Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  11de Generatie  Volgende1028. Jacob Duijrts, zoon van Duirt Tammens 654 en Lijsebeth, werd geboren circa 1635 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard.

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer op de Monnikedijk te Lagemeeden, Aduard.

Jacob trouwde met Riemke Roelfs. op 22 september 1661 in Zuidhorn. Riemke werd geboren in Zuidhorn. Riemke was ook bekend als Remke Roleffs.

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 8 september 1661 te Zuidhorn. "Jacob Duirts, op de Monnikedijk & Reemke Roleffs, tot Suidthorn".
Op 15 en 22 september werd het huwelijk nogmaals geproclameerd te Zuidhorn.

Kind uit dit huwelijk:

514       i.  Duijrt Jacobs (geboren in 1662 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard - overleden in 1739 in Oldekerk). Duijrt trouwde met Cornelliske Roelfs, dochter van Rolef Jacobs en NN, op 17 mei 1685 in Zuidhorn. Cornelliske werd geboren in Niekerk. Duijrt trouwde vervolgens met Agnietje Luirts, dochter van Luijrt Heijnes 570 en Antje Peters, op 23 januari 1687 in Niekerk. Agnietje werd geboren op 11 november 1663 in Oxwerd, Noordhorn, werd gedoopt op 15 november 1663 in Niezijl en is overleden na 1721.


1029. Riemke Roelfs, dochter van Roeleff Tijmens en Nieske Eisses, werd geboren in Zuidhorn. Riemke was ook bekend als Remke Roleffs.

Notitie bij het onderzoek: Er is nog een andere Riemke Roelfs, met wie onze Riemke wel eens verward wordt.

Bijzonderheden:

Zij was op 2 juni 1661 lidmaat op belijdenis te Zuidhorn. "... Riemke Roleffs weduw van W: Jacob Reiners schandt[?] en vertrocken nae Monneke Dijck".

Riemke trouwde met Jacob Reinders, zoon van Reiner Jansen, op 29 april 1660 in Zuidhorn. Jacob is overleden vr 2 juni 1661.

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 18 maart 1660 te Zuidhorn. "Met attestatie op 28 aprilis: Jacob Reiners, van Niekerk, zoon van wijlen Reiner Jansen & Reemke Roeleffs, van Zuidhorn, dochter van Roleff Tijmens".

Notitie bij het onderzoek: Wat betekent de W: [W: Jacob Reiners schandt[?]] in de ledematenlijst van Zuidhorn? Verderop, bij Cijuwke Iwema, komt het nog eens voor: ...schondt[?]

Riemke trouwde vervolgens met Jacob Duijrts. op 22 september 1661 in Zuidhorn. Jacob werd geboren circa 1635 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard.

1030. Luijrt Heijnes 570 is overleden op 22 januari 1667 in Oxwerd, Noordhorn.657

Notitie bij het overlijden: "... Luijrt Heijnens op Oxuwaert (&storven den 22 Jan: 1667)".

Bijzonderheden:

Op 11 november 1663 was hij landbouwer te Oxwerd, Niezijl.

Hij was in 1667 lidmaat te Noordhorn.

Luijrt trouwde met Antje Peters. vr 1663. Antje was ook bekend als Anne Peters.

Kinderen uit dit huwelijk:

515       i.  Agnietje Luirts (geboren op 11 november 1663 in Oxwerd, Noordhorn - overleden na 1721). Agnietje trouwde met Duijrt Jacobs, zoon van Jacob Duijrts en Riemke Roelfs, op 23 januari 1687 in Niekerk. Duijrt werd geboren in 1662 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard en is overleden in 1739 in Oldekerk560 op 77-jarige leeftijd.

         ii.  Luirt Luirts (gedoopt op 16 februari 1668 in Niezijl)


1031. Antje Peters . Antje was ook bekend als Anne Peters.

Bijzonderheden:

Zij was in 1667 lidmaat te Noordhorn. "... Anne Peters huijsvr. van Luirt Heijnes".

Antje trouwde met Luijrt Heijnes.570 vr 1663. Luijrt is overleden op 22 januari 1667 in Oxwerd, Noordhorn.657

Antje trouwde vervolgens met Arien Goverts. op 31 mei 1669 in Noordhorn.

Notitie bij het onderzoek: Misschien is zijn vader Govert Ariaans die met Trijne de boerderij N-17B gebruikte van 1634 tot 1678. Opgevolgd door Roelef Folkers en Foelke, daarna door hertrouwde Roelef met Trijne en dan door diens zoon Jan Roelefs in 1719. Vanaf 1733 Jan Roelefs met Teekie Teekes; in 1742 Jan Timens en Trijntje Jans; in 1751 Pieter Klaassen en Kopke Pieters en tenslotte in 1752 Albert Pieters en Stijntje Lippes...

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Govert Ariens (gedoopt op 1 april 1670 in Noordhorn)

         ii.  Luirt Ariens (gedoopt op 1 juni 1673 in Noordhorn)

Antje trouwde vervolgens met Jan Jans. op 9 mei 1680 in Noordhorn.


1032. Tjarck Jacobs is overleden vr 1679.

Bijzonderheden:

Hij was op 5 december 1669 lidmaat te Niekerk. "... Tjarck Jacobs tot de tafel des Heeren aangekomen, met attestatie".

Tjarck trouwde met Wytske Doetjes. op 31 mei 1658 in Niekerk, Oldekerk en Faan. Wytske is overleden op 5 december 1679 in Oldekerk.658

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jacob Tjarks (gedoopt op 16 september 1660 in Niekerk - overleden op 29 april 1669 in Oldekerk)

516      ii.  Dootje Tjarks (gedoopt op 12 juli 1665 in Niekerk). Dootje trouwde met Fedje Hodses, dochter van Hoytse Rouckes en Dieuwke Clasen, op 2 januari 1687 in Niezijl. Fedje werd gedoopt op 5 januari 1668 in Niezijl en is overleden vr 24 mei 1705. Dootje trouwde vervolgens met Wijbrig Jetses, dochter van Jetse Peters en Baukien Gerkes, op 24 mei 1705 in Niezijl. Wijbrig werd gedoopt op 30 juli 1671 in Niezijl.


1033. Wytske Doetjes is overleden op 5 december 1679 in Oldekerk.658

Notitie bij het overlijden: "... Wytske Dootjes, wed. van zal: Tjarck Jacobs, gegaan de weg van alle vleesch".

Bijzonderheden:

Zij was op 3 juni 1666 lidmaat te Niekerk. "... Wijtske Doetjes, huisfrouw van Tjarks Jacobs met attestatie".

Wytske trouwde met Tjarck Jacobs. op 31 mei 1658 in Niekerk, Oldekerk en Faan. Tjarck is overleden vr 1679.

1034. Hoytse Rouckes, zoon van Roucke Oeges en Reyns Hoytses, werd gedoopt op 9 augustus 1635 in Sneek (Fr).659 Hoytse was ook bekend als Hotze Roukes.

Notitie bij de doop: Zoon van Roucke Oeges en Reyns Hoytses

Hoytse trouwde met Dieuwke Clasen. op 10 augustus 1663 in Niezijl. Dieuwke werd geboren circa 1640 in Niezijl.

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 10 mei 1663 te Niezijl. Hotse Roukes & Dieuwke Clasen beide van Nijezijl.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Geeske Hotses (gedoopt op 18 maart 1664 in Niezijl). Geeske trouwde met Jacob Hindricks. op 4 oktober 1685 in Lutjegast. Jacob werd geboren in Lutjegast.

         ii.  Hitske Hodses (gedoopt op 5 januari 1668 in Niezijl). Hitske trouwde met Melle Martens. in juni 1690 in Niezijl. Melle werd geboren in Niezijl.

517     iii.  Fedje Hodses (gedoopt op 5 januari 1668 in Niezijl - overleden vr 24 mei 1705). Fedje trouwde met Dootje Tjarks, zoon van Tjarck Jacobs en Wytske Doetjes, op 2 januari 1687 in Niezijl. Dootje werd gedoopt op 12 juli 1665 in Niekerk.


1035. Dieuwke Clasen werd geboren circa 1640 in Niezijl.

Notitie bij het onderzoek: Een 14-jarige bruid?
In Hemelumer Oldeferd (Koudum) werd een "Dieu" gedoopt door Klaas Heyneman & Fedje. De namen van dit stel passen wonderwel bij Dieuwke Clasen. Ook de plaats Hemelumer Oldeferd is niet zo vreemd, want de broer van Hoytse, Uge Roukes, lijkt daar connectie mee te hebben. Maar die doopdatum 21 januari 1649 maakt Dieuwke als bruid wat te jong...

Dieuwke trouwde met Hoytse Rouckes. op 10 augustus 1663 in Niezijl. Hoytse werd gedoopt op 9 augustus 1635 in Sneek (Fr).659 Hoytse was ook bekend als Hotze Roukes.

1038. Feicke Reinders, zoon van Reinder Feickes en Greetien Jans, werd geboren in Grootegast en is overleden vr 20 maart 1694 in Gerkesklooster (Fr).

Notitie bij het overlijden: "Op Dijkhuizum".

Notitie bij het onderzoek: Uit zijn huwelijk met Hemtien Roelefs werden 3 kinderen geboren over wie op 20 maart 1694 twee voormonden benoemd werden: Jan Harmens van 't Dorp "in de Ommelanden van Groningen" en Geert IJes te Gerkesklooster. Kennelijk werden twee van deze kinderen dan buiten de "Ommelanden", bijvoorbeeld Gerkesklooster, geboren...

Bijzonderheden:

Hij woonde op Dijkhuizum te Gerkesklooster (Fr).

Hij woonde te Doezum. "... Afkomstig uit Doezum, wonende aldaar". Hij heeft ook gewoond aan de Dijkhuizen onder Gerkesklooster.

Feicke trouwde met Himtien Roelefs. op 19 maart 1682 in Grootegast. Himtien werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 12 augustus 1660 in Grootegast en is overleden vr 20 maart 1694. Himtien was ook bekend als Hempkjen Roelefs en Hemtien Roelefs.

Notitie bij het huwelijk: "Feicke Reiners van Doezum & Hemtie Roelefs van Doezum".

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 26 februari 1682 te Grootegast en Doezum. "Op 26 februari, 5 maart en 12 maart".

Kind uit dit huwelijk:

519       i.  Sapke Feijkes (gedoopt op 27 juli 1684, geboren in Dorp, Doezum). Sapke trouwde met Meijnert Jansens. op 22 oktober 1702 in Doezum. Meijnert werd geboren in Dorp, Doezum en is overleden circa 1728 in Oudwoude (Fr). Meijnert was ook bekend als Meijnert Jansen.


1039. Himtien Roelefs, dochter van Roelof Wolters en Saapke Jans, werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 12 augustus 1660 in Grootegast en is overleden vr 20 maart 1694. Himtien was ook bekend als Hempkjen Roelefs en Hemtien Roelefs.

Himtien trouwde met Feicke Reinders. op 19 maart 1682 in Grootegast. Feicke werd geboren in Grootegast en is overleden vr 20 maart 1694 in Gerkesklooster (Fr).

1048. Julle IJwes,574 zoon van IJwe Haijes en Hindrikjen Bijwes, werd geboren omstreeks 1650 in Oldekerk en is overleden op 17 mei 1699 in Oldekerk ongeveer 49 jaar oud.

Notitie bij het onderzoek: Of zijn vader werkelijk IJwe Haijes is, is niet bewezen. Alleen de woonplaats Oldekerk en zijn voornaam zijn sterke aanwijzingen. Ook de huwelijksdatum van IJwe & Hindrikje komt dichtbij de geboorte van Julle. Er komen echter geen Haijes, Bijwes of Hindrikjes voor in de vernoemingen van zijn nageslacht.
Mogelijk heeft hij een zuster Eedtje Iwes, die achtereenvolgens getrouwd was met Pieter Hindriks (1677), Geert Jansen (1703) en Klaas Jansen (1705). Eedtje heeft wel een dochter die naar een Hindrikje is genoemd.

Bijzonderheden:

In 1678 was hij eigenerfde te Niekerk.

Tussen 1678 en 1691 was hij Landdagcomparant van Niekerk. 661,662 In 1699 werd hij nogmaals zo vermeld. Hij woonde in 1686 op een boerderij in de buurtschap de Cuzemer, ten zuiden van Oldekerk. "... In de monsterrol van de Landdagcomparanten is geregistreerd: Den 20 febr. 1678 heeft Julle Iwes laten registreren een brief gelijk het van zijn moeder is overgedragen wegens ouderlijk goed 93 1/2 gras gelegen to Nijkerk met behuizinge in dato 1 febr. 1678... Noch laten registreren 11 gras lants gekoft van Jonker van Driest tot Nijkerk in dato 12 febr. 1678".

Hij was kerkvoogd te Oldekerk.

Julle trouwde met Eedtje Michiels. op 17 december 1671 in Sebaldeburen. Eedtje werd geboren omstreeks 1650 in Niebert en is overleden op 26 november 1703 in Oldekerk ongeveer 53 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk: "Julle Jwes, van Oldekerk & Eetie M..., van Niebert".

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan in december 1671 te Kuzemer, Oldekerk.

Kinderen uit dit huwelijk:

524       i.  IJwe Julles (geboren circa 1680 in Oldekerk - overleden vr 1723 in Niekerk). IJwe trouwde met Mensje Boukes, dochter van Baucke Rompts Sybema 578 en NN, op 19 maart 1702 in Oldekerk. Mensje werd geboren circa 1680 in Pieterzijl en is overleden na 31 maart 1762. Mensje was ook bekend als Menschein Boukes en577 Mensche Baukes Sybema.

         ii.  Jelkjen Julles (gedoopt op 10 december 1682 in Oldekerk). Jelkjen trouwde met Gauke Reinders Harkema, zoon van Reinder Gaukes en Wieke Clasen, op 2 oktober 1701 in Oldekerk. Gauke werd geboren in Niekerk en is overleden op 9 februari 1712 in Oldekerk, Niekerk. Jelkjen trouwde vervolgens met Julle Garbrands, zoon van Garbrand Julles en Sybbrigh Gaukes, op 3 januari 1717 in Oldekerk. Julle werd gedoopt op 3 januari 1692 in Niekerk, Oldekerk en Faan en is overleden vr 16 februari 1726. Jelkjen trouwde vervolgens met Johannes Roelofs Mackinga, zoon van Roelef Clasen Mackinga en Jeltje Menses, in mei 1735 in Aduard. Johannes werd geboren in Niekerk.

        iii.  Engel Julles (gedoopt op 31 oktober 1686, geboren in Kuzemer, Oldekerk). Engel trouwde met Jildert Baukes, zoon van Baucke Rompts Sybema 578 en NN, op 9 december 1708 in Visvliet. Jildert werd geboren circa 1680 in Visvliet en is overleden vr 1717.663 Engel trouwde vervolgens met Jan Metskes. op 27 september 1722 in Visvliet. Jan werd geboren in Oldehove.


1049. Eedtje Michiels, dochter van Michiel Wijmers en Engeltje Iwema, werd geboren omstreeks 1650 in Niebert en is overleden op 26 november 1703 in Oldekerk ongeveer 53 jaar oud.

Notitie bij het onderzoek: Een doopbewijs is er niet, maar haar afstamming van Michiel Wymers en Engeltje Iwema is hoogst waarschijnlijk. Michiel Wymers' moeder en Engeltje Iwema's vader zijn broer en zus, kinderen van Harcko Iwema & Roelef Jansen.
Bij gebrek aan een doopdatum kunnen de volgende omstandigheden dienen als aanwijzing:
Eedtje Michiels was, als dochter van een Michiel, bij haar huwelijk afkomstig van 't Nieubert, waar practisch alle Michiels in deze streek vandaan komen (Niebert en Tolbert). Eedtje past bij haar trouwen in het 'juiste milieu', want haar man Julle IJwes was eigenerfde en landdagcomparant voor Niekerk/Oldekerk. En van haar dochters heeft de naam Engeltje Julles, dezelfde voornaam als van Engeltje Iwema. Deze omstandigheden zouden misschien al voldoende zijn om te verklaren dat Eedtje Michiels hoogstwaarschijnlijk een dochter is van Michiel Wymers en Engeltje Iwema. Er zijn in deze periode geen andere Michiels in Niebert en omstreken die als vader in aanmerking komen. Qua leeftijd kan Eedtje heel goed een zuster zijn van Wymer Michiels.
Er is nog een opmerkelijke bijkomstigheid: Eedtjes andere dochter Jelkjen Julles komt voor in een petitie (zie voetnoot) als grootmoeder van Alle Michiels. Door zijn vader, Michiel Alles, en zijn grootvader, Alle Wymers, is hij een achterkleinzoon van Wymer Michiels. Door zijn moeder, Trijntje Gaukes Harkema, en zijn oma, Jelkjen Julles, is Alle dus ook een achterkleinzoon van Eedtje Michiels. Een broer en een zus die allebei dezelfde achterkleinzoon hebben.

Eedtje trouwde met Julle IJwes.574 op 17 december 1671 in Sebaldeburen. Julle werd geboren omstreeks 1650 in Oldekerk en is overleden op 17 mei 1699 in Oldekerk ongeveer 49 jaar oud.

1050. Baucke Rompts Sybema,578 zoon van Rompt Bauckes en Jets Jilderts Rosema, werd geboren circa 1640 in Burum (Fr) en is overleden vr 1717 in Visvliet. Baucke was ook bekend als Baucke Rompts.

Notitie bij het onderzoek: Mensje Boukes' vader zal een Bouke zijn. Zij had ook een broer Jildert en deze naam is terug te zien in het patroniem van NN Jelderts. Dit zou Jets Jelderts Rosema kunnen zijn. Mensjes broer Jildert zou dus naar zijn overgrootvader moeten zijn genoemd...

Er bestaat een grafsteen van Gerrit Baukes, overleden in Burum op 16-12-1725, 63 jaar (*1676), in leven huisman onder Serusum (Surhuizum). Op deze zelfde steen staat ook Rompt Bauckes, overleden 8-7-1654 (zijn grootvader?)...

Is "Juffrou Geeske Baukes vrou van de Heer Dr. Rickinga, van Aduard", toevallig nog verwant? Zie Lidmaten Grijpskerk, december 1729 met attestatie van Aduard... (getrouwd op 29-3-1727 te Groningen: Johannes van Rickinga, van Emden X Geeske Boukes, van Aduard).

Baucke trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

525       i.  Mensje Boukes (geboren circa 1680 in Pieterzijl - overleden na 31 maart 1762). Mensje trouwde met IJwe Julles, zoon van Julle IJwes 574 en Eedtje Michiels. IJwe werd geboren circa 1680 in Oldekerk en is overleden vr 1723 in Niekerk.575

         ii.  Cornelis Boukes (geboren circa 1680 in Visvliet). Cornelis trouwde met Jantje Jansen, dochter van Jan Reinders en Anje Bonnes. Jantje werd gedoopt op 8 september 1693 in Garnwerd en is overleden op 7 juni 1721 in Garnwerd op 27-jarige leeftijd.

        iii.  Jildert Baukes (geboren circa 1680 in Visvliet - overleden vr 1717). Jildert trouwde met Engel Julles, dochter van Julle IJwes 574 en Eedtje Michiels. Engel werd geboren in Kuzemer, Oldekerk en werd gedoopt op 31 oktober 1686 in Oldekerk.


1051. NN

NN trouwde met Baucke Rompts Sybema.578 Baucke werd geboren circa 1640 in Burum (Fr) en is overleden vr 1717 in Visvliet. Baucke was ook bekend als Baucke Rompts.

1072. Sjuurt Tijes

Sjuurt trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

536       i.  Riemer Sjoerts (gedoopt op 6 november 1666, geboren in Tolbert). Riemer trouwde met Jantjen Willems. Riemer trouwde vervolgens met Aukien Jans.

         ii.  Tije Sjoerts (gedoopt op 19 februari 1671 in Tolbert)


1073. NN

NN trouwde met Sjuurt Tijes.

1080. Mello Benes

Mello trouwde met Grietien.

Kinderen uit dit huwelijk:

540       i.  Beno Melles (gedoopt op 1 april 1659, geboren in Marum). Beno trouwde met Haukien Tjeerds, dochter van Tiert en NN. Haukien werd gedoopt op 3 juli 1670 in Marum. Haukien was ook bekend als Houke Tierts en Auke Tjeerts.

         ii.  Willem Melles (gedoopt op 22 november 1663, geboren in Marum)


1081. Grietien

Grietien trouwde met Mello Benes.

1082. Tiert

Tiert trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tiert Tierts (gedoopt op 5 mei 1667, geboren in Marum)

541      ii.  Haukien Tjeerds (gedoopt op 3 juli 1670 in Marum). Haukien trouwde met Beno Melles, zoon van Mello Benes en Grietien. Beno werd geboren in Marum en werd gedoopt op 1 april 1659 in Marum. Beno was ook bekend als Biine Melles en Bene Molles.


1083. NN

NN trouwde met Tiert.

1084. Derck Wobbes, zoon van Wobbe Fockes en Wijbrich Steffens, werd geboren in Grootegast en werd gedoopt op 10 november 1644 in Grootegast. Derck was ook bekend als Derck Wobbes Wobbema.

Notitie bij de doop: Anno 1644
Den 10 november is Wobbe Fockes ende Wijbrich sijn huisvrouwe een kindt gedoopt genaemt Derck

Bijzonderheden:

Hij was op 7 maart 1675 lidmaat op belijdenis te Grootegast. "Derck Wobbes ende Albertien sijn huisvrouwe".

Hij was op 18 mei 1710 ouderling te Grootegast.

Derck trouwde met Albertien Sickes. op 7 november 1669 in Doezum. Albertien werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 20 augustus 1648 in Grootegast. Albertien was ook bekend als Abbe.

Notitie bij het huwelijk: "Derck Wobbes, van Grootegast & Albertien Sickes, van Doezum".

Kinderen uit dit huwelijk:

542       i.  Wobbe Dircks (gedoopt op 15 oktober 1671 in Grootegast). Wobbe trouwde met Grietje Fockes, dochter van Focke Fockes en Jelkje Clasen, op 17 november 1695 in Grootegast. Grietje werd gedoopt op 15 oktober 1673 in Grootegast.

         ii.  Renske Dercks (gedoopt op 29 december 1672 in Grootegast). Renske trouwde met Meerten Harmens.

        iii.  Sicke Derks (gedoopt op 31 oktober 1675 in Grootegast)

         iv.  Wijbrich Derks (gedoopt op 14 maart 1680 in Grootegast). Wijbrich trouwde met Focke Fockes, zoon van Focke Fockes en Jelkje Clasen. Focke werd gedoopt op 11 juli 1680 in Grootegast.

          v.  Jelle Derks (gedoopt op 3 juni 1683 in Grootegast - overleden vr 14 augustus 1729). Jelle trouwde met Berentjen Reijnders, dochter van Reinder Dercks en Martien Jacobs. Berentjen werd geboren in Grootegast en werd gedoopt op 28 februari 1692.

         vi.  Ancke Derks (gedoopt op 17 augustus 1684 in Grootegast)

        vii.  Nijnke Derks (gedoopt op 4 december 1687 in Grootegast). Nijnke trouwde met Jacob Jans. Jacob is overleden vr 26 juli 1716. Nijnke trouwde vervolgens met Lammert Jannes.

       viii.  Marie Derks (gedoopt op 18 januari 1691 in Grootegast)


1085. Albertien Sickes, dochter van Sicke Egges Meijnema en Renske Reijts, werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 20 augustus 1648 in Grootegast. Albertien was ook bekend als Abbe.

Bijzonderheden:

Zij was op 7 maart 1675 lidmaat op belijdenis te Grootegast. "Derck Wobbes ende Albertien sijn huisvrouwe".

Albertien trouwde met Derck Wobbes. op 7 november 1669 in Doezum. Derck werd geboren in Grootegast en werd gedoopt op 10 november 1644 in Grootegast. Derck was ook bekend als Derck Wobbes Wobbema.

1086. Focke Fockes, zoon van Focke Fockes en Trijntien Tonnis, werd gedoopt op 31 mei 1646 in Doezum.

Notitie bij het onderzoek: Er bestaat ook een mogelijk ander ouderpaar, gezien een huwelijksinschrijving in Grootegast-Doezum op 14 april 1646, tussen Focke Willems van Gerritsclooster & Anke Fockes van het Dorp.

Focke trouwde met Jelkje Clasen. op 21 mei 1671 in Grootegast en Doezum. Jelkje werd gedoopt op 3 mei 1646 in Grootegast.

Notitie bij het huwelijk: "Focke Fockes, van Doezum & Jelcke Clasens, van Grootegast".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Claes Fockes (gedoopt op 1 januari 1672 in Grootegast)

543      ii.  Grietje Fockes (gedoopt op 15 oktober 1673 in Grootegast). Grietje trouwde met Wobbe Dircks.,419 zoon van Derck Wobbes en Albertien Sickes, op 17 november 1695 in Grootegast. Wobbe werd gedoopt op 15 oktober 1671 in Grootegast.

        iii.  Focke Fockes (gedoopt op 22 november 1676 in Grootegast)

         iv.  Focke Fockes (gedoopt op 11 juli 1680 in Grootegast). Focke trouwde met Wijbrich Derks, dochter van Derck Wobbes en Albertien Sickes, op 13 maart 1701 in Grootegast. Wijbrich werd gedoopt op 14 maart 1680 in Grootegast.

          v.  Anke Fokkes (gedoopt op 26 maart 1682 in Grootegast). Anke trouwde met IJne Pieters, zoon van Peter Hindriks en Aaltje IJnes, op 2 juni 1704 in Grootegast. IJne werd geboren circa 1672 in Kornhorn.

         vi.  Trijntje Fockes (gedoopt op 9 augustus 1685 in Grootegast)

        vii.  Claeske Fockes (gedoopt op 5 mei 1687 in Grootegast)


1087. Jelkje Clasen, dochter van Claas Jans en Griete Tammes Rickerda, werd gedoopt op 3 mei 1646 in Grootegast.

Jelkje trouwde met Focke Fockes. op 21 mei 1671 in Grootegast en Doezum. Focke werd gedoopt op 31 mei 1646 in Doezum.

1088. Claes Ruirds van Rispens, zoon van Ruurd Alberts en Grietje Clases Rispens,666 werd geboren tussen 1622 en 1623 in Oosterend (Fr), is overleden op 4 augustus 1671 in Oosterend (Fr) en werd begraven in Oosterend (Fr).188

Notitie bij de begrafenis: "... Zijn grafsteen ligt verscholen onder de houten vloer". De tekst luidt:
"Ao 1671 den 4 augusti is in den here gerust eersamen Claas Riuerds oud omtrent 48 jaar ende hier begraven met sin twee dochters"

Claes Ruirds' nageslacht neemt later de naam Rispens als familienaam aan.

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer op Rispens te Eesquert (Fr). 667 "... De kinderen van Claes Ruurds verkopen de Eeskwerder boerderij in 1699 aan Wybe Ulbes Adema. Een dochter van Wybe Ulbes Adema trouwt met Folkert Reinders, die in de 18e eeuw bezitter wordt van de Rispens boerderij. Hij wordt dan ook naar die boerderij genoemd, Rispens".

Claes trouwde met Bauck Wijbes Adema. op 11 november 1649. Bauck werd geboren in 1628 in Oosterend (Fr) en is overleden op 17 maart 1651 in Oosterend (Fr)668,669 op 23-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Begraven in de kerk van Oosterend: "Anno 1651 den 17 maert is in den heere gerust den eerbare Bauck Wybbes Adema die huisvrou van Claes Ruerdts out int ... jaer ende leit hier begraven met haer 2 kinders Iemck en Riuerdt Clasens"

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Bauck Rispens. Bauck trouwde met Jorrit Piers.

         ii.  Wybe Rispens. Wybe trouwde met Jantje Folkerts, dochter van Folkert en NN.

        iii.  Grietje Rispens. Grietje trouwde met Goris Gosliks Buma Van Arum.

         iv.  Iemck Clasens (overleden vr 1651)

          v.  Riuerdt Clasens (overleden vr 1651)

Claes trouwde vervolgens met Auck Tjepkes. op 16 oktober 1664 in Deinum (Fr). Auck werd geboren circa 1640 in Deinum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

544       i.  Jan Clases Rispens (gedoopt op 30 mei 1669, geboren in Oosterend (Fr) - overleden op 16 augustus 1722 in Boxum (Fr)). Jan trouwde met Sytske Entes, dochter van Ente Hylkes en NN, op 29 mei 1692 in Deinum (Fr). Sytske werd geboren circa 1670 in Oosterend (Fr) en werd gedoopt op 21 mei 1697 in Deinum (Fr).589

         ii.  Claaske Clases (gedoopt op 28 januari 1672 in Oosterend (Fr))


1089. Auck Tjepkes werd geboren circa 1640 in Deinum (Fr).

Auck trouwde met Claes Ruirds van Rispens. op 16 oktober 1664 in Deinum (Fr). Claes werd geboren tussen 1622 en 1623 in Oosterend (Fr), is overleden op 4 augustus 1671 in Oosterend (Fr) en werd begraven in Oosterend (Fr).188

1090. Ente Hylkes is overleden vr 1710 in Oosterend (Fr).

Bijzonderheden:

Hij was bakker en landeigenaar te Oosterend (Fr).

Ente trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

545       i.  Sytske Entes (geboren circa 1670 in Oosterend (Fr)). Sytske trouwde met Jan Clases Rispens, zoon van Claes Ruirds van Rispens en Auck Tjepkes. Jan werd geboren in Oosterend (Fr), werd gedoopt op 30 mei 1669 in Oosterend (Fr), is overleden op 16 augustus 1722 in Boxum (Fr) op 53-jarige leeftijd en werd begraven in Oosterend (Fr).188


1091. NN

NN trouwde met Ente Hylkes. Ente is overleden vr 1710 in Oosterend (Fr).

1092. Claes Alles, zoon van Alle Rinnerts 670,671 en Beyts Wybes,672 werd geboren circa 1640 in Hardegarijp (Fr) en is overleden op 1 februari 1706 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 66 jaar oud.

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer te Hardegarijp (Fr).

Claes trouwde met Siouckien Tieerdts. op 20 mei 1663 in Oudega (Fr). Siouckien werd geboren circa 1635 in Opeinde (Fr) en is overleden op 5 maart 1696 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 61 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk: Zij kwam van Noorderdrachten (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Gield Clases (geboren circa 1665 in Hardegarijp (Fr) - overleden in 1735-1736 in Hardegarijp (Fr)). Gield trouwde met Aeltie Tjepckes. Aeltie werd geboren circa 1665 en is overleden in Hardegarijp (Fr). Gield trouwde vervolgens met Trijntje Gerrijts.

         ii.  Alle Clases (geboren circa 1667 in Hardegarijp (Fr) - overleden circa 1730 in Hallum (Fr)). Alle trouwde met Tietske Tietedr. op 13 mei 1694 in Hardegarijp (Fr). Tietske werd geboren circa 1670.

546     iii.  Rinse Clases (gedoopt op 31 mei 1668 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) - overleden tussen 1723 en 1725 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr)). Rinse trouwde met Aatje Wijtzes, dochter van Wytse Jans en Sybrigh Annes, op 23 februari 1696 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr). Aatje werd geboren circa 1675 in Buweklooster, Drogeham (Fr) en is overleden tussen 1760 en 1761 in Hardegarijp (Fr).

         iv.  Jeltje Clases (geboren op 11 september 1670 in Hardegarijp (Fr))

          v.  Beitske Clases (gedoopt op 24 mei 1674, geboren in Hardegarijp (Fr))


1093. Siouckien Tieerdts, dochter van Tjeerd Jaeens 673 en Jeltje Rinties, werd geboren circa 1635 in Opeinde (Fr) en is overleden op 5 maart 1696 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 61 jaar oud.

Bijzonderheden:

Zij was op 15 april 1660 lidmaat na belijdenis te Nijega (Fr). 673 "... Belidenis Nyegea 15 april 1660 (wenjend op 'e Pein)".

Zij woonde op 15 april 1660 te Opeinde (Fr).

Siouckien trouwde met Gjolt Tjebbes. op 2 januari 1659 in Opeinde (Fr). Gjolt werd geboren in Opeinde (Fr) en is overleden circa 1661-1662 in Opeinde (Fr).

Siouckien trouwde vervolgens met Claes Alles. op 20 mei 1663 in Oudega (Fr). Claes werd geboren circa 1640 in Hardegarijp (Fr) en is overleden op 1 februari 1706 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 66 jaar oud.

1094. Wytse Jans is overleden vr 1698.

Bijzonderheden:

Hij woonde te Buweklooster, Drogeham (Fr).

Hij was lidmaat te Drogeham (Fr).

Wytse trouwde met Sybrigh Annes. Sybrigh is overleden tussen 1760 en 1761 in Hardegarijp (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

547       i.  Aatje Wijtzes (geboren circa 1675 in Buweklooster, Drogeham (Fr) - overleden tussen 1760 en 1761 in Hardegarijp (Fr)). Aatje trouwde met Rinse Clases, zoon van Claes Alles en Siouckien Tieerdts, op 23 februari 1696 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr). Rinse werd gedoopt op 31 mei 1668 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr)590 en is overleden tussen 1723 en 1725 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr). Aatje trouwde vervolgens met Jan Klazes. op 6 november 1729 in Hardegarijp (Fr).

         ii.  Gepke Wytses (gedoopt op 15 augustus 1680, geboren in Buweklooster, Drogeham (Fr))

        iii.  Jan Wytses (gedoopt op 17 december 1682, geboren in Buweklooster, Drogeham (Fr) - overleden vr 1722). Jan trouwde met Ymkjen Ritskes, dochter van Ritske Harmens en Antje Meins, in 1702. Ymkjen werd geboren circa 1680, is overleden op 4 november 1774 in Drogeham (Fr) ongeveer 94 jaar oud en werd begraven op 11 november 1774 in Drogeham (Fr).


1095. Sybrigh Annes is overleden tussen 1760 en 1761 in Hardegarijp (Fr).

Bijzonderheden:

Zij was lidmaat te Drogeham (Fr).

Voogdij: 674 "... Hja wie 1698 as 'moeder en voorstanderse' oer har soan Jan Wijtses eigenerske fan in heale pleats te Jistrum (stimnr. 19) en ferhuze 1712 fan 'e Harkema nei Droegeham en yn 1723 nei Hurdegaryp; nei alle gedachten in broer Liuwck en in suster Gritie". [Dat is Fries, met ook nog 2 duidelijk te herkennen Nederlandse woorden]

Sybrigh trouwde met Wytse Jans. Wytse is overleden vr 1698.

1096. Wybet Minnes Haijema, zoon van Minne Wybets Haijema en Grietie Taeckes, werd geboren omstreeks 1622 en is overleden vr 24 maart 1665 in Burum (Fr).

Bijzonderheden:

Hij woonde te Burum (Fr).

Voogdij: 6 september 1671, Kollum (Fr). 675 "... Baucke Rompts, curator over Minne Wijbets Haijma, naegelaeten weeskind van wijlen Wijbet Minnes Haijma en Auckien Rompts. T.v.v. Minne Wijbets Haijma".

Wybet trouwde met Auckien Rompts Sybema. circa 1657 in Burum (Fr). Auckien is overleden vr 6 september 1671 in Burum (Fr).

Kind uit dit huwelijk:

548       i.  Minne Wybets Haijema (geboren circa 1659 in Burum (Fr) - overleden tussen 1728 en 1738 in Burum (Fr)). Minne trouwde met Hiske Wubbes, dochter van Wubbe Dirks en Martien Cornelis, in 1680. Hiske werd geboren circa 1658 en is overleden vr 17 mei 1686 in Burum (Fr).595 Minne trouwde vervolgens met Trijntje Rinses, dochter van Rinse Gerrits en Lysbeth Gerrits, circa 1686 in Burum (Fr). Trijntje werd geboren in Morra (Fr), werd gedoopt op 18 maart 1660 in Marrum (Fr)596 en is overleden na 1716 in Burum (Fr).

Wybet trouwde vervolgens met Martien Jans. vr 4 februari 1673.


1097. Auckien Rompts Sybema, dochter van Rompt Bauckes en Jets Jilderts Rosema, is overleden vr 6 september 1671 in Burum (Fr).

Auckien trouwde met Wybet Minnes Haijema. circa 1657 in Burum (Fr). Wybet werd geboren omstreeks 1622 en is overleden vr 24 maart 1665 in Burum (Fr).

Auckien trouwde vervolgens met Jan Foppes. vr 3 april 1665.


1098. Rinse Gerrits .

Rinse trouwde met Lysbeth Gerrits.

Kind uit dit huwelijk:

549       i.  Trijntje Rinses (gedoopt op 18 maart 1660, geboren in Morra (Fr) - overleden na 1716 in Burum (Fr)). Trijntje trouwde met Minne Wybets Haijema, zoon van Wybet Minnes Haijema en Auckien Rompts Sybema, circa 1686 in Burum (Fr). Minne werd geboren circa 1659 in Burum (Fr) en is overleden tussen 1728 en 1738 in Burum (Fr).


1099. Lysbeth Gerrits .

Lysbeth trouwde met Rinse Gerrits.

1100. Wouter Cornelis, zoon van Cornelis Thomas en Trijntie Cornelis, werd geboren omstreeks 1653 en is overleden vr 1697.

Bijzonderheden:

Hij woonde op het Nieuwkruisland te Burum (Fr).

Voogdij: 11 mei 1697. 676 "... Thomas Cornelis, wonende bij Visvliet, wordt als volle oom van vaderswegen aangesteld als curator over de minderjarige kinderen van Wouter Cornelis, in leven en overleden op het Nieuwkruisland, bij Sybrich Jans".

Wouter trouwde met Sybrich Jans. circa 1682 in Burum (Fr). Sybrich werd geboren circa 1660 en is overleden circa 1720 ongeveer 60 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

550       i.  Willem Wouters (gedoopt op 3 juli 1687, geboren in Oosternieuwkruisland (Fr) - overleden op 20 augustus 1750 in Oosternieuwkruisland (Fr)). Willem trouwde met Jancke Claeses. circa 1707 in Burum (Fr).

         ii.  Aelte Wouters (gedoopt op 21 mei 1691, geboren in Oosternieuwkruisland (Fr))

        iii.  Jan Wouters

         iv.  Aafke Wouters

          v.  Gerrit Wouters


1101. Sybrich Jans werd geboren circa 1660 en is overleden circa 1720 ongeveer 60 jaar oud.

Bijzonderheden:

Zij woonde op "Nieuw Kruisland bij dijk". Op 29 mei 1687 kwam zij van Visvliet.

Voogdij: 24 juli 1697. 677 Sybrig Jans moeder en tutrix over de vier nagelatene weeskinderen bij Wouter Cornelis in egte verwekt, gesterkt met Engbert Jans haar tegenwoordige man en als Curator conjugalis over de kinderen van vaders en bestemoeders goederen enz.

Sybrich trouwde met Wouter Cornelis. circa 1682 in Burum (Fr). Wouter werd geboren omstreeks 1653 en is overleden vr 1697.

Sybrich trouwde vervolgens met Engbert Jans, zoon van Jan Fransen Hommersma en Barber Ties, vr 1720. Engbert is overleden vr 25 juni 1725.


1104. Enne Jacobs Wiersma,603,604 zoon van Jacob Dircks en Martien Melles, werd geboren tussen 1618 en 1619 en is overleden tussen 1690 en 1692.

Bijzonderheden:

Hij was kerkvoogd te Burum (Fr).

Hij was landbouwer op Burumerland bij d'Leeghte te Burum (Fr). "... Onder de clockslag van Burum".

Enne trouwde met Aaltie Arrijens Boersma.

Kind uit dit huwelijk:

552       i.  Cornelis Ennes Wiersma (geboren vr 1665 - overleden na 1727). Cornelis trouwde met Antje Luwes Siccama, dochter van Lieuwe Eltzes Sickema en Rinskje Rinses. Antje werd geboren circa 1665 in Burum (Fr).


1105. Aaltie Arrijens Boersma .

Aaltie trouwde met Enne Jacobs Wiersma.603.,604 Enne werd geboren tussen 1618 en 1619 en is overleden tussen 1690 en 1692.

1106. Lieuwe Eltzes Sickema, zoon van Aelse Jansen Syckema en Bauchien Pieters Wiersma, werd geboren in 1646 in Burum (Fr) en is overleden vr 1698 in Burum (Fr). Lieuwe was ook bekend als Louw.

"... Lieuwe Eltzes Sickema bekwam in 1671 'Veniam Actis', dat wil zeggen hij werd toen meerderjarig verklaard. Hij was 2-8-1676 met zijn vrouw lidmaat der Gereformeerde gemeente te Burum en in 1669, 1671 en 1690 kerkvoogd. In 1682/1683 was hij rechter en ontvanger te Burum. In 1686 komt hij voor in het register van de omslag. Hij erfde de helft van de Kloosterzathe te Burum, nr 73, die in 1638 door Pieter Alberts Roo was gekocht. Zijn broer Pieter Elzes erfde de andere helft. In 1727 komen zijn kinderen voor als bezitters van 'sate Landts, gelegen in Uitterdijxter-kluft onder de klockslag van Kollum', Bauckjen voor 1/4 part en Else en Johannes samen voor 3/4 part (zie Antje Luwes).
Na het overlijden van zijn zuster Trijntje in 1683 was hij curator over haar zoontje Eelse, samen met zijn broer Jan.
Lieuwe Elzes overleed vr 1698, want toen waren zijn erfgenamen eigenaar van de halve plaats te Burum".

Bijzonderheden:

Hij was tussen 1669 en 1690 kerkvoogd.

Tussen 1682 en 1683 was hij rechter te Burum (Fr).

Hij was ontvanger te Burum (Fr).

Hij woonde op Temmebosch. 679 "... Hij volgde zijn schoonvader op als bewoner en eigenaar".

Lieuwe trouwde met Rinskje Rinses. circa 1665. Rinskje werd geboren omstreeks 1650 in Kollum (Fr) en is overleden na 1712 in Burum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

553       i.  Antje Luwes Siccama (geboren circa 1665 in Burum (Fr)). Antje trouwde met Cornelis Ennes Wiersma, zoon van Enne Jacobs Wiersma 603,604 en Aaltie Arrijens Boersma. Cornelis werd geboren vr 1665 en is overleden na 1727. Antje trouwde vervolgens met Jan Auckes Heineman.

         ii.  Elze Lieuwes Siccama (geboren circa 1671 in Burum (Fr) - overleden na 1763 in Burum (Fr)). Elze trouwde met Baukjen Johannes, dochter van Johannes Rinses en Lysbeth Tjeerds, circa 1697. Baukjen werd geboren in 1677 in Burum (Fr) en is overleden na 1763 in Burum (Fr).

        iii.  Bauckjen Lieuwes Siccama (geboren circa 1675 in Burum (Fr) - overleden na mei 1727 in Kollum (Fr)). Bauckjen trouwde met Marten Jans. op 6 september 1696 in Visvliet. Bauckjen trouwde vervolgens met Johannes Videnius, zoon van Christianus Videnius, op 11 mei 1710 in Lutjegast. Johannes werd geboren vr 1648 in Visvliet en is overleden op 2 november 1716 in Lutjegast.

         iv.  Johannis Lieuwes Sickema (gedoopt op 25 april 1680 - overleden vr 31 maart 1684)

          v.  Johannis Lieuwes Sickama (gedoopt op 31 maart 1684 in Burum (Fr) - overleden na 16 november 1727). Johannis trouwde met Antje Johannes Roersma, dochter van Johannes Rinses en Lysbeth Tjeerds, op 17 april 1706 in Ee (Fr). Antje werd gedoopt op 27 juli 1683 in Ee (Fr) en is overleden na 1727.

         vi.  Pyter Luwes Siccama (gedoopt op 25 december 1686 in Burum (Fr))

        vii.  Aetie Lieuwes Sickema (gedoopt op 13 april 1690)


1107. Rinskje Rinses, dochter van Rinse Johannes 680,681 en NN, werd geboren omstreeks 1650 in Kollum (Fr) en is overleden na 1712 in Burum (Fr).

Bijzonderheden:

Zij was op 2 augustus 1676 lidmaat te Burum (Fr).

Haar overlijdensgegevens zijn tegenstrijdig: vr 19 maart 1700. 682

Rinskje trouwde met Lieuwe Eltzes Sickema. circa 1665. Lieuwe werd geboren in 1646 in Burum (Fr) en is overleden vr 1698 in Burum (Fr). Lieuwe was ook bekend als Louw.

1112. Jan Jansen .

Notitie bij het onderzoek: Er zijn meer Jannen Jansen in Noordhorn. Drie vrouwen waren getrouwd met Jan Jansen de chercher. Ik heb aangenomen dat er op dat moment maar n Jan Jansen was die ook chercher was. Daarom heb ik voorlopig de drie vrouwen aan hem gekoppeld.

Bijzonderheden:

Hij was Chercher te Noordhorn. Ook geschreven als Cherger en Sarries.

Hij was op 24 februari 1667 lidmaat te Noordhorn.

Authorisatie: 1 mei 1688, Kollumerland (Fr). 605 "Vader: Jan Jansen, bij de Kolk onder Burum.
Kuratoren: Marten Johannes, koopman Kollum en Jacob Jansen, Warfstermuellen.
Kinderen: Jan Jansen, in het 18de jaar, cum fisco."

Het Feitsma Familieboek vertaalt dit naar: "Jan Jansen woonde in 1688 bij de Kolk onder Burum". De geboortedatum 1670 van zoon Jan Jansen is dus afgeleid van deze authorisatie.
Hij kan dus in 1670 geen kind zijn van Martien Jansen...

Jan trouwde met Maria Grunj. Maria is overleden op 16 december 1679 in Noordhorn.

Bijzonderheden:

Zij was op 24 februari 1667 lidmaat te Noordhorn. "... Maria Grunj huijsvr. van Jan Jansen Cherger (verstorven den 16 decemb 1679)".

Jan trouwde vervolgens met Martien Jansen. op 23 mei 1680 in Noordhorn.

Kind uit dit huwelijk:

556       i.  Jan Jansen (geboren tussen 1669 en 1670 - overleden tussen 1728 en 1738). Jan trouwde met Grijtje Dircks. circa 1710. Grijtje werd geboren in 1679, werd gedoopt op 27 mei 1683 in Burum (Fr) en is overleden circa 1767 ongeveer 88 jaar oud.

Jan trouwde vervolgens met Hadue Julles. op 19 december 1682 in Noordhorn. Hadue werd geboren in Lutjegast.

Bijzonderheden:

Zij was op 11 maart 1683 lidmaat te Noordhorn. "... met attestatie: Hade Julles gekomen van Luttekegast".


1113. Martien Jansen .

Bijzonderheden:

Zij was op 8 september 1680 lidmaat met attestatie te Noordhorn. "... Martien Janssen huijsvrouw van Jan Jans chercher van Nijehove (vertrocken den juni 1682)".

Martien trouwde met Jan Jansen. op 23 mei 1680 in Noordhorn.

1116. Heertie Boijes .

Heertie trouwde met Antie Minnes.

Kind uit dit huwelijk:

558       i.  Minne Heerties (geboren circa 1683). Minne trouwde met Dieuwerke Repkes Froma, dochter van Repke Jans Froma en Dyttien Folckerts. Dieuwerke werd gedoopt op 7 augustus 1687 in Burum (Fr) en is overleden circa 1740 ongeveer 53 jaar oud.


1117. Antie Minnes .

Antie trouwde met Heertie Boijes.

1118. Repke Jans Froma werd gedoopt op 16 mei 1686 in Burum (Fr) en is overleden vr 1706.

Bijzonderheden:

Land: 20 november 1738. 683 "... Nr 9 Versegelde Camerale Coopbrief van Repke Jansen Froma voor Jacob IJwema en Martjen Harms voor de eene helfte en Jan Alting en Brigitta van Balten van een plaats op Meddel Ruigewaart groot 72 grasen in dato den 9 maij 1705".
NB Hij wordt genoemd in de nalatenschap van Jacob Iwema.

Repke trouwde met Dyttien Folckerts. Dyttien is overleden vr 1700.

Kinderen uit dit huwelijk:

559       i.  Dieuwerke Repkes Froma (gedoopt op 7 augustus 1687 in Burum (Fr) - overleden circa 1740). Dieuwerke trouwde met Minne Heerties, zoon van Heertie Boijes en Antie Minnes. Minne werd geboren circa 1683.

         ii.  Pieter Repkes Froma. Pieter trouwde met Geertjen Jacobs.

Repke trouwde vervolgens met Sioucktien Sytses Blinxma. circa 1700. Sioucktien is overleden circa 1705.

Repke trouwde vervolgens met Hylcktien Pyters. circa 1705.


1119. Dyttien Folckerts is overleden vr 1700.

Dyttien trouwde met Repke Jans Froma. Repke werd gedoopt op 16 mei 1686 in Burum (Fr) en is overleden vr 1706.

1136. Meindert Taekes, zoon van Taeke Meinderts 67 en Antie Jans, werd geboren vr 1672 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden tussen 1695 en 1700 in Kollumerzwaag (Fr).

Meindert trouwde met Jeltje Fokkes. vr 1697 in Kollumerzwaag (Fr). Jeltje werd geboren vr 1679 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden na 1741 in Oudwoude (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hiltje Meinderts. Hiltje trouwde met Lubbert Yeskes. op 23 mei 1723 in Kollum (Fr).

         ii.  Sjoerd Meinderts (geboren in Kollumerzwaag (Fr) - overleden in 1747 in Oudwoude (Fr)). Sjoerd trouwde met Grietje Rienks, dochter van Rienk Sytzes en Korneliske Johannes, op 1 februari 1739 in Kollum (Fr). Grietje werd gedoopt op 8 mei 1707 in Kollum (Fr) en is overleden in september 1751 op 44-jarige leeftijd.

        iii.  Jeltje Meinderts

         iv.  Taeke Meinderts (geboren vr 1700 in Kollumerzwaag (Fr) - overleden in 1779). Taeke trouwde met NN. Taeke trouwde vervolgens met Janke Heerdses. Janke is overleden vr 1783 in Kollum (Fr).

568       v.  Fokke Meinderts (geboren vr 1700 in Kollumerzwaag (Fr) - overleden circa 1742). Fokke trouwde met Sytske Idserts, dochter van Idsert Idserts 67 en NN.

         vi.  Jan Meinderts (geboren vr 1701 in Kollumerzwaag (Fr) - overleden in 1764 in Workum (Fr))


1137. Jeltje Fokkes, dochter van Focke Sioerts 67 en Oedske Rodmers, werd geboren vr 1679 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden na 1741 in Oudwoude (Fr).

Jeltje trouwde met Meindert Taekes. vr 1697 in Kollumerzwaag (Fr). Meindert werd geboren vr 1672 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden tussen 1695 en 1700 in Kollumerzwaag (Fr).

1138. Idsert Idserts .67

Idsert trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

569       i.  Sytske Idserts. Sytske trouwde met Fokke Meinderts, zoon van Meindert Taekes en Jeltje Fokkes. Fokke werd geboren vr 1700 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden circa 1742.


1139. NN

NN trouwde met Idsert Idserts.67

1144. Sijbren Dirks 451 is overleden vr 15 juli 1687.

Sijbren trouwde met Claer Clases.451 op 25 februari 1677 in Grouw (Fr).610 Claer is overleden na 1735.

Kinderen uit dit huwelijk:

572       i.  Durk Sybrens (geboren in Terhorne (Fr) - overleden na 1750). Durk trouwde met Jeltje Aesges.,451 dochter van Aesge Pyters en NN, op 3 juli 1712 in Grouw (Fr).610 Jeltje werd geboren in 1685 in Henshuizen (Fr).

         ii.  Claes Sijbrens

        iii.  Wijbren Sijbrens


1145. Claer Clases 451 is overleden na 1735.

Claer trouwde met Sijbren Dirks.451 op 25 februari 1677 in Grouw (Fr).610 Sijbren is overleden vr 15 juli 1687.

1146. Aesge Pyters werd geboren circa 1670.

Bijzonderheden:

Hij was boer te Jinshuizen te Akkrum (Fr).

Aesge trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

573       i.  Jeltje Aesges (geboren in 1685 in Henshuizen (Fr)). Jeltje trouwde met Durk Sybrens, zoon van Sijbren Dirks 451 en Claer Clases,451 ____________.610 Durk werd geboren in Terhorne (Fr) en is overleden na 1750.


1147. NN

NN trouwde met Aesge Pyters. Aesge werd geboren circa 1670.

1174. Aepke Garbrants, zoon van Garbrant Mertens, werd geboren circa 1650.

Bijzonderheden:

Hij gebruikte in 1673 landerijen te Harsens. Spanheim 2:
Provinciemeiers Groningen 1632-1719 Hunsingo.

152. Harsens
Selwert Fol:127 vso
Harmen Rotgers op 't westen van Wirekers huis ende Grietie gebr: 84 gra:
Ao:1643 de dogter Stijntie getr: an Sijwert Pieters
Ao:1663 de soon Pieter Siwerts vriegesel
Ao:1666 getr: an Claasjen
Ao:1670 Harmen Rotgers en Annetien
Ao:1673 de wed: Annetie getr: an Aapke Garbrandts
Ao:1718 Geert Pieters ende Welmoet dogter van Aapke Garbrandts
Ao:1719 Steeven Abrams Cremer ende Grietien

Aepke trouwde met Annetie. vr 1673. Annetie werd geboren circa 1650.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Lijsbeth Aapkes (gedoopt op 19 september 1675 in Adorp)

         ii.  Anje Aapkes (gedoopt op 28 januari 1677 in Adorp)

        iii.  NN Aapkes (gedoopt op 10 februari 1678 in Adorp)

         iv.  Cornelis Aapkes (gedoopt op 3 augustus 1679 in Adorp)

587       v.  Welmoet Aapkes (geboren circa 1680 in Harssens, Adorp). Welmoet trouwde met Geert Peters. op 5 augustus 1708 in Adorp en Harssens. Geert werd geboren circa 1680 in Hekkum, Adorp en is overleden vr 6 september 1722. Welmoet trouwde vervolgens met Frerik Walings, zoon van Waling Alles en Jantien Jacobs Vonck, op 6 september 1722 in Garnwerd en Oostum. Frerik werd geboren in Ezinge en is overleden vr 28 augustus 1729. Frerik was ook bekend als Frerik Walinks. Welmoet trouwde vervolgens met Onne Sijmens, zoon van Sijmon Oopkes en Lijsebeth Onnes, op 28 augustus 1729 in Garnwerd en Oostum. Onne werd gedoopt op 28 augustus 1681 in Garnwerd. Onne was ook bekend als Onne Sijmons.

         vi.  Jantjen Aapkes (gedoopt op 23 januari 1681 in Adorp)

        vii.  NN Aapkes (gedoopt op 12 februari 1682 in Adorp)

       viii.  Jantjen Aapkes (gedoopt op 30 maart 1683 in Adorp)

         ix.  Anje Aapkes (gedoopt op 8 juni 1684 in Adorp). Anje trouwde met Cornellijs Jans.

          x.  Garremt Aapkes (gedoopt op 28 augustus 1692, geboren in Harssens, Adorp). Garremt trouwde met Cieke Peters.


1175. Annetie werd geboren circa 1650.

Annetie trouwde met Harmen Rotgers.

Annetie trouwde vervolgens met Aepke Garbrants. vr 1673. Aepke werd geboren circa 1650.

1204. Cornelis Claesen werd geboren circa 1640 in Oldehove.

Cornelis trouwde met Ettien Jansen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Reijner Rickerts Cornelis (gedoopt op 4 oktober 1668 in Noordhorn)

602      ii.  Claes Cornelis (gedoopt op 19 maart 1671 in Noordhorn). Claes trouwde met Clara Sjoerts.

        iii.  Jan Cornelis (gedoopt op 23 november 1673 in Noordhorn)

         iv.  Grietie Cornelis (gedoopt op 26 januari 1676 in Noordhorn). Grietie trouwde met Claes Luitjens. Claes werd geboren circa 1675 in Noordhorn.

          v.  NN Cornelis (gedoopt op 12 augustus 1677 in Noordhorn)

         vi.  Grietie Cornelis (gedoopt op 5 maart 1682 in Noordhorn)


1205. Ettien Jansen

Ettien trouwde met Cornelis Claesen. Cornelis werd geboren circa 1640 in Oldehove.

1272. Cornelis Pieters 622 werd geboren in Warffum.

Bijzonderheden:

Hij was snijder.

Cornelis trouwde met Cornelisjen Reijnders. op 24 april 1670 in Warffum.684 Cornelisjen werd gedoopt op 7 februari 1647 in Warffum.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Dijtje Cornelis (gedoopt op 3 september 1671 in Wehe)

         ii.  Pieter Cornelis (gedoopt op 11 mei 1673 in Wehe)

636     iii.  Berent Cornelis (gedoopt op 24 januari 1675 in Wehe). Berent trouwde met Martjen Ritses.,490 dochter van Ritse Peters 623 en Jantjen Hindriks, op 11 maart 1694 in Warffum. Martjen werd gedoopt op 30 mei 1675 in Warffum. Martjen was ook bekend als Marretjen.

         iv.  Pieter Cornelis (gedoopt op 16 januari 1681 in Wehe)

          v.  Dietien Cornelis (gedoopt op 9 februari 1683 in Wehe)

         vi.  Dietien Cornelis (gedoopt op 25 mei 1687 in Wehe)


1273. Cornelisjen Reijnders, dochter van Reiner Eenjes 684 en Martjen, werd gedoopt op 7 februari 1647 in Warffum.

Cornelisjen trouwde met Cornelis Pieters.622 op 24 april 1670 in Warffum.684 Cornelis werd geboren in Warffum.

1274. Ritse Peters 623 werd geboren omstreeks 1645 en werd gedoopt op 8 juli 1666 in Warffum.

Bijzonderheden:

Tussen 1670 en 1675 was hij 'harbargier'.

Kerkelijke zaken: Ritse Peters en Jantjen Hindriks waren lidmaten te Warffum op 8 juli 1666. Hij werd op die dag gedoopt als een 'bejaart persoon'.

Ritse trouwde met Jantjen Hindriks.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Minnolt Ritses. Minnolt trouwde met Aeltjen Claesens. op 23 maart 1679 in Warffum.

         ii.  Anje Ritses. Anje trouwde met Heijne Jans. op 12 januari 1690 in Warffum. Anje trouwde vervolgens met Evert Geerts. op 15 augustus 1697 in Warffum.

        iii.  Wijke Ritses (gedoopt op 13 maart 1670 in Warffum)

         iv.  Peter Ritses (gedoopt op 17 september 1671 in Warffum)

637       v.  Martjen Ritses (gedoopt op 30 mei 1675 in Warffum). Martjen trouwde met Berent Cornelis, zoon van Cornelis Pieters 622 en Cornelisjen Reijnders, op 11 maart 1694 in Warffum. Berent werd gedoopt op 24 januari 1675 in Wehe.


1275. Jantjen Hindriks .

Jantjen trouwde met Ritse Peters.623 Ritse werd geboren omstreeks 1645 en werd gedoopt op 8 juli 1666 in Warffum.

1470. Hindrik Jansen .

Hindrik trouwde met IJmke Gerbens. op 31 maart 1682 in Hoogezand.

Kinderen uit dit huwelijk:

735       i.  Lijsabeth Hindriks (gedoopt op 19 augustus 1683, geboren in Martenshoek). Lijsabeth trouwde met Thomas Jans. op 29 maart 1711 in Hoogezand. Thomas werd geboren circa 1685 in Martenshoek en werd gedoopt op 6 december 1720 in Martenshoek.625

         ii.  Jan Hindriks (gedoopt op 2 april 1686 in Hoogezand)

        iii.  Douwe Hindriks (gedoopt op 12 mei 1689 in Hoogezand)

         iv.  Maijcke Hindriks (gedoopt op 20 maart 1692 in Hoogezand)


1471. IJmke Gerbens .

IJmke trouwde met Hindrik Jansen. op 31 maart 1682 in Hoogezand.

1490. Ritze Jacobs, zoon van Jacob, werd geboren circa 1588, is overleden op 13 mei 1648 in Maarhuizen ongeveer 60 jaar oud en werd begraven in Maarhuizen.

Notitie bij het overlijden: ANNO 1648, DEN 13 MAY, IS DE ERBARE RITSE JACOBS IN DEN HEEREN GERUST, VOORWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOER CHRISTUM.

"... Ritze Jacobs speelde een hoofdrol in de langdurige lotgevallen van de vervallen Lutkehuisterbrug over het Winsumerdiep in de buurt van de boerderij Lutkehuizen onder Maarhuizen, bij Schaphalsterzijl en Schilligeham. Zijn zoon was Heere Ritzes en zijn kleinzoon Ritze Heeres. Zijn broer was Egbert Jacobs".

NB Pas in 1650 kwam er een nieuwe brug, die met de Kerstvloed van 1717 weer wegspoelde.

Notitie bij het onderzoek: Vermoedelijk had hij ook een dochter Anna Ritzes, getrouwd met Jacob Melles (de latere Helders). Voor een dochterschap van Anna Ritzes van Rasquert is echter geen enkel bewijs te vinden.

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer op Luttickhuisen te Maarhuizen. 687 "... In het begin van de 17e eeuw was het noordelijk deel van de Lutkehuisterheerd in het bezit van burgemeester Johan Wijffrinck. Hij stamde uit een oud adellijk stad-Gronings geslacht en overleed op 15 februari 1620. Bij de boedelscheiding in 1621 van zijn nalatenschap werd onder andere verdeeld: 'een heert landes, Luttickhuisen genaempt groot twee ende t'negentich iucken ende een halve als mede vijff iucken vrij van behuisinge so als t'selve tesamen iegenwoordich van Ritske Jacobs meijerwijs gebruickt wort'. Voor zover we weten hadden Johan Wijffrinck en zijn vrouw Harmen ten Camp geen kinderen en vererfde een gedeelte van zijn bezit aan zijn drie oomzeggers Berent, Wolter en Geert Sighers. Iedere neef kreeg van 'Luttickhuisen' een derde gedeelte, ook van de 5 juk; bovendien kreeg Geert nog 'negen ende een dardens deel grasen lants in een venne van acht ende twintich grasen gelegen bij de Reijtdijck, dewelcke Jantke van Grouw iegenwoordich gebruickt'. Misschien heeft burgemeester Wijffrinck de Lutkehuisterheerd destijds in 1573 van de Onsta's gekocht. In de boedelscheiding van 1621 wordt Ritske Jacobs als meier vermeld van de Lutkehuisterheerd, groot 97 juk en 5 juk. Hij kwam van Alinghuizen, waar zijn ouders Jacob Cornelis en Gijssele provinciemeiers waren, en was getrouwd met Nieske Heeres. In 1626 compareerde hij als volmacht voor Maarhuizen op de landdag. In het schatregister van de verponding wordt hij in 1630 aangeslagen voor 107 1/2 gras en nog 9 gras. Vr 1630 was hij meier van verscheiden stukken land, tezamen 39 juk, van Hendrick Bentings aan de andere kant van het Winsumerdiep. Op 22 juli 1630 kocht hij uit dit bezit meerdere stukken land, tezamen 36 juk. Dit land speelde een belangrijke rol in de kwestie van de Lutkehuisterbrug waarin Ritse Jacobs en zijn zoon Hero Ritses regelmatig klaagden over de slechte staat van de brug. Ritse Jacobs overleed op 13 mei 1648 en Nieske Heeres op 29 oktober 1665. Beiden werden begraven op het kerkhof te Maarhuizen waar toen nog een kerk stond".

Omstreeks 1630-1648 was hij zijlrechter van de Lutkehuister eed (Schouwerzijlvest) te Maarhuizen. Ritze Jacobs, Heere Ritzes en Ritze Heeres komen herhaaldelijk voor als klagers over de slechte staat van de brug. Zij bezaten meer dan 1/3 van de "overdiepse" landen en waren belast met het onderhoud van een groot deel van de Maarhuisterdijk.

Ritze trouwde met Nieske Heeres. Nieske is overleden op 29 oktober 1665 in Maarhuizen688 en werd begraven in Maarhuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jacob Ritzes (geboren in Rasquert). Jacob trouwde met Swane Gerrits, dochter van Jantien, op 5 november 1643 in Oostum. Swane werd geboren in Garnwerd.

         ii.  Heere Ritzes (overleden in 1654). Heere trouwde met iemand.

745     iii.  Anna Ritzes (geboren circa 1632 in Rasquert - begraven in Baflo). Anna trouwde met Jacob Melles. op 1 maart 1653 in Baflo. Jacob werd geboren circa 1630 in Uithuizen en werd begraven in Baflo.


1491. Nieske Heeres is overleden op 29 oktober 1665 in Maarhuizen688 en werd begraven in Maarhuizen.

Notitie bij het overlijden: ANNO 1665, DEN 29 OCTOBER, IS IN DEN HEERE GERUST DE EERBARE NIESKE HEERENS, DIE HUYSVROUWE VAN DE OVERLEDENE RITZE JACOBS TOT ALINKXHUYSEN, IN HET ...
Wapen: Gedeeld: I halve adelaar; II doorsneden: a. drie rozen; b. drie klaverbladen.

Nieske trouwde met Ritze Jacobs. Ritze werd geboren circa 1588, is overleden op 13 mei 1648 in Maarhuizen ongeveer 60 jaar oud en werd begraven in Maarhuizen.

1512. Jacob Jansen, zoon van Jan Jacobs 689 en Anna Cornelijs, werd geboren circa 1626 en is overleden in 1690 ongeveer 64 jaar oud.

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer op de middelste boerderij ten O. van Dorre Ven te Schilligeham.

In 1651 was hij beklemde meier te Schilligeham. 114 Winsum Aduart Fol:82
Jan Jacobs tot Schilligeham en Anna gebr: 100 gra: waar van 64 gra: binnen dijx en 37 gra: buitendijx sijn geleegen.
Ao:1651 de soon Jacob Jansen en Annetien
Ao:1678 Jacob Jans getr: an Gaaske
Ao:1694 de wed: Gaaske getr: an Jacob Pieters
Ao:1703 de soon Cornelis Jacobs en Aouke

Hij was op 11 maart 1655 lidmaat op belijdenis te Winsum. Jacob Jansen en sijn huisvrouw Antie Tijssen.

Jacob trouwde met Annetien Tijssen. vr 1654. Annetien is overleden vr 7 april 1678.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Jacobs (gedoopt op 16 april 1654, geboren in Schilligeham)

         ii.  Thijs Jacobs (gedoopt op 15 juli 1655, geboren in Schilligeham)

        iii.  Jan Jacobs (gedoopt op 12 oktober 1656, geboren in Schilligeham)

         iv.  Eltjen Jacobs (gedoopt op 4 april 1658, geboren in Schilligeham - overleden na 1726). Eltjen trouwde met Jan Remts. op 17 november 1678 in Winsum. Jan is overleden vr 1723.

          v.  Aeltien Jacobs (gedoopt op 6 juni 1659, geboren in Schilligeham)

         vi.  Jan Jacobs (gedoopt op 17 maart 1661, geboren in Schilligeham)

        vii.  Aeltien Jacobs (gedoopt op 31 augustus 1662, geboren in Schilligeham)

756    viii.  Jan Jacobs (de Olde) (gedoopt op 28 augustus 1664, geboren in Schilligeham). Jan trouwde met Krijnje Lamberts, dochter van Lambert, op 24 mei 1686 in Bellingeweer en Ranum. Krijnje werd geboren in Obergum en is overleden vr 1711 in Ranum. Jan trouwde vervolgens met Hinderkien Jacobs. op 16 februari 1714 in Mensingeweer en Maarslag. Hinderkien werd geboren in Wehe en is overleden vr 1731.

         ix.  Eijsso Jacobs (gedoopt op 1 januari 1667, geboren in Schilligeham)

Jacob trouwde vervolgens met Gaetske Cornelijs, dochter van Cornelis Arents 690 en Maeijke Jans, op 7 april 1678 in Winsum. Gaetske werd geboren in 1655.

Gaatske is jonger dan haar oudste stiefkind.

Bijzonderheden:

Zij was op 6 juni 1679 lidmaat op belijdenis te Winsum. Gaetske Cornelis huisvrouw van Jacob Jansen in Schilgeham.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornelis Jacobs (geboren op 2 februari 1679 in Schilligeham - overleden op 29 februari 1752 in Schilligeham). Cornelis trouwde met Auke Sijmens, dochter van Sijmen Jacobs en Martje Everts, op 27 december 1701 in Mensingeweer. Auke werd geboren in 1672 in Baflo en is overleden op 12 september 1745 in Winsum op 73-jarige leeftijd.

         ii.  Gerrit Jacobs (gedoopt op 30 oktober 1681, geboren in Schilligeham)

        iii.  Reiner Jacobs (gedoopt op 4 januari 1686, geboren in Schilligeham)


1513. Annetien Tijssen is overleden vr 7 april 1678.

Bijzonderheden:

Zij was op 11 maart 1655 lidmaat op belijdenis te Winsum.

Annetien trouwde met Jacob Jansen. vr 1654. Jacob werd geboren circa 1626 en is overleden in 1690 ongeveer 64 jaar oud.

1514. Lambert

Lambert trouwde met iemand.

Hij had een kind:

757       i.  Krijnje Lamberts (geboren in Obergum - overleden vr 1711 in Ranum). Krijnje trouwde met Jan Jacobs (de Olde), zoon van Jacob Jansen en Annetien Tijssen, op 24 mei 1686 in Bellingeweer en Ranum. Jan werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 28 augustus 1664 in Winsum.


1556. Garbrandt Jacobs werd geboren vr 1654 in Niekerk.

In de notities van de dominee van Niekerk-Vliedorp wordt jarenlang, van 1660 tot 1688 opgeschreven dat Garbrandt Jacobs niet komt opdagen bij het Avondmaal en ook anderszins niet wil deugen.
Omdat het wel erg toevallig zou zijn dat er twee Garbrandts Jacobs met hetzelfde gedrag in Niekerk zouden bestaan, is het aan te nemen dat het deze Garbrandt Jacobs was die ook getrouwd was met Aijlke Peters.

Uit deze "Acta Consistorii" blijkt ook dat hij meer kinderen moet hebben gehad en dat sommigen niet ten doop zijn gebracht.

Garbrandt Jacobs werd in 1673 van het Avondmaal "gesuspendeerd" en in 1674 verdedigde hij zich, toonde berouw en werd weer toegelaten. Maar in de jaren daarna, in ieder geval tot en met 1788, liet hij het toch vaak weer afweten.

Notitie bij het onderzoek: Op de lijst van lidmaten te Niekerk/Vliedorp staan Jacob Garbrandts (obiit Ano 1657 menso Julio) en Annichjen Hijns sijn huijsvrouw (obijt Ao 1674 menso Aprili). Dat zouden de ouders van Garbrandt Jacobs kunnen zijn. Ik aarzel nog, omdat er nauwelijks iets valt af te leiden uit de kindervernoemingen.

Bijzonderheden:

Hij was in 1662 lidmaat na belijdenis te Niekerk en Vliedorp. Anno 1662 Dom. Latare is het h. Avontmael J.C. gehouden tot Vliedorp, ende nae voorgaende beproeving ende belijdenisse des Gelooffs ad usum S. Coena toegelaeten ende als Ledemaeten der Gemeijnte aengenomen: Garbrandt Jacobs tot Niekerck.

Kerkelijke zaken: 1663-1692, Niekerk en Vliedorp. 1663
Dom. XIII p. Trin. in het selve jaer is het h. Avontmael onser heeren Jesu Christi gehouden tot Fliedorp ende voor dien tijdt in suspensie gebleven Jan Tetes, Brecht Jannis, Hindrick Jannis tot Hauwersiel, als mede absent bevonden Garbrandt Jacobs ende Ailke Peters sijn huijsvrouw sijnde daerover te rede gestelt.

II Adv. int selve jaer is het h. Avontmael onser h. J.C. gehouden tot Niekerck ende nae voorgaende Beproevinge en belijdenisse des Gelooffs ad usum S. Coena als lijdtmaet der Gemijnte J.C. geadmitteert: Aeltjen Hessels huijsvrouw van Cornellis Lippes tot Hauwersiel (obijt). Mede is voor dien tijdt absent bevonden Garbrandt Jacobs ende sijn huijsvrouw tot Niekerck ende Scheltje Cornellis huijsvrouw van Jan Reijners, Duert Wessels ende sijn huisvrouw Temme Janssen tot Hauwersiel, Maertjen Claessen huijsvrouw van Lippe Mennes tot Niekerck sijnde hierover te rede gestelt.

1665 - N.B. Sijn mede absent bevonden Garbrant Jacobs met sijn huijsvrouw tot Niekerck..
1666 - N.B. Noch sijn absent bevonden Garbrant Jacobs en sijn huijsvrouw tot Niekerck, Temme Janssen tot Fliedorp sullende hierover te rede gestelt worden.
1667 - Absenten sijn bevonden Garbrant Jacobs en sijn huijsvrouw tot Hauwersijl, Peter Garbrants, sijnde hierover te rede gestelt...
1667 - Absenten sijn bevonden Garbrandt Jacobs en sijn huijsvrouw tot Nijkerck...

Vanaf hier wordt Aijlke Peters niet meer genoemd.

1672 - Absenten sijn bevonden Garbrandt Jacobs tot Nijkerck
1672 - 9 juni: [...] Garbrandt Jacobs tot Niekerck, sijnde hierover te rede gestelt.
1672 - 15 september: Dom. XV p. Trin. den 15 7bris is het h.Avontmael onses H.J.C. gehouden tot Fliedorp. Absenten sijn bevonden Garbrandt Jacobs tot Niekerck.

1673 - 2 mei: Absenten sijn bevonden [...] sijnde hierover beneffens Garbrant Jacobs tot Niekerck te rede gestelt.
8 juni: [...] in suspensie Jan Teeckes tot Hauwersijl, Garbrandt Jacobs tot Niekerck, sijnde daerover te rede gestelt.
14 september: Jacobs tot Nijkerck sijnde hierover te rede gestelt.

Op 7 december van dat jaar wordt hij niet opgesomd als afwezig...
Maar op 15 maart 1674 staat er weer: [...] Blijvende in suspensie Jan Teekes tot Hauwersijl en Remmericch Hindricks tot Nijkerck en Garbrandt Jacobs mede tot Nijkerck.

Fer I Pentecostes den 7 junij is het H.Avontmael onses H. Jesu Christi gehouden tot Nijkerck [...] sijnde Garbrant Jacobs van sijn suspensie relaxeert en nae voorgaende betuiginge van berouw over te vooren gegeven ergernisse en belofte van onberispelicke wandelinge als een boetveerdigh littmaet van Christi Gemeijnte tot het gebruick des H.Avontmaels toegelaeten.

1676 - 3 september: Absenten sijn bevonden [...] Garbrant Jacobs.
9 juni: Absenten sijn bevonden [] Garbrant Jacobs tot Nijkerck.
1679 - 14 december: Absenten sijn bevonden Garbrant Jacobs tot Nijkerck [doorgestreept], Ritse Janssen tot Hauwersijl, sullende daerover te rede gestelt worden.
1683 - 11 maart: Nieuw lidmaat op belijdenis: Martjen Roelofs huisvrouw van Garbrant Jacobs tot Nijkerck.
1684 - 8 juni en ook op 7 september en 7 oktober: Absenten sijn bevonden [] Garbrant Jacobs tot Nijkerck.
1688 - 2 december: Absenten sijn bevonden Garbrant Jacobs ende Geert Janss tot Nijkerk, Jannis Derricks ende Anna Tjarcks de huisvrouw van Harmen Jans tot Hauwersijl, sullende hierover te rede gestelt worden.

1673-1674, Uittreksel uit de Acta Consistorii 1655-1689 in RA 305:
1673 - 3 december: "... Garbrandt Jacobs tot Nijkerck iterativelick privatie te rede gestelt ende bestraft over zijn continuele absentie, en ergerlicke negligentie van zijn kinderen (waervan riedes twie bij Martjen Roelefs zijn huisvrouw geprocreert) tot den christelicken doop niet te brengen, so nu ock albereijts ter presentie van de broeders des consistorij tw. Claes Eijsses, Jan Hanssen, Roeleff Jurjens dieswegen is bestraft [...] is geciteert, niet gekomen, dus gesuspendeerd.
1674 - 15 maart: " Garbrant Jacobs tot Nijkerck berouw getoont hebbende van naelaetigheijt ende versuim des doops sijner kinderen als mede sijn continuele absentie gecorrigeert hebbende is nae gedaene confessie van het e. consistorium niet gevilipendeert te hebben hoe geciteert ende niet gecompareert ware eengegeven hebbende coram facie consistorij sich daervan te willen excuseren. Edoch in consistorij gehouden den 1 maij sich niet susteert hebbende uit oorseacke van nodige en vermeedelicke absentie, heeft den 6 maij daeranvolgende sich dieswegen beklaegt en also nae vorgaende belofte van christelicke wandelinge en reparatie van voorgaende naelatigheijt is als een boetveerdigh Littmaet ad usum s. Coena geadmitteert den 7 junij.

1683
Anno 1683 den 11 martij Dom. Oculi is het H.avontmael gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des Geloofs door 't gebruick des H.avontmael der Gemeijnte toegedaen: Martjen Roelofs huisvrouw van Garbrant Jacobs tot Nijkerck.
1690 - 18 mei: lidmaten te Niekerk: Garmt Jacobs en Martjen Roelofs.
1690 - 3 augustus: lidmaten te Niekerk: Garmt Jacobs en Martjen Roelofs.
1692 - lidmaten te Niekerk: Garmt Jacobs, Martjen Roelofs (mortui).

Garbrandt trouwde met Aijlke Peters. op 11 december 1659 in Niekerk. Aijlke werd geboren in Niekerk en is overleden circa 1667.

Notitie bij het huwelijk: Huwelijk 11-12-1659 Niekerk en Vliedorp
gehuwd te Niekerk
Garbrandt Jacobs, van Niekerk
Aijlke Peters, van Niekerk

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Jacob Garbrandts (gedoopt op 18 mei 1662, geboren in Niekerk - overleden na 4 januari 1674). Jacob trouwde met Griete Uubkes. Jacob trouwde vervolgens met Trijntien Oetses. Trijntien werd geboren in Vierhuizen en is overleden na 30 mei 1680.

Garbrandt trouwde vervolgens met Martjen Roelofs. op 14 april 1672 in Niekerk. Martjen werd geboren vr 1654 in Ulrum en is overleden vr 1692.

Kinderen uit dit huwelijk:

778       i.  Sijger Garbrandts (gedoopt op 4 februari 1674, geboren in Niekerk - overleden vr 17 maart 1720). Sijger trouwde met Anje Reinders. in oktober 1701 in Baflo. Anje werd geboren in Pieterburen.

         ii.  Aefke Garbrandts (gedoopt op 4 februari 1674, geboren in Niekerk)

        iii.  Roeloff Garbrandts (gedoopt op 11 juni 1675, geboren in Niekerk). Roeloff trouwde met Klaaske Klasens.


1557. Martjen Roelofs werd geboren vr 1654 in Ulrum en is overleden vr 1692.

Bijzonderheden:

Zij was op 11 maart 1683 lidmaat op belijdenis te Niekerk. Anno 1683 den 11 martij Dom. Oculi is het H.avontmael gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des Geloofs door 't gebruick des H.avontmael der Gemeijnte toegedaen:
Martjen Roelofs huisvrouw van Garbrant Jacobs tot Nijkerck.

Zij was op 18 mei 1690 lidmaat te Niekerk. Garmt Jacobs en Martjen Roelofs.
Nog een zelfde vermelding op 3 augustus 1690.

Zij was in 1692 lidmaat te Niekerk. Garmt Jacobs
Martjen Roelofs
(mortui)

Martjen trouwde met Garbrandt Jacobs. op 14 april 1672 in Niekerk. Garbrandt werd geboren vr 1654 in Niekerk.

1640. Claes Hindriks .303

Claes trouwde met Albertje Jans.303 op 3 maart 1669 in Garmerwolde.

Kind uit dit huwelijk:

820       i.  Hindrik Claessens (gedoopt op 10 maart 1672 in Thesinge - overleden na 1702). Hindrik trouwde met Lolje Jans, dochter van Jan Jans 291,303 en Martje, vr 1700. Lolje werd gedoopt op 10 april 1671 in Garmerwolde.


1641. Albertje Jans .303

Albertje trouwde met Claes Hindriks.303 op 3 maart 1669 in Garmerwolde.

Albertje trouwde vervolgens met Claes.


1642. Jan Jans 291.,303

Jan trouwde met Martje. circa 1668 in Garmerwolde.

Kind uit dit huwelijk:

821       i.  Lolje Jans (gedoopt op 10 april 1671 in Garmerwolde). Lolje trouwde met Hindrik Claessens.,522 zoon van Claes Hindriks 303 en Albertje Jans,303 vr 1700. Hindrik werd gedoopt op 10 maart 1672 in Thesinge303 en is overleden na 1702. Lolje trouwde vervolgens met Hindrik Jansz.303 op 25 mei 1704 in Thesinge. Hindrik werd geboren in Thesinge.


1643. Martje .

Martje trouwde met Jan Jans 291.,303 circa 1668 in Garmerwolde.

1654. Aijbe Jacobs, zoon van Jacob Jacobs en Etjen Aijbes, is overleden vr 18 juni 1719. Aijbe was ook bekend als Hijbe Jacobs.

Aijbe trouwde met Battruijd Jacobs.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Etjen Aijbes (gedoopt op 11 september 1687 in Westerdijkshorn)

827      ii.  Luijctie Aijbes (gedoopt op 5 oktober 1690 in Westerdijkshorn). Luijctie trouwde met Tidde Jeltes. Tidde werd geboren in Ezinge en is overleden vr 26 maart 1719. Luijctie trouwde vervolgens met Claas Wiggers. Claas werd geboren in Westerdijkshorn en is overleden vr 5 juni 1762. Claas was ook bekend als Claas Wicchers.


1655. Battruijd Jacobs

Battruijd trouwde met Aijbe Jacobs. Aijbe is overleden vr 18 juni 1719. Aijbe was ook bekend als Hijbe Jacobs.

1664. Hans Nijeman is overleden vr 10 mei 1644.

Hans trouwde met Rijxte Stevens.

Notitie bij het huwelijk: "Wonen bij 't Botterdiep".

Kinderen uit dit huwelijk:

832       i.  Christopher Neuman (geboren in Groningen). Christopher trouwde met Fennechijn Hansen Smits. op 23 maart 1670 in Groningen.635 Christopher trouwde vervolgens met Magdalena Andreas. op 4 augustus 1680 in Groningen.636 Magdalena werd geboren in Meurs, Duitsland.

         ii.  Sophia Neuman (gedoopt op 10 mei 1644, geboren in Groningen)


1665. Rijxte Stevens .

Rijxte trouwde met Hans Nijeman. Hans is overleden vr 10 mei 1644.

1668. Hermann Dertwinckel 638 werd geboren circa 1610 in Greven, Duitsland.

Bijzonderheden:

Hij werd in 1637 burger van Rheine, afkomstig van Greven.

Hermann trouwde met Trine Weipers. circa 1644. Trine werd geboren circa 1615 in Emden, Duitsland. Trine was ook bekend als Trine Beke.

Kinderen uit dit huwelijk:

834       i.  Harmann Dertwinckel (geboren circa 1653 in Rheine, Duitsland - overleden na 1722 in Gieten (Dr)). Harmann trouwde met Swaentien Willems. circa 1677 in Groningen?. Swaentien werd geboren circa 1650 in Groningen? en is overleden tussen 1679 en 1680 in Groningen. Harmann trouwde vervolgens met Marrigjen Remkes. op 14 juli 1680 in Groningen. Marrigjen werd geboren circa 1655 in Tolbert en is overleden op 19 juli 1719 in Gieten (Dr) ongeveer 64 jaar oud. Marrigjen was ook bekend als Marregien Remkens.

         ii.  Grietien Dertwinckel (geboren in Rheine, Duitsland - overleden na 1707). Grietien trouwde met Jan van Essen. op 7 augustus 1684 in Groningen. Jan werd geboren in Groningen en is overleden vr 1698 in Groningen.


1669. Trine Weipers werd geboren circa 1615 in Emden, Duitsland. Trine was ook bekend als Trine Beke.

Bijzonderheden:

Zij werd in 1644 burgeres, afkomstig van Emden.

Trine trouwde met Hermann Dertwinckel.638 circa 1644. Hermann werd geboren circa 1610 in Greven, Duitsland.

1760. Hendrik Bastiaans Bouthoorn werd geboren circa 1595 in Lopik (U) en is overleden in oktober 1625 ongeveer 30 jaar oud.

Notitie bij het onderzoek: Eerste twee generaties verzamelingen op basis van patroniem.

Familie?
1656
Comp. Schrevel Bijlant secr. van Lopick, ... Henrick Tonis Bouthoorn

Vader?
4-7-1659 19
Comp. Aert van den Heuvel borger tot Utrecht, trp. aen Adriaen Blanckert mede borger tot ... sijn schoonvader ... land in de uijtewaerden van den halve dijck van Compeer in de Dorxoijerweert onder Lexmond, oostw Tonis Gerrits Bouthoorn, westw den advocaet Hor.i.ns?

Hendrik trouwde met Maaike Jillis. op 10 mei 1618 in Lopik (U). Maaike werd geboren circa 1595 in Lopik (U).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Dirk Hendriks Bouthoorn (geboren circa 1620 in Lopik (U))

         ii.  Bastiaan Hendriks Bouthoorn (gedoopt op 3 juni 1621 in Lopik (U))

880     iii.  Bastiaan Hendriks Bouthoorn (gedoopt op 6 juni 1623 in Lopik (U) - overleden vr 27 oktober 1722). Bastiaan trouwde met Aafje Louwen. Bastiaan trouwde vervolgens met Lijsbeth Jans Schonenberg. Lijsbeth werd geboren circa 1675 in Beesd (Gld).


1761. Maaike Jillis werd geboren circa 1595 in Lopik (U).

Maaike trouwde met Hendrik Bastiaans Bouthoorn. op 10 mei 1618 in Lopik (U). Hendrik werd geboren circa 1595 in Lopik (U) en is overleden in oktober 1625 ongeveer 30 jaar oud.

1792. Onne Cornelis, zoon van Cornelis Jansen en Alijt Drewes, werd geboren vr 1624 en is overleden circa 1689.

Doopgegevens zijn niet te vinden in Garnwerd.

Bijzonderheden:

Tussen 1652 en 1689 was hij Provinciemeijer te Garnwerd. 691 "... Cornelis Jansen en Alijt gebr: 46 gra: met nog 10 gra: en 16 gra:
Ao:1652 de soon Onne Cornelis en Hilletie
Ao:1689 Cornelis Onnes en Witske
Ao:1708 Carst Hijlkes en Hille".

Onne trouwde met Hilletie. vr 1652.

Notitie bij het huwelijk: In Garnwerd is hun huwelijk niet te vinden. Het Trouwregister van Garnwerd heeft een hiaat dat in 1652 begint. In dat jaar nemen ze als echtpaar de zaak over van Cornelis Jansen...

Kinderen uit dit huwelijk:

896       i.  Cornelis Onnes (overleden circa 1708). Cornelis trouwde met Wijtske Eijsses. op 24 november 1687 in Garnwerd. Wijtske was ook bekend als Witske Eijses. Cornelis trouwde vervolgens met Jantien Cornelis, dochter van Cornelis Jansen 643,644 en Jantien Jans Bennema, op 16 september 1694 in Oostum. Jantien werd gedoopt op 17 augustus 1673 in Noordhorn.

         ii.  Aeltjen Onnes


1793. Hilletie .

Hilletie trouwde met Onne Cornelis. vr 1652. Onne werd geboren vr 1624 en is overleden circa 1689.

1832. Simen Crijns,328 zoon van Krijn Sijmons en Anna Pieters, werd gedoopt op 1 januari 1631 in Aduard, is overleden op 15 februari 1691 in Niekerk op 60-jarige leeftijd en werd begraven in Niekerk.

Hij nam het beroep kuiper over van zijn vader.

Bijzonderheden:

Hij was op 6 september 1657 lidmaat (aengekomen) te Niekerk, Oldekerk en Faan. Hij kwam dus van elders, Zuidhorn? Ook vermeld op 3 juni 1666.

Op 27 oktober 1678 was hij kuiper te Niekerk, Oldekerk en Faan. Bij de doop van Reneke wordt hij kuiper genoemd.

Simen trouwde met Ebge Tjallings. in 1655 in Niekerk, Oldekerk en Faan.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Marten Sijmens (gedoopt op 1 november 1657 in Oldekerk, Niekerk). Marten trouwde met Antie Eemes.

916      ii.  Pieter Simens (gedoopt op 13 maart 1659 in Niekerk, Oldekerk en Faan). Pieter trouwde met Sijbrich Gaijkes. Sijbrich was ook bekend als Sijbrigh Gaejkes. Pieter trouwde vervolgens met Uikjen Egberts.

        iii.  Crijn Sijmens (gedoopt op 14 juli 1661 in Oldekerk, Niekerk). Crijn trouwde met Grietje Jansen.

         iv.  Tjallink Sijmens (gedoopt op 23 augustus 1663 in Oldekerk, Niekerk)

          v.  Jannes Sijmens (gedoopt op 16 februari 1668 in Oldekerk, Niekerk)

         vi.  Isebrand Sijmens (gedoopt op 23 januari 1670 in Oldekerk, Niekerk)

        vii.  Andrieske Sijmens (gedoopt op 11 februari 1672 in Oldekerk, Niekerk)

       viii.  Isebrant Sijmens (gedoopt op 25 mei 1673 in Oldekerk, Niekerk - overleden na 1725). Isebrant trouwde met Geeske Eelkes, dochter van Eelcke Feickes en Hillien Gerbens. Geeske werd geboren in Zuidhorn. Geeske was ook bekend als Aefke Elcks. Isebrant trouwde vervolgens met Auckjen Alberts Ploeg, dochter van Albert Jans 692 en Roelfke Jans,.692 Auckjen werd gedoopt op 30 september 1703 in Midwolde. Auckjen was ook bekend als Oukien Alberts.

         ix.  Aendrieske Sijmens (gedoopt op 26 november 1676 in Oldekerk, Niekerk)

          x.  Reneke Sijmens (gedoopt op 27 oktober 1678, geboren in Niekerk). Reneke trouwde met Antje Janssen. Reneke trouwde vervolgens met Geeske Geugies. Reneke trouwde vervolgens met Hilje Roelfs.

         xi.  Derck Sijmens (gedoopt op 19 februari 1682 in Oldekerk, Niekerk)


1833. Ebge Tjallings .

Bijzonderheden:

Zij was op 3 juni 1666 lidmaat te Niekerk, Oldekerk en Faan. "den 3 juni 1666 is het Avontmael des Heeren gehouden en sijn navolgende personen tot des Heeren gekoomen:
Ebge Tjallinks huisfrouw van Sijmen Crijns".

Ebge trouwde met Simen Crijns.328 in 1655 in Niekerk, Oldekerk en Faan. Simen werd gedoopt op 1 januari 1631 in Aduard, is overleden op 15 februari 1691 in Niekerk op 60-jarige leeftijd en werd begraven in Niekerk.

1836. Jacob Roleffs, zoon van Roleff Wabbes en NN, werd geboren circa 1640 in Zuidhorn.

Notitie bij het onderzoek: Het doopboek van Zuidhorn begint ergens in 1648, dus als hij hiervr geboren is, dan staat hij niet in dit doopboek; ook het eerste huwelijk van zijn vader Roleff Wabbes staat niet in het trouwboek.

Bijzonderheden:

Hij was op 13 december 1663 lidmaat te Zuidhorn. Hij wordt hier genoemd bij de inschrijving van zijn vrouw Antie Jansen.
Later staat er nog een nieuwe vermelding: "op den 11 martij 1666 Jacob Roleffs arbeider (op belijdenis).

Jacob trouwde met Antie Jansen.

Kinderen uit dit huwelijk:

918       i.  Jan Jacobs (gedoopt op 8 februari 1663 in Zuidhorn). Jan trouwde met Aucke Jansen. Jan trouwde vervolgens met Hilje Jans.

         ii.  Claes Jacobs (gedoopt op 23 september 1666 in Zuidhorn)


1837. Antie Jansen

Antie trouwde met Jacob Roleffs. Jacob werd geboren circa 1640 in Zuidhorn.

1842. Tonnis Remkes

Tonnis trouwde met Martjen Peters.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Peter Tonnis (gedoopt op 22 september 1652 in Warffum)

         ii.  NN Tonnis (gedoopt op 12 november 1654 in Warffum)

921     iii.  Lijsabeth Tonnis (gedoopt op 5 september 1658, geboren in Baflo). Lijsabeth trouwde met Douwe Douwes.

         iv.  Aeltjen Tonnis (gedoopt op 14 januari 1666 in Warffum)


1843. Martjen Peters

Martjen trouwde met Tonnis Remkes.

1916. Jurriaan Bussemaker,650,651 zoon van Jurrien Jansz. Bussemaker 651 en Anna Dietmersdr. van Steinfurt,651 werd geboren circa 1655 in Hengelo (Ov) en is overleden vr september 1724 in Hengelo (Ov).

Bijzonderheden:

Hij was koopman te Hengelo (Ov).

Jurriaan trouwde met Fenneken Jansdr. ten Cate.651 op 5 oktober 1692 in Borne (Ov). Fenneken werd geboren circa 1670 in Hengelo (Ov) en is overleden vr 26 januari 1720 in Hengelo? (Ov).

Kinderen uit dit huwelijk:

958       i.  Jan Jurjens Bussemaker (geboren in 1693 in Hengelo (Ov) - overleden op 17 april 1752 in Ulrum). Jan trouwde met IJdtjen Isaacs, dochter van Isaak Harckes en NN, op 29 augustus 1715 in Ulrum. IJdtjen werd geboren tussen 1691 en 1693 in Ulrum en is overleden op 4 februari 1779 in Ulrum.

         ii.  Fennegien Jurriaans Bussemaker (geboren in Hengelo (Ov)). Fennegien trouwde met Teunis Hendriks ten Cate.652


1917. Fenneken Jansdr. ten Cate,651 dochter van Jan Gerrtisz. ten Cate 693 en Geesken ten Cate,693 werd geboren circa 1670 in Hengelo (Ov) en is overleden vr 26 januari 1720 in Hengelo? (Ov).

Fenneken trouwde met Jurriaan Bussemaker 650.,651 op 5 oktober 1692 in Borne (Ov). Jurriaan werd geboren circa 1655 in Hengelo (Ov) en is overleden vr september 1724 in Hengelo (Ov).

1918. Isaak Harckes, zoon van Harcke Tammes 694 en Annichien Jansen, werd geboren circa 1655, is overleden na 18 maart 1702 in Ulrum en werd begraven op 11 april 1702 in Ulrum.

Sinds maart 2007 is er dankzij K.H. van Straten meer bekend geworden over "Drie generaties doopsgezinde kremers in Groningen en Ulrum".

Bijzonderheden:

Hij was Doopsgezind vermaner en kremer te Ulrum.

Isaak trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornelis Isaks (geboren circa 1680 - overleden op 13 september 1715 in Ulrum). Cornelis trouwde met Geeske Clasen. Geeske werd begraven op 26 juli 1713 in Ulrum.

959      ii.  IJdtjen Isaacs (geboren tussen 1691 en 1693 in Ulrum - overleden op 4 februari 1779 in Ulrum). IJdtjen trouwde met Jan Jurjens Bussemaker, zoon van Jurriaan Bussemaker 650,651 en Fenneken Jansdr. ten Cate,.651 Jan werd geboren in 1693 in Hengelo (Ov) en is overleden op 17 april 1752 in Ulrum op 59-jarige leeftijd.

Isaak trouwde vervolgens met Antje Harmens Aldringha, dochter van Harmen Sieukes Alring, op 29 augustus 1696. Antje werd geboren op 8 april 1672 in Leer, Duitsland en is overleden op 17 januari 1712 in Groningen op 39-jarige leeftijd.

Huwelijk:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 29 augustus 1696.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Isaak Harckes (geboren in mei 1702-november 1702 - overleden vr juni 1753)


1919. NN

NN trouwde met Isaak Harckes. Isaak werd geboren circa 1655, is overleden na 18 maart 1702 in Ulrum en werd begraven op 11 april 1702 in Ulrum.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1 mei 2016 met Legacy 8.0 van Millennia