Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  18de Generatie  Volgende139328. Ocko tho Rispens 884,885,886,887 werd geboren vr 1374 in Oosterend (Fr) en werd begraven in Oosterend (Fr).894

Notitie bij de begrafenis: In de kerk.

"... Van Adelen Cronenburg zegt, dat omstreeks 1402 op de Sathe Rispens geleefd moet hebben Ocke thoe Rispens, die gehuwd was met Jetske Bonga, zeker geboortig van de Sathe Bonga, niet ver van Rispens gelegen. De oudst bekende plaats van herkomst van het geslacht Rispens is het dorp Oosterend, midden in Friesland gelegen in de Grietenij Hennaarderadeel, waarvan dit dorp tot 1580 de Hoofdplaats was. Een van de pastoors van de fraaie Kerk was tot in het begin van de 16e eeuw: Aggo Occonis Rispens, of Aggo Ostrendus, die er ook in de Kerk begraven ligt, onder een blauwe zerk met Inscriptie 1534. Op minstens drie verschillende boerderijen te Oosterend hebben leden van dit geslacht het boerenbedrijf uitgeoefend. De oorspronkelijke boerderij lag op de Greate Wyns, nu Trye Hsen geheten, ten Oosten van de Wynser dyk, die nog heden ten dage (1961) die naam draagt. Behalve op Greate Wyns vinden we in de 16e eeuw de boerderij Lytse Wyns, waarvan een inventaris beschrijving bewaard gebleven is. De boerderij op Greate Wyns draagt nog de aanduiding: Sate Rispens 1778. De derde Rispens-boerderij lag op Eesquert, tussen Oosterend en Hennaard, dichtbij Adema".

Bijzonderheden:

Hij was Grietman van Hennaarderadeel te Oosterend (Fr). Hij leefde omstreeks 1402 op de Sathe Rispens.

Boedelinventaris: 896

Land: 1511. 897

Ocko trouwde met Jetscke Bonga. vr 1399 in Oosterend (Fr). Jetscke werd geboren circa 1374 in Oosterend (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

69672        i.  Aggo Ockes Rispens (geboren vr 1429 in Oosterend (Fr) - begraven in 1534 in Oosterend (Fr)). Aggo trouwde met Trijntje Geertsma ?.

69664       ii.  Sipke Ockes Rispens (geboren circa 1429 in Oosterend (Fr)). Sipke trouwde met NN.


139329. Jetscke Bonga werd geboren circa 1374 in Oosterend (Fr).

Notitie bij de geboorte: "Zeker geboortig van de Sathe Bonga, niet ver van Rispens gelegen."

Jetscke trouwde met Ocko tho Rispens 884,885,886.,887 vr 1399 in Oosterend (Fr). Ocko werd geboren vr 1374 in Oosterend (Fr) en werd begraven in Oosterend (Fr).894

139344. Ocko tho Rispens 884,885,886,887 werd geboren vr 1374 in Oosterend (Fr) en werd begraven in Oosterend (Fr).894
(Dubbele vermelding. Zie persoon 139328 op pagina 25)

139345. Jetscke Bonga werd geboren circa 1374 in Oosterend (Fr).
(Dubbele vermelding. Zie persoon 139329 op pagina 25)

141568. Balle Hummersma,752 zoon van Balle Hummersma 752,890 en NN.

Zijn naam komt voor in het Clauwboek van Tjassens, in een oorkonde van "anno 1493 up Sont Jansdach ad portam literale", 6 mei 1493 Niehove.

Bijzonderheden:

Hij woonde op 6 mei 1493 te Niehove.

Balle trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

             i.  Eme Hummersma. Eme trouwde met NN.

            ii.  Balle Hummersma (geboren circa 1520). Balle trouwde met Elisabeth. Elisabeth werd geboren circa 1520.

70784      iii.  Wiger Hummersma. Wiger trouwde met NN.


141569. NN

NN trouwde met Balle Hummersma.752

141600. Harco Siccama,892 zoon van Atte Siccuma en NN, werd geboren circa 1419 en is overleden vr 1510 in Niehove. Harco was ook bekend als Ercke, Harco, Heercke Sickumma.

Bijzonderheden:

Hij woonde in 1457 te Burum (Fr). 899 "... Harko of Hereken. Woonde in 1458 op Siccamahuis te Niehove en op Elfduizendmaagdendag 1482 op Siccama State te Augustinusga.

Harco trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

             i.  Wybeth Siccama (geboren in 1449-1459 - overleden na 1542)

70800       ii.  Ath Sickema (geboren tussen 1449 en 1459 in Niehove - overleden vr 1542 in Augustinusga (Fr)). Ath trouwde met NN.

           iii.  Aeffe Sickama (geboren in 1449-1459 - overleden na 1542)


141601. NN

NN trouwde met Harco Siccama.892 Harco werd geboren circa 1419 en is overleden vr 1510 in Niehove. Harco was ook bekend als Ercke, Harco, Heercke Sickumma.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1 mei 2016 met Legacy 8.0 van Millennia