoor, dat ik hier voorlopig volg...

Bijzonderheden:

• Op 8 september 1801 was hij bouwman te Barwoutswaarder (U). 115 Ook een vermelding op 01-03-1791 en2 5-05-1803.

Gerrit trouwde met Johanna Bosch. op 16 april 1784 in Waarder (U).116 Johanna werd gedoopt op 17 juli 1757 in IJsselstein (U) en is overleden op 13 juli 1831 in Woerden (U) op 73-jarige leeftijd. Johanna was ook bekend als Hanna Bos.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Aletta Bouthoorn (geboren tussen 1789 en 1790 in Woerden (U)). Aletta trouwde met Theunis Bruijnis. op 12 november 1809 in Woerden (U). Theunis werd gedoopt op 24 mei 1781 in Tull enดt Waal (U) en is overleden op 22 december 1810 in Westbroek (U) op 29-jarige leeftijd. Aletta trouwde vervolgens met Sander van Harten, zoon van Aart Harten en Neeltje van den Hoek, op 19 januari 1812 in Westbroek (U). Sander werd geboren in 1787-1788 in Woerden (U). Sander was ook bekend als Sander van Hauten.

         ii.  Maria Bouthoorn (geboren tussen 1790 en 1791 - overleden op 4 september 1825 in Woerden (U))

        iii.  Jan Bouthoorn (geboren tussen 1792 en 1793 in Barwoutswaarder Bekenes, Woerden (U) - overleden op 25 juli 1850 in Kamerik Mijzijde (U)). Jan trouwde met Wijntje de Wit, dochter van Jacob de Wit en Aaltje Nap, op 21 augustus 1818 in Kockengen (U). Wijntje werd geboren in 1796-1797 in Kockengen (U). Wijntje was ook bekend als Weintje, Mijntje de Wit.

         iv.  Teuntje Bouthoorn (geboren tussen 1794 en 1795 in Woerden (U)). Teuntje trouwde met Arie Leeman, zoon van Goris Leeman en Jannigje Davelaar, op 20 november 1829 in Westbroek (U). Arie werd geboren in 1797-1798 in Westbroek (U).

55        v.  Jannigje Bouthoorn (geboren in 1795 in Barwoutswaarder Bekenes, Woerden (U) - overleden op 19 april 1867 in Schoterland (Fr)). Jannigje trouwde met Hendrik Antonie van Heusden, zoon van Hendrik Anthonie van Heusden en Anthonia Frederika Waas, op 22 juli 1821 in Woerden (U). Hendrik werd geboren tussen 1800 en 1801 in Deventer (Ov) en is overleden op 25 maart 1867 in Schoterland (Fr).

         vi.  Willem Bouthoorn (geboren tussen 1798 en 1799 in Woerden (U)). Willem trouwde met Dirkje Kerpestein, dochter van Willem Kerpestein en Pieternel van Amerongen, op 5 januari 1829 in Woerden (U). Dirkje werd geboren in 1800-1801 in Doorn (U). Willem trouwde vervolgens met Fijtje Cazant, dochter van Willem Cazant en Maria Korver, op 8 april 1836 in Ruwiel (U). Fijtje werd geboren in 1798-1799 in Loenersloot (U). Willem trouwde vervolgens met Martijntje Sterk, dochter van Cornelis Sterk en Aaltje van der Weide, op 9 april 1842 in Harmelen (U). Martijntje werd geboren in 1813-1814 in Polsbroek (U).

        vii.  Laurens Bouthoorn (geboren tussen 1800 en 1801 in Woerden (U) - overleden op 10 januari 1871 in Woerden (U)). Laurens trouwde met Maagje Oskam, dochter van Arie Oskam en Margje Bos, op 18 juli 1832 in IJsselstein (U). Maagje werd geboren in 1804-1805 in IJsselstein (U) en is overleden op 25 maart 1880 in Woerden (U) op 76-jarige leeftijd.

       viii.  Gerrit Bouthoorn (geboren tussen 1801 en 1802 in Woerden (U) - overleden op 17 februari 1876 in Vinkeveen en Waverveen (U)). Gerrit trouwde met Jannechje van Vegten, dochter van Izak van Vegten en Fuijsje Verlaan, op 18 februari 1832 in Woerden (U). Jannechje werd geboren in 1802-1803 in Wulverhorst (U) en is overleden op 25 februari 1843 in Abcoude Baambrugge (U) op 41-jarige leeftijd. Gerrit trouwde vervolgens met Annetje Oussoren, dochter van Philippus Oussoren en Marrietje Spruijt, op 11 oktober 1843 in Abcoude Baambrugge (U). Annetje werd geboren in 1813-1814 in Vinkeveen (U) en is overleden op 20 december 1855 in Vinkeveen en Waverveen (U) op 42-jarige leeftijd. Annetje was ook bekend als Annetje Oudshoorn. Gerrit trouwde vervolgens met Goverdina Veen, dochter van Aart Veen en Maagje van Sassen, op 2 maart 1860 in Vinkeveen en Waverveen (U). Goverdina werd geboren in 1807-1808 in Vianen (U) en is overleden op 18 mei 1879 in Ruwiel (U) op 72-jarige leeftijd.


111. Johanna Bosch, dochter van Jan Jans Bosch en Aletta Cornelis van Veen, werd gedoopt op 17 juli 1757 in IJsselstein (U) en is overleden op 13 juli 1831 in Woerden (U) op 73-jarige leeftijd. Johanna was ook bekend als Hanna Bos.

Notitie bij het overlijden: Ouders niet vermeld.

Johanna trouwde met Gerrit Bouthoorn. op 16 april 1784 in Waarder (U).116 Gerrit werd gedoopt op 19 december 1756 in Bodegraven (ZH) en is overleden op 17 oktober 1835 in Woerden (U) op 78-jarige leeftijd. Gerrit was ook bekend als Gerrit Boudthoorn.

112. Cornelis Cornelis Duisterwinkel, zoon van Cornelis Onnes en Enneke Jans, werd geboren in 1758 in Grijpskerk en is overleden op 26 juni 1822 in Hoogemeeden, Aduard117 op 64-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Abel Iwema, 57, landbouwer, doet met Fridzer Jacobs van Weerden, 37, landbouwer, aangifte van het overlijden in huis 20 A op de Hoogemeeden, gem. Aduard van Kornelis Kornelis Duisterwinkel, 64 jaar oud, arbeider, goedgekeurd, laatst wonende te Zuidhorn, echtgenoot van Antje Tjeerts, geboren te Grijpskerk, zoon van wijlen Kornelis Kornelis en wijlen Enneke Jans.

Bijzonderheden:

• Hij was arbeider te Hoogemeeden, Aduard. Hij werkte ook te Noordhorn, en "laatst te Zuidhorn". Waarschijnlijk werkte hij bij Abel Iwema op De Vette Koe.

Cornelis trouwde met Antje Tjeerds Zuidema. op 8 juni 1788 in Kollum (Fr). Antje werd geboren tussen 1760 en 1761 in Surhuizum (Fr) en is overleden op 1 april 1826 in Noordhorn.118

Huwelijk:

• Zij kondigden hun huwelijk aan op 18 mei 1788 te Visvliet. En vervolgens op 25 mei en 1 juni 1788. "... Cornelius Corneliusz. van Grijpskerk met Antie Tjeerts van Suderkhuisen, gecondigt de 18, 25 en 1 juni 1788, [attestatie] na Collum afgegeven".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tjeerd Cornelis Duisterwinkel (gedoopt op 17 oktober 1790 in Visvliet - overleden op 1 december 1856 in Niehove). Tjeerd trouwde met Tunniske Ekkes Rozema, dochter van Ekke Tjeerts 119 en Geeske Jeltes Rosema, op 27 november 1813 in Oldehove. Tunniske werd gedoopt op 28 augustus 1791 in Niehove en is overleden op 1 januari 1861 in Kommerzijl op 69-jarige leeftijd.

56       ii.  Kornelis Kornelis Duisterwinkel (gedoopt op 30 maart 1794, geboren in Visvliet - overleden op 16 april 1848 in Noordhorn). Kornelis trouwde met Sibrig Martens Reitzema, dochter van Marten Sijmens Reitzema en Hindrikje Pieters, op 26 mei 1816 in Zuidhorn. Sibrig werd geboren op 3 oktober 1791 in Den Ham, werd gedoopt op 9 oktober 1791 in Aduard en is overleden op 8 december 1840 in Noordhorn38 op 49-jarige leeftijd.

        iii.  Wytske Cornelis Duisterwinkel (gedoopt op 16 september 1798 in Grijpskerk - overleden op 20 augustus 1836 in Oldehove). Wytske trouwde met Tjeerd Tonnis Kollenburg, zoon van Tonnis Tjeerds Kollenburg en Etje Jans Huizinga, op 8 september 1816 in Zuidhorn. Tjeerd werd gedoopt op 17 april 1796 in Oldekerk en is overleden op 12 maart 1829 in Zuidhorn op 32-jarige leeftijd. Wytske trouwde vervolgens met Ekke Jan Helmus, zoon van Jan Broers en Ietje Jans, op 12 augustus 1833 in Oldehove. Ekke werd geboren op 7 december 1783 in Niezijl en is overleden op 8 mei 1844 in Niehove op 60-jarige leeftijd.

         iv.  Enne Cornelis Duisterwinkel (gedoopt op 28 maart 1802 in Niehove)


113. Antje Tjeerds Zuidema werd geboren tussen 1760 en 1761 in Surhuizum (Fr) en is overleden op 1 april 1826 in Noordhorn.118

Notitie bij het overlijden: Zij overleed in huis 35 aan de Achterweg te Noordhorn als Antje Tjeerts. Aangifte werd gedaan door: Pieter Alberts Bos, 28 jr., arbeider en Jannes Klazens Zuidema, 35 jr., arbeider, beide wonende te Noordhorn.

Bijzonderheden:

• Zij was arbeidster.

Antje trouwde met Cornelis Cornelis Duisterwinkel. op 8 juni 1788 in Kollum (Fr). Cornelis werd geboren in 1758 in Grijpskerk en is overleden op 26 juni 1822 in Hoogemeeden, Aduard117 op 64-jarige leeftijd.

114. Marten Sijmens Reitzema, zoon van Sijmen Gosses Reitzema 120 en Sijbrig Martens, werd geboren in Zuidhorn, werd gedoopt op 29 juli 1759 in Zuidhorn en is overleden op 4 oktober 1825 in Den Ham op 66-jarige leeftijd. Marten was ook bekend als Marten Sijmens Reitsema.

Bijzonderheden:

• Hij was schoenmaker en schoenmakersbaas te Den Ham.

• Marten woonde in 1821 in het huis bij de brug over het Zijldiep te Pieterzijl.

• Hij gebruikte landerijen bij De Nie te Grijpskerk. 121

Marten trouwde met Hindrikje Pieters. op 20 mei 1787 in Zuidhorn. Hindrikje werd geboren in Ezinge, werd gedoopt op 6 april 1766 in Ezinge en is overleden op 19 juli 1840 in Pieterzijl op 74-jarige leeftijd.

Huwelijk:

• Zij gingen op 13 mei 1787 te Den Ham in ondertrouw. 122

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Sijmen Martens Reitsema (gedoopt op 24 februari 1788 in Den Ham - overleden op 16 december 1865 in Pieterzijl). Sijmen trouwde met Klaaske Bartelds Tiemens, dochter van Bartelt Tiemen Tiemens 123 en Grietje Hendriks Hollenga, op 9 april 1812 in Oldehove. Klaaske werd geboren op 29 maart 1790 in Saaksum, werd gedoopt op 5 april 1790 in Saaksum en is overleden op 14 augustus 1874 in Pieterzijl op 84-jarige leeftijd.

         ii.  Pieter Douwes Reitzema (geboren op 1 november 1789 in Den Ham)

57      iii.  Sibrig Martens Reitzema (geboren op 3 oktober 1791 in Den Ham - overleden op 8 december 1840 in Noordhorn). Sibrig trouwde met Kornelis Kornelis Duisterwinkel, zoon van Cornelis Cornelis Duisterwinkel en Antje Tjeerds Zuidema, op 26 mei 1816 in Zuidhorn. Kornelis werd geboren in Visvliet, werd gedoopt op 30 maart 1794 in Visvliet en is overleden op 16 april 1848 in Noordhorn op 54-jarige leeftijd.

         iv.  Hester Martens Reitzema (geboren op 26 november 1793 in Den Ham)

          v.  Pieter Douwes Reitzema (geboren op 6 maart 1796 in Den Ham - overleden op 11 december 1873 in Aduard). Pieter trouwde met Sijbrig Gosses Reitzema, dochter van Gosse Sijmens Reitzema en Grietje Sebes Smit, op 27 mei 1821 in Aduard. Sijbrig werd geboren op 30 oktober 1791 in Aduard en is overleden op 9 juni 1858 in Aduard op 66-jarige leeftijd. Pieter trouwde vervolgens met Frouke Smit, dochter van Arnoldus Jacobs Smit en Mattje Jacobs Iwema, op 23 oktober 1862 in Aduard. Frouke werd geboren in 1827-1828 in Aduard en is overleden op 26 maart 1863 in Aduard op 36-jarige leeftijd.

         vi.  Douwe Martens Reitzema (geboren op 12 juli 1798 in Den Ham)

        vii.  Frans Martens Reitzema (geboren op 24 december 1800 in Den Ham - overleden op 30 augustus 1825 in Den Ham)

       viii.  Gosse Martens Reitzema (geboren op 9 augustus 1803 in Den Ham - overleden op 11 augustus 1834 in Den Ham). Gosse trouwde met Jantje Gerlofs Balk, dochter van Gerlof Jans Balk en Berendina Abrahams Lamotte,124 op 4 december 1823 in Aduard. Jantje werd geboren in 1793-1794 in Den Ham en is overleden op 11 april 1872 in Den Ham op 79-jarige leeftijd.

         ix.  Jan Martens Reitzema (geboren op 28 februari 1806 in Den Ham). Jan trouwde met Grietje Jacobs Boekhold. op 8 april 1827 in Ulrum. Grietje werd geboren circa 1806 in Ulrum?.


115. Hindrikje Pieters, dochter van Pieter Douwes 125 en Hester Hindriks, werd geboren in Ezinge, werd gedoopt op 6 april 1766 in Ezinge en is overleden op 19 juli 1840 in Pieterzijl op 74-jarige leeftijd.

Hindrikje trouwde met Marten Sijmens Reitzema. op 20 mei 1787 in Zuidhorn. Marten werd geboren in Zuidhorn, werd gedoopt op 29 juli 1759 in Zuidhorn en is overleden op 4 oktober 1825 in Den Ham op 66-jarige leeftijd. Marten was ook bekend als Marten Sijmens Reitsema.

116. Jan Jacobs Knap, zoon van Jacob Geerts en Geertien Geerts, werd gedoopt op 15 december 1754 in Obergum en is overleden op 7 juni 1829 in Feerwerd op 74-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop: Volgens zijn overlijdensakte is hij op 1-12-1750 geboren, maar dat klopt niet erg met het volgende kind in februari 1751.

Notitie bij het onderzoek: Is er een relatie met Hindrik Jakobs Knap, oudgrootvader 86? Die was van dezelfde generatie en ook schipper...

Bijzonderheden:

• Hij was dagloner (journalier) te Ezinge, Feerwerd.

• Hij was scheepssjouwer (tanqueur) te Aduarderzijl.

• Hij was schipper.

• Hij nam de familienaam Knap aan op 16 april 1812 te Ezinge. 39 "... Jan Jacobs te Feerwerd. Zoons: Derk Jans, Albert Jans, Geert Jans. Dochters: Jantien Jans, Geertie Jans, Folkertie Jans.

Jan trouwde met Itje Derks. op 24 november 1782 in Ulrum. Itje werd gedoopt op 28 november 1751 in Ulrum en is overleden op 16 november 1826 in Feerwerd op 74-jarige leeftijd. Itje was ook bekend als Itje Derks Lubbers.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jantje Jans Knap (geboren op 11 april 1783 in Ulrum of Noordhorn - overleden op 2 december 1860 in Niezijl). Jantje trouwde met Jacob Meinders Rott, zoon van Meindert Jacobs en Grietje Jacobs, op 17 juni 1812 in Hoogkerk. Jacob werd geboren in 1773-1774 in Noordhorn en is overleden op 14 februari 1855 in Noordhorn op 82-jarige leeftijd.

         ii.  Derk Jans Knap (geboren op 31 december 1786 in Aduarderzijl). Derk trouwde met Geertruid Martens Keuning, dochter van Marten Pieters Keunenk en Aafke Klaassens, op 24 juli 1813 in Oldehove. Geertruid werd gedoopt op 17 januari 1796 in Visvliet. Geertruid was ook bekend als Geertruid Martens Koning, Keuneng.

        iii.  Geertje Jans Knap (geboren op 22 juni 1788 in Aduarderzijl - overleden op 30 augustus 1873 in Ezinge). Geertje trouwde met Jacob Jans de Groot, zoon van Jan Lodewijks en Tietje Jacobs, op 25 mei 1820 in Ezinge. Jacob werd geboren op 23 juni 1776 in Ezinge en is overleden op 26 december 1831 in Feerwerd op 55-jarige leeftijd.

         iv.  Albert Jans Knap (geboren op 23 januari 1791 in Aduarderzijl - overleden op 12 juni 1835 in Eenrum). Albert trouwde met Anje Alberts Helder, dochter van Albert Jans Helder 31 en Geertje Pieters, op 18 april 1816 in Eenrum. Anje werd geboren op 19 februari 1792 in Pieterburen en is overleden op 23 april 1863 op 71-jarige leeftijd.

          v.  Folkertje Jans Knap (gedoopt op 12 april 1795 in Aduarderzijl - overleden op 5 mei 1889 in Hoogemeeden, Aduard). Folkertje trouwde met NN.

58       vi.  Geert Jans Knap (geboren op 15 juni 1798 in Grijpskerk - overleden op 27 november 1874 in Saaksum). Geert trouwde met Itje Simons de Roo, dochter van Sijmen Jacobs de Roo en Martjen Jacobs Bus. Itje werd geboren op 24 mei 1800 in Garnwerd, werd gedoopt op 1 juni 1800 in Garnwerd en is overleden op 25 februari 1876 in Saaksum op 75-jarige leeftijd.


117. Itje Derks, dochter van Derk Lubberts en Jantje Peters, werd gedoopt op 28 november 1751 in Ulrum en is overleden op 16 november 1826 in Feerwerd op 74-jarige leeftijd. Itje was ook bekend als Itje Derks Lubbers.

Notitie bij het overlijden: Haar moeder wordt hier Jantje Jans genoemd.

Zij wordt Itje Derks Lubbers genoemd in de overlijdensakte van haar zoon Albert Jans Knap op 15-6-1835.

Bijzonderheden:

• Op 15 mei 1820 was zij dagloonster te Feerwerd. Schippersche in 1816.

• Haar doopgegevens zijn tegenstrijdig: november 1754. 126

Itje trouwde met Jan Jacobs Knap. op 24 november 1782 in Ulrum. Jan werd gedoopt op 15 december 1754 in Obergum en is overleden op 7 juni 1829 in Feerwerd op 74-jarige leeftijd.

118. Sijmen Jacobs de Roo, zoon van Jacob Pieters en Jeentje Sijmens, werd geboren op 23 december 1770 in Garnwerd, werd gedoopt op 23 december 1770 in Garnwerd en is overleden op 6 februari 1844 in Garnwerd op 73-jarige leeftijd. Sijmen was ook bekend als Simon Jakobs de Roo.

Zijn broer Pieter Jacobs de Roo is ook een oud-grootvader, maar dan aan mijn vaderskant. Hij staat dus ook in deze kwartierstaat. Hun voorouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Bijzonderheden:

• Hij was schoenmaker te Garnwerd.

• Hij nam de familienaam De Roo aan op 20 april 1812 te Ezinge. 70 "... Siemen Jacobs te Garnwerd.
Zoons: Jacob Siemens, Pieter Siemens
Dochters: Itien Siemens, Jantie Siemens

Sijmen trouwde met Martjen Jacobs Bus. op 8 maart 1800 in Niekerk en Vliedorp. Martjen werd geboren op 2 januari 1773 in Leermens, werd gedoopt op 10 januari 1773 in Leermens en is overleden op 12 december 1831 in Garnwerd op 58-jarige leeftijd. Martjen was ook bekend als Matje Jakobs.

Kinderen uit dit huwelijk:

59        i.  Itje Simons de Roo (geboren op 24 mei 1800 in Garnwerd - overleden op 25 februari 1876 in Saaksum). Itje trouwde met Geert Jans Knap, zoon van Jan Jacobs Knap en Itje Derks, op 17 november 1821 in Oldehove. Geert werd geboren op 15 juni 1798 in Grijpskerk, werd gedoopt in 1798 in Grijpskerk en is overleden op 27 november 1874 in Saaksum op 76-jarige leeftijd.

         ii.  Jacob Simons de Roo (geboren op 19 juni 1803 in Garnwerd - overleden op 16 december 1884 in Assen (Dr)). Jacob trouwde met Geertruid Gravers.,127 dochter van Jan Grawers en Roelofjen Geers, op 21 augustus 1829 in Coevorden (Dr). Geertruid werd geboren op 21 augustus 1808 in Coevorden (Dr) en is overleden op 19 april 1879 in Coevorden (Dr) op 70-jarige leeftijd.

        iii.  Pieter Sijmens de Roo (geboren op 28 augustus 1806 in Garnwerd - overleden op 2 mei 1866 in Aduard). Pieter trouwde met Trijntje Roelfs ten Hoorn, dochter van Roelf Harmannus ten Hoorn en Menje Harms Boersema, op 13 mei 1830 in Ezinge. Trijntje werd geboren op 25 augustus 1808 in Oldehove, werd gedoopt op 2 oktober 1808 in Oldehove en is overleden op 28 december 1869 in Niehove op 61-jarige leeftijd.

         iv.  Jantje Sijmens de Roo (geboren op 16 juni 1809 in Garnwerd - overleden op 8 januari 1886 in Groningen). Jantje trouwde met Riewert Ates Bazuin, zoon van Ate Simons Bazuin en Hilje Rieuwerts Medema,128 op 28 augustus 1834 in Ezinge. Riewert werd geboren op 17 april 1810 in Feerwerd en werd gedoopt op 13 mei 1810 in Ezinge. Jantje trouwde vervolgens met Klaas IJzebrands de Boer, zoon van IJzebrand Klaassens de Boer 129,130 en Klaaske Jacobs Boer, op 7 februari 1857 in Ezinge. Klaas werd geboren op 17 maart 1805 in Ezinge.

          v.  Jan Siemens de Roo (geboren op 23 december 1812 in Garnwerd - overleden op 22 november 1846 in Assen (Dr)). Jan trouwde met Albertje Kooijker, dochter van Harm Kooijker en Albertje Tissingh, op 7 december 1842 in Assen (Dr). Albertje werd geboren op 25 november 1817 in Dwingeloo (Dr).

         vi.  Annegje Sijmens de Roo (geboren op 21 april 1815 in Garnwerd - overleden op 13 maart 1897 in Ezinge). Annegje trouwde met Jacob Pieters Bosch, zoon van Pieter Ites Bos en Wemeltje Jacobs, op 10 mei 1841 in Ezinge. Jacob werd geboren op 3 december 1810 in Ezinge, werd gedoopt op 20 december 1810 in Ezinge en is overleden op 30 oktober 1859 in Ezinge op 48-jarige leeftijd.


119. Martjen Jacobs Bus, dochter van Jacob Sijmens en Itjen Pieters,131 werd geboren op 2 januari 1773 in Leermens, werd gedoopt op 10 januari 1773 in Leermens en is overleden op 12 december 1831 in Garnwerd op 58-jarige leeftijd. Martjen was ook bekend als Matje Jakobs.

De achternaam Bus wordt gebruikt in de overlijdensakte van haar zoon Pieter Sijmens de Roo. Kennelijk een spoor van haar afkomst: de familie Bussemaker.

Martjen trouwde met Sijmen Jacobs de Roo. op 8 maart 1800 in Niekerk en Vliedorp. Sijmen werd geboren op 23 december 1770 in Garnwerd, werd gedoopt op 23 december 1770 in Garnwerd en is overleden op 6 februari 1844 in Garnwerd op 73-jarige leeftijd. Sijmen was ook bekend als Simon Jakobs de Roo.

120. Jan Jans Posthuma Zorge, zoon van Jan Jansen en Claeske Sijdtses, werd gedoopt op 4 november 1759 in Zevenhuizen, Leek en is overleden op 16 oktober 1832 in Marum op 72-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jannes Posthuma Zorge.

Notitie bij de doop: Hij werd gedoopt als Jannes Posthuma, waaruit blijkt dat zijn vader toen al was overleden.

Notitie bij het overlijden: "... Cornelis Jozephus Grijs (61 jaar, landeigenaar) en Hendrik Arjens Zwart (42 jaar, smid) verklaren als buren van Jan Jans Zorge dat deze in een behuizing te Marum no. 54 is overleden op de leeftijd van 73 jaar".

Notitie bij het onderzoek: Jan Jans Zorge overleed op 16-10-1832. Dus de verkopen van gewassen en goederen waren allemaal ruim een jaar voor zijn dood.

Bijzonderheden:

• Hij was landbouwer te Niebert.

• Geldzaken: 1831. Notariele akten:
1. Verkooping van rogge, d.d. 1 juli 1831, akte nr. 70 (19-12-70)
2. Transport van vastgoed, d.d. 6 april 1831, akte nr. 47 (19-11-47)
3. Veiling van losgoed, d.d. 5 en 6 april 1831, akte nr. 46 (19-11-46)

"... Alle verkopen worden gedaan namens Jan Jans Zorge en consorten, de consorten zijn de kinderen plus Keimpe Popkes Akkersma (de echtgenoot van Grietje, blijkbaar moest hij haar vertegenwoordigen). Het tweede document heeft de handtekeningen van alle betrokkenen. De verkoop van losgoed geeft in detail alle goederen (stijgbeugels, roskam, schop, ladder, enz.) en wie het koopt voor welk bedrag. Vaak zijn het de kinderen die dingen kopen".

• Hij gebruikte op 6 april 1831 landerijen te Niebert. 133 Op die datum verkocht hij "... samen met zijn kinderen zijn boerenplaats, bestaande uit een behuizing en schuur en hut, benevens de vaste akkers dienende beklemming, en de daarbij behorende landerijen, zowel bouwweide als hooilanden, staande en gelegen te Niebert, ten noorden van het Dwarsdiep en ten oosten van de Nieberter tocht, aan Jan Hendrik Cremer, kastelein en koopman te Niebert, en zijn vrouw Fokkelina Driewes Bousma.

Jan trouwde met Matje Gerrits. op 17 november 1785 in Roden (Dr). Matje werd gedoopt op 10 februari 1765 in Foxwolde (Dr) en is overleden op 14 oktober 1824 in Niebert op 59-jarige leeftijd.

Huwelijk:

• Zij kondigden hun huwelijk aan op 31 oktober 1785 te Midwolde.

Kinderen uit dit huwelijk:

60        i.  Jan Jans Zorge (geboren op 20 oktober 1786 in Zevenhuizen, Leek - overleden op 25 januari 1847 in Niebert). Jan trouwde met Geeske Hindriks Buil, dochter van Hendrik Gerrits Buil en Jantje Jans Breemhaar, op 19 november 1814 in Marum. Geeske werd geboren in 1790 in Zevenhuizen, Leek, werd gedoopt op 4 juli 1790 in Marum en is overleden op 13 september 1869 in Nuis op 79-jarige leeftijd.

         ii.  Gerrit Jans Zorge (gedoopt op 28 maart 1790 in Niebert, Nuis - overleden op 1 december 1856 in Zevenhuizen, Leek). Gerrit trouwde met Jantje Wijmers Renkema, dochter van Wijmer Hedzers Renkema 134,135 en Martje Tjeerts IJpema, op 1 mei 1813 in Marum. Jantje werd geboren op 14 november 1792 in Leek, werd gedoopt op 9 december 1792 in Midwolde en is overleden op 9 oktober 1866 in Nieuw Buinen (Dr) op 73-jarige leeftijd. Jantje was ook bekend als Jantje Wijmers Rinkema.

        iii.  Klaas Jans Zorge (gedoopt op 17 november 1793 in Niebert)

         iv.  Klaas Jans Zorge (geboren op 23 april 1796 in Niebert - overleden op 25 november 1849 in Noordwijk). Klaas trouwde met Willemke Akes Auwema, dochter van Ake Harms Auwema 136 en Jantje Jacobs Riemers,136 op 9 mei 1830 in Marum. Willemke werd geboren op 6 november 1808 in Zevenhuizen, werd gedoopt op 20 november 1808 in Zevenhuizen en is overleden op 13 november 1905 in Zevenhuizen op 97-jarige leeftijd.

          v.  Grietje Jans Zorge (gedoopt op 16 november 1799 in Niebert, Nuis - overleden op 4 maart 1883 in Groningen). Grietje trouwde met Keimpe Popkes Akkersma, zoon van Popke Keimpes Akkersma 137 en Aukje Wijbrands, op 24 april 1830 in Marum. Keimpe werd geboren op 22 april 1800 in Niebert, Nuis en werd gedoopt op 29 april 1800 in Niebert, Nuis.

         vi.  Geert Jans Zorge (geboren op 11 april 1803 in Niebert - overleden v๓๓r 1831)

        vii.  Geertje Jans Zorge (geboren op 10 juni 1805 in Niebert - overleden op 19 oktober 1859 in De Wilp, Marum). Geertje trouwde met Hendrik Everts Everts, zoon van Evert Hendriks en Jantje Wijbrands, op 21 april 1833 in Leek. Hendrik werd geboren in 1801-1802 in Tolbert.


121. Matje Gerrits, dochter van Gerrijt Roelefs en Grietie Harms, werd gedoopt op 10 februari 1765 in Foxwolde (Dr) en is overleden op 14 oktober 1824 in Niebert op 59-jarige leeftijd.

Matje trouwde met Jan Jans Posthuma Zorge. op 17 november 1785 in Roden (Dr). Jan werd gedoopt op 4 november 1759 in Zevenhuizen, Leek en is overleden op 16 oktober 1832 in Marum op 72-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jannes Posthuma Zorge.

122. Hendrik Gerrits Buil, zoon van Gerrit Jans Buil en Aefjen Hindriks, werd gedoopt op 25 augustus 1765 in Leek en is overleden op 30 januari 1823 in Zevenhuizen, Leek op 57-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Hij was veenboer, verveender en veenbaas te Zevenhuizen.

Hendrik trouwde met Jantje Jans Breemhaar. op 2 april 1786 in Leek. Jantje werd geboren in Zevenhuizen, Leek en werd gedoopt op 20 maart 1757 in Midwolde.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Aafke Hendriks Buil (geboren op 20 april 1786 in Zevenhuizen, Leek). Aafke trouwde met NN. Aafke trouwde vervolgens met Hendrik Berends Drent, zoon van Berend Jakobs Drent en Menke Jans Bruinsma. Hendrik werd geboren in 1795 in Drachten (Fr).

         ii.  Jan Hendriks Buil (geboren op 14 november 1787 in Zevenhuizen, Leek). Jan trouwde met Martje Oenes Wiersma. Martje werd geboren in 1787-1788. Martje was ook bekend als Martje Vriezema.138

61      iii.  Geeske Hindriks Buil (geboren in 1790 in Zevenhuizen, Leek - overleden op 13 september 1869 in Nuis). Geeske trouwde met Jan Jans Zorge, zoon van Jan Jans Posthuma Zorge en Matje Gerrits. Jan werd geboren op 20 oktober 1786 in Zevenhuizen, Leek, werd gedoopt op 29 oktober 1786 in Leek en is overleden op 25 januari 1847 in Niebert op 60-jarige leeftijd.

         iv.  Gerritje Hendriks Buil (geboren in 1793-1794). Gerritje trouwde met Jelle Jacobs van der Kamp, zoon van Jacob Hansens van der Kamp en Renske Ebels van der Kamp. Jelle werd geboren in 1789-1790.

          v.  Gerrit Hendriks Buil (gedoopt op 27 augustus 1797 in Zevenhuizen, Leek - overleden op 9 april 1855 in Nuis). Gerrit trouwde met Trijntje Klasens Aakster, dochter van Klaas Geerts Aakster en Teetske Eelses. Trijntje werd geboren op 30 december 1788 in Haulerwijk (Fr), werd gedoopt op 27 januari 1789 in Haulerwijk (Fr) en is overleden op 25 juni 1836 in Zevenhuizen, Leek op 47-jarige leeftijd. Gerrit trouwde vervolgens met Jeltje Roelfs Visser, dochter van Roelf Annes Visser en Engeltje Berends Stenekes. Jeltje werd geboren op 5 augustus 1814 in Marum en is overleden op 27 november 1839 in Zevenhuizen, Leek op 25-jarige leeftijd. Gerrit trouwde vervolgens met Sjoukje Jochums Tienstra, dochter van Jochum Annes Tienstra en Jantje Roels. Sjoukje werd geboren op 26 februari 1806 in Siegerswoude (Fr) en werd gedoopt op 11 maart 1806 in Siegerswoude (Fr).

         vi.  Koene Hendriks Buil (gedoopt op 27 augustus 1797 in Zevenhuizen, Leek)

        vii.  Grietje Hendriks Buil (gedoopt op 29 juni 1800 in Zevenhuizen, Leek - overleden op 5 juni 1861 in Zevenhuizen, Leek). Grietje trouwde met Klaas Jans Linker, zoon van Jan Roelfs Linker 139 en Renske Klasens Pater. Klaas werd geboren op 3 november 1799 in Zevenhuizen, Leek.


123. Jantje Jans Breemhaar, dochter van Jan Heeres 140 en Geeske Koenes,140 werd geboren in Zevenhuizen, Leek en werd gedoopt op 20 maart 1757 in Midwolde.

Bijzonderheden:

• Zij was verveenersche te Zevenhuizen.

• Zij woonde te Zevenhuizen. 141,142 "... Breemhaar: Een streek ten noorden van Allartsoog in Vredewold (en ten zuidwesten van Zevenhuizen)".
"... Jan Hut, geboren in 1859 en overleden in 1943, wist te vertellen dat zijn grootouders, ze schreven zich Idema, gewoond hebben in de 'Haarn', waar toen, omstreeks 1820, nog allemaal heide was. De 'Haarn' is waarschijnlijk afgeleid van de Breemhaar; en als we weten dat 'haar' betekent hoogte, dan houdt dit in dat deze benaming Hoogte van Breemen betekent. P 29: Breemen is een hoger gelegen gebied waar het zeer droog kan zijn. Als er net geploegd was zeiden de mensen: 't st๖ft ok weer op Breem'n. P 33: Breemen, een armoedige streek met veel onontgonnen land (hoogveen). Een grote boerderij van een van de ontginners heet Breemen".

Jantje trouwde met Hendrik Gerrits Buil. op 2 april 1786 in Leek. Hendrik werd gedoopt op 25 augustus 1765 in Leek en is overleden op 30 januari 1823 in Zevenhuizen, Leek op 57-jarige leeftijd.

124. Jan Gauwes de Visser, zoon van Gauwe Kornelis 143 en Renskje Foppes, werd geboren circa 1757 in Ureterp (Fr) en is overleden op 29 december 1834 in Opsterland (Fr)144 ongeveer 77 jaar oud. Jan was ook bekend als Jan Gauwes Visser.

Notitie bij het onderzoek: Een mogelijke vader voor hem is Gauwe Kornelis, getrouwd met Renske Foppes, met een mogelijke broer van Jan: Kornelis Gauwes Visser, geboren in Drachten op 16-10-1753.

Bijzonderheden:

• Hij was arbeider te Siegerswoude (Fr).

• Hij nam de familienaam De Visser aan in februari 1812 te Siegerswoude (Fr). 146 "... Jan Gauwes, Siegerswoude.
Kinderen: Tabe 29, Siegerswoude, Gauwe 28, Sytse 17, Foeke 13, Rinske 33, Marum, Baukjen 21, Siegerswoude.
Kleinkinderen: (v. Tabe) Egbert 7 weken, Antje 2".

• Hij gebruikte landerijen. 147 Jan Gauwes, Smallingerland
Plaats: Kortehemmen
Omschrijving: boer
Gezin volw: 4 en kind:
Aanslag: 34-17-8
Verhoging:
Vermogen:

Jan trouwde met Antje Tabes Adema. op 4 juni 1780 in Ureterp (Fr).148 Antje werd geboren circa 1753 in Ureterp (Fr) en is overleden op 23 oktober 1821 in Opsterland (Fr) ongeveer 68 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Renske Jans Visser (geboren tussen 1780 en 1781 - overleden in 1811 in Marum). Renske trouwde met Jan Sjoerds Piek. v๓๓r 10 juni 1818. Jan is overleden v๓๓r 10 juni 1818. Renske trouwde vervolgens met Jan Berends Casemier, zoon van Berend Jochums Casemier en Geertje Jans, op 10 juni 1818 in Marum. Jan werd geboren in 1791-1792.

         ii.  Tabe Jans Visser (geboren op 26 december 1780 in Siegerswoude (Fr) - overleden op 10 maart 1870 in De Wilp, Marum). Tabe trouwde met Hinke Egberts de Vries. op 7 mei 1809 in Ureterp (Fr). Hinke werd geboren in 1783 in Siegerswoude (Fr) en is overleden v๓๓r 12 maart 1870.

        iii.  Gauwe Jans Visser (geboren op 12 juli 1785 in Drachten (Fr) - overleden op 20 mei 1858). Gauwe trouwde met Antje Jans Venema, dochter van Jan Linses en Geertie Johannes, op 19 augustus 1813 in Ureterp (Fr). Antje werd geboren op 17 april 1789 in Ureterp (Fr) en is overleden op 24 november 1833 in Marum op 44-jarige leeftijd.

         iv.  Baukjen Jans Visser (geboren tussen 1788 en 1789 in Marum - overleden op 5 november 1867 in Smallingerland (Fr))

62        v.  Sijtse Jans Visser (geboren in juli 1794 in Drachten (Fr) - overleden op 25 januari 1868 in Smallingerland (Fr)). Sijtse trouwde met Trijntje Jans Dijk, dochter van Jan Ubels Dijk en Hiltje Jans Dijk, op 24 november 1815 in Ureterp (Fr). Trijntje werd geboren op 12 september 1790 in Grootegast, werd gedoopt op 10 oktober 1790 in Grootegast en is overleden op 22 juni 1868 in Drachten (Fr) op 77-jarige leeftijd. Trijntje was ook bekend als Trijntje Jans Dijkstra.

         vi.  Foeke Jans Visser (geboren circa 1798)


125. Antje Tabes Adema, dochter van Tabe Jelles en Yttje Bottes, werd geboren circa 1753 in Ureterp (Fr) en is overleden op 23 oktober 1821 in Opsterland (Fr) ongeveer 68 jaar oud.

Bijzonderheden:

• Zij was arbeidster.

Antje trouwde met NN NN.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Janke Tjeerds Visser (geboren circa 1778 - overleden op 21 december 1844 in Tietjerksteradeel (Fr))

Antje trouwde vervolgens met Jan Gauwes de Visser. op 4 juni 1780 in Ureterp (Fr).148 Jan werd geboren circa 1757 in Ureterp (Fr) en is overleden op 29 december 1834 in Opsterland (Fr)144 ongeveer 77 jaar oud. Jan was ook bekend als Jan Gauwes Visser.

126. Jan Ubels Dijk, zoon van Ubel Gerbens en Hindrikje Jacobs, werd geboren tussen 1743 en 1744 in Niebert en is overleden op 25 februari 1830 in Marum. Jan was ook bekend als Jan Oebels.

Notitie bij het onderzoek: Van Jan Ubels bestaan geen doopgegevens, maar hij kwam bij zijn huwelijk van Niebert. De dopen en huwelijken van Niebert zijn verloren gegaan. De vroegste beginnen bij 1799...

Zijn "vader" Ubel Gerbens van Oostermeer komt voor in het trouwregister (1737) van Lettelbert met als bruid Hindrikje Jacobs van Niebert. In het doopregister (1737) van Tolbert wordt een Gerben Ubels (Jan's "broer") gedoopt door Ubel Gerbens en moeder wordt niet vermeld.
De naam Hendriktje Mekkes is alleen bekend uit de overlijdensakte (1830) van Jan Ubels Dijk.
Het is dus mogelijk dat "vader" Ubel Gerbens twee keer is getrouwd, een keer met Hindrikje Jacobs en een keer met Hendriktje Mekkes, maar het kan dus ook ้้n Hendrikje zijn en wat naamsverhaspeling...

Bijzonderheden:

• Hij was arbeider te Siegerswoude (Fr).

Jan trouwde met Hiltje Jans Dijk. v๓๓r 1778. Hiltje werd geboren in Marum, werd gedoopt op 21 mei 1758 in Marum en is overleden op 4 augustus 1814 in De Wilp, Marum149 op 56-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Oebel Jans (gedoopt op 10 januari 1778, geboren in Nuis)

         ii.  Trientje Jans (gedoopt op 12 november 1780, geboren in Noordwijk)

        iii.  Jan Jans Dijk (gedoopt op 17 maart 1782, geboren in Marum). Jan trouwde met Jetske Wijbes, dochter van Wijbe Ubels en Stijntje Hendriks, op 28 december 1811 in Tolbert. Jetske werd gedoopt op 11 maart 1787 in Tolbert en is overleden op 15 juni 1862 in Nuis op 75-jarige leeftijd. Jetske was ook bekend als Jetske Wiebes van der Velde en Jetske Vossema.

         iv.  Willem Jans (gedoopt op 20 augustus 1786 in Grootegast)

          v.  Trijntje Jans (gedoopt op 25 januari 1789 in Grootegast)

63       vi.  Trijntje Jans Dijk (geboren op 12 september 1790 in Grootegast - overleden op 22 juni 1868 in Drachten (Fr)). Trijntje trouwde met Sijtse Jans Visser, zoon van Jan Gauwes de Visser en Antje Tabes Adema, op 24 november 1815 in Ureterp (Fr). Sijtse werd geboren in juli 1794 in Drachten (Fr) en is overleden op 25 januari 1868 in Smallingerland (Fr) op 73-jarige leeftijd.

        vii.  Willem Jans Dijk (geboren op 28 april 1793 in Doezum - overleden op 22 augustus 1828 in Oostwold). Willem trouwde met Doetje Pieters Kieft, dochter van Pieter Simons Kieft 150 en Frouwke Tonnis Grashuis, op 5 augustus 1824 in Leek. Doetje werd gedoopt op 4 juli 1804 in Zuidhorn en is overleden op 24 maart 1890 in Grootegast op 85-jarige leeftijd.

       viii.  Hinderkje Jans Dijk (geboren in 1796 in Doezum - overleden op 9 oktober 1876 in De Wilp, Marum). Hinderkje trouwde met Gosse Jans Nonkes, zoon van Jan Gosses en Akke Hajes, op 12 december 1839 in Marum. Gosse werd gedoopt op 16 april 1769 in Ureterp (Fr) en is overleden op 18 februari 1842 in De Wilp, Marum op 72-jarige leeftijd.

         ix.  Roelfke Jans Dijk (geboren op 22 mei 1798 in Doezum)


127. Hiltje Jans Dijk, dochter van Jan Hindriks Dijk 151 en Trientje Alberts, werd geboren in Marum, werd gedoopt op 21 mei 1758 in Marum en is overleden op 4 augustus 1814 in De Wilp, Marum149 op 56-jarige leeftijd.

Hiltje trouwde met Jan Ubels Dijk. v๓๓r 1778. Jan werd geboren tussen 1743 en 1744 in Niebert en is overleden op 25 februari 1830 in Marum. Jan was ook bekend als Jan Oebels.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1 mei 2016 met Legacy 8.0 van Millennia