Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  17de Generatie  Volgende69664. Sipke Ockes Rispens, zoon van Ocko tho Rispens 884,885,886,887 en Jetscke Bonga, werd geboren circa 1429 in Oosterend (Fr).

Sipke trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

34832        i.  Ulbet Sipkezn. Rispens (geboren vr 1459 in Oosterend (Fr)). Ulbet trouwde met Foeck Douwes. Foeck werd geboren vr 1459 in Witmarsum (Fr).


69665. NN

NN trouwde met Sipke Ockes Rispens. Sipke werd geboren circa 1429 in Oosterend (Fr).

69672. Aggo Ockes Rispens, zoon van Ocko tho Rispens 884,885,886,887 en Jetscke Bonga, werd geboren vr 1429 in Oosterend (Fr) en werd begraven in 1534 in Oosterend (Fr).888

Notitie bij de begrafenis: Tekst op de grafsteen:
"Fillius Occonis, Rispens venerabilis Aggo, Templi Curatus, conditur hoc lapide anno 1534"

Als dit het jaar van zijn dood is, dan lijkt zijn geboortejaar niet juist geschat.

Aggo trouwde met Trijntje Geertsma ?.

Kinderen uit dit huwelijk:

34836        i.  Ocke Aggos Rispens (geboren in 1454 in Oosterend (Fr) - overleden na 1510). Ocke trouwde met NN.

            ii.  Bernardus Aggos Rispens. Bernardus trouwde met Lijsbeth Reynderdr Vlara.


69673. Trijntje Geertsma ? .

Trijntje trouwde met Aggo Ockes Rispens. Aggo werd geboren vr 1429 in Oosterend (Fr) en werd begraven in 1534 in Oosterend (Fr).888

70784. Wiger Hummersma,752 zoon van Balle Hummersma 752 en NN.

Volgens het register van grastallen gebruikte hij in 1540 48 grasen land te Sibaldeburen-boven. Dit is het tegenwoordige dorp Sebaldeburen. Grijpskerk heette destijds Sibaldeburen-beneden.

Notitie bij het onderzoek: Er zijn meerdere lezingen over zijn voorgeslacht, met namen als Rosema en Eysma; zie de voetnoten.

Volgens Luinstra zijn er 4 "mogelijke" kinderen:
Beennijck Hummersma
Rempt Humersma
Tjepcke Wigers
Jeldert Wigers

Bijzonderheden:

Hij woonde te Sibaldeburen-Boven. Dat is nu Sebaldeburen. Sibaldeburen-Beneden is nu Grijpskerk.

Landgebruik: 891 In 1540 gebruikte hij 48 grazen land te Sebaldeburen.

Wiger trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

             i.  Beennijnck Hummersma

            ii.  Tjepcke Wigers

           iii.  Jeldert Eijsma (overleden na 1581)

35392       iv.  Rempt Wigers Hummersma (geboren circa 1540 - overleden vr 1591). Rempt trouwde met Jets Rompts. Jets werd geboren circa 1540.


70785. NN

NN trouwde met Wiger Hummersma.752

70788. Albert Doenga .881

Albert trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

35394        i.  Jacob Alberts Roo. Jacob trouwde met NN.


70789. NN

NN trouwde met Albert Doenga.881

70800. Ath Sickema,882 zoon van Harco Siccama 892 en NN, werd geboren tussen 1449 en 1459 in Niehove en is overleden vr 1542 in Augustinusga (Fr).

Bijzonderheden:

Hij gebruikte in 1511 landerijen te Opeinde (Fr). 893 "... Hij was grondeigenaar in Opeynd".

Ath trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

35400        i.  Rytschke Attes Sickema (geboren circa 1479 in Augustinusga (Fr) - overleden na 1542). Rytschke trouwde met NN.

            ii.  Syeurdt Sijckema (geboren circa 1489 in Siccamastate, Augustinusga (Fr))


70801. NN

NN trouwde met Ath Sickema.882 Ath werd geboren tussen 1449 en 1459 in Niehove en is overleden vr 1542 in Augustinusga (Fr).


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1 mei 2016 met Legacy 8.0 van Millennia