Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  12de Generatie  Volgende2056. Duirt Tammens 654 werd geboren in 1610 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard.

Mogelijk is een voorvader van Duirt Tammens de man die voorkomt in het Schotregister 1540 voor Vredewoldt. Daarin staat een Duert Tammens met 49 grazen op Die Leghe meeden.

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer op de Monnikedijk te Hoogemeeden, Aduard.

In 1632 was hij Provinciemeijer te Aduard. 696 "... Duirt Tammens en Lijsebeth gebr: 28 gra: leeg landt
Ao:1648 Sibge Wijbrants en Geertie
Ao:1652 Pieter Eckens en Aaltie
Ao:1660 Claas Stoerwolt en Aaltien
Ao:1668 Jan Hindrix en Coopjen
Ao:1687 de kinderen
Ao:1694 Menso Annes en Trijne".

Duirt trouwde met Lijsebeth.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tamme Duirts (geboren in Lagemeeden, Aduard - overleden op 4 maart 1668 in Zuidhorn). Tamme trouwde met Peterke Jansen, dochter van Jan Joannis en NN, op 4 mei 1662 in Zuidhorn. Peterke werd geboren in Zuidhorn.

         ii.  Aechtijem Duirts (gedoopt op 1 januari 1627 in Aduard)

1028     iii.  Jacob Duijrts (geboren circa 1635 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard). Jacob trouwde met Riemke Roelfs, dochter van Roeleff Tijmens en Nieske Eisses, op 22 september 1661 in Zuidhorn. Riemke werd geboren in Zuidhorn. Riemke was ook bekend als Remke Roleffs.


2057. Lijsebeth .

Lijsebeth trouwde met Duirt Tammens.654 Duirt werd geboren in 1610 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard.

2058. Roeleff Tijmens is overleden vr 26 maart 1671.

Notitie bij het onderzoek: Zou hij nogmaals hertrouwd zijn te Aduard 3-5-1705, met Auke Tonnis?

Bijzonderheden:

Tussen 1632 en 1662 was hij Provinciemeijer te Aduard. 697 "... Roelef Timens en Rienke gebr: 13 gra: Ga landt op de oost zijde van de togt. Item 2 1/2 gra: Ga landt dat nog te soeken is, en 35 gra: hoog landt
Ao:1638 Roelef Tijmens getr: an Nieske
Ao:1662 de kinderen
Ao:1668 Eijsse Pieters ende Tillie weder
1682 getr: an Claas Claassen Pabema".

Tussen 1631 en 1638 was hij landbouwer te Zuidhorn. SA 726 Wijzigingen Provinciemeijers:

*Roeloff Tijmens thot Suidthorm Provintie Meijer van 50 grasen Adewerder Landen en getrout an ener mit nhamen Riemke is geconsenteert dat desselffs nhame mede tho boecke geteeckent sall worden. Onder voldoeninghe van de Provintiale Resolutie Actum Groningen den 19 feb: ao 1631

*Roeleff Tijmens toe Suijthorm provincie meijer van 50 grasen behuijsde landen, nu weder getrout sijnde aen Niesien Eissens, ende daer van versoeckende die te boeck teickeninge van derselver name. **Is 't selve accordeert.
Actum den 24 xbris ao 1638

Roeleff trouwde met Riemke Iwema.,698 dochter van Jacob Abels Iwema 699 en NN Rijckerts, op 12 april 1629 in Zuidhorn.

Roeleff trouwde vervolgens met Nieske Eisses. op 30 april 1637 in Zuidhorn. Nieske werd geboren in Langeweer, Aduard.

Kinderen uit dit huwelijk:

1029       i.  Riemke Roelfs (geboren in Zuidhorn). Riemke trouwde met Jacob Reinders, zoon van Reiner Jansen, op 29 april 1660 in Zuidhorn. Jacob is overleden vr 2 juni 1661. Riemke trouwde vervolgens met Jacob Duijrts, zoon van Duirt Tammens 654 en Lijsebeth, op 22 september 1661 in Zuidhorn. Jacob werd geboren circa 1635 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard.

         ii.  Greetije Roelfs Iwema (geboren in Zuidhorn). Greetije trouwde met Doeije Elles, zoon van Elle Cornelis 700 en NN, op 26 maart 1671 in Zuidhorn. Doeije werd geboren in Saaksum.


2059. Nieske Eisses, dochter van Eijsse Tammes en NN, werd geboren in Langeweer, Aduard.

Nieske trouwde met Roeleff Tijmens. op 30 april 1637 in Zuidhorn. Roeleff is overleden vr 26 maart 1671.

2068. Roucke Oeges werd geboren circa 1610. Roucke was ook bekend als Roucke Uges.

Bijzonderheden:

Hij was in 1645 lidmaat te Grijpskerk. Ook in Niezijl is ca 1651 een vermelding: "Rouke Uges en Renske Hotses sijn huisvrouwe".

Roucke trouwde met Reyns Hoytses. Reyns werd geboren circa 1610. Reyns was ook bekend als Rinske Hotses, Rintske Hotsesdr, en Renske Hotzes.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Uge Roukes (geboren in Niezijl). Uge trouwde met Anje Feickes, dochter van Feijcke Eelckes 701 en Brechte Janssen, op 8 november 1668 in Niezijl. Anje werd geboren in Grootegast en werd gedoopt op 19 november 1637 in Doezum. Anje was ook bekend als Annije Doeckes, Anna Feickes, en Antje Feickes.

1034      ii.  Hoytse Rouckes (gedoopt op 9 augustus 1635 in Sneek (Fr)). Hoytse trouwde met Dieuwke Clasen. op 10 augustus 1663 in Niezijl. Dieuwke werd geboren circa 1640 in Niezijl.
2069. Reyns Hoytses werd geboren circa 1610. Reyns was ook bekend als Rinske Hotses, Rintske Hotsesdr, en Renske Hotzes.

Dus, van haar komt mijn eigen doopnaam: Hotze.

De naam komt waarschijnlijk uit Friesland; er kwamen meer Hotzes uit Friesland om in Groningen te trouwen:
Zuidhorn 1626: Rumpke of Romke Hotzes uit Sneek,
Grijpskerk 1633: Antie Hotzes uit Witmarsum,
Groningen 1650: Hotze Hotzes uit Surhuisterveen

In Sneek trouwt nog 2x een Rinske Hotzes (1659 en 1670), maar dan wordt er daarna ook nog gedoopt en dat lijkt me wat te veel gevraagd voor een vrouw uit ca 1610...

Bijzonderheden:

Zij was in 1645 lidmaat te Grijpskerk. Ook in Niezijl is ca 1651 een vermelding: Rouke Uges en
Renske Hotses sijn huisvrouwe

Reyns trouwde met Roucke Oeges. Roucke werd geboren circa 1610. Roucke was ook bekend als Roucke Uges.

2076. Reinder Feickes, zoon van Feike Douwes en Imk Reinders, werd geboren in Gerkesklooster (Fr).

Bijzonderheden:

Hij woonde te Gerkesklooster (Fr). "... Afkomstig uit Gerkesklooster, wonende aldaar en te 't Dorp onder Doezum".

In 1664 was hij landbouwer.

Landgebruik: Op 7 mei 1664 kocht hij "twee graesen lants onvoerscheiden in de heerd so hy nu gebruicket".

Reinder trouwde met Greetien Jans. op 22 februari 1657 in Grootegast. Greetien werd geboren in Dorp, Doezum. Greetien was ook bekend als Greetien Jansens.

Notitie bij het huwelijk: Registratie 08-02-1657 Grootegast en Doezum
attestatie naar Gerkesklooster
18-06-1658
Reiner Feickes, van Gerkesklooster
Greetien Jansens, van 't Dorp

Kind uit dit huwelijk:

1038       i.  Feicke Reinders (geboren in Grootegast - overleden vr 20 maart 1694 in Gerkesklooster (Fr)). Feicke trouwde met Himtien Roelefs, dochter van Roelof Wolters en Saapke Jans, op 19 maart 1682 in Grootegast. Himtien werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 12 augustus 1660 in Grootegast en is overleden vr 20 maart 1694. Himtien was ook bekend als Hempkjen Roelefs en Hemtien Roelefs.


2077. Greetien Jans werd geboren in Dorp, Doezum. Greetien was ook bekend als Greetien Jansens.

Greetien trouwde met Reinder Feickes. op 22 februari 1657 in Grootegast. Reinder werd geboren in Gerkesklooster (Fr).

2078. Roelof Wolters werd geboren in Doezum.

Notitie bij de geboorte: De Eest

Bijzonderheden:

Hij woonde op de Ees te Doezum. Hier kocht hij land in 1663 en 1664.

Roelof trouwde met Saapke Jans. vr 1658. Saapke is overleden vr 1667. Saapke was ook bekend als Haapke Jans.

Kind uit dit huwelijk:

1039       i.  Himtien Roelefs (gedoopt op 12 augustus 1660, geboren in Doezum - overleden vr 20 maart 1694). Himtien trouwde met Feicke Reinders, zoon van Reinder Feickes en Greetien Jans, op 19 maart 1682 in Grootegast. Feicke werd geboren in Grootegast en is overleden vr 20 maart 1694 in Gerkesklooster (Fr).

Roelof trouwde vervolgens met Antie Harmens. op 24 november 1667 in Grootegast. Antie werd geboren in Sebaldeburen en is overleden vr 1682.

Roelof trouwde vervolgens met Hille Jansen. op 26 november 1682 in Doezum.


2079. Saapke Jans is overleden vr 1667. Saapke was ook bekend als Haapke Jans.

Saapke trouwde met Roelof Wolters. vr 1658. Roelof werd geboren in Doezum.

2096. IJwe Haijes werd geboren in Oldekerk.

IJwe trouwde met Hindrikjen Bijwes.

Kinderen uit dit huwelijk:

1048       i.  Julle IJwes (geboren omstreeks 1650 in Oldekerk - overleden op 17 mei 1699 in Oldekerk). Julle trouwde met Eedtje Michiels, dochter van Michiel Wijmers en Engeltje Iwema. Eedtje werd geboren omstreeks 1650 in Niebert en is overleden op 26 november 1703 in Oldekerk ongeveer 53 jaar oud.

         ii.  Eedtje Iwes (overleden op 2 februari 1707 in Niekerk, Oldekerk en Faan). Eedtje trouwde met Pieter Hindriks. Pieter is overleden vr 11 november 1703. Eedtje trouwde vervolgens met Geert Jansen. Geert is overleden vr 30 augustus 1705. Eedtje trouwde vervolgens met Klaas Jansen. Klaas werd geboren in Noordhorn. Klaas was ook bekend als Claas Jans.


2097. Hindrikjen Bijwes

Hindrikjen trouwde met Menno Bartels. Menno is overleden vr 7 februari 1641.

Hindrikjen trouwde vervolgens met IJwe Haijes. IJwe werd geboren in Oldekerk.


2098. Michiel Wijmers, zoon van Wijmer Michiels 702 en Sijbrigt Iwema,703 werd geboren vr 1622 en is overleden in 1672.704

Notitie bij het overlijden: Er is iets vreemds met de overlijdensdatum. Uit het volgende fragment lijkt hij gestorven te zijn tussen 26 februari en 11 november 1672: "... 26 Febr. 1672 Michiel Wymers citeert Syte Iwema; 11 Nov. 1672: de wed. van Michiel Wymers laat Frerick Jans citeeren...", terwijl in het Kerkvoogdij-rekenboek van Niebert zijn weduwe al vanaf 1670 wordt genoemd.

Michiel Wymers is waarschijnlijk in Friesland geboren. "... Michiel Wijmers wordt samen met zijn zuster Eebelke Wijmers op 24 april 1628 genoemd als erfgenaam van Wijmer Michiels, [die overleed in Ureterp]. Evenzo wordt op 13 maart 1634 genoemd Michiel Wijmers voor hem en voor de verdere erfgenamen van wijlen Wijmer Michiels, en wordt Michiel Wijmers als zoon en erfgenaam van wijlen Wijlmer Michiels te Ureterp op 22 sept. 1636 gedaagd door Sioerd Sioerds te Beetsterzwaag en Jouck Andries dr. de rato voor Reijttie Wijbes en Ints Andries ehel. en Goijts Andries en Michiel Andries wonende te Beets, tezamen kinderen en erfgenamen van de ab intestato overleden Michiel Andries hun overleden vader".

Michiel Wymers speelde zijn hele leven een centrale rol in vele juridische kwesties over onroerend goed, leningen, voogdij- en erfkwesties met de familie Iwema. Zijn handtekening staat in het Kerkvoogdij-rekenboek van Niebert in 1647, 1649, 1657, 1669, 1670.
Zijn moeder Sijbrigt Iwema was waarschijnlijk een zus van zijn schoonvader Dato Iwema de Oude.

Bijzonderheden:

Hij gebruikte tussen 1640 en 1672 in Friesland en Groningen. 706,707,708,709,710,711,712,713 De eerste vermelding komt van Ureterp, waar hij in 1640 met Allert Goijtses eijgenaar was van een zathe. Michiel Wijmers verkocht op 18 februari 1648 zijn, van zijn moeder Sijbrich Iwema verkregen, aandeel in een heerd land te Niebert voor 1150 daalder aan Sijte Iwema en Gertruet Aelles, de andere aandelen behoorden toe aan Dato Iwema en aan kopers. Op 8 november 1655 kochten Michiel Wijmers en Engelcke Evema, ehel. te Nijbert, heijde te Sijgerswoude van Aijsse Wijbes en zijn vrouw.
"... Michiel Wijmers uit de Groninger Ommelanden, so niet hier wonende dan toch geregeld bij familie verkerende schonk op 28 november 1661 aan de rechte armen van de mennonieten gezinde toehoorders en discipelen van Lammert Gauckes tot Ureterp de ware eigendom van zekere 5 maden hooiland in 't Craanland in de Grietenij van Smallingerland gelegen".
"... Michiell Wijmers en Engeltijen Iwema" kopen op 26 september 1655 van de kerkvoogden van Tolbert een stukje veen en grond van 6 roeden, waaraan zij zelf ten oosten grenzen. Ook kopen zij op 23 jan. 1672 "ongeveer ses roeden hooghveen in de breete streckende twalf roeden, int leege veen", wederom grenzen zij zelf ten oosten daaraan.
In 1685 verkopen de erfgenamen van wijlen Michiel Wijmers de bezittingen te Ureterp en Siegerswoude.
Zie de voetnoten voor uitgebreidere citaten.

Hij was meijer op Ooster Boccuma te Tolbert.

Rechtszaak: 714,715,716,717 Michiel Wymers komt van 1661 tot zijn dood in 1672 erg vaak voor in de processtukken van Vredewold. Hij komt daar voornamelijk de Iwema's tegen, maar ook Jantien Bandring (1661), Hatie Pebes (1661), Ile Bausema (1664), Stoffer Sytses (1664), Anne Arents end Egbert Claesen (1666), Gelte Wijbrants (1666), Thomas Rotjes (1667), Luitijn Eijlers (1668), Harmen Hindrickx (1668).
Zie de voetnoten voor uitgebreide citaten.

Michiel trouwde met Engeltje Iwema. in 1645. Engeltje werd geboren circa 1625 en is overleden circa 1690718 ongeveer 65 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Wijmer Michiels (geboren circa 1650). Wijmer trouwde met Tettie Alles, dochter van Alle Ubeles 719,720 en Sytske Wisses,721,722 vr 1676. Tettie werd geboren circa 1650 en is overleden vr 1675.718 Wijmer trouwde vervolgens met Renske Harmens. op 20 februari 1676 in Tolbert. Renske werd geboren in Tolbert.

1049      ii.  Eedtje Michiels (geboren omstreeks 1650 in Niebert - overleden op 26 november 1703 in Oldekerk). Eedtje trouwde met Julle IJwes.,574 zoon van IJwe Haijes en Hindrikjen Bijwes, op 17 december 1671 in Sebaldeburen. Julle werd geboren omstreeks 1650 in Oldekerk en is overleden op 17 mei 1699 in Oldekerk ongeveer 49 jaar oud.

        iii.  Ebeltje Michiels (geboren circa 1656 - overleden na 1681). Ebeltje trouwde met Haetje Pebes.,723 zoon van Phaebe Haetjes 724,725 en Jantien Luitiens Bandringa,726 vr 1660. Haetje werd geboren vr 1640727 en is overleden vr januari 1681.728 Haetje was ook bekend als Haetje Phebes. Ebeltje trouwde vervolgens met Claas Menkes.729 op 9 januari 1681 in Tolbert. Claas werd geboren circa 1651 in Oldekerk. Claas was ook bekend als Jan Claas Menkes.730

         iv.  Sijbrechien Michiels (geboren circa 1671 in Tolbert - overleden na 16 februari 1728). Sijbrechien trouwde met Jelle Iwema.,731 zoon van Sijto Iwema en Geertruit Alles. Jelle werd geboren circa 1650732 en is overleden op 20 mei 1721 in Niebert ongeveer 71 jaar oud.

          v.  Tetien Michiels. Tetien trouwde met Ewe Jans.

         vi.  Ede Michiels Iwema (overleden na 1685). Ede trouwde met NN.


2099. Engeltje Iwema, dochter van Dato Iwema de oude en Auke Goities, werd geboren circa 1625 en is overleden circa 1690718 ongeveer 65 jaar oud.

Bijzonderheden:

Rechtszaak: 733 De weduwe van Michiel Wymers voert, net als haar overleden man, verschillende processen om geldbedragen op:
20-01-1673 tegen Jan Lubbens
03-02-1673 Tiert Ipema tegen Michiel Wymers weduwe
10-02-1673 Tiert Ipema tegen Michiel Wymers weduwe
25-11-1678 tegen Haye Lues weduwe [Knotte?] en tegen Jan Lubben
20-01-1679 tegen Jan Hindricks
27-01-1679 tegen Jan Lubbes en tegen Haye Lues weduwe
19-05-1679 tegen Harm Harms
Hierna zet hun zoon Wymer Michiels de traditie voort...

Geldzaken: 734,735 6 april 1674 en 18 mei 1674: "... Ter instantie van Michiel Wijmers weduwe wort de beschrijvinge ende verkopinge van Derck Hendrickz behuisinge geaccordeert, ter oorsaecke de man in de Bisschopsche invasie is verstorven ende nemant des selves goederen bekummt".
1690: "... T restant van 't kerkeveen door de erfgenamen van Engeltjen Iwema wed. van Micheel Wijmers betaalt, is ontvangen ter summa 55-14-4".

Engeltje trouwde met Michiel Wijmers. in 1645. Michiel werd geboren vr 1622 en is overleden in 1672.704

2100. Rompt Bauckes werd geboren circa 1596, is overleden op 14 juni 1654 in Burum (Fr) ongeveer 58 jaar oud en werd begraven op 8 juli 1654 in Burum (Fr).736,737

Notitie bij de begrafenis: Anno 1654 den 8 iuly is in den heere gerust den eer[same]n Rompt Bauckes olt ... aer en leit alhier begraven.

Notitie bij het onderzoek: Zijn grafsteen is dezelfde als die van Gerrit Baukes (1676-1725)...

Rompt trouwde met Baeuckien Claesdr.,738.,739 dochter van Claes Jacobs Doenga 740 en Tee Roeleffs,741 vr 1621. Baeuckien is overleden vr 21 november 1621 in Burum (Fr).

Rompt trouwde vervolgens met Jets Jilderts Rosema.

Kinderen uit dit huwelijk:

1097       i.  Auckien Rompts Sybema (overleden vr 6 september 1671 in Burum (Fr)). Auckien trouwde met Wybet Minnes Haijema, zoon van Minne Wybets Haijema en Grietie Taeckes, circa 1657 in Burum (Fr). Wybet werd geboren omstreeks 1622 en is overleden vr 24 maart 1665 in Burum (Fr). Auckien trouwde vervolgens met Jan Foppes. vr 3 april 1665.

1050      ii.  Baucke Rompts Sybema (geboren circa 1640 in Burum (Fr) - overleden vr 1717 in Visvliet). Baucke trouwde met NN.


2101. Jets Jilderts Rosema .

Notitie bij het onderzoek: Zou zij een dochter zijn van Jildert Rompts Rosema & Anna Wigers Botma?

Jets trouwde met Rompt Bauckes. Rompt werd geboren circa 1596, is overleden op 14 juni 1654 in Burum (Fr) ongeveer 58 jaar oud en werd begraven op 8 juli 1654 in Burum (Fr).736,737

2168. Wobbe Fockes werd geboren circa 1620 en werd gedoopt op 3 december 1652 in Grootegast. Wobbe was ook bekend als Wobbe Fockes Wobbema.

Notitie bij het onderzoek: Wobbe Fockes & Wijbrich Arents worden door P. Luinstra (1982)gehanteerd als ouders van Derck Wobbes.
Voorlopig houd ik dit aan, want er is nog veel uit te zoeken:

Op 3-12-1652 wordt een volwassen Wobbe Fockes gedoopt.
Op 13-3-1653 doet een Wobbe Fockes geloofsbelijdenis. Dat is een half jaar na de belijdenis van Wijbrich Arents.

Tussen 1629 en 1645 lijken er in Grootegast wel 5 Wobbes Fockes te zijn, vandaar mogelijk dat de dominee deze kerkleden probeerde te onderscheiden als:
- Mr Wobbe (& Berentijen)
- Mr Wobbe Fockes (& Hille Thomas)
- Wobbe Fockes Heddinga (& Aelke Sickema)
- Wobbe Fockes (& Wijbrich Steffens)
- Wobbe Fockes & (Wijbrich Arents).

Volgens diverse websites is de laatste Wobbe Fockes identiek met Wobbe Fockes Heddinga/Hiddinga en is hij 3x getrouwd:
1. Aelke Sickema
2. Ide Sie Reintjes
3. Wijbrig Steffens...
Ik weet niet hoe dat bewezen wordt.
Misschien blijken er uiteindelijk 2 of 3 Wobbes te zijn: een gewone, een Hiddinga en een schoolmeester.

Een van de Wobbes Fockes doopt nog een zoon Doeije op 1-8-1640 te Grootegast...
Twee Wobbes dopen een zoon Ile:
1635 Wobbe Fockes & Hille thomas dopen Ile
1643 Wobbe Fockes & Wijbrich Steffens dopen Ile
Mogelijk dezelfde Wobbe die hertrouwd is? Of twee neven met dezelfde voorouders?

Bijzonderheden:

Hij was op 13 maart 1653 lidmaat op belijdenis te Grootegast. 13 mrt. 1653 angenomen op de belidenisse hares geloofs:
Wobbe Fockes

Wobbe trouwde met Wijbrich Steffens.

Kind uit dit huwelijk:

1084       i.  Derck Wobbes (gedoopt op 10 november 1644, geboren in Grootegast). Derck trouwde met Albertien Sickes, dochter van Sicke Egges Meijnema en Renske Reijts. Albertien werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 20 augustus 1648 in Grootegast. Albertien was ook bekend als Abbe.


2169. Wijbrich Steffens

Wijbrich trouwde met Wobbe Fockes. Wobbe werd geboren circa 1620 en werd gedoopt op 3 december 1652 in Grootegast. Wobbe was ook bekend als Wobbe Fockes Wobbema.

2170. Sicke Egges Meijnema, zoon van Ege Meijnema en Anna, werd geboren vr 1620 in Doezum en is overleden na 20 april 1656 in Doezum. Sicke was ook bekend als Sicke Egens.

Bijzonderheden:

Hij was op 30 juni 1650 lidmaat op belijdenis te Grootegast. op de belijdenisse haeres geloofs tot de gemeinte angenomen:
Sicke Egens ende Renske sijn huisvrouwe

Sicke trouwde met Renske Reijts. op 11 oktober 1644 in Grootegast. Renske werd geboren omstreeks 1620 in Doezum.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anna Sickes (gedoopt op 21 september 1645, geboren in Grootegast). Anna trouwde met Peter Clasens. op 16 november 1667 in Grootegast. Peter werd geboren in 1641 in Sebaldeburen.

1085      ii.  Albertien Sickes (gedoopt op 20 augustus 1648, geboren in Doezum). Albertien trouwde met Derck Wobbes, zoon van Wobbe Fockes en Wijbrich Steffens, op 7 november 1669 in Doezum. Derck werd geboren in Grootegast en werd gedoopt op 10 november 1644 in Grootegast. Derck was ook bekend als Derck Wobbes Wobbema.

        iii.  Mecke Sickes Meijnema (geboren omstreeks 1652 - overleden na 1702). Mecke trouwde met Maijke Thomas, dochter van Thomas Peters en Dewer Roelfs, op 27 januari 1686 in Sebaldeburen. Maijke werd geboren omstreeks 1663 en is overleden na 1702.

         iv.  Trijntien Sickes (gedoopt op 25 april 1652, geboren in Grootegast)

          v.  Aleijt Sickes (gedoopt op 7 juni 1652, geboren in Grootegast)


2171. Renske Reijts, dochter van Reijt Wijers en Anne Jans, werd geboren omstreeks 1620 in Doezum.

Bijzonderheden:

Zij was op 30 juni 1650 lidmaat op belijdenis te Grootegast. op de belijdenisse haeres geloofs tot de gemeinte angenomen:
Sicke Egens ende Renske sijn huisvrouwe

Renske trouwde met Sicke Egges Meijnema. op 11 oktober 1644 in Grootegast. Sicke werd geboren vr 1620 in Doezum en is overleden na 20 april 1656 in Doezum. Sicke was ook bekend als Sicke Egens.

2172. Focke Fockes werd geboren circa 1620 in Buitenpost (Fr). Focke was ook bekend als Focke Willems.

Notitie bij het onderzoek: Er bestaat ook een huwelijksinschrijving in Grootegast-Doezum op 14 april 1646, tussen Focke Willems van Gerritsclooster & Anke Fockes van het Dorp.

Focke trouwde met Trijntien Tonnis.

Kinderen uit dit huwelijk:

1086       i.  Focke Fockes (gedoopt op 31 mei 1646 in Doezum). Focke trouwde met Jelkje Clasen, dochter van Claas Jans en Griete Tammes Rickerda. Jelkje werd gedoopt op 3 mei 1646 in Grootegast.

         ii.  Jan Fockes (gedoopt op 23 maart 1649 in Grootegast)

        iii.  Jacob Fockes (gedoopt op 2 maart 1651 in Grootegast)


2173. Trijntien Tonnis

Trijntien trouwde met Focke Fockes. Focke werd geboren circa 1620 in Buitenpost (Fr). Focke was ook bekend als Focke Willems.

2174. Claas Jans, zoon van Jan Willems en Trijne Claesens, werd geboren circa 1605 in Grootegast.

Claas trouwde met Griete Tammes Rickerda. vr 1629. Griete werd geboren circa 1608 in Grootegast.

Kind uit dit huwelijk:

1087       i.  Jelkje Clasen (gedoopt op 3 mei 1646 in Grootegast). Jelkje trouwde met Focke Fockes, zoon van Focke Fockes en Trijntien Tonnis, op 21 mei 1671 in Grootegast en Doezum. Focke werd gedoopt op 31 mei 1646 in Doezum.


2175. Griete Tammes Rickerda, dochter van Tamme Reinders Rickerda en Grietje Idzes, werd geboren circa 1608 in Grootegast.

Griete trouwde met Claas Jans. vr 1629. Claas werd geboren circa 1605 in Grootegast.

2176. Ruurd Alberts, zoon van Albert Aennes en NN, werd geboren circa 1590 in Hennaard (Fr).

Ruurd trouwde met Grietje Clases Rispens.666 op 27 september 1615 in Oosterend (Fr). Grietje werd geboren circa 1590 in Oosterend (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Rijk Ruurds Rispens (geboren in 1620 in Oosterend (Fr))

1088      ii.  Claes Ruirds van Rispens (geboren tussen 1622 en 1623 in Oosterend (Fr) - overleden op 4 augustus 1671 in Oosterend (Fr)). Claes trouwde met Bauck Wijbes Adema. op 11 november 1649. Bauck werd geboren in 1628 in Oosterend (Fr) en is overleden op 17 maart 1651 in Oosterend (Fr)668,669 op 23-jarige leeftijd. Claes trouwde vervolgens met Auck Tjepkes. op 16 oktober 1664 in Deinum (Fr). Auck werd geboren circa 1640 in Deinum (Fr).


2177. Grietje Clases Rispens,666 dochter van Claas Idses Rispens en Rijck Hendriksdr., werd geboren circa 1590 in Oosterend (Fr).

Grietje trouwde met Ruurd Alberts. op 27 september 1615 in Oosterend (Fr). Ruurd werd geboren circa 1590 in Hennaard (Fr).

2184. Alle Rinnerts 670,671 werd geboren circa 1574 in Oudega (Fr) en is overleden in maart 1652 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 78 jaar oud.

Bijzonderheden:

In 1603 was hij landbouwer te Oudega (Fr). In 1614 was hij landbouwer op nr 22 in Hardegarijp.

In 1616 was hij dorpsvolmacht.

Hij was dorpsrechter en ontvanger.

Hij was in 1617 kerkvoogd.

Zijn testament werd in 1649 ingeschreven. In 1640 was hij mede-eigenaar van de Clein Jetsmastate te Grouw.

Alle trouwde met Auck Buwedr. in 1600 in Oudega (Fr). Auck werd geboren circa 1579 en is overleden vr 1618.

Alle trouwde vervolgens met Wimpck Foeckes. vr 1618. Wimpck is overleden vr 1633.

Alle trouwde vervolgens met Beyts Wybes.672 vr 1633. Beyts is overleden in 1655 in Hardegarijp (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Maeicke Alles (geboren circa 1635 in Hardegarijp (Fr))

         ii.  Antie Alles (geboren circa 1636 in Hardegarijp (Fr)). Antie trouwde met Freerk Wybes.

        iii.  Wimpck Alles (geboren circa 1637 in Hardegarijp (Fr))

         iv.  Henrick Alles (geboren circa 1638 in Hardegarijp (Fr))

1092       v.  Claes Alles (geboren circa 1640 in Hardegarijp (Fr) - overleden op 1 februari 1706 in Hardegarijp (Fr)). Claes trouwde met Siouckien Tieerdts, dochter van Tjeerd Jaeens 673 en Jeltje Rinties, op 20 mei 1663 in Oudega (Fr). Siouckien werd geboren circa 1635 in Opeinde (Fr) en is overleden op 5 maart 1696 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 61 jaar oud.


2185. Beyts Wybes 672 is overleden in 1655 in Hardegarijp (Fr).

Bijzonderheden:

Beyts woonde tussen 1652 en 1655 als weduwe te Hardegarijp (Fr).

Beyts trouwde met Alle Rinnerts 670.,671 vr 1633. Alle werd geboren circa 1574 in Oudega (Fr) en is overleden in maart 1652 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 78 jaar oud.

2186. Tjeerd Jaeens,673 zoon van Jeen Hinnes en NN.

Bijzonderheden:

Hij was in 1640 lidmaat te Opeinde (Fr). "... Op 'e Pein letter nei Drachten."

Tjeerd trouwde met Jeltje Rinties.

Kinderen uit dit huwelijk:

1093       i.  Siouckien Tieerdts (geboren circa 1635 in Opeinde (Fr) - overleden op 5 maart 1696 in Hardegarijp (Fr)). Siouckien trouwde met Gjolt Tjebbes. op 2 januari 1659 in Opeinde (Fr). Gjolt werd geboren in Opeinde (Fr) en is overleden circa 1661-1662 in Opeinde (Fr). Siouckien trouwde vervolgens met Claes Alles, zoon van Alle Rinnerts 670,671 en Beyts Wybes,672 op 20 mei 1663 in Oudega (Fr). Claes werd geboren circa 1640 in Hardegarijp (Fr) en is overleden op 1 februari 1706 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 66 jaar oud.

         ii.  Liebbe Tieerdts


2187. Jeltje Rinties .

Jeltje trouwde met Tjeerd Jaeens.673

2192. Minne Wybets Haijema, zoon van Wybet Minnes Haijema en Baefke Idses, werd geboren tussen 1593 en 1594 in Kollum (Fr) en is overleden vr 9 februari 1645.

Bijzonderheden:

Hij was boer.

Hij was Volmacht van de Grietenie te Kollum (Fr).

Minne woonde in 1640 op de Haayema State te Kollum (Fr). 742 "... Minne Wijbets bewoonde en bezat de Haayema State nog in 1640. Minne Wijbets en Grietke Taeckedr., wonende op Torp onder die clockslach Collum, kochten rond 1672 van Idse Wijbets (zijn broer) een saete landt, door henzelf bewoond en gebruikt, voor 1245 goudguldens en een rosenobel voor de huysfrou van de verkoper en een zilveren penninck voor het kind van de verkoper (Idse Wijbets)...".

Minne trouwde met Grietie Taeckes. circa 1620. Grietie is overleden vr 6 juni 1637.

Kinderen uit dit huwelijk:

1096       i.  Wybet Minnes Haijema (geboren omstreeks 1622 - overleden vr 24 maart 1665 in Burum (Fr)). Wybet trouwde met Auckien Rompts Sybema, dochter van Rompt Bauckes en Jets Jilderts Rosema, circa 1657 in Burum (Fr). Auckien is overleden vr 6 september 1671 in Burum (Fr). Wybet trouwde vervolgens met Martien Jans. vr 4 februari 1673.

         ii.  Taecke Haijema (geboren in 1623-1635 - overleden vr 19 december 1672). Taecke trouwde met Jelck Douwes.

        iii.  Jan Haijema (geboren circa 1633 in Kollum (Fr) - overleden vr 21 juni 1637 in Kollum (Fr))

Minne trouwde vervolgens met Auckien Taekes Scheltinga, dochter van Taeke Scheltinga en Aafke Luitsens, na 1637. Auckien is overleden vr 4 april 1679.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Minnes Haijema (geboren circa 1638 - overleden in 1645-1679)

         ii.  Wybe Minnes Haijema (geboren circa 1640 in Kollum (Fr) - overleden vr 19 december 1680 in Burum (Fr)). Wybe trouwde met Antie Jelles. circa 1665 in Kollum (Fr). Antie is overleden na 19 december 1680.

        iii.  Taecke Minnes Haijema (geboren circa 1643 - overleden vr 20 oktober 1666). Taecke trouwde met Trijntje Jans Roorda.

         iv.  Grietje Minnes Haijema (geboren circa 1 december 1644 - overleden na 4 april 1679). Grietje trouwde met Hendrik Jans.


2193. Grietie Taeckes, dochter van Taecke Hommes en Anna Jans Wiersma, is overleden vr 6 juni 1637.

Grietie trouwde met Minne Wybets Haijema. circa 1620. Minne werd geboren tussen 1593 en 1594 in Kollum (Fr) en is overleden vr 9 februari 1645.

2194. Rompt Bauckes werd geboren circa 1596, is overleden op 14 juni 1654 in Burum (Fr) ongeveer 58 jaar oud en werd begraven op 8 juli 1654 in Burum (Fr).736,737
(Dubbele vermelding. Zie persoon 2100 op pagina 25)

2195. Jets Jilderts Rosema .
(Dubbele vermelding. Zie persoon 2101 op pagina 25)

2200. Cornelis Thomas, zoon van Thomas Cornelis en Aeuck Wolters, werd geboren in 1606 in Burum (Fr) en is overleden vr 1660.

Bijzonderheden:

Voogdij: 1653-1660. 743 "... Op 31 mei 1653 worden Cornelis Thomas (van vaderswegen) en Wybet Minnes Haijema (van moederswegen) aangesteld als voormombers over Taecke Thomas en zijn 3 minderjarige zuster en broers.
Op 2 mei 1660 worden Sybe Minties, dorpsrechter te Hantumhuizen en Eelcke Harckes, mede te Hantumhuizen, aangesteld als curatoren over de minderjarige weeskinderen van wijlen Cornelis Thomas bij Trijntie Cornelis".

Hij gebruikte land te Nieuwkruisland (Fr). 744 "... In 1698 zijn de erfgenamen van Cornelis Thomas eigenaars van stem 1 op het Nieuwkruisland: Trijntje Cornelis, weduwe van Marten Johannes voor de helft; Thomas Cornelis een vierde deel; de kinderen van wijlen Wouter Cornelis bij Sybrig Jans eveneens een vierde deel. Genoemde Sybrig Jans met haar tweede man Engbert Jans boert op deze stem. In 1728 is de zoon Willem Wouters boer op deze stem. Deze stem, waar Cornelis Thomas dus ook boer op geweest zal zijn, was groot 41 pondematen".

Cornelis trouwde met Trijntie Cornelis. op 26 maart 1649 in Kollumerland (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

1100       i.  Wouter Cornelis (geboren omstreeks 1653 - overleden vr 1697). Wouter trouwde met Sybrich Jans. circa 1682 in Burum (Fr). Sybrich werd geboren circa 1660 en is overleden circa 1720 ongeveer 60 jaar oud.

         ii.  Thomas Cornelis (geboren circa 1653 - overleden in 1703 in Visvliet). Thomas trouwde met Antie Arriens. vr 1680. Antie is overleden vr 1686. Thomas trouwde vervolgens met NN. Thomas trouwde vervolgens met Antje Jacobs. Antje werd geboren in Kollum? (Fr).


2201. Trijntie Cornelis .

Bijzonderheden:

Zij gebruikte in 1698 landerijen te Nieuw Kruisland (Fr). 745 "... In 1698 wordt Trijntie, weduwe van Marten Johannes, als erfgenaam van Cornelis Thomas voor de helft eigenaar van 1 stem op het Nieuwkruisland".

Trijntie trouwde met Cornelis Thomas. op 26 maart 1649 in Kollumerland (Fr). Cornelis werd geboren in 1606 in Burum (Fr) en is overleden vr 1660.

Trijntie trouwde vervolgens met Marten Johannes. circa 1660.

Bijzonderheden:

Hij woonde te Warfstermolen (Fr).


2208. Jacob Dircks, zoon van Dyrck Wyersma en Dyuwer, werd geboren circa 1550 in Burum (Fr) en is overleden vr 1623 in Burum (Fr).

Hij is een 11e Overgrootvader. Zijn broer Cornelis Dircks is ook een 11e Overgrootvader. Hij staat dus ook in deze kwartierstaat. Beiden aan mijn vaders kant. Hun voorouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer te Burum (Fr).

Jacob trouwde met Rinsck Ariesdr., dochter van Aries Wolters en NN, circa 1593. Rinsck is overleden tussen 1601 en 1606.

Jacob trouwde vervolgens met Martien Melles. na 1606. Martien is overleden na 1640.

Kind uit dit huwelijk:

1104       i.  Enne Jacobs Wiersma (geboren tussen 1618 en 1619 - overleden tussen 1690 en 1692). Enne trouwde met Aaltie Arrijens Boersma.


2209. Martien Melles is overleden na 1640.

Bijzonderheden:

In 1640 was zij boerin te Burum (Fr). 746 Op stem 15, zijnde "kloosterlanden".

Martien trouwde met Jacob Dircks. na 1606. Jacob werd geboren circa 1550 in Burum (Fr) en is overleden vr 1623 in Burum (Fr).

2212. Aelse Jansen Syckema, zoon van Jan Reinders Eijsinga en Attje Syckema, werd geboren circa 1622 in Burum (Fr) en is overleden vr 17 december 1663. Aelse was ook bekend als Eeltse.

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer te Burum (Fr).

Hij gebruikte op de Ruigewaard. 747,748 "... Bij de dood van zijn vader Jan Reinersz (Eijsinga) woonde Aelse met zijn moeder in de Buyren te Burum, het sterfhuis was lang vijf vakken met een schuur. In het Weesboek van Kollumerland, fol. 69, staat: gebruiken 58 1/2 ponden land van Gerkesklooster en 12 ponden daarbij en 13 1/2 pond eigen land (3 ponden zijn ca. 1 ha).
Bij het verdelen der bezittingen is sprake van "Saaten en landen bij Jan Rijners Eijsinga en Pieter Jacobs beide van Burum" en van de goederen van hun bestevader Pieter Luwes Wiersma, die een plaats had in de Ruigewaard (Weesboek Kollumerland p 23, fol 54). Curator over de kinderen werd Harcke Siccama, de neef van Aelse Jans".

"Eeltse of Ealze verkocht 18 april 1654 land op de Ruigewaard te Burum, hij bewoonde en gebruikte dat zelf. Dit kwam uit de erfenis van zijn grootvader Peter Wiersma".

Aelse trouwde met Bauchien Pieters Wiersma. op 28 oktober 1643 in Grijpskerk. Bauchien werd geboren circa 1620 in Grijpskerk en is overleden op 3 december 1663 in Burum (Fr) ongeveer 43 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

1106       i.  Lieuwe Eltzes Sickema (geboren in 1646 in Burum (Fr) - overleden vr 1698 in Burum (Fr)). Lieuwe trouwde met Rinskje Rinses, dochter van Rinse Johannes 680,681 en NN, circa 1665. Rinskje werd geboren omstreeks 1650 in Kollum (Fr) en is overleden na 1712 in Burum (Fr).

         ii.  Jan Elses Siccama (geboren in 1649 in Burum (Fr) - overleden na 8 september 1717). Jan trouwde met Martjen Peters. vr december 1683 in Grijpskerk. Martjen werd geboren circa 1650 in Grijpskerk.

        iii.  Trijntje Eelses Sickema (geboren in 1657 in Burum (Fr) - overleden vr 7 februari 1683 in Burum (Fr)). Trijntje trouwde met Jacob Pyters. in Grijpskerk. Jacob is overleden in 1682-1683.

         iv.  Pieter Elses Siccama (geboren in 1658 in Burum (Fr) - begraven op 30 juni 1696 in Fransum). Pieter trouwde met Nieske Harmens. op 11 mei 1683 in Aduard. Nieske werd geboren in Aduard en is overleden vr 20 juli 1690. Pieter trouwde vervolgens met Lysabet Peters. op 20 juli 1690 in Aduard. Lysabet werd geboren circa 1657 in Aduard en is overleden vr 1694. Pieter trouwde vervolgens met Gesien Garbrants.,749 dochter van Garbrand Dercks 749,750 en Trijntie, na 1694 in Aduard. Gesien werd geboren circa 1658 in Lagemeeden, Aduard en is overleden na 21 mei 1721 in Fransum. Gesien was ook bekend als Geeske.

          v.  Attie Eeltjes Sickema (geboren in 1662 in Burum (Fr) - overleden in 1694). Attie trouwde met Harm Sybrants.,751 zoon van Sybrant Jansen en Lubke. Harm werd geboren in 1656-1657 en is overleden op 15 mei 1727 op 71-jarige leeftijd.


2213. Bauchien Pieters Wiersma, dochter van Peter Luwes Wiersma en NN, werd geboren circa 1620 in Grijpskerk en is overleden op 3 december 1663 in Burum (Fr) ongeveer 43 jaar oud.

Bauchien trouwde met Aelse Jansen Syckema. op 28 oktober 1643 in Grijpskerk. Aelse werd geboren circa 1622 in Burum (Fr) en is overleden vr 17 december 1663. Aelse was ook bekend als Eeltse.

2214. Rinse Johannes,680,681 zoon van Johannes Jeppes 752 en Antie Cornelis,752 werd geboren circa 1625 in Kollum (Fr) en is overleden na 1698.

"... In de hervormde kerk te Kollum bevindt zich de Rinse Johannesbank met de datum 1692, ook wel Temmebank genoemd, een herenbank met als opschrift RINSE IOHANNES BYSITTER VAN COLLUMERLANT ENT NIEU CRVISLANT; en het wapen: links een halve adelaar en rechtsboven een vijfpuntige ster en onder drie klaverbladen".

Notitie bij het onderzoek: In Augsbuurt ligt in de kerk een grafsteen met de tekst:
... nouember is gesturue ... Minnes dochter de ... Rinse Iohannes out in ... ende leit alhier begrauen

Een andere grafsteen aldaar heeft de tekst:
Anno 1680 den 27 d[ecember is in den] heere gerust de eerba[re] ... de huisvrou van Rinse ... out 59 iaren ende leidt alh[ier begraven]

Volgens sommigen heeft hij de achternaam Sjoerdema en bovendien andere voorouders.

Bijzonderheden:

In 1692 was hij Bijzitter van Kollumerland en Nieuw Kruisland.

Hij woonde in 1698 op State Temmebosch. 754 "... Oostelijk van de 'Boschplaats' of 'Rosema State' lag 'Temmebosch', op de kadastrale minute een omgracht terrein met een boerderij. Volgens Andreae ('85, 1, 173) zou de naam Temme ontleend zijn aan Temme Rompts, een broer van Jildert Rompts {17696}. In 1640 behoorde de state toe aan Jacob Jilderts 'Rosema' en zijn broers en zusters. In 1698 woonde er Rinze Johannes bijzitter (zie kerk Kollum, Herenbanken) en vererfde zij op Johannes Lieuwes Siccama".

Rinse trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

1107       i.  Rinskje Rinses (geboren omstreeks 1650 in Kollum (Fr) - overleden na 1712 in Burum (Fr)). Rinskje trouwde met Lieuwe Eltzes Sickema, zoon van Aelse Jansen Syckema en Bauchien Pieters Wiersma. Lieuwe werd geboren in 1646 in Burum (Fr) en is overleden vr 1698 in Burum (Fr). Lieuwe was ook bekend als Louw.

         ii.  Johannes Rinses (geboren circa 1650). Johannes trouwde met Lysbeth Tjeerds. Lysbeth werd geboren in Anjum (Fr).


2215. NN

NN trouwde met Rinse Johannes.680.,681 Rinse werd geboren circa 1625 in Kollum (Fr) en is overleden na 1698.

2272. Taeke Meinderts 67 werd geboren in 1642 en is overleden vr 1698.

Taeke trouwde met Hiltie Jennes. vr 1667.

Taeke trouwde vervolgens met Antie Jans. circa 1667 in Kollumerzwaag (Fr). Antie werd geboren in 1633 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden in 1672 in Kollumerzwaag (Fr) op 39-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Stijntie Taekes (geboren in 1670)

1136      ii.  Meindert Taekes (geboren vr 1672 in Kollumerzwaag (Fr) - overleden tussen 1695 en 1700 in Kollumerzwaag (Fr)). Meindert trouwde met Jeltje Fokkes, dochter van Focke Sioerts 67 en Oedske Rodmers, vr 1697 in Kollumerzwaag (Fr). Jeltje werd geboren vr 1679 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden na 1741 in Oudwoude (Fr).


2273. Antie Jans, dochter van Jan Siurdts en Hiltie Egberts, werd geboren in 1633 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden in 1672 in Kollumerzwaag (Fr) op 39-jarige leeftijd.

Antie trouwde met Marck Rodmers, zoon van Rodmer Marckx 67 en Tieets Jurriens, circa 1654 in Kollumerzwaag (Fr).

Antie trouwde vervolgens met Taeke Meinderts.67 circa 1667 in Kollumerzwaag (Fr). Taeke werd geboren in 1642 en is overleden vr 1698.

2274. Focke Sioerts 67 is overleden vr 1697 in Kollumerzwaag (Fr).

Focke trouwde met Oedske Rodmers. circa 1672 in Kollumerzwaag (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tiets Fockes (geboren in Kollumerzwaag (Fr)). Tiets trouwde met Rodmer Fockes. vr 1697 in Kollumerzwaag (Fr).

         ii.  Jan Fockes

        iii.  Rodmer Fockes (geboren vr 1672 - overleden in 1722 in Oudwoude (Fr)). Rodmer trouwde met Seelke Lieuwes. Rodmer trouwde vervolgens met Geeske Bouwes. vr 1693.

1137      iv.  Jeltje Fokkes (geboren vr 1679 in Kollumerzwaag (Fr) - overleden na 1741 in Oudwoude (Fr)). Jeltje trouwde met Meindert Taekes, zoon van Taeke Meinderts 67 en Antie Jans, vr 1697 in Kollumerzwaag (Fr). Meindert werd geboren vr 1672 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden tussen 1695 en 1700 in Kollumerzwaag (Fr).

          v.  Trijntje Fockes (geboren in 1679 in Kollumerzwaag (Fr))

         vi.  Antie Fockes (geboren in 1682)


2275. Oedske Rodmers, dochter van Rodmer Marckx 67 en Tieets Jurriens.

Oedske trouwde met Focke Sioerts.67 circa 1672 in Kollumerzwaag (Fr). Focke is overleden vr 1697 in Kollumerzwaag (Fr).

2348. Garbrant Mertens, zoon van Merten Garbrantsz, werd gedoopt op 31 maart 1633 in Aduard.

Garbrant trouwde met iemand.

Hij had kinderen:

1174       i.  Aepke Garbrants (geboren circa 1650). Aepke trouwde met Annetie. vr 1673. Annetie werd geboren circa 1650.

         ii.  Meerten Garbrants (geboren circa 1650). Meerten trouwde met iemand.


2546. Reiner Eenjes .684

Reiner trouwde met Martjen.

Kind uit dit huwelijk:

1273       i.  Cornelisjen Reijnders (gedoopt op 7 februari 1647 in Warffum). Cornelisjen trouwde met Cornelis Pieters.622 op 24 april 1670 in Warffum.684 Cornelis werd geboren in Warffum.


2547. Martjen .

Martjen trouwde met Reiner Eenjes.684

2980. Jacob

Jacob trouwde met iemand.

Hij had kinderen:

          i.  Cornelis Jacobs (gedoopt circa 1572 - overleden op 10 augustus 1631 in Alinghuizen). Cornelis trouwde met Alijt Jeltes.,755 dochter van Jelte Peters en Bate Jacobs, circa 1600. Alijt werd geboren circa 1578 en is overleden op 30 april 1643 in Alinghuizen ongeveer 65 jaar oud.

1490      ii.  Ritze Jacobs (geboren circa 1588 - overleden op 13 mei 1648 in Maarhuizen). Ritze trouwde met Nieske Heeres. Nieske is overleden op 29 oktober 1665 in Maarhuizen688 en werd begraven in Maarhuizen.


3024. Jan Jacobs 689 is overleden vr 23 augustus 1651 in Schilligeham. Jan was ook bekend als Johannes Jacobs.

Hij ondertekende in 1643 de oprichtingsakte van het Schilligehamster Dijkrecht.
Jan Jacobs en Anna Cornelijs waren de oudste bewoners van een van de boerderijen bij het kerkhof te Maarhuizen.

Bijzonderheden:

Hij was betrokken bij een rechtszaak in 1631. 756,757 Jan Jacobs daagde Fenne Jacobs, weduwe van Goe Jacobs, c.s. in zijn kwaliteit als volmacht van zijn schoonmoeder Alijt Jeltes, weduwe van Cornelis Jacobs, volle nigt van Goe Jacobs.

In 1632 was hij landbouwer op de middelste boerderij ten O. van Dorre Ven te Schilligeham. Tegenwoordig huisnummer 7.

Hij gebruikte in 1632 100 grazen land te Schilligeham. 114 Winsum Aduart Fol:82
Jan Jacobs tot Schilligeham en Anna gebr: 100 gra: waar van 64 gra: binnen dijx en 37 gra: buitendijx sijn geleegen.
Ao:1651 de soon Jacob Jansen en Annetien
Ao:1678 Jacob Jans getr: an Gaaske
Ao:1694 de wed: Gaaske getr: an Jacob Pieters
Ao:1703 de soon Cornelis Jacobs en Aouke

Jan trouwde met NN NN.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Aeltien Janssens (geboren circa 1620 in Schilligeham). Aeltien trouwde met Claes Alberts.

Jan trouwde vervolgens met Anna Cornelijs. circa 1622. Anna werd geboren circa 1602. Anna was ook bekend als Anna Coornelijs.

Notitie bij het huwelijk: De provinciale jaarafrekening van 1622 vermeldt dat Jan Jacobs hertrouwd was met Anna die in 1624 voorkomt met het patroniem Coornelis.

Kind uit dit huwelijk:

1512       i.  Jacob Jansen (geboren circa 1626 - overleden in 1690). Jacob trouwde met Annetien Tijssen. vr 1654. Annetien is overleden vr 7 april 1678. Jacob trouwde vervolgens met Gaetske Cornelijs, dochter van Cornelis Arents 690 en Maeijke Jans, op 7 april 1678 in Winsum. Gaetske werd geboren in 1655.


3025. Anna Cornelijs, dochter van Cornelis Jacobs 689 en Alijt Jeltes,755 werd geboren circa 1602. Anna was ook bekend als Anna Coornelijs.

Anna trouwde met Jan Jacobs.689 circa 1622. Jan is overleden vr 23 augustus 1651 in Schilligeham. Jan was ook bekend als Johannes Jacobs.

3308. Jacob Jacobs is overleden tussen 1664 en 1675.

Bijzonderheden:

Hij was in 1662 lidmaat te Usquert. Jacob Jacobs Voerman (obijt).

Jacob trouwde met Etjen Aijbes.

Kind uit dit huwelijk:

1654       i.  Aijbe Jacobs (overleden vr 18 juni 1719). Aijbe trouwde met Battruijd Jacobs.


3309. Etjen Aijbes

Etjen trouwde met Jacob Jacobs. Jacob is overleden tussen 1664 en 1675.

Etjen trouwde vervolgens met Henric Peters.


3584. Cornelis Jansen is overleden op 25 december 1649 in Garnwerd.758

Notitie bij het overlijden: "... 1649 25 op kersdagh 's morgens Cornellis Jansens".

Mogelijk is hij de stamvader aller Duisterwinkels. De drie hierna volgende generaties berusten voor een deel op een vermelding in Spanheims Lijst van Provinciemeiers. Daarin wordt Cornelis Jansen's grondgebruik in 1632 genoemd, gevolgd door dat van zijn nakomelingen. De daaropvolgende 4e generatie wordt dan gevormd door de broer van Hille, Onno Cornelis, van wie niet duidelijk is hoe lang hij leefde en of hij trouwde. Er bestaan slechts enkele aanwijzingen dat hij de vader kan zijn van Cornelis Onnes, alias Kornelis Kornelis [de eerste die als een Duisterwinkel voorkomt].

Bijzonderheden:

Hij was op 12 januari 1627 lidmaat te Garnwerd. "... Cornellis Jansen toe Garnwert (12-01-1627) ".

In 1632 was hij Provinciemeijer te Garnwerd. 759 "... Cornelis Jansen en Alijt gebr: 46 gra: met nog 10 gra: en 16 gra:
Ao:1652 de soon Onne Cornelis en Hilletie
Ao:1689 Cornelis Onnes en Witske
Ao:1708 Carst Hijlkes en Hille".

Cornelis trouwde met Alijt Drewes. vr 1624. Alijt is overleden op 26 maart 1642 in Garnwerd.758

Notitie bij het huwelijk: Een huwelijksdatum is niet te vinden, de DTB-boeken van Garnwerd beginnen pas in 1624.

Kinderen uit dit huwelijk:

1792       i.  Onne Cornelis (geboren vr 1624 - overleden circa 1689). Onne trouwde met Hilletie. vr 1652.

         ii.  Dewer Cornelis (gedoopt op 10 april 1625 in Garnwerd)

        iii.  Cornelis Cornelis (gedoopt op 8 april 1627 in Garnwerd)

         iv.  NN Cornelis (geboren circa 1630 in Garnwerd - overleden op 3 december 1630 in Garnwerd)

          v.  Cornelliske Cornelis (gedoopt op 6 maart 1633 in Garnwerd)

Cornelis trouwde vervolgens met Abele Arends.


3585. Alijt Drewes is overleden op 26 maart 1642 in Garnwerd.758

Notitie bij het overlijden: "... Alyt de huisvr van Cornellis Janssen".

Door haar vermelding als lidmaat te Garnwerd weten we haar patroniem.

Bijzonderheden:

Zij was op 2 oktober 1629 lidmaat te Garnwerd. "... Alijt Drewes huisf. van Cornellis Janses".

Alijt trouwde met Cornelis Jansen. vr 1624. Cornelis is overleden op 25 december 1649 in Garnwerd.758

3664. Krijn Sijmons

Krijn trouwde met Trijne.

Krijn trouwde vervolgens met Anna Pieters.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Geeske Krijns (geboren op 30 september 1638 in Aduard)

         ii.  Jacob Crijns (gedoopt op 8 maart 1635 in Aduard)

        iii.  Cornellijs Crijns (gedoopt op 26 maart 1648 in Aduard)

         iv.  Isebrant Crijns (gedoopt op 3 maart 1650 in Aduard)

          v.  Isebrand Crijns (gedoopt op 16 november 1651, geboren in Aduard). Isebrand trouwde met Auke Berniers. Isebrand trouwde vervolgens met Trijne Jacobs. Isebrand trouwde vervolgens met Grietje Martens.

1832      vi.  Simen Crijns (gedoopt op 1 januari 1631 in Aduard - overleden op 15 februari 1691 in Niekerk). Simen trouwde met Ebge Tjallings.

        vii.  Pieter Crijns (gedoopt op 31 maart 1633 in Aduard)

       viii.  Anne Crijns (gedoopt op 11 december 1636 in Aduard)

         ix.  Trine Crijns (gedoopt op 24 februari 1643 in Aduard)

          x.  Jan Crijns (gedoopt op 7 april 1645 in Aduard). Jan trouwde met Claeske Tijmens.


3665. Anna Pieters

Anna trouwde met Krijn Sijmons.

3672. Roleff Wabbes werd geboren in Zuidhorn en is overleden op 8 mei 1670 in Zuidhorn.

Bijzonderheden:

Hij was arbeider.

Hij was op 3 maart 1661 lidmaat op belijdenis te Zuidhorn. "Op den 3 martij 1661 op belijdenis: Roeleff Wabbes arbeider (stierff den 8 maij 1670) & Trijn Peters sijn huisvrou".

Roleff trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

1836       i.  Jacob Roleffs (geboren circa 1640 in Zuidhorn). Jacob trouwde met Antie Jansen, dochter van Jan Wibbes en NN.

         ii.  Jan Roleffs. Jan trouwde met Anne Claesen.

        iii.  Geertjen Roleffs (gedoopt op 1 januari 1646 in Zuidhorn)

         iv.  Geertjen Roleffs (gedoopt op 25 november 1648 in Zuidhorn)

          v.  Aet Roleffs (gedoopt op 22 september 1650 in Zuidhorn)

         vi.  Jurrien Roleffs (gedoopt op 22 september 1650 in Zuidhorn)

        vii.  Klaes Roleffs (gedoopt op 17 augustus 1656 in Zuidhorn)

Roleff trouwde vervolgens met Trijntjen Pieters, dochter van Pieter Sijbrants.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Peter Roleffs (gedoopt op 21 april 1661 in Zuidhorn)

         ii.  Trijn Roleffs (gedoopt op 6 december 1663 in Zuidhorn). Trijn trouwde met Geerdt Harmens.

        iii.  Brecht Roleffs (gedoopt op 25 februari 1666 in Zuidhorn)

         iv.  Brechtije Roleffs (gedoopt op 28 april 1667 in Zuidhorn)


3673. NN

NN trouwde met Roleff Wabbes. Roleff werd geboren in Zuidhorn en is overleden op 8 mei 1670 in Zuidhorn.

3674. Jan Wibbes

Jan trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

1837       i.  Antie Jansen. Antie trouwde met Jacob Roleffs, zoon van Roleff Wabbes en NN. Jacob werd geboren circa 1640 in Zuidhorn.


3675. NN

NN trouwde met Jan Wibbes.

3832. Jurrien Jansz. Bussemaker .651

Jurrien trouwde met Anna Dietmersdr. van Steinfurt.651

Kind uit dit huwelijk:

1916       i.  Jurriaan Bussemaker (geboren circa 1655 in Hengelo (Ov) - overleden vr september 1724 in Hengelo (Ov)). Jurriaan trouwde met Fenneken Jansdr. ten Cate.,651 dochter van Jan Gerrtisz. ten Cate 693 en Geesken ten Cate,693 op 5 oktober 1692 in Borne (Ov). Fenneken werd geboren circa 1670 in Hengelo (Ov) en is overleden vr 26 januari 1720 in Hengelo? (Ov).


3833. Anna Dietmersdr. van Steinfurt .651

Anna trouwde met Jurrien Jansz. Bussemaker.651

3834. Jan Gerrtisz. ten Cate .693

Jan trouwde met Geesken ten Cate.693

Kind uit dit huwelijk:

1917       i.  Fenneken Jansdr. ten Cate (geboren circa 1670 in Hengelo (Ov) - overleden vr 26 januari 1720 in Hengelo? (Ov)). Fenneken trouwde met Jurriaan Bussemaker,650.,651 zoon van Jurrien Jansz. Bussemaker 651 en Anna Dietmersdr. van Steinfurt,651 op 5 oktober 1692 in Borne (Ov). Jurriaan werd geboren circa 1655 in Hengelo (Ov) en is overleden vr september 1724 in Hengelo (Ov).


3835. Geesken ten Cate .693

Geesken trouwde met Jan Gerrtisz. ten Cate.693

3836. Harcke Tammes,694 zoon van Tammo Harmens en Anna Harckens, werd geboren circa 1630 in Noordbroek, is overleden in Groningen en werd begraven op 20 maart 1666 in Groningen.

Harcke is in oktober 1652 nog minderjarig als zijn voormond Peter Harmens en zijn sibbe- en vreemde voogden Derck Harckes en Claes Saspers de overdracht van de ouderlijke behuizing aan Harckes broer Harmen, een jaar eerder, verzetten.
Harcke Tammes duikt daarna op in Groningen als hij op 1 mei 1656 toetreedt tot het kremersgilde. Het admissiegeld betaalt hij in 1657. In 1659 overlijdt zijn eerste vrouw Wibbien: Jan Popkes , Jan Cornelis en Roelf Writsers worden op 23 juni als voogden over het minderjarige dochtertje bij Wibbien zaliger aangezworen. Op 2 juli 1659 wordt de afkoop geregeld van Harcko Tammens dochter Wibbetie door Jan Popkes en de andere voogde.

Bijzonderheden:

Hij was doopsgezind.

Hij was kremer, boteropkoper te Groningen. Misschien aan de Turftorenstraat 'alwaar de Hooijwagen uithangt'.

Zijn testament werd op 22 maart 1661 te Groningen ingeschreven. 760 Op 22 maart 1661 legateren Harco Tammens en zijn tweede vrouw Annetien Jans aan de gemene armen van de stad Groningen elk 25cgl. Annechien Jans is waarschijnlijk dezelfde als Anneke Jansen Mab, eerder getrouwd met Isaac Jans van Delden, ze woonden in 1653 in Deventer. Het verklaart de vernoeming van haar zoon Isaack uit haar tweede huwelijk. In 1665bkomt Harcke voor als boteropkoper.

Voogdij: 11 maart 1667. 761 In 1666 overlijdt hij. Op 11 maart 1667 worden Arend Jansen als voormond, Jochum Tammens en Harcke Dercks als voogden benoemd over Harcke Tammens' kinderen bij Annichien Jansen. De afkoop volgt later.
Jan Popkes voormond en consorten over wijlen Harco Tammens dochter uit het eerste huwelijk met Wibbetie komen overeen, dat zij fl 1000,00 krijgt, te betalen op mei 1668.Ook de vier nagelaten kinderen uit het tweede huwelijk van Harco Tammes en Anneke Jans krijgen elk fl 1000,00, zo komen Arent Jansen in't Block als voormond, Jochum Tammes bij de Zijldijk en Harcke Dercks overeen. De moeder houdt het beklemde land te Noordbroeksterhamrik en het daarop staande huis.

Harcke trouwde met Wibbien Jans, dochter van Jan Popkes en Anna Ennes, op 20 januari 1657. Wibbien werd geboren circa 1635 en is overleden vr juni 1659 in Groningen. Wibbien was ook bekend als Wibbien Jans Houttuyn.

Huwelijk:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 20 januari 1657.

Harcke trouwde vervolgens met Annichien Jansen. circa 1659. Annichien werd geboren op 9 oktober 1625 in Groningen en is overleden op 22 november 1693 in Groningen op 68-jarige leeftijd. Annichien was ook bekend als Anneke Jans en Anneke Mab.

Kinderen uit dit huwelijk:

1918       i.  Isaak Harckes (geboren circa 1655 - overleden na 18 maart 1702 in Ulrum). Isaak trouwde met NN. Isaak trouwde vervolgens met Antje Harmens Aldringha, dochter van Harmen Sieukes Alring. Antje werd geboren op 8 april 1672 in Leer, Duitsland en is overleden op 17 januari 1712 in Groningen op 39-jarige leeftijd.

         ii.  Tamme Harckes (geboren circa 1660 - overleden vr november 1694). Tamme trouwde met Alske Jans Doornbusch, dochter van Jan Jans Doornbosch (de jonge) en Juitje Sijwerts. Alske werd geboren circa 1665 in Oldenzijl. Alske was ook bekend als Alstie Jans Dorenbusch.

        iii.  Albertje Harckes. Albertje trouwde met Gerrit Berends Kremer.

         iv.  Anneke Harckes. Anneke trouwde met Pieter Hesselink.


3837. Annichien Jansen, dochter van Jan Arends en Albertien Jans Mab, werd geboren op 9 oktober 1625 in Groningen en is overleden op 22 november 1693 in Groningen op 68-jarige leeftijd. Annichien was ook bekend als Anneke Jans en Anneke Mab.

Bijzonderheden:

Zij bezat op 26 mei 1653 mandelige grond te Groningen. 762 Op deze datum verkopen Cornelis Jansen te Haarlem, Berent Jansen en Wieneke echtelieden en Isack Jansen en Anneke, echtelieden van Deventer, hun mandelige grond binnen de stad Groningen aan de noordzijde van de Hofstraat, met zijn uitstek daarachter tot aan de Hagedoornheg, aan hun gebroederen Arent Jansen en Egbert Jansen en hun respectieve huisvrouwen.

Zij bezat in 1674 een woning staande op de Cingel te Groningen. 763 Anneke Jans, weduwe van wijlen Harco Tammens verkoopt in 1674 een woning staande op de Cingel, op vrije grond en vrije muur aan Jantien Jacobs weduwe van Claes Meertens voor 1000 car. gl.. De verkoop is inclusief het hof erachter, zo breed als het huis is, zwettende ten noorden de Opslag, ten zuiden Harmen Willems, ten westen Berent Jans kinderen, ten oosten Arent Jansen met een mandelige gevel. De woning, zijnde wijlen Jan [Arends] Ma[b] behuizinge, wordt door de kopersche tegenwoordig reeds bewoond.

Zij bezat in 1675 een pand aan de Turftorenstraat te Groningen. 763 In 1675 bewoont de weduwe van Harcke Tammens een pand aan de Turftorenstraat in Groningen 'alwaar de Hooijwagen uijthangt'. Het is overigens niet geheel duidelijk of Harcke Tammens hier dus ook al gewoond heeft. Het blijkt te gaan om een pand aan de zuidzijde van de straat. Dit pand blijft enige generaties in de familie. Van 1679 tot 1678 wordt het pand bewoond door Jacob Berends en Anneken Jans, de weduwe van Harcke Tammens. Zij zijn dan inmiddels getrouwd. Op 11 mei 1689 verkopen Jacob Berends en Anneke Jans echtelieden aan Tamme Harckes en huisvrouw Alstie Jans Dorenbusch 'seker huijs met hoff en 't achterste huijs daer achter, eert en nagelvest, staende en gelegen an de Zuitzijde in de Torfftoren strate dae de Hooijwagen uijthangt, op vrij en eijgen grondt met een mande ganck en putte te oosten van dit huis. [...]

Annichien hertrouwt dus met Jacob Berends. Deze woont van 1679 tot 1686 in de Turftorenstraat, in 1687 aan de Vismarkt, in 1688 in de Stoeldraaierstraat, in 1691 in de Oude Ebbingestraat, in 1695 in Herestraat (in 1699 boven Jan Popkes, die we ook al als voogd tegenkwamen) en in 1700 weer in de Stoeldraaierstraat. Jacob Berends zal ongetwijfeld jonger dan zijn vrouw Anneke geweest zijn.

Annichien trouwde met Isaac Jans van Delden, zoon van Jan.

Annichien trouwde vervolgens met Harcke Tammes.694 circa 1659. Harcke werd geboren circa 1630 in Noordbroek, is overleden in Groningen en werd begraven op 20 maart 1666 in Groningen.

Annichien trouwde vervolgens met Jacob Berents. op 19 mei 1677 in Kampen (Ov). Jacob werd geboren in Kampen (Ov), is overleden in Groningen en werd begraven op 1 november 1727 in Groningen.

Bijzonderheden:

Hij was kremer te Groningen.

Getuige: 1695, Groningen. 763 Jacob Berends wordt in 1695 als getuige genoemd in het huwelijkscontract van Hendrikien Berends met Jan van Calcar en in 1699 als neef van Agnetien Jacobs in haar huwelijkscontract met Peter Jans.

Hij was getuige bij de ondertrouw van Itje Isaaks in 1715 te Groningen. 764 Hij was haar stiefgrootvader en ook haar voogd.Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1 mei 2016 met Legacy 8.0 van Millennia