Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  16de Generatie  Volgende33576. Harcko Iwema 841,842 werd geboren circa 1500 en is overleden vr april 1544. Harcko was ook bekend als Harcke Idema.

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer te Niebert.

Tussen 1516 en 1528 was hij eigenerfde en grietman van Westerdeel Vredewold.

Hij was in 1532 kerkvoogd te Niebert.

Harcko trouwde met Haebe Idema.

Kinderen uit dit huwelijk:

             i.  Leo Iwema (geboren circa 1520 - overleden vr 10 november 1578). Leo trouwde met Wijbrich Wijers.

            ii.  Luppo Iwema (geboren circa 1530 - overleden vr 17 april 1597). Luppo trouwde met Wege Cruisinga.,865 dochter van Ipo Cruisinga 866 en NN. Wege is overleden vr 17 april 1597.

           iii.  Mense Iwema

16788       iv.  Drieuwes Iwema (overleden in 1583). Drieuwes trouwde met Reencke. Reencke is overleden vr 24 mei 1597. Reencke was ook bekend als Reemke.

             v.  Kunne Iwema. Kunne trouwde met Ille Loma. Ille was ook bekend als Jelle Loma.


33577. Haebe Idema .

Haebe trouwde met Harcko Iwema.841.,842 Harcko werd geboren circa 1500 en is overleden vr april 1544. Harcko was ook bekend als Harcke Idema.

34800. Wobbe Rickerda

Wobbe trouwde met iemand.

Hij had een kind:

17400        i.  Tiaert Wobbes Rickerda. Tiaert trouwde met iemand.


34832. Ulbet Sipkezn. Rispens, zoon van Sipke Ockes Rispens en NN, werd geboren vr 1459 in Oosterend (Fr).

Bijzonderheden:

Hij woonde te Witmarsum (Fr).

Hij gebruikte in 1545 landerijen te Oosterend (Fr). 867 "... Ulbet Sipkezn. Rispens en Foeck Douwes zijn vrouw, die te Witmarsum wonen kopen 11 pond.t. land te Oosterend, afkomstig van Ulck Ulbe Rispensdr. wijlen professied nonne toe Nijeklooster. [...] Ulbe Sipkes en Foeck Douwes te Witmarsum verkopen een jaarlijkse vrije rente uit de landen, actin en gerechtigheden, die zij bezitten, tezamen en elck bizonder, in Rispenserasathe tot Oosterend".

Ulbet trouwde met Foeck Douwes. circa 1479. Foeck werd geboren vr 1459 in Witmarsum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

             i.  Wlbe Wlbez Rispens (geboren vr 1479 in Witmarsum (Fr) - overleden in Oosterend (Fr)). Wlbe trouwde met Eelck van Aylva,868.,869 dochter van Syurd van Aylva 870,871 en Sits van Walta,.869 Eelck is overleden in Oosterend (Fr).

            ii.  Sipcke Ulbes Rispens (geboren vr 1484 in Witmarsum (Fr))

           iii.  Ulck Ulbe Rispensdr. (geboren vr 1489 in Witmarsum (Fr) - overleden vr 1544)

17416       iv.  Claes Ulbetzn Rispens (geboren vr 1489 in Witmarsum (Fr)). Claes trouwde met Hylck Douwesdr (Langwirt). circa 1509 in Oosterend (Fr). Hylck werd geboren in Oosterend (Fr).


34833. Foeck Douwes werd geboren vr 1459 in Witmarsum (Fr).

Foeck trouwde met Ulbet Sipkezn. Rispens. circa 1479. Ulbet werd geboren vr 1459 in Oosterend (Fr).

34836. Ocke Aggos Rispens, zoon van Aggo Ockes Rispens en Trijntje Geertsma ?, werd geboren in 1454 in Oosterend (Fr) en is overleden na 1510. Ocke was ook bekend als Ocke Aggos thoe Rispens.

Ocke trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

             i.  Aggo Ockonis Rispens (geboren circa 1474 in Oosterend (Fr) - overleden in 1533 in Oosterend (Fr))

17418       ii.  Aucke Ockes Rispens (geboren circa 1479 in Oosterend (Fr) - overleden in 1545 in Oosterend (Fr)). Aucke trouwde met Engel. Engel werd geboren in 1478 in Oosterend (Fr).


34837. NN

NN trouwde met Ocke Aggos Rispens. Ocke werd geboren in 1454 in Oosterend (Fr) en is overleden na 1510. Ocke was ook bekend als Ocke Aggos thoe Rispens.

35392. Rempt Wigers Hummersma, zoon van Wiger Hummersma 752 en NN, werd geboren circa 1540 en is overleden vr 1591. Rempt was ook bekend als Rempt Wigers Aeysma, Rempt Wigers Eysma, Rempt Wigers Hommersma, en Rempt Wigers Rosema.

Notitie bij het onderzoek: Met zoveel aliassen is het niet verwonderlijk dat er meerdere lezingen bestaan over zijn voorgeslacht; zie de voetnoten.

Bijzonderheden:

Landgebruik: 874 "... Hij bezat in 1552 (Monstercedul) een hele rusting en behoorde dus tot de bezittende klasse. Waarschijnlijk woonde deze al op wat later Rosemaplaats zou heten. De naam Rosema kan ontleend zijn aan een state van die naam onder Augsbuurt, die Jildert Romptz. volgens Andreae in 1605 kocht van de erfgenamen van Adje Lammerts, die haar gekocht hadden van de weduwe van Sicke Hemmema (Decr. Verkopen III, 8). Volgens Andreae zou Jildert het herenhuis gesticht hebben".

Rempt trouwde met Jets Rompts.752 circa 1549. Jets werd geboren circa 1540.

Kinderen uit dit huwelijk:

             i.  Metsche Rompts Riddersma (overleden na 1640). Metsche trouwde met Antje Alma, dochter van Aebe Allema 875 en Aet Tjaardsdr. Antje was ook bekend als Antje Alberts.

            ii.  Tieegh Rompts. Tieegh trouwde met Jan Dircx. vr 1628. Jan is overleden circa 10 juni 1652.

           iii.  Wiger Rompts (geboren circa 1559)

17696       iv.  Jildert Rompts Rosema (geboren circa 1552 - overleden in 1621 in Burum (Fr)). Jildert trouwde met Ryttien Jacobs, dochter van Jacob Alberts Roo 860 en NN, vr 1597. Ryttien werd geboren tussen 1553 en 1554, is overleden op 12 november 1599 in Burum (Fr)853,854 en werd begraven in Burum (Fr). Ryttien was ook bekend als Rittien Iacob Allerti en Ritje Jacobs Doenga. Jildert trouwde vervolgens met Anna Wigers Botma,740.,752 dochter van Wyger Gabbes Botma 836 en NN, vr 1611. Anna werd geboren tussen 1592 en 1593 in Morra (Fr), is overleden op 19 april 1665 in Burum (Fr)837,838 en werd begraven in Burum (Fr).

             v.  Auck Rompts Rosema (geboren circa 1560 - overleden circa 1607). Auck trouwde met Baucke Hayes Idema, zoon van Haeye Idema 876 en NN. Baucke is overleden circa 1607.

            vi.  Temme Rompts Sybema (geboren circa 1567 - overleden op 17 januari 1632, begraven in Kollum (Fr)). Temme trouwde met Lubck Louwesdr. Lubck werd geboren in 1560-1561, is overleden op 27 maart 1633 op 73-jarige leeftijd en werd begraven in Kollum (Fr).877 Lubck was ook bekend als Sybt Louwerensdr. Temme trouwde vervolgens met Trijntje Jelles. Trijntje werd geboren in 1561 en is overleden op 16 november 1634 in Kollum (Fr) op 73-jarige leeftijd.

           vii.  Beyts Rompts (geboren circa 1570). Beyts trouwde met Pieter Tadema. Pieter werd geboren circa 1568.

          viii.  Johannes Rompts Rosema (geboren in 1586-1587 - overleden op 23 juli 1620 in Augsbuurt/Lutjewoude (Fr)). Johannes trouwde met Trijntje Harmens Cleveringa.,878 dochter van Harmen Cleveringa 879 en Corneliske. Trijntje is overleden op 19 november 1621. Johannes trouwde vervolgens met Griet Wytsma.


35393. Jets Rompts 752 werd geboren circa 1540.

Bijzonderheden:

Zij woonde in 1581 als weduwe te Kollumerterp. 880

Jets trouwde met Rempt Wigers Hummersma. circa 1549. Rempt werd geboren circa 1540 en is overleden vr 1591. Rempt was ook bekend als Rempt Wigers Aeysma, Rempt Wigers Eysma, Rempt Wigers Hommersma, en Rempt Wigers Rosema.

35394. Jacob Alberts Roo,860 zoon van Albert Doenga 881 en NN. Jacob was ook bekend als Jacob Alberts.

Jacob trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

17697        i.  Ryttien Jacobs (geboren tussen 1553 en 1554 - overleden op 12 november 1599 in Burum (Fr)). Ryttien trouwde met Albert Jeltis Doenga, zoon van Jelte Doenga en Cornelis. Albert is overleden vr 1597. Ryttien trouwde vervolgens met Jildert Rompts Rosema, zoon van Rempt Wigers Hummersma en Jets Rompts,.752 Jildert werd geboren circa 1552, is overleden in 1621 in Burum (Fr) ongeveer 69 jaar oud en werd begraven in Burum (Fr).

            ii.  Jelte Doenga


35395. NN

NN trouwde met Jacob Alberts Roo.860 Jacob was ook bekend als Jacob Alberts.

35400. Rytschke Attes Sickema,862 zoon van Ath Sickema 882 en NN, werd geboren circa 1479 in Augustinusga (Fr) en is overleden na 1542.

Bijzonderheden:

In 1511 was hij hereboer en landeigenaar te Surhuizum (Fr).

Hij was in 1543 kerkvoogd te Surhuizum (Fr).

Hij woonde te Surhuizum (Fr). 883 "... Hij woonde niet op Siccamastate, maar had zich in het nabijgelegen dorp Surhuizum gevestigd".

Rytschke trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

17700        i.  Wyt Ritskes Sijckema (geboren circa 1519 in Augustinusga (Fr) - overleden in 1575 in Surhuizum (Fr)). Wyt trouwde met NN.

            ii.  Buwe Sickama (geboren circa 1520 in Surhuizum (Fr) - overleden vr 7 augustus 1598 in Surhuizum (Fr)). Buwe trouwde met Barbara Taekema.

           iii.  Anna Siccama (overleden vr 10 april 1606)


35401. NN

NN trouwde met Rytschke Attes Sickema.862 Rytschke werd geboren circa 1479 in Augustinusga (Fr) en is overleden na 1542.

48412. NN

NN trouwde met iemand.

Hij had een kind:

24206        i.  Jacob Goe(n)s. Jacob trouwde met Martje.Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1 mei 2016 met Legacy 8.0 van Millennia