Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  Tiende generatie  Volgende514. Duijrt Jacobs, zoon van Jacob Duijrts en Riemke Roelfs, werd geboren in 1662 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard en is overleden in 1739 in Oldekerk560 op 77-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Tot ca 1697 was hij landbouwer op de Monnikedijk te Hoogemeeden, Aduard. Daarna woonde hij op een boerderij van het klooster 'Porta Sanctae Maria' te Kuzemer (Oldekerk).

In 1697 was hij Provinciemeijer aan de Cuisemerdijk te Oldekerk. 561,562,563 "... Ten zuiden van Oldekerk is in 1204 te Cusemer (= mar of water van een man genaamd Cuse) vanuit het Bonifacius-klooster te Dokkum het Premonstratenser vrouwenklooster 'Porta Sanctae Mariae gesticht, dat in de volksmond onder invloed van de naam Cusemer verbasterde tot Kuise Marie".

Uit Spanheim, Provinciemeiers 1643-1697:
"... Tiewes Folkers Cuisemerdijk en Hindrickjen gebr: 36 gra:
Ao:1643 de dogter Anna vriester
Ao:1644 getr: an Date Jullens
Ao:1655 de wed: Anna getr: an Pieter Harkens
Ao:1694 Ariaan Derx
Ao:1697 Duirt Jacobs en Angenietie".

Uit Siemens, Huurders 1721:
"... 317.3 69 g. = Tonnis Jans
Ku.13 Ite Jacobs en vrouw
318.1 36 g. = Duurt Jacobs en Agneta (1721)
Ku.14 Tamme Jans en vrouw (1755)
318.2 12 g. = Mindelt Cornelis en Grietje
Ku.15 Hindrik Arents Staal en Anje Hindriks".

Hij was op 3 januari 1698 diacen en boekhouder te Oldekerk. Op deze dag werd hij gekozen.

Duijrt trouwde met Cornelliske Roelfs, dochter van Rolef Jacobs en NN, op 17 mei 1685 in Zuidhorn. Cornelliske werd geboren in Niekerk.

Notitie bij het huwelijk: De proclamatie was op 5, 12 en 19 april 1685 te Zuidhorn.

Duijrt trouwde vervolgens met Agnietje Luirts. op 23 januari 1687 in Niekerk. Agnietje werd geboren op 11 november 1663 in Oxwerd, Noordhorn, werd gedoopt op 15 november 1663 in Niezijl en is overleden na 1721.

Notitie bij het huwelijk: Duirt Jacobs en Agnietje Luirts, echtelieden te Kuismar, kwamen op 19 september 1697 met attestatie van Oostwold naar Oldekerk. 564

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Riemke Duirts (geboren circa 1687 in Zuidhorn - overleden in Noordhorn). Riemke trouwde met Jan Eijes, zoon van Jie Jansen 565 en Ida, op 24 april 1708 in Oldekerk. Jan is overleden vr 29 mei 1723. Jan was ook bekend als Jan Eejes. Riemke trouwde vervolgens met Lippe Feijckes.,305 zoon van Feijke Lippes en Stijntie Beerendts, op 29 mei 1723 in Noordhorn. Lippe werd geboren op 12 juli 1696 in Niezijl en werd gedoopt op 20 juli 1696 in Niezijl.

257      ii.  Nieske Duirts (geboren circa 1692 in Oostwold? - overleden vr 12 juli 1783). Nieske trouwde met Halbe Hindricks.152 op 14 februari 1717 in Noordhorn. Halbe werd geboren circa 1690 in Noordhorn? en is overleden op 3 maart 1764 in Westerhorn, Grijpskerk352 ongeveer 74 jaar oud.

        iii.  Hiltje Duirts (gedoopt op 11 juli 1697 in Oldekerk - overleden na 1744). Hiltje trouwde met Gaeijke Roelfs, zoon van Roelf Gaeijkes 566 en Sijbrigh Peters,567 op 13 mei 1725 in Niekerk, Oldekerk en Faan. Gaeijke werd gedoopt op 6 augustus 1699 in Sebaldeburen en is overleden in 1780 in Niekerk op 81-jarige leeftijd.

         iv.  Aeltje Duirts (gedoopt op 15 januari 1699 in Oldekerk). Aeltje trouwde met Jan Popkes, zoon van Popke Jans en Anje Cornelis, op 5 maart 1723 in Noordhorn. Jan werd gedoopt op 3 mei 1691 in Noordhorn en is overleden in 1728 op 37-jarige leeftijd. Aeltje trouwde vervolgens met Cornelis Barnjes. op 9 juli 1730 in Lutjegast. Cornelis werd geboren circa 1700 in Den Ham en is overleden op 11 maart 1775 in Lutjegast ongeveer 75 jaar oud.

          v.  Dieverke Duirts (gedoopt op 25 februari 1700 in Oldekerk). Dieverke trouwde met Reijnder Feddes, zoon van Fedde Gerrits en Hadue Reijnders, vr 1725. Reijnder werd gedoopt op 29 april 1701 in Grootegast en is overleden vr 1731. Dieverke trouwde vervolgens met Jan Jans. op 1 april 1731 in Doezum. Jan werd geboren in Noordhorn en is overleden vr 1 april 1760.

         vi.  Jacob Duirts (gedoopt op 29 mei 1701 in Oldekerk - overleden vr 11 april 1782). Jacob trouwde met Frouke Jacobs, dochter van Jacob Jans en Mensje Engbers, op 21 juni 1733 in Leegkerk. Frouke werd gedoopt op 27 maart 1707 in Hoogkerk en Leegkerk.

        vii.  Stijntje Duirts (gedoopt op 14 juni 1705, geboren in Oldekerk). Stijntje trouwde met Claes Eijtes, zoon van Eijte Tomes 568 en Geertjen Claessen,569 op 3 december 1729 in Zuidhorn. Claes werd gedoopt op 5 juni 1701 in Lutjegast en is overleden vr 19 juli 1770.

       viii.  Trijntje Duirts (overleden op 13 maart 1707 in Oldekerk)


515. Agnietje Luirts, dochter van Luijrt Heijnes 570 en Antje Peters, werd geboren op 11 november 1663 in Oxwerd, Noordhorn, werd gedoopt op 15 november 1663 in Niezijl en is overleden na 1721.

Bijzonderheden:

Zij was op 12 september 1686 lidmaat te Niekerk.

Agnietje trouwde met Duijrt Jacobs. op 23 januari 1687 in Niekerk. Duijrt werd geboren in 1662 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard en is overleden in 1739 in Oldekerk560 op 77-jarige leeftijd.

516. Dootje Tjarks, zoon van Tjarck Jacobs en Wytske Doetjes, werd gedoopt op 12 juli 1665 in Niekerk.

Bijzonderheden:

Hij was in maart 1694 lidmaat te Niezijl. "... Mart. 1694: Dootje Tjarks en Fedje Hodses sijn huisvr: na voorgaande belidenis des geloofs".

Dootje trouwde met Fedje Hodses. op 2 januari 1687 in Niezijl. Fedje werd gedoopt op 5 januari 1668 in Niezijl en is overleden vr 24 mei 1705.

Notitie bij het huwelijk: "Dootje Tjarks, van Niekerk & Fedje Hodses, van Niezijl".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Wijtske Dootjes Scheerings (gedoopt op 20 maart 1688 in Niezijl - overleden vr 10 september 1764). Wijtske trouwde met Geert Doeskes, zoon van Does Geerts 571 en Jeijke Sioerds Wijma,571 op 26 mei 1715 in Grijpskerk. Geert werd geboren in Grijpskerk. Geert was ook bekend als Geert Does en Geert Doetskes.

         ii.  Dieuke Dootjes (gedoopt op 8 januari 1693 in Niezijl - overleden vr 20 augustus 1763)

        iii.  Tjark Dootjes Scheerings (gedoopt op 21 februari 1698 in Niezijl - overleden na 10 september 1764). Tjark trouwde met Berentje Heerkes. op 3 februari 1743 in Doezum. Berentje werd geboren in Doezum.

258      iv.  Hodse Dootjes Scheerings (gedoopt op 20 januari 1701 in Niezijl - overleden vr 29 mei 1764). Hodse trouwde met Hemke Meinderts, dochter van Meijnert Jansens en Sapke Feijkes, vr 1734. Hemke werd gedoopt op 7 oktober 1703 in Grootegast en is overleden vr 29 mei 1764. Hemke was ook bekend als Himpkje Meinderts, Hemtie Meinerts, en Hemkje Meines.

          v.  Mevrouw Debora Scheerings (begraven op 10 maart 1763, overleden in Utrecht). Debora trouwde met Pieter Gemnich. Debora trouwde vervolgens met Prof. Guilielmus van Irhoven. Guilielmus werd geboren op 2 november 1698 in Kessel (L), is overleden in Utrecht572 en werd begraven op 18 november 1760 in Utrecht. Guilielmus was ook bekend als Guilielmus ab Irhoven en Willem van Irhoven.

Dootje trouwde vervolgens met Wijbrig Jetses, dochter van Jetse Peters en Baukien Gerkes, op 24 mei 1705 in Niezijl. Wijbrig werd gedoopt op 30 juli 1671 in Niezijl.

Notitie bij het huwelijk: "Dootje Tjarks, van Niezijl & Wijbrig Jetses, van Juirsemakluft".

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 24 mei 1705 te Niezijl. Dan zal Wijbrich van Niezijl komen en de dochter zijn van Jetse Peters en Baukien Gerkes.

Bijzonderheden:

Zij was in juni 1716 lidmaat op belijdenis te Niezijl.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Fedje Dootjes Scheerings (gedoopt op 7 maart 1706 in Niezijl - overleden na 10 september 1764). Fedje trouwde met Pieter Jacobs. Pieter is overleden vr 18 april 1765.

         ii.  Willem Dootjes Scheerings (gedoopt op 25 augustus 1709 in Niezijl - overleden na 9 oktober 1771). Willem trouwde met Hilje Balles. op 10 juli 1740 in Lutjegast. Hilje werd geboren in Lutjegast en is overleden op 25 februari 1748 in Lutjegast. Hilje was ook bekend als Hillichjen Balles en Hillichjen Baltus.


517. Fedje Hodses, dochter van Hoytse Rouckes en Dieuwke Clasen, werd gedoopt op 5 januari 1668 in Niezijl en is overleden vr 24 mei 1705.

Bijzonderheden:

Zij was in maart 1694 lidmaat te Niezijl. "... Mart. 1694: Dootje Tjarks en Fedje Hodses sijn huisvr: na voorgaande belidenis des geloofs".

Fedje trouwde met Dootje Tjarks. op 2 januari 1687 in Niezijl. Dootje werd gedoopt op 12 juli 1665 in Niekerk.

518. Meijnert Jansens werd geboren in Dorp, Doezum en is overleden circa 1728 in Oudwoude (Fr). Meijnert was ook bekend als Meijnert Jansen.

Bijzonderheden:

Op 26 september 1704 deed hij belijdenis te Gerkesklooster (Fr).

Hij was in 1709 diaken te Gerkesklooster (Fr). Ook te Grootegast.

Meijnert trouwde met Sapke Feijkes. op 22 oktober 1702 in Doezum. Sapke werd geboren in Dorp, Doezum en werd gedoopt op 27 juli 1684 in Grootegast.

Kinderen uit dit huwelijk:

259       i.  Hemke Meinderts (gedoopt op 7 oktober 1703 in Grootegast - overleden vr 29 mei 1764). Hemke trouwde met Hodse Dootjes Scheerings, zoon van Dootje Tjarks en Fedje Hodses, vr 1734. Hodse werd gedoopt op 20 januari 1701 in Niezijl en is overleden vr 29 mei 1764. Hodse was ook bekend als Hodse Dootjes en Hotze Dooijtjes Scheerings.

         ii.  Trijn Meinderts (gedoopt op 10 mei 1705 in Gerkesklooster (Fr))

        iii.  Feike Meinderts (gedoopt op 1 januari 1707 in Gerkesklooster (Fr))

         iv.  Tys Meinderts (gedoopt op 26 augustus 1708 in Gerkesklooster (Fr))

          v.  Teunis Meinderts (gedoopt op 29 juli 1710 in Gerkesklooster (Fr)). Teunis trouwde met Sibbeltje Franses, dochter van Frans Eeuwes en Arjaantje Fokkes, op 15 mei 1740 in Gerkesklooster (Fr). Sibbeltje werd geboren in 1709-1713.

         vi.  Trijntie Meinderts (gedoopt op 28 augustus 1712 in Gerkesklooster (Fr))

        vii.  Jan Meinderts (gedoopt op 20 mei 1714 in Gerkesklooster (Fr))

       viii.  Grietie Meinderts (gedoopt op 1 maart 1716 in Gerkesklooster (Fr))


519. Sapke Feijkes, dochter van Feicke Reinders en Himtien Roelefs, werd geboren in Dorp, Doezum en werd gedoopt op 27 juli 1684 in Grootegast.

Bijzonderheden:

Op 26 september 1704 deed zij belijdenis te Gerkesklooster (Fr). Wonende te 't Dorp onder Doezum.

Boedelinventaris: 9 juli 1751. 573 Mogelijk had zij een broer Reinder Feikes.

Sapke trouwde met Meijnert Jansens. op 22 oktober 1702 in Doezum. Meijnert werd geboren in Dorp, Doezum en is overleden circa 1728 in Oudwoude (Fr). Meijnert was ook bekend als Meijnert Jansen.

524. IJwe Julles,378 zoon van Julle IJwes 574 en Eedtje Michiels, werd geboren circa 1680 in Oldekerk en is overleden vr 1723 in Niekerk.575

Notitie bij het overlijden: In 1723 wordt Ywe Julles niet meer als Landdagcomparant aangenomen, omdat hij dan is overleden.

Bijzonderheden:

Hij was op 18 december 1698 ingeschreven als lidmaat te Niekerk. "... Van Oldekerck: Iwe Julles jongman".

In 1702 was hij eigenerfde te Niekerk, Oldekerk en Faan. Op 20-2-1702 bezit hij een behuisinge nevens vijfenvijftig grasen landts tot Oldekerk. Op grond hiervan werd hij Landdagcomparant (van 1702 tot 1723) als opvolger van zijn vader.

Land: 1702-1703. 575 Mogelijk is een zekere Garmt (Garbrand) Julles een broer. Deze staat naast IJwe Julles in dezelfde lijst van Landdagcomparanten in 1702 en 1703. Garmts vrouw Sybrig Gaukes sterft in bijna dezelfde periode (1707) in Oldekerk/Niekerk als Reinder Gaukes (1703), die een broer van haar zou kunnen zijn.

Boedelinventaris: 16 februari 1742. 576 "... Inventarisatie en Respective beschrijvinge gedaan ende genomen ten sterfhuise van wijllen Enne Corneles onder Burum [zie aldaar voor volledige tekst ...]:

Inschulden ten Laste van De Boedel:
Eeuwe Julles wed: tot Pijtterzijl komt volgens obligatien Eerstelijk, Ellef hondert Carglns: Capitaal waar op de Intressen zijn betaalt tot maij 1741, Dus 1100,- (...)
Uitschulden, ten voordele van de Boedel.
Eeuwe Julles wedue Rest op maij 1742, wegens Intressen, van Grietie Eeuwes vaderlijke goederen vijf en Seventig Carglns".

IJwe trouwde met Mensje Boukes. op 19 maart 1702 in Oldekerk. Mensje werd geboren circa 1680 in Pieterzijl en is overleden na 31 maart 1762. Mensje was ook bekend als Menschein Boukes en577 Mensche Baukes Sybema.

Notitie bij het huwelijk: "Iwe Julles, van Oldekerk & Mensje Boukes, van Visvliet".

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 17 maart 1702 te Visvliet. "IJwe Julles, van Oldekerk & Menstje Baukes, van Pieterzijl.

Kinderen uit dit huwelijk:

         i.  Eetje IJwes (gedoopt op 4 april 1706 in Oldekerk)

262     ii.  Bauke IJwes (gedoopt op 8 juni 1708 in Oldekerk - overleden vr 5 april 1791 in Pieterzijl). Bauke trouwde met Antie Freriks.395 op 21 oktober 1736 in Visvliet. Antie werd geboren in Visvliet. Bauke trouwde vervolgens met Tjeetske Derks.,181 dochter van Dirck Beerents en Welmoed Hessels, op 10 augustus 1753 in Leek. Tjeetske werd gedoopt op 7 februari 1723 in Munnekezijl (Fr) en is overleden circa 1766 in Visvliet ongeveer 43 jaar oud. Tjeetske was ook bekend als Tjitske, Tjetske Dirks. Bauke trouwde vervolgens met Geertien Jans Kooij.,413 dochter van Jan Willems Kooiker en Grietie Swijrts, op 5 januari 1767 in Visvliet. Geertien werd gedoopt op 28 juli 1742 in Oostwold en is overleden op 28 juni 1817 in Visvliet op 74-jarige leeftijd.

277      iii.  Grietje IJwes (gedoopt op 14 augustus 1712 in Oldekerk - overleden na 1767). Grietje trouwde met Enne Cornelis Wiersma, zoon van Cornelis Ennes Wiersma en Antje Luwes Siccama, vr 1733. Enne werd gedoopt op 11 april 1692 in Burum (Fr) en is overleden vr 9 januari 1742. Grietje trouwde vervolgens met Anne Wigchers. vr 9 januari 1742. Anne is overleden vr 30 maart 1749. Grietje trouwde vervolgens met Daniel Jans Kiestra, zoon van Jan Danils Kiestra 216 en Rinske Elzes Siccama,434 vr 30 maart 1749. Daniel werd gedoopt op 23 oktober 1718 in Burum (Fr)435 en is overleden op 18 april 1794 in Lutjegast op 75-jarige leeftijd. Daniel was ook bekend als Daniel Jans Kystra.


525. Mensje Boukes, dochter van Baucke Rompts Sybema 578 en NN, werd geboren circa 1680 in Pieterzijl en is overleden na 31 maart 1762. Mensje was ook bekend als Menschein Boukes en577 Mensche Baukes Sybema.

Notitie bij het onderzoek: Haar "vader" werd mij recentelijk geopenbaard op het internet, zonder enige bronvermelding, door Jan Sieroversche te Visvliet: Bauke Rompts Sybema uit Burum. En passant krijgt Mensje Boukes hier ook maar de achternaam Sybema, een naam waarmee ik haar nooit aangetroffen heb.
De auteur bewoont sinds 2003 het Schoolmeestershuis (Refugium of 't Beschut), aan de Heirweg 39 in Visvliet, waarvan het "zeker" is dat Mensche er verblijf heeft gehouden. Tijdens een telling van vrijwillige giften in 1718, vanwege een dijkdoorbraak, is de eigenares van dit huis de weduwe van Bauke Rompts "Sybesma" uit Burum. Hij was de zoon van Rompt Bauckes & Jets Jilderts Rosema. De laatste was tijdens de verkoop van de rechten op de Heerlijkheid Visvliet omstreeks 1660 de eigenaresse van het huis.

Bijzonderheden:

Zij was op 15 juni 1704 ingeschreven als lidmaat te Oldekerk. "... Mensje Boukes huisvrouw van Iwe Julles eijgenerfde tot Oldekerk".

Zij was op 28 september 1727 lidmaat te Visvliet. Met attestatie van Niekerk is zij naar Visvliet vertrokken en aldaar toegelaten tot de kerk, als weduwe van Eeuwe Julles van Nieukerk.

Geldzaken: 580 Op 31 maart 1762 lenen Derk Ennes [Wiersma] en Fraukje Ruirts te Pieterzijl onder Visvliet 400 gulden van Mensje Baukes [grootmoeder van Derk Ennes] aldaar.

Mensje trouwde met IJwe Julles.378 op 19 maart 1702 in Oldekerk. IJwe werd geboren circa 1680 in Oldekerk en is overleden vr 1723 in Niekerk.575

526. Dirck Beerents werd geboren circa 1700 in Munnekezijl (Fr). Dirck was ook bekend als Derk Hendriks.

Notitie bij het onderzoek: De identiteit van de vader van Tjeetske Derks was lange tijd een raadsel.
Het raadsel kon worden opgelost door twee ogenschijnlijk verschillende Derken samen te voegen: Dirck Beerents en Dirck Hendricks.

In Kollumerland, Munnekezijl, vond ik een doop van een Tjetske op 7 februari 1723, dochter van Dirck Berents, smid. Er waren nog 9 andere broers en zusters. In geen enkel geval werd de moeder genoemd. Uit de lidmatenlijst wordt duidelijk dat zij Welmoed Hessels moet zijn.

Blijkens deze registers van Burum en Munnekezijl woonden zij bij de zijl. Dat maande tot oplettendheid, want er was nog een andere Derk Berends die bij de brugge woonde...

Volgens diverse acten had Tjeetske een zuster Anke en een broer Hessel.
Anke (Antje) komt voor tussen de 10 kinderen van de eerstgenoemde Dirck Berents.
Hessel echter niet.
Toch werd er in Munnekezijl wel een Hessel gedoopt, op 18-6-1719, maar dan als zoon van Dirck Hendricks en een niet genoemde moeder. Hoe kon hij dan een broer van Tjeetske zijn?

In de dopenlijst van Munnekezijl lijken er tezelfdertijd uiteindelijk 4 Derken te bestaan die verwarrend werken:
Derk Berends (1), smid, vrouw onbekend, doopt 10 kinderen tussen 1714-1734.
Derk Berends (2), vrouw onbekend, twee dopen, overleden in 1718, woont bij de brugge.
Derk Hendriks (1), vrouw onbekend, twee dopen, overleden vr 2-3-1718.
Derk Hendriks (2), vrouw onbekend, doopt Hessel op 18-6-1719.


Bij de eerste Derk Hendriks staat bij de dopen vermeld:
Gerryt, 20-1-1715 (kind overleden in 1718) en
Dirck, 2-3-1718 (opm.: de vader is overleden);
Als de laatste opmerking correct is, dan betekent dat dus dat de Hessel van 18-6-1719 door een tweede Dirck Hendriks moet zijn gedoopt. Of was deze wellicht onze Dirck Beerents...?

De tweede Derk Berends was volgens de lidmatenlijst getrouwd met Grietje Jans, doopte Elske op 8-2-1715 en Jan op 9-2-1718 en overleed in 1718.

Onze Derk Berends was dus (volgens het lidmatenregister) "smid bij de Zyl".
Alleen deze Derk Berends komt samen voor met Welmoed Hessels, in het ledematenregister.
Alleen deze Derk Berends doopt in 1723 een dochter Tjetske in Kollumerland (naast 9 andere kinderen).

Zowel Hessel, als Tjeetske, Anke en broer Gerrit vernoemen een Welmoed onder hun dochters.
Tjeetske bezat een bijbel met de letters W:H:
Dit sterkt het vermoeden dat zij echte broer en zusters zijn en dat Welmoed Hessels hun moeder is.

De tweede "Derk Hendriks" blijft echter een raadsel, tenzij hij dus toevallig dezelfde was als Derk Berends.
In dat geval past de doop van Hessel tussen de 10 andere kinderen van Derk Berends.
Het is voorstelbaar dat onze Derk Berends de zoon was van een "Berend Hendriks". En dat hij af en toe (of per ongeluk) werd genoemd onder het patroniem van zijn vader, dus Derk "Hendriks", hetgeen wel eens vaker voorkomt.
Het is in ieder geval uitgesloten dat de tweede "Derk Hendriks" een eerdere echtgenoot van Welmoed Hessels was, want zij was tussen 1714 en 1734 met Derk Berends getrouwd en daar past geen ander huwelijk in 1719 tussen.

Ook in het lidmatenregister valt de verwarring niet op te helderen:
In Burum/Munnekezijl doet een zekere (maar welke?) Dirk Hendriks belijdenis op 25-6-1713 en in 1716 wordt hij ingeschreven als lidmaat. In hetzelfde jaar wordt ook Welmoet Hessels ingeschreven, getrouwd met Dirk Berents (Beerns), een smid bij de zijl. Het beroep smid n de achternaam Smid komen voor bij de gevonden kinderen (zie broer Gerrit Derks Smits).

Bijzonderheden:

Hij was op 13 oktober 1715 lidmaat op belijdenis te Burum en Munnekezijl (Fr). Dirck Berents en Welmoed Hessels deden belijdenis op 13 oct 1715; hy smid bij de Zyl.
Dirk Beerns en Welmoed Hessels kwamen voor in de lidmatenlijst van 1716.

Er was nog een andere Dirk Berents. Deze was getrouwd met Grytje Jans en deed belijdenis op 22 oct 1713. Derk Beerns en Grietie Jans kwamen voor in de lidmatenlijst van 1716. In 1718 overleed deze Derk Beerns.

Hij was meester smid te Munnekezijl (Fr).

Dirck trouwde met Welmoed Hessels. op 4 mei 1714 in Morra (Fr). Welmoed werd geboren circa 1700 in Morra (Fr).

Notitie bij het huwelijk: Oostdongeradeel, huwelijken 1714
Attestatie afgegeven op 4 mei 1714
Dirck Beerents, afkomstig van Munnikezijl
Welmoed Hessels, afkomstig van Morra

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grytje Dircks (gedoopt op 10 maart 1715 in Munnekezijl (Fr))

         ii.  Beernt Dircks (gedoopt op 2 mei 1717 in Munnekezijl (Fr))

        iii.  Hessel Derks (gedoopt op 18 juni 1719 in Munnekezijl (Fr) - overleden circa 1794 in Niezijl). Hessel trouwde met Trijntje Johannes, dochter van Johannes en NN, in februari 1751 in Grijpskerk. Trijntje is overleden in 1762-1768 in Frytum, Oldehove.582 Hessel trouwde vervolgens met Jantje Freriks, dochter van Freerk Hessels 583 en Tjetske Clases,583 op 14 februari 1768 in Oldehove. Jantje werd geboren op 18 november 1742 in Burum (Fr)584 en is overleden circa 1804 in Niezijl585 ongeveer 62 jaar oud. Jantje was ook bekend als Janke Freerks.

         iv.  Berent Dircks (gedoopt op 9 maart 1721 in Munnekezijl (Fr))

263       v.  Tjeetske Derks (gedoopt op 7 februari 1723 in Munnekezijl (Fr) - overleden circa 1766 in Visvliet). Tjeetske trouwde met Bauke IJwes,179.,180 zoon van IJwe Julles 378 en Mensje Boukes, op 10 augustus 1753 in Leek. Bauke werd gedoopt op 8 juni 1708 in Oldekerk en is overleden vr 5 april 1791 in Pieterzijl. Bauke was ook bekend als Bauke Iwes, Bauke Ywes, en Bouke Euwes Zijlstra.379

         vi.  Gerrit Derks Smits (gedoopt op 19 oktober 1724 in Munnekezijl (Fr)). Gerrit trouwde met Antje Johannes. Antje was ook bekend als Antje Jannes.

        vii.  Antje Dircks (gedoopt op 22 september 1726 in Munnekezijl (Fr)). Antje trouwde met Hindrik Berents. Hindrik werd geboren circa 1725.

       viii.  Aaltje Dircks (gedoopt op 19 september 1728 in Munnekezijl (Fr))

         ix.  Jan Dircks (gedoopt op 13 augustus 1730 in Munnekezijl (Fr))

          x.  Gosse Dircks (gedoopt op 9 november 1732 in Munnekezijl (Fr))

         xi.  Rinskjen Dircks (gedoopt op 20 juni 1734 in Munnekezijl (Fr))


527. Welmoed Hessels werd geboren circa 1700 in Morra (Fr).

Notitie bij het onderzoek: Tjeetske Derks bezat "een Bijbel met Sulveren Krappen met vier Sulveren beslagen Hoeken en 2 Rengen merkt op krappen W:H:1722". Deze intitialen staan waarschijnlijk voor Welmoet Hessels, maar het jaartal 1722 laat nog gissen naar de gelegenheid waarvoor die bijbel toen werd gemerkt.

Bijzonderheden:

Zij was op 13 oktober 1715 lidmaat op belijdenis te Burum en Munnekezijl (Fr). Dirck Berents en Welmoed Hessels deden belijdenis op 13 oct 1715; hy smid bij de Zyl.
Dirk Beerns en Welmoed Hessels kwamen voor in de lidmatenlijst van 1716.

Welmoed trouwde met Dirck Beerents. op 4 mei 1714 in Morra (Fr). Dirck werd geboren circa 1700 in Munnekezijl (Fr). Dirck was ook bekend als Derk Hendriks.

536. Riemer Sjoerts, zoon van Sjuurt Tijes en NN, werd geboren in Tolbert en werd gedoopt op 6 november 1666 in Tolbert. Riemer was ook bekend als Remer Sjuurts en Riemer Sjuurts.

Riemer trouwde met Jantjen Willems.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jantje Riemers (geboren op 18 oktober 1691 in Tolbert). Jantje trouwde met Jan Sijmens, zoon van Sijmen Clasen 587 en Aaltien Alberts. Jan werd geboren in Oostum en werd gedoopt op 1 augustus 1697 in Garnwerd.

         ii.  Harmen Remers (gedoopt op 16 oktober 1692 in Tolbert)

268     iii.  Willem Riemers (gedoopt op 26 december 1695 in Tolbert). Willem trouwde met Frouke Lohman. Frouke werd geboren circa 1700 in Leer, Duitsland. Frouke was ook bekend als Frauke Lohmans.

         iv.  Wijtske Remers (gedoopt op 29 oktober 1699 in Tolbert)

          v.  Sjeurt Remers (gedoopt op 20 mei 1703 in Tolbert)

Riemer trouwde vervolgens met Aukien Jans.


537. Jantjen Willems

Jantjen trouwde met Riemer Sjoerts. Riemer werd geboren in Tolbert en werd gedoopt op 6 november 1666 in Tolbert. Riemer was ook bekend als Remer Sjuurts en Riemer Sjuurts.

540. Beno Melles,419 zoon van Mello Benes en Grietien, werd geboren in Marum en werd gedoopt op 1 april 1659 in Marum. Beno was ook bekend als Biine Melles en Bene Molles.

Notitie bij de doop: "... wonende op De Linde".

Bijzonderheden:

Hij was op 4 december 1692 lidmaat te Grootegast en Doezum. "Bene Melles en sijn huisvrouw, uit de Curringhorne met attestat. van Marum".

Beno trouwde met Haukien Tjeerds. op 14 mei 1682 in Marum en Noordwijk. Haukien werd gedoopt op 3 juli 1670 in Marum. Haukien was ook bekend als Houke Tierts en Auke Tjeerts.

Notitie bij het huwelijk: "Beno Melles & Houwkien Tieerts".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tieert Benes (gedoopt op 18 januari 1685, geboren in Marum)

         ii.  Wijbe Beenes (gedoopt op 23 januari 1687, geboren in Marum)

        iii.  Trijne Benes (gedoopt op 2 juni 1689, geboren in Marum)

         iv.  Peter Beenes (gedoopt op 18 maart 1692, geboren in Marum)

270       v.  Willem Beenes (gedoopt op 31 maart 1695, geboren in Doezum). Willem trouwde met Marije Wobbes, dochter van Wobbe Dircks 419 en Grietje Fockes, op 10 oktober 1723 in Doezum. Marije werd geboren in Grootegast. Marije was ook bekend als Marie Wobbes en Marijke Wobbes.

         vi.  Fenne Beenes (gedoopt op 14 augustus 1707 in Doezum - overleden vr 1764). Fenne trouwde met Lammert Ubels, zoon van Ubele Lammerts en Aaltje Sijtjes, op 29 april 1731 in Grootegast. Lammert werd gedoopt op 9 januari 1698 in Doezum en is overleden omstreeks 1739 in Doezum ongeveer 41 jaar oud. Fenne trouwde vervolgens met Willem Fockes, zoon van Focke Gauckes 375,588 en Simke Mennes, op 26 december 1739 in Doezum. Willem werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 24 augustus 1704 in Grootegast.


541. Haukien Tjeerds, dochter van Tiert en NN, werd gedoopt op 3 juli 1670 in Marum. Haukien was ook bekend als Houke Tierts en Auke Tjeerts.

Notitie bij de doop: "... wonende op de heide".

Bijzonderheden:

Zij was op 4 december 1692 lidmaat te Grootegast en Doezum. "Bene Melles en sijn huisvrouw, uit de Curringhorne met attestat. van Marum".

Haukien Tjeerds wordt in de lidmatenlijst van Marum en Noordwijk, als volgt opgesomd: 11 juni 1685
Imke Lebbes en
Houwckjen Tierts huisvr. van Egb. Offeringa en
Bene Melles.
Het staat er een beetje vreemd, maar op deze dag werden alleen de 2 vrouwen als lid aangenomen. Hun beider mannen werden op andere tijdstippen aangenomen.

Haukien trouwde met Beno Melles.419 op 14 mei 1682 in Marum en Noordwijk. Beno werd geboren in Marum en werd gedoopt op 1 april 1659 in Marum. Beno was ook bekend als Biine Melles en Bene Molles.

542. Wobbe Dircks,419 zoon van Derck Wobbes en Albertien Sickes, werd gedoopt op 15 oktober 1671 in Grootegast.

Bijzonderheden:

Hij was op 23 oktober 1698 lidmaat na belijdenis te Grootegast. Wobbe Dercks en Grietie Fockes zijn huisvr.

Wobbe trouwde met Grietje Fockes. op 17 november 1695 in Grootegast. Grietje werd gedoopt op 15 oktober 1673 in Grootegast.

Kinderen uit dit huwelijk:

271       i.  Marije Wobbes (geboren in Grootegast). Marije trouwde met Jan Meertens, zoon van Meerten Harmens en Renske Dercks, op 23 januari 1718 in Doezum. Jan werd gedoopt op 26 december 1694 in Doezum en is overleden vr 14 december 1721. Marije trouwde vervolgens met Willem Beenes.,186 zoon van Beno Melles 419 en Haukien Tjeerds, op 10 oktober 1723 in Doezum. Willem werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 31 maart 1695 in Doezum.

         ii.  Claes Wobbes (gedoopt op 11 juli 1697 in Grootegast - overleden vr 30 april 1747). Claes trouwde met Aagtie Hindrix. op 23 september 1725 in Grootegast. Aagtie werd geboren in Zuidhorn en is overleden op 17 oktober 1747 in Lutjegast. Aagtie was ook bekend als Haagtje Hindriks.

        iii.  Albertie Wobbes (gedoopt op 9 mei 1703 in Grootegast). Albertie trouwde met Berent Hindriks.


543. Grietje Fockes, dochter van Focke Fockes en Jelkje Clasen, werd gedoopt op 15 oktober 1673 in Grootegast.

Bijzonderheden:

Zij was op 23 oktober 1698 lidmaat na belijdenis te Grootegast. "Wobbe Dercks en Grietie Fockes zijn huisvr."

Grietje trouwde met Wobbe Dircks.419 op 17 november 1695 in Grootegast. Wobbe werd gedoopt op 15 oktober 1671 in Grootegast.

544. Jan Clases Rispens, zoon van Claes Ruirds van Rispens en Auck Tjepkes, werd geboren in Oosterend (Fr), werd gedoopt op 30 mei 1669 in Oosterend (Fr), is overleden op 16 augustus 1722 in Boxum (Fr) op 53-jarige leeftijd en werd begraven in Oosterend (Fr).188

Notitie bij de begrafenis: Hij werd begraven in de kerk van Oosterend. Tekst op de grafsteen: "Anno 1722 den 16 augustus in de heere gerust den eerzame Jan Claessen out in zyn 53 iaer ende leit alhier begraven"

Bijzonderheden:

Tussen 1698 en 1718 was hij landbouwer te Boxum (Fr). 188 "... Zij hadden in huur de boerderij Boxum No. 9, groot 60 pondemaat (een maateenheid voor grondbelasting, 3 ponden = ca 1 hectare), voor 192 Caroli guldens 's jaars. De plaats ligt bij de brug over de Boxumervaart, tussen Boxum en Deinum".

Jan trouwde met Sytske Entes. op 29 mei 1692 in Deinum (Fr). Sytske werd geboren circa 1670 in Oosterend (Fr) en werd gedoopt op 21 mei 1697 in Deinum (Fr).589

Kinderen uit dit huwelijk:

272       i.  Claes Jansen Rispens (gedoopt op 22 december 1694 in Boxum (Fr) - overleden in 1757 in Buitenpost (Fr)). Claes trouwde met Sjoukjen Rinses Reitsma.,189 dochter van Rinse Clases en Aatje Wijtzes, op 7 augustus 1718 in Deinum (Fr). Sjoukjen werd geboren in Hardegarijp (Fr) en werd gedoopt op 25 april 1697 in Hardegarijp (Fr).421

         ii.  Haayo Jans Rispens (geboren in 1699-1700 in Deinum (Fr) - overleden op 2 augustus 1723 in Boxum (Fr))


545. Sytske Entes, dochter van Ente Hylkes en NN, werd geboren circa 1670 in Oosterend (Fr) en werd gedoopt op 21 mei 1697 in Deinum (Fr).589

Notitie bij de doop: Dit was een volwassendoop: "...Sytske Entes, de huisvrouw van Jan Claasen, en dat op de belijdenisse van haar geloof".

Sytske trouwde met Jan Clases Rispens. op 29 mei 1692 in Deinum (Fr). Jan werd geboren in Oosterend (Fr), werd gedoopt op 30 mei 1669 in Oosterend (Fr), is overleden op 16 augustus 1722 in Boxum (Fr) op 53-jarige leeftijd en werd begraven in Oosterend (Fr).188

546. Rinse Clases, zoon van Claes Alles en Siouckien Tieerdts, werd gedoopt op 31 mei 1668 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr)590 en is overleden tussen 1723 en 1725 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr).

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer te Hardegarijp (Fr).

Hij was tussen 1715 en 1717 ouderling.

Rinse trouwde met Aatje Wijtzes. op 23 februari 1696 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr). Aatje werd geboren circa 1675 in Buweklooster, Drogeham (Fr) en is overleden tussen 1760 en 1761 in Hardegarijp (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

273       i.  Sjoukjen Rinses Reitsma (gedoopt op 25 april 1697, geboren in Hardegarijp (Fr)). Sjoukjen trouwde met Claes Jansen Rispens.,188 zoon van Jan Clases Rispens en Sytske Entes, op 7 augustus 1718 in Deinum (Fr). Claes werd gedoopt op 22 december 1694 in Boxum (Fr) en is overleden in 1757 in Buitenpost (Fr) op 63-jarige leeftijd.

         ii.  Gepke Renses Reitsma (gedoopt op 12 mei 1699 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr))

        iii.  Wytse Renses Reitsma (gedoopt op 5 februari 1702 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) - overleden vr 18 februari 1703 in Hardegarijp (Fr))

         iv.  Wytse Renses Reitsma (gedoopt op 18 februari 1703 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) - overleden op 9 augustus 1778 in Hardegarijp (Fr)). Wytse trouwde met Wytske Sytses Hemrica.,591 dochter van Sytse Lefferts Hemrica 592 en Sanneke Alberts, op 7 november 1734 in Hardegarijp (Fr). Wytske werd gedoopt op 29 maart 1716 in Bergum (Fr) en is overleden op 17 september 1809 in Hardegarijp (Fr) op 93-jarige leeftijd.

          v.  Beitske Renses Reitsma (gedoopt op 28 februari 1706 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) - overleden vr 26 juni 1712 in Hardegarijp (Fr))

         vi.  Klaas Renses Reitsma (gedoopt op 28 augustus 1707 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) - overleden vr 1 april 1709 in Hardegarijp (Fr))

        vii.  Tjeerd Renses Reitsma (gedoopt op 28 augustus 1707 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr))

       viii.  Klaas Renses Reitsma (gedoopt op 1 april 1709 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) - overleden op 3 juni 1777). Klaas trouwde met Antje Minnes. Antje is overleden in 1776.

         ix.  Beitske Renses Reitsma (gedoopt op 26 juni 1712 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) - overleden circa 1774)

          x.  Jeltje Renses Reitsma (gedoopt op 13 oktober 1715 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr))

         xi.  Antje Renses Reitsma (gedoopt op 5 maart 1719 in Hardegarijp (Fr))


547. Aatje Wijtzes, dochter van Wytse Jans en Sybrigh Annes, werd geboren circa 1675 in Buweklooster, Drogeham (Fr) en is overleden tussen 1760 en 1761 in Hardegarijp (Fr).

Bijzonderheden:

Zij woonde te Buweklooster, Drogeham (Fr). Zij kocht in 1728 de boerderij in Buitenpost, die de voorvaderlijke boerderij van de Rispens in Achtkarspelen werd.

Aatje trouwde met Rinse Clases. op 23 februari 1696 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr). Rinse werd gedoopt op 31 mei 1668 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr)590 en is overleden tussen 1723 en 1725 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr).

Aatje trouwde vervolgens met Jan Klazes. op 6 november 1729 in Hardegarijp (Fr).


548. Minne Wybets Haijema, zoon van Wybet Minnes Haijema en Auckien Rompts Sybema, werd geboren circa 1659 in Burum (Fr) en is overleden tussen 1728 en 1738 in Burum (Fr).

Bijzonderheden:

Hij was in 1688 lidmaat te Burum (Fr). 593 "... Minne Wybets en Trijntje Rinses van Morra 7-2-1686 onder de klokslag van Burum". Ze werden later ook nog vermeld in 1712 en 1716.

Hij was in 1680 kerkvoogd en ouderling te Burum (Fr).

Voogdij: 594 Over het 4-jarig kind bij wijlen Hiske Wubbes wordt Thomas Cornelis, als aangehuwde neef van moederszijde, als curator aangesteld. Hij is een zoon van Cornelis Thomas {2200} & Trijntie Thomas {2201}.

Minne trouwde met Hiske Wubbes, dochter van Wubbe Dirks en Martien Cornelis, in 1680. Hiske werd geboren circa 1658 en is overleden vr 17 mei 1686 in Burum (Fr).595

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Auckien Minnes Haijema (gedoopt op 29 januari 1682 in Burum (Fr)). Auckien trouwde met Dirk Nitterds. circa 1701. Dirk werd geboren circa 1676 en is overleden in 1726-1727 in Burum (Fr) ongeveer 50 jaar oud.

Minne trouwde vervolgens met Trijntje Rinses. circa 1686 in Burum (Fr). Trijntje werd geboren in Morra (Fr), werd gedoopt op 18 maart 1660 in Marrum (Fr)596 en is overleden na 1716 in Burum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Rinse Minnes Haijema (gedoopt op 10 oktober 1686, geboren in Burum (Fr))

         ii.  Grietie Minnes Haijema (gedoopt op 13 april 1688, geboren in Burum (Fr) - overleden vr 20 mei 1753 in Burum (Fr)). Grietie trouwde met Aut Fokkes, zoon van Focke Fransen 597 en Dieuke Auts,598 op 24 augustus 1710 in Lutjegast. Aut werd geboren in Munnekezijl (Fr), werd gedoopt op 26 februari 1688 in Burum (Fr) en is overleden vr 20 augustus 1753.

        iii.  Wybeth Minnes Haijema (gedoopt op 2 maart 1690 in Burum (Fr) - overleden na 4 september 1768). Wybeth trouwde met Aafke Tomas, dochter van Thomas Cornelis en Lysbeth, op 4 april 1721 in Visvliet. Aafke werd geboren circa 1700 in Visvliet en is overleden op 4 september 1768 in Burum (Fr)599 ongeveer 68 jaar oud.

         iv.  Bauckien Minnes Haijema (gedoopt op 16 maart 1692 in Burum (Fr)). Bauckien trouwde met Petrus Jacobs Nauta, zoon van Jacob Abes en Hiltje, op 18 maart 1716 in Bergum (Fr). Petrus werd geboren in Bergum (Fr) en is overleden vr 21 november 1739. Bauckien trouwde vervolgens met Sibrandus Brouwer. op 21 november 1739.

          v.  Taecke Minnes Haijema (gedoopt op 16 december 1694 in Burum (Fr)). Taecke trouwde met Haske.

         vi.  Siucke Minnes Haijema (gedoopt op 6 december 1696 in Burum (Fr) - overleden op 8 mei 1737 in Suawoude (Fr)). Siucke trouwde met Duirardus Jacobus Duursma, zoon van Jacobus Duursma en Machtilda Avercamp, op 23 juli 1719 in Suawoude (Fr). Duirardus werd gedoopt op 18 maart 1681 in Drachten (Fr) en is overleden vr 11 november 1736 in Suawoude? (Fr). Siucke trouwde vervolgens met Thomas Ring. op 11 november 1736 in Suawoude (Fr).

274     vii.  Gerrit Minnes Haijema (gedoopt op 23 juli 1699 in Burum (Fr)). Gerrit trouwde met Rinske Willems, dochter van Willem Wouters en Jancke Claeses, circa 1725 in Burum (Fr). Rinske werd geboren in Oosternieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 2 december 1708 in Burum (Fr).

       viii.  Pyter Minnes Haijema (gedoopt op 11 november 1703 in Burum (Fr)). Pyter trouwde met Trijntje Rinses, dochter van Rinse Folkerts en Grietje, op 8 april 1736 in Buitenpost (Fr).600 Trijntje werd gedoopt in september 1711 in Kollum (Fr) en is overleden vr 1804.


549. Trijntje Rinses, dochter van Rinse Gerrits en Lysbeth Gerrits, werd geboren in Morra (Fr), werd gedoopt op 18 maart 1660 in Marrum (Fr)596 en is overleden na 1716 in Burum (Fr).

Trijntje trouwde met Minne Wybets Haijema. circa 1686 in Burum (Fr). Minne werd geboren circa 1659 in Burum (Fr) en is overleden tussen 1728 en 1738 in Burum (Fr).

550. Willem Wouters, zoon van Wouter Cornelis en Sybrich Jans, werd geboren in Oosternieuwkruisland (Fr), werd gedoopt op 3 juli 1687 in Burum (Fr) en is overleden op 20 augustus 1750 in Oosternieuwkruisland (Fr) op 63-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Tussen 1698 en 1728 was hij landbouwer te Nieuw Kruisland (Fr). 601 "... In 1698 krijgt Willem Wouters met zijn broer Aelte (en anderen?) als erfgenaam van zijn grootvader Cornelis Thomas in 1698 een vierde deel van de stem op Nieuwkruisland. In 1728 is hij boer op de stem waar ook Cornelis Thomas boer op geweest zal zijn".

Hij was op 9 juni 1709 lidmaat na Beleijdenis te Burum (Fr). In 1712, 1716 en op 20 augustus 1750 stond hij ook ingeschreven.

Hij was in 1712 Kerkvoogd te Burum (Fr). 602

Willem trouwde met Jancke Claeses. circa 1707 in Burum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

275       i.  Rinske Willems (gedoopt op 2 december 1708, geboren in Oosternieuwkruisland (Fr)). Rinske trouwde met Gerrit Minnes Haijema.,194 zoon van Minne Wybets Haijema en Trijntje Rinses, circa 1725 in Burum (Fr). Gerrit werd gedoopt op 23 juli 1699 in Burum (Fr).

         ii.  Claes Willems (gedoopt op 22 maart 1711, geboren in Oosternieuwkruisland (Fr))

        iii.  Wouter Willems (gedoopt op 20 oktober 1713, geboren in Oosternieuwkruisland (Fr))

         iv.  Trijntje Willems (gedoopt op 1 juni 1716, geboren in Oosternieuwkruisland (Fr))


551. Jancke Claeses .

Jancke trouwde met Willem Wouters. circa 1707 in Burum (Fr). Willem werd geboren in Oosternieuwkruisland (Fr), werd gedoopt op 3 juli 1687 in Burum (Fr) en is overleden op 20 augustus 1750 in Oosternieuwkruisland (Fr) op 63-jarige leeftijd.

552. Cornelis Ennes Wiersma, zoon van Enne Jacobs Wiersma 603,604 en Aaltie Arrijens Boersma, werd geboren vr 1665 en is overleden na 1727.

"... Kornelis Ennes is waarschijnlijk vr 1665 geboren, want hij komt in 1686 voor in het register van de omslag van Burum. Hij is op 29-5-1687 lidmaat van de Gereformeerde gemeente te Burum, in 1696, 1716 en 1718 kerkvoogd.
In 1698 is hij meier van nr. 18 te Burum en in 1728 eigenaar van nr. 15 en meier van nr. 8, 14, 17 en 18. Hij komt in 1727 voor in het Kollumer Proclamatieboek Q7, folio 509, bij een transactie van 1/4 part in sate en landen op de Uitterdijkster kluft onder de klokslag van Kollum, dat in het bezit is van Bauckjen Lieuwes Siccama, weduwe van de schrijver Videnius. Haar broers Elze Lieuwes en Johannes Lieuwes, zonder de toenaam Siccama, zijn samen bezitter van 3/4 part. De sate grenst aan die van Johannes en wordt gebruikt en bewoond door de zoon van Elze, Lieuwe Elzes. De sate is groot 92 pondematen, bezwaard met 32 landsflorenen, 3 dijksflorenen en zijlschatting over 80 pondematen. De 'heerlijke en kostelijke stemdragende sate landts' wordt geschat op 2231 Carolus guldens en 14 stuivers. Bij deze transactie maakte Elze Lieuwes gebruik van zijn recht van 'niaer'. De sate was dus kennelijk uit de ouderlijke nalatenschap. De naam van Antje wordt bij deze transactie niet genoemd, zij komt samen met haar man voor in het lidmatenboek van de kerk te Burum in 1687 en 1712".

Cornelis trouwde met Antje Luwes Siccama. Antje werd geboren circa 1665 in Burum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Louw Cornelis (gedoopt op 21 februari 1686 in Burum (Fr))

         ii.  Luwe Cornelis Wiersma (gedoopt op 17 april 1687 in Burum (Fr)). Luwe trouwde met Hiltje Metskes.

276     iii.  Enne Cornelis Wiersma (gedoopt op 11 april 1692 in Burum (Fr) - overleden vr 9 januari 1742). Enne trouwde met Grietje IJwes, dochter van IJwe Julles 378 en Mensje Boukes, vr 1733. Grietje werd gedoopt op 14 augustus 1712 in Oldekerk en is overleden na 1767. Grietje was ook bekend als Grietke Durks,427 Grietje Eeuwes, Grietje Iwes, en Grietje Ywes.

         iv.  Aeltie Cornelis Wiersma (gedoopt op 3 november 1695 in Burum (Fr)). Aeltie trouwde met Cornelis Thomas, zoon van Thomas Cornelis en NN, op 27 september 1722 in Visvliet. Cornelis werd geboren in 1695 in Visvliet?.

          v.  Jacob Cornelis (gedoopt op 22 januari 1699 in Burum (Fr))

         vi.  Dirck Cornelis (gedoopt op 19 maart 1702)


553. Antje Luwes Siccama, dochter van Lieuwe Eltzes Sickema en Rinskje Rinses, werd geboren circa 1665 in Burum (Fr).

Antje trouwde met Cornelis Ennes Wiersma. Cornelis werd geboren vr 1665 en is overleden na 1727.

Antje trouwde vervolgens met Jan Auckes Heineman.


554. IJwe Julles,378 zoon van Julle IJwes 574 en Eedtje Michiels, werd geboren circa 1680 in Oldekerk en is overleden vr 1723 in Niekerk.575
(Dubbele vermelding. Zie persoon 524 op pagina 25)

555. Mensje Boukes, dochter van Baucke Rompts Sybema 578 en NN, werd geboren circa 1680 in Pieterzijl en is overleden na 31 maart 1762. Mensje was ook bekend als Menschein Boukes en577 Mensche Baukes Sybema.
(Dubbele vermelding. Zie persoon 525 op pagina 25)

556. Jan Jansen, zoon van Jan Jansen en Martien Jansen, werd geboren tussen 1669 en 1670 en is overleden tussen 1728 en 1738.

Bijzonderheden:

Authorisatie: 1 mei 1688, Kollumerland (Fr). 605 "Vader: Jan Jansen, bij de Kolk onder Burum.
Kuratoren: Marten Johannes, koopman Kollum en Jacob Jansen, Warfstermuellen.
Kinderen: Jan Jansen, in het 18de jaar, cum fisco."

Het Feitsma Familieboek vertaalt dit naar: "Jan Jansen woonde in 1688 bij de Kolk onder Burum". De geboortedatum 1670 van zoon Jan Jansen is dus afgeleid van deze authorisatie.
Hij kan dus in 1670 geen kind zijn van Martien Jansen...

In 1710 was hij boer in Vrouwen Clooster te Burum (Fr). 606 In 1728 was hij eigenaar/meijer van No. 35 van het Stemkohier.

Hij was in 1712 kerkvoogd te Burum (Fr).

Hij was in 1717 lidmaat te Burum (Fr).

Jan trouwde met Grijtje Dircks. circa 1710. Grijtje werd geboren in 1679, werd gedoopt op 27 mei 1683 in Burum (Fr) en is overleden circa 1767 ongeveer 88 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Jans (gedoopt op 8 juni 1710 in Burum (Fr))

278      ii.  Marten Jans (gedoopt op 5 februari 1712 in Burum (Fr) - overleden circa 1767 in Kollum (Fr)). Marten trouwde met Antie Minnes, dochter van Minne Heerties en Dieuwerke Repkes Froma. Antie werd gedoopt op 17 juni 1708 in Burum (Fr).

        iii.  Aaltje Jans (gedoopt op 26 augustus 1714 in Burum (Fr))

         iv.  Tietje Jans (gedoopt op 18 september 1718 in Burum (Fr))

          v.  Martien Jans (gedoopt op 20 april 1721 in Burum (Fr))

         vi.  Dirk Jans (gedoopt op 23 mei 1723 in Burum (Fr) - overleden vr 1761 in Burum (Fr)). Dirk trouwde met Hiltie Willems. vr 1750. Hiltie is overleden vr 1776.


557. Grijtje Dircks werd geboren in 1679, werd gedoopt op 27 mei 1683 in Burum (Fr) en is overleden circa 1767 ongeveer 88 jaar oud.

Bijzonderheden:

Authorisatie: 9 juli 1709, Kollumerland (Fr). 607 Ouders: Beern Fridses (overleden) en Grytie Dirx, Vrouwenklooster o/d Burum. Kuratoren: Germen Fridses, bij Pieterzijl en Fridse Tonnis, achter Visvliet. Kinderen: Frids Beerns in het 9de jaar.
Opm. Jan Jansen, tegenwoordige man van Grijtie Dirx.

Zij was in 1717 lidmaat te Burum (Fr). In 1716 staat zij te boek als "wyff van Jan Jansen" te Burum.

In 1738 was zij eigenaar/meijer van No. 35 van het stemkohier te Burum (Fr). Nog tot 1766 komt zij voor in de speciekohieren. Haar boerderij bestaat dan uit 1 1/2 schoorsteen, 3 halve hoofden, 6 koeien, 3 rieren, 4 paarden en 25 pondemaat bouwland, bij een totale oppervlakte van 65 pondemaat, maakt 40 pdm grasland.

Grijtje trouwde met Beern Fridses. circa 1700. Beern is overleden vr 9 juli 1709.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Frids Beerns (geboren circa 1700)

Grijtje trouwde vervolgens met Jan Jansen. circa 1710. Jan werd geboren tussen 1669 en 1670 en is overleden tussen 1728 en 1738.

558. Minne Heerties, zoon van Heertie Boijes en Antie Minnes, werd geboren circa 1683.

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer op het Oosternieuwkruisland.

Minne trouwde met Dieuwerke Repkes Froma. Dieuwerke werd gedoopt op 7 augustus 1687 in Burum (Fr) en is overleden circa 1740 ongeveer 53 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Repke Minnes (gedoopt op 23 januari 1707 in Burum (Fr)). Repke trouwde met Maaike Rogchus, dochter van Rogchus Jeppes 608 en Lysbeth Tjeerds. Maaike werd gedoopt op 24 mei 1722 in Hallum (Fr).

279      ii.  Antie Minnes (gedoopt op 17 juni 1708 in Burum (Fr)). Antie trouwde met Marten Jans, zoon van Jan Jansen en Grijtje Dircks. Marten werd gedoopt op 5 februari 1712 in Burum (Fr) en is overleden circa 1767 in Kollum (Fr) ongeveer 55 jaar oud.

        iii.  Heertie Minnes (gedoopt op 7 juni 1709 in Burum (Fr))

         iv.  Ditien Minnes (gedoopt op 28 september 1710 in Burum (Fr))

          v.  Heertie Minnes (gedoopt op 27 september 1711 in Burum (Fr))

         vi.  Heertie Minnes (gedoopt op 29 januari 1713 in Burum (Fr))

        vii.  Jan Minnes (gedoopt op 30 mei 1715 in Burum (Fr))


559. Dieuwerke Repkes Froma, dochter van Repke Jans Froma en Dyttien Folckerts, werd gedoopt op 7 augustus 1687 in Burum (Fr) en is overleden circa 1740 ongeveer 53 jaar oud.

Dieuwerke trouwde met Minne Heerties. Minne werd geboren circa 1683.

568. Fokke Meinderts, zoon van Meindert Taekes en Jeltje Fokkes, werd geboren vr 1700 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden circa 1742.

Fokke trouwde met Sytske Idserts. vr 1724.

Kinderen uit dit huwelijk:

284       i.  Idzert Fokkes (geboren circa 1724 in Kollum (Fr) - overleden in 1763 in Kollum (Fr)). Idzert trouwde met Trijntje Tjibbes.,67 dochter van Tjibbe Doekes 67 en Jetske Makkes, op 10 mei 1750 in Kollum (Fr). Trijntje werd geboren in 1724 in Kollum (Fr).

         ii.  Seeltje Fokkes (overleden in Buitenpost (Fr)). Seeltje trouwde met Wybe Roches. op 2 mei 1745 in Kollum (Fr). Wybe was ook bekend als Wiebe Roggers.

        iii.  Johannes Fokkes (geboren circa 1725)


569. Sytske Idserts, dochter van Idsert Idserts 67 en NN.

Sytske trouwde met Fokke Meinderts. vr 1724. Fokke werd geboren vr 1700 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden circa 1742.

570. Tjibbe Doekes .67

Bijzonderheden:

Hij was smid bij de Pomp te Kollum (Fr).

Tjibbe trouwde met Jetske Makkes.

Kind uit dit huwelijk:

285       i.  Trijntje Tjibbes (geboren in 1724 in Kollum (Fr)). Trijntje trouwde met Idzert Fokkes, zoon van Fokke Meinderts en Sytske Idserts, op 10 mei 1750 in Kollum (Fr). Idzert werd geboren circa 1724 in Kollum (Fr) en is overleden in 1763 in Kollum (Fr) ongeveer 39 jaar oud. Trijntje trouwde vervolgens met Sieger Eeuwes, zoon van Eeuwe Siegers en Jetske Jans, op 26 februari 1764 in Kollum (Fr). Sieger werd geboren in 1711.


571. Jetske Makkes .

Bijzonderheden:

Zij woonde bij de Pomp.

Jetske trouwde met Tjibbe Doekes.67

572. Durk Sybrens,451 zoon van Sijbren Dirks 451 en Claer Clases,451 werd geboren in Terhorne (Fr) en is overleden na 1750.

Bijzonderheden:

Hij was boer te Akkrum (Fr). 609 Ook te Hempens en Grouw. Op 3 juli 1712 was zijn Aanslag speciekohier te Grouw: 43-6-0 x. In 1728 was hij meijer van Akkrum Nr 20; in 1738 meijer van Hempens Nr 4 en 5; in 1749 werd vermeld: boer, kleijn reeuw en beslag 4 0.

Durk trouwde met Jeltje Aesges.451 op 3 juli 1712 in Grouw (Fr).610 Jeltje werd geboren in 1685 in Henshuizen (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

286       i.  Aedsge Derks Teenstra (geboren in 1713 in Goutum (Fr) - overleden op 4 april 1758 in Oudwoude (Fr)). Aedsge trouwde met Barber Martens, dochter van Marten Sjoerds 458 en Tjetske Jans,458 op 22 maart 1739 in Hempens (Fr).454 Barber werd geboren op 4 april 1716 in Deinum (Fr) en is overleden op 27 april 1803 in Oudwoude (Fr) op 87-jarige leeftijd. Barber was ook bekend als Barber Martens Arkema.

         ii.  Claerke Dirks

        iii.  Sijbren Dirks


573. Jeltje Aesges,451 dochter van Aesge Pyters en NN, werd geboren in 1685 in Henshuizen (Fr).

Jeltje trouwde met Durk Sybrens.451 op 3 juli 1712 in Grouw (Fr).610 Durk werd geboren in Terhorne (Fr) en is overleden na 1750.

574. Marten Sjoerds 458 werd geboren circa 1673 en is overleden circa 1745 in Wirdum (Fr) ongeveer 72 jaar oud.

Bijzonderheden:

Hij was boer te Hijlaard (Fr). Ook te Boxum en Wirdum.

In 1728 was hij meijer te Wirdum (Fr).

Marten trouwde met Tjetske Jans.458 ____________.610 Tjetske is overleden circa 1766 in Warga (Fr).

Kind uit dit huwelijk:

287       i.  Barber Martens (geboren op 4 april 1716 in Deinum (Fr) - overleden op 27 april 1803 in Oudwoude (Fr)). Barber trouwde met Aedsge Derks Teenstra, zoon van Durk Sybrens 451 en Jeltje Aesges,451 op 22 maart 1739 in Hempens (Fr).454 Aedsge werd geboren in 1713 in Goutum (Fr) en is overleden op 4 april 1758 in Oudwoude (Fr) op 45-jarige leeftijd.


575. Tjetske Jans 458 is overleden circa 1766 in Warga (Fr).

Tjetske trouwde met Marten Sjoerds.458 ____________.610 Marten werd geboren circa 1673 en is overleden circa 1745 in Wirdum (Fr) ongeveer 72 jaar oud.

576. Sijger Cornelijs 459 werd geboren in Leens.

Notitie bij de geboorte: "op De Houw".

Bijzonderheden:

Hij was op 9 juni 1699 lidmaat te Leens. "Sijger Cornelis op Houw".

Sijger trouwde met Anje Peters. op 18 juli 1697 in Leens. Anje werd geboren in Leens.

Notitie bij het huwelijk: "...beijde op de Houw".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Frouwke Sijgers (gedoopt op 27 maart 1698, geboren in Leens - overleden circa 13 december 1739 in Sauwerd). Frouwke trouwde met Hindrik Derks. op 10 mei 1722 in Garnwerd. Hindrik werd geboren in Noordhorn.

         ii.  Kornelijs Sijgers (gedoopt op 30 juni 1700 in Leens - overleden vr 1735). Kornelijs trouwde met Agnietje Rijkes Boijkema, dochter van Rijcke Jans Boijkema en Metjen Pieters, op 12 november 1730 in Leens. Agnietje werd gedoopt op 6 maart 1707 in Leens en is overleden vr 30 april 1751 in Leens.

        iii.  Ebge Sijgers (gedoopt op 18 maart 1703 in Leens)

         iv.  Peter Sijgers (gedoopt op 13 juli 1704 in Leens)

          v.  Stijntje Sijgers (gedoopt op 7 november 1706 in Leens)

         vi.  Jantien Sijgers (gedoopt op 18 maart 1708, geboren in Wehe)

288     vii.  Peter Sigers (gedoopt op 23 juni 1709, geboren in Wehe - overleden na 1766). Peter trouwde met Aafke Evers. vr 18 oktober 1739. Aafke is overleden vr 18 oktober 1739.460 Peter trouwde vervolgens met Greetje Berens. op 13 november 1740 in Wetsinge en Sauwerd. Greetje werd geboren circa 1715 in Adorp en is overleden na 1783.


577. Anje Peters werd geboren in Leens.

Notitie bij de geboorte: "op De Houw".

Notitie bij het onderzoek: Misschien was zij eerder getrouwd in 1686 met Remge Alberts? Of in 1694 met Driewes Claesen?
Er zijn meer Anjes Peters, maar bij de lidmaten van Leens komt de naam Anje Peters alleen met deze drie partners voor... te beginnen als jongedochter op 2 december 1696.

Anje trouwde met Sijger Cornelijs.459 op 18 juli 1697 in Leens. Sijger werd geboren in Leens.

584. Gerrit Peters

Gerrit trouwde met Anje Claessen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Maicke Gerrits (gedoopt op 20 november 1687 in Eenrum)

         ii.  Maria Gerrits (gedoopt op 18 oktober 1691 in Eenrum)

        iii.  Maria Gerrits (gedoopt op 3 september 1693 in Eenrum)

292      iv.  Pieter Gerrits (gedoopt op 7 november 1694 in Eenrum - overleden vr 27 juni 1763). Pieter trouwde met Trijntie Geerts, dochter van Geert Peters en Welmoet Aapkes. Trijntie werd geboren op 4 augustus 1709 in Garnwerd, werd gedoopt op 11 augustus 1709 in Garnwerd en Oostum en is overleden in 1757 op 48-jarige leeftijd.

          v.  Claes Gerrits (gedoopt op 9 mei 1697 in Eenrum)

         vi.  Claes Gerrits (gedoopt op 21 augustus 1698 in Eenrum - overleden vr 27 juni 1763). Claes trouwde met Grietje Jacobs, dochter van Jacob.

        vii.  Ludje Gerrits (gedoopt op 1 mei 1701 in Eenrum). Ludje trouwde met Garbrand Gerrits, zoon van Gerrit en Swaanje Cornellis.


585. Anje Claessen

Anje trouwde met Gerrit Peters.

586. Geert Peters werd geboren circa 1680 in Hekkum, Adorp en is overleden vr 6 september 1722.

Bijzonderheden:

Hij gebruikte in 1709 landerijen te Aduard. Spanheim 4: Wester Quarteir, Provinciemeiers Groningen 1632-1719. Aduard Fol:60
Ao: Geert Pieters en Welmoet

Hij was op 18 maart 1714 lidmaat op belijdenis te Garnwerd en Oostum. 18 mart. het H. Nachtmaal gehouden tot Garnwert
en is op hare belijdenisse daar toe aangenomen.
Welmoet Aapkes huijsvrouw van Geert Peters
10 jun des Heeren avontmaal gehouden tot Oostum ende
zijn met attestatie daartoe gekomen.

Hij gebruikte in 1718 landerijen te Harsens. Spanheim 2: Hunsingo, Provinciemeiers Groningen 1632-1719.

Gebruikers op 't westen van Wirekers huis:
Ao: 1670 Harmen Rotgers en Annetien
Ao: 1673 de wed: Annetie getr: an Aapke Garbrandts
Ao: 1718 Geert Pieters ende Welmoet dogter van Aapke Garbrants.

Hij gebruikte in 1721 landerijen te Garnwerd. Spanheim 5: Huurders van Stads-, Ommelander- en Provincie-goederen in 1721 en 1755.

Garnwerd
280.2 74 1/2 grazen. =Geert Pieters en Welmoet (1721)
Aduard 50 Cornelis Geerts en Aaltje Jacobs (1755)

Geert trouwde met Welmoet Aapkes. op 5 augustus 1708 in Adorp en Harssens. Welmoet werd geboren circa 1680 in Harssens, Adorp.

Kinderen uit dit huwelijk:

293       i.  Trijntie Geerts (geboren op 4 augustus 1709 in Garnwerd - overleden in 1757). Trijntie trouwde met Harmen Luitjens, zoon van Luijtjen Harms en Trijntien Jurjens, op 31 oktober 1734 in Garnwerd. Harmen werd gedoopt op 17 januari 1697 in Oostum en is overleden vr 17 november 1737. Trijntie trouwde vervolgens met Pieter Gerrits, zoon van Gerrit Peters en Anje Claessen, op 8 december 1737 in Bellingeweer. Pieter werd gedoopt op 7 november 1694 in Eenrum en is overleden vr 27 juni 1763.

         ii.  Peter Geerts (geboren op 5 november 1710, gedoopt Garnwerd en Oostum)

        iii.  Cornelis Geerts (geboren op 16 maart 1712, gedoopt Garnwerd en Oostum). Cornelis trouwde met Aeltjen Jacobs Tempel, dochter van Jacob Jansen Tempel en Aaltijn Derks, op 12 mei 1743 in Winsum. Aeltjen werd gedoopt op 14 november 1717 in Winsum.

         iv.  Annie Geerts (geboren op 13 augustus 1713, gedoopt Garnwerd en Oostum)

          v.  Jan Geerts (geboren op 8 maart 1715 in Garnwerd)

         vi.  Jan Geerts (geboren op 8 juni 1716, gedoopt Garnwerd en Oostum)

        vii.  Anje Geerts (geboren op 7 augustus 1717, gedoopt Garnwerd en Oostum)

       viii.  Jan Geerts (geboren op 26 september 1718, gedoopt Garnwerd en Oostum)

         ix.  Jan Geerts (geboren op 2 maart 1720, gedoopt Garnwerd en Oostum)

          x.  Harm Geerts. Harm trouwde met Nn NN.


587. Welmoet Aapkes, dochter van Aepke Garbrants en Annetie, werd geboren circa 1680 in Harssens, Adorp.

Onder de kinderdopen bij Aepke Garbrants bevinden zich twee, waarbij de naam van het kind niet vermeld wordt. Welmoet wordt wel in Spanheims registers van landgebruikers genoemd als zijn dochter. Daarbij wordt ook duidelijk wie de vrouw, cq moeder is: Annetie.

Bijzonderheden:

Zij was op 18 maart 1714 lidmaat op belijdenis te Garnwerd en Oostum. 18 mart. het H. Nachtmaal gehouden tot Garnwert
en is op hare belijdenisse daar toe aangenomen:
Welmoet Aapkes huijsvrouw van Geert Peters
10 jun des Heeren avontmaal gehouden tot Oostum ende
zijn met attestatie daartoe gekomen.

Welmoet trouwde met Geert Peters. op 5 augustus 1708 in Adorp en Harssens. Geert werd geboren circa 1680 in Hekkum, Adorp en is overleden vr 6 september 1722.

Welmoet trouwde vervolgens met Frerik Walings, zoon van Waling Alles en Jantien Jacobs Vonck, op 6 september 1722 in Garnwerd en Oostum. Frerik werd geboren in Ezinge en is overleden vr 28 augustus 1729. Frerik was ook bekend als Frerik Walinks.

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan in september 1722 te Feerwerd. Frerik Walinks van Feerwerd

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Jantjen Freriks (geboren op 3 oktober 1723, gedoopt Garnwerd en Oostum). Jantjen trouwde met Jan Harms. op 27 mei 1741 in Garnwerd.

Welmoet trouwde vervolgens met Onne Sijmens, zoon van Sijmon Oopkes en Lijsebeth Onnes, op 28 augustus 1729 in Garnwerd en Oostum. Onne werd gedoopt op 28 augustus 1681 in Garnwerd. Onne was ook bekend als Onne Sijmons.
588. Jan Jacobs is overleden vr 1737.

Notitie bij het onderzoek: Tussen 1698 en 1721 bestonden er in Ranum twee Jannen Jacobs: "De Mennonit" en "De Olde".

"De Olde" maakt deel uit van een lijn waaruit de familie van Ham uit voortkomt en is terug te vinden in de DTB-boeken van de Gereformeerde kerk.

Over Mennonieten (doopsgezinden) is vrijwel nooit iets te vinden in deze kerkboeken, tenzij ze zich bekeerden: "God vermeerdere de Gereformeerde!"

D.J. van Ham (zie zijn website over Groningiana - Klein Garnwerd - Schilligeham) is bezig met een digitale uitbreiding en verbetering van het Stamboek Huizinga: "... Jan Jacobs, landbouwer op de boerderij 218 in Ranum waar hij "de Mennonit" wordt genoemd, inschrijving als meier in 1698 met I. Marrechie, in 1700 met II. Martje Siabbes en in 1722 met III. Sywke Pieters. Van elke vrouw 1 kind, zie VI 19."

Onduidelijk is of Marrechie en Martje Siabbes dezelfde vrouw zijn. In de huurders van Spanheim komt ook nog voor in het jaar 1721: Jan Jacobs en Martje... Is dat Martje Sjabbes?

"... Sywke Pieters hertrouwde op 18 augustus 1737 met Bruin Cornelis. Bruin is de schoonvader van Cornelis Alberts (O.G. IV 28.2)."

[Bruin wordt ook de schoonvader en zelfs de stiefvader van Willem Jans.]

(...)

"... Jan Jacobs was mogelijk een voorzoon van Jacob Melles, die later getrouwd was met Anje Derks."

Deze laatste conclusie trekt D.J. van Ham, omdat er in een scheidingsakte na de dood van Jacob Melles (ook een Mennoniet) een Jan Jacobs voorkomt als sibbevoogd over een minderjarig kind van Jacob Melles en Antje Derks... [Jacob Melles is een nazaat van Jacob Derks, de eerstbekende doopsgezinde vermaner te Rasquert afkomstig van Melkema te Huizinge... Hiervan is een lange genealogische lijn bekend in het Stamboek Huizinga].

Ik laat het bij deze gedachte omdat er niet genoeg bewijs voor is om Jan Jacobs aan te haken bij Jacob Melles. Vooralsnog komt onze Jan Jacobs te Ranum dus gewoon uit de lucht vallen.

Bijzonderheden:

Hij was "de Mennonit" te Ranum.

In 1698 was hij Provincie-meier op boerderij 218, Ranum 1 te Ranum. 613 Deze boerderij ligt op de zuidkant van de wierde van Ranum.
In 1692 was de boerderij in slechte tijden (St. Maartensvloed) verlaten door Jacob Pieters en Aaltje Egberts. Voor een korte tijd hebben toen Driewes Clasen en Jan Jacobs de boerderij in gebruik genomen. Zij bewoonden toen al de naastgelegen boerderijen (220 en 221).

In 1693 werden 60 jukken voor vijf jaar verhuurd aan Cornellis Jedses en Trijntje [Tjarks]. Jedses neemt ook de behuizing voor 710,- over van de Provincie, die de behuizing reeds eerder van de vorige meiers voor dezelfde prijs had gekocht.

In 1698 worden de nieuwe Provincie-meiers Jan Jacobs en zijn vrouw Martje...
Uit de volgende koopakten kan misschien worden opgemaakt dat dit Martje Sjabbes was, maar het blijft nogal raadselachtig...

Er is een koopakte in 1700 waarin Jan Jacobs en Martje Sjabbes 78 juk land kopen. Daarna in 1706 kopen zij samen nogmaals wat land.

Jan Jacobs, de man van wijlen Martje Sjabbes, hertrouwde blijkens de Afkoopakte van 1713 met Sywke Peters.

In Spanheim (huurders) staan echter nog steeds een Jan Jacobs en Martje als huurder in 1721...

Een van de naastgelegen boerderijen (220), Ranum 6, werd in 1721 bewoond door Jan Jacobs de Olde. De eigendom behoorde toe aan de heer Tamminga. Jan Jacobs en zijn vrouw Krijnje [Lamberts] bewonen die boerderij reeds in 1698.
De laatsten trouwden op 24-5-1686 in Bellingeweer en Ranum en doopten daar een zoon Lambert op 10-9-1689.

In 1699 was hij provinciemeier te Ranum. Spanheim 2: Hunsingo 1632-1719

Ranum - Wijtwert Fol: 437
Egbert Jacobs en Grietie gebr: 60 juck:
Ao:1656 de dogter Aaltie
Ao:1662 getr: an Grietie[?] Fockens
Ao:1673 de wed: Aaltie getr: an Jacob Pieters
Ao:1692 Driewes Claassen en consr: nu Cornelis Idses en Trijntie
Ao:1699 Jan Jacobs en Marretie

Huurders Ranum
112.2 60 j. =Jan Jacobs en Martje (1721)
Ww.9 Willem Jans en Jantje Bruins (1755)

Hij bezat op 19 maart 1700 een plaats met de beklemming van 78 juk land te Ranum. 614 Akte van verkoop door Cornelis Jetses en Trijnje Tiarx aan Jan Jacobs en Martien Siabbes van hun plaats te Ranum met de beklemming van 78 juk land voor de som van 3700 Car. gld.

Hij bezat op 9 juli 1706 1 juk land te Ranum. 615 Akte van verkoop en overdracht door Willem Alberda, heer van Dijxterhuijs etc. aan Jan Jacobs en Martje Siabbes, e.l. te Ranum van 1 juk land te Ranum onverscheiden in de heerd die Jan Jacobs en zijn vrouw gebruiken voor de som van 60 Car. gld.

Afkoop: 4 oktober 1713, Ranum. 466 Akte van uit- en afkoop door Remmert Siabbes, voormond, Jan Harms, sibbevoogd en Meelis Jans, vreemde voogd, over de onmondige kinderen van Jan Jacobs en Martje Siabbes te Ranum van Jan Jacobs en zijn tweede echtgenote Sieuwke Pieters van de nalatenschap van Martje Siabbes volgens inventaris opgemaakt op 21 juni 1713 van onder meer 78 jukken land onder beklemming die behoren aan de provincie en aan het Huis te Sauwert.

Geldzaken: Taxatie, 1730-1731, Ranum. 616 Drews Gaykes 6 0
Jan Jacobs 4 0
Engbert Evers 2 0
Albert Derx 3 0
Hendrix Peters 1 10
Tomas Harms 1 0
Regnier Obbes 2 0
Rickert Arys 1 10
Jan Freerx 2 0
Jan Meinties 3 :
---- ----
f 23 :

Jan trouwde met Martje Sjabbes, dochter van Siabbe Remmerts, vr 1698. Martje is overleden vr 21 juni 1713. Martje was ook bekend als Marrechie en Marretie.

Notitie bij het huwelijk: Het is glad ijs in Ranum. Er bevinden zich hier minstens twee Jannen Jacobs en minstens twee Martjes (Sjabbes), de ene Doopsgezind, de andere Gereformeerd...

Dirk van Ham vond naast de al bekende Jacob en Trijntje nog 3 andere kinderen van dit echtpaar: Dietjen, Anje en Aaltijn.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Deetjen Jansen (overleden vr 1 november 1753). Deetjen trouwde met Arijs Frerix, zoon van Frerik Arijs en Grietje. Deetjen trouwde vervolgens met Jan Joesten, zoon van Joest Harmens en Harmke Harms. Jan werd gedoopt op 16 juli 1719 in Obergum.

         ii.  Aaltijn Jans. Aaltijn trouwde met Lippe Siers. Aaltijn trouwde vervolgens met Klaas Rieuwkes.

        iii.  Anje Jans (geboren in 1680 - overleden na 1765). Anje trouwde met Claas Tonnis, zoon van Tonnis. Claas werd geboren in 1681 en is overleden in 1751 op 70-jarige leeftijd.

         iv.  Jacob Jans (geboren circa 1695 in Ranum). Jacob trouwde met Lammigje Alberts.

          v.  Trijntje Jans (geboren circa 1697 in Ranum - overleden vr 4 augustus 1726). Trijntje trouwde met Jan Jans Vegter, zoon van Jan Geerts en Loecke Geerts. Jan werd geboren circa 1700 in Borgercompagnie.

Jan trouwde vervolgens met Sieuwke Pieters.

Kinderen uit dit huwelijk:

294       i.  Willem Jans (geboren vr 1713 in Ranum - overleden vr 29 juni 1767). Willem trouwde met Jantien Bruins, dochter van Bruin Cornelis. Jantien werd geboren op 28 januari 1717 in Niehove en is overleden op 10 mei 1755 in Ranum473 op 38-jarige leeftijd. Jantien was ook bekend als Jantjen Brouns. Willem trouwde vervolgens met Hilje Heeres Wierda, dochter van Heere Pieters 477 en Geertje Jacobs. Hilje werd geboren tussen 1734 en 1735 in Saaxumhuizen, werd gedoopt op 25 april 1791 in Ranum en is overleden op 6 oktober 1826 in Obergum.

         ii.  Grietje Jans (geboren in Ranum - overleden vr 28 april 1777). Grietje trouwde met Luirt Klasen, zoon van Claas Jans 617 en Lijsbeth Harms. Luirt werd geboren in Zeerijp en is overleden vr 1763. Grietje trouwde vervolgens met Gerrit Jans Smit, zoon van Jan Jacobs (de Olde) en Krijnje Lamberts. Gerrit werd geboren in Bellingeweer, werd gedoopt op 6 november 1701 in Bellingeweer en Ranum en is overleden vr 28 april 1777.


589. Sieuwke Pieters

Sieuwke trouwde met Jan Jacobs. Jan is overleden vr 1737.

Sieuwke trouwde vervolgens met Bruin Cornelis. Bruin werd geboren in Niehove. Bruin was ook bekend als Broune Kornellis.


590. Bruin Cornelis werd geboren in Niehove. Bruin was ook bekend als Broune Kornellis.

Notitie bij het onderzoek: Bruin Cornelis moet minstens 4 echtgenotes hebben gehad. Hoewel hij Doopsgezind was, staan er toch drie van zijn huwelijken in de huwelijkslijsten van de Hervormde kerken van Niehove en Ranum.
Als de geboortedatum van zijn dochter Jantien Bruins klopt (1717), dan moet Bruin Cornelis nog een eerder huwelijk hebben gehad, mogelijk ook in Niehove, waar de huwelijkslijst begint in 1721. Of in Grijpskerk, waar Jantjes halfzuster Anje vandaan kwam?

Van al zijn kinderen is niet bekend wie hun moeder was, behalve misschien Cornelis, die een dochter naar Anje noemt, mogelijk genoemd naar de 3e vrouw van Bruin Cornelis. De kinderen Jantien Bruins en Frerik Bruins noemen beiden een dochter Aafke, zodat het vermoeden rijst dat Bruins eerste vrouw ook een Aafke was.

Zijn dochter Anje Bruins was, volgens haar Afkoopakte (Boedelscheiding 2-5-1774), een halfzuster van Freerk Bruins, Cornelis Bruins, Deewerke Bruins en een onbekende zuster NN Bruins.

NB. DJ van Ham heeft nog een tekst over de 3e vrouw van Bruin in "Huizinga V 8 5", nog niet op internet te zien.

Bijzonderheden:

Hij was doopsgezind.

Hij was landbouwer te Niehove.

Bruin Cornelis trouwde met een onbekende vrouw.

Notitie bij het huwelijk: De "onbekende vrouw" is voor het gemak een samenvoeging van de opeenvolgende vrouwen. Zij kan niet n en dezelfde persoon zijn, want sommige van Bruins kinderen worden elkaars half-broers of halfzusters genoemd. Het is nog niet te bepalen wie hun moeder was.

Hij had kinderen:

          i.  Frerik Bruins (geboren in Niehove - overleden vr 2 juni 1783 in Schilligeham). Frerik trouwde met Trijnje Claassen, dochter van Claas Jans 617 en Lijsbeth Harms, op 1 april 1753 in Winsum. Trijnje werd geboren circa 1738 in Zeerijp, werd gedoopt op 5 oktober 1758 in Winsum en is overleden vr 15 mei 1764. Frerik trouwde vervolgens met Anje Pieters. Frerik trouwde vervolgens met Anje Jans, dochter van Jan Reijntjes Vos 262,618 en Bouke Pieters,.618 Anje werd gedoopt op 17 februari 1743 in Westernieland en is overleden op 14 oktober 1812 in Winsum op 69-jarige leeftijd. Anje was ook bekend als Anje Jans Vos.

         ii.  Deewerke Bruins. Deewerke trouwde met Hendrik Jans.

        iii.  NN Bruins. NN trouwde met Harke.

         iv.  Tetje Bruins. Tetje trouwde met Jan Claassen, zoon van Claas Harms en Bouke Derks.

          v.  Anje Bruins (geboren in Grijpskerk - overleden vr 2 mei 1774). Anje trouwde met Cornelis Alberts, zoon van Albert Cornellis en Martien Cornellis. Cornelis werd geboren in Baflo en is overleden vr 1806.

295      vi.  Jantien Bruins (geboren op 28 januari 1717 in Niehove - overleden op 10 mei 1755 in Ranum). Jantien trouwde met Willem Jans, zoon van Jan Jacobs en Sieuwke Pieters. Willem werd geboren vr 1713 in Ranum en is overleden vr 29 juni 1767.

Bruin trouwde vervolgens met Arentje Jacobs. op 9 april 1724 in Niehove. Arentje werd geboren in Lagemeeden en is overleden vr 1730.

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 9 april 1724 te Niehove. Bruun Cornellis, van Nijehove & Arentje Jacobs, van Legemeeden, beijde Mennoniten. Getrout in de vergadering der Mennonijten.

Bijzonderheden:

Zij was doopsgezind.

Bruin trouwde vervolgens met Anje Eeckes. op 26 november 1730 in Niehove. Anje werd geboren in Oldehove en is overleden vr 1737.

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 27 augustus 1730 te Niehove. Bruin Cornelis en Anje Ekes wedw: van Tijmen Bartels beijde van Niehove en Mennoniten onder haer gecopuleert.

Bijzonderheden:

Zij was doopsgezind.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Cornelis Bruins. Cornelis trouwde met Barber Christiaans.

Bruin trouwde vervolgens met Sieuwke Pieters.

594. Peter Jans werd geboren in Noordhorn en is overleden vr 22 september 1720.

Notitie bij het onderzoek: Geen doop van een dochter Anje gevonden in Den Ham of Noordhorn.

Bijzonderheden:

Hij was op 9 december 1708 lidmaat op belijdenis te Den Ham en Fransum. "den 9 decemb. [1708] 'S Hren Avontm. gehouden op Den Ham, na geloofs belijdenis toegelaten: Pieter Jans en Elske Pieters egte lieden op Den Ham".

Peter trouwde met Elske Pieters. op 21 augustus 1707 in Noordhorn. Elske werd geboren in Noordhorn.

Notitie bij het huwelijk: "Peter Jans, van Noordhorn & Elske Peters, van Noordhorn".

Kinderen uit dit huwelijk:

297       i.  Anje Peters (geboren in Den Ham). Anje trouwde met Peter Hendriks. op 4 april 1734 in Den Ham. Peter werd geboren in Ezinge.

         ii.  Geertjen Pieters (gedoopt op 23 september 1708 in Den Ham). Geertjen trouwde met Popko Leukes, zoon van Leuwke Olghers, op 6 maart 1735 in Den Ham en Fransum. Popko werd gedoopt op 16 maart 1709 in Zuidhorn. Geertjen trouwde vervolgens met Daniel Hendriks. Geertjen trouwde vervolgens met Roelf Pieters.

        iii.  Lamke Pieters (gedoopt op 15 september 1709 in Den Ham)


595. Elske Pieters werd geboren in Noordhorn.

Bijzonderheden:

Zij was op 9 december 1708 lidmaat op belijdenis te Den Ham en Fransum. "den 9 decemb. [1708] 'S Hren Avontm. gehouden op Den Ham, na geloofs belijdenis toegelaten: Pieter Jans en Elske Pieters egte lieden op Den Ham".

Elske trouwde met Peter Jans. op 21 augustus 1707 in Noordhorn. Peter werd geboren in Noordhorn en is overleden vr 22 september 1720.

Elske trouwde vervolgens met Jan Etskes, zoon van Etske Jans en Aeltien Warners, op 22 september 1720 in Den Ham. Jan werd geboren in Den Ham en werd gedoopt op 13 mei 1694 in Den Ham.

Notitie bij het huwelijk: "Jan Etskes, van Den Ham & Elske Peters, weduwe van Peter Jans, van Den Ham".

Notitie bij de geboorte: "... op de Knijpe".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Jans (gedoopt op 7 maart 1723, geboren in Den Ham)

         ii.  Peter Jans (gedoopt op 8 april 1725, geboren in Den Ham)


602. Claes Cornelis, zoon van Cornelis Claesen en Ettien Jansen, werd gedoopt op 19 maart 1671 in Noordhorn.

Notitie bij het onderzoek: Omdat zowel dochter Wijtske als zoon Cornelis allebei een dochter Claare/Klare dopen heet hun moeder waarschijnlijk ook Claare en zoeken we dus naar een echtpaar Klaas Cornelis en Claare... En die is er inderdaad: Clara Sjoerts van Pieterzijl.

Aangezien er hier meer Klazen Cornelis bestaan en in de dopenlijst de moeders steeds onvermeld blijven, zijn niet alle kinderen zeker, nog nader bekijken....

Via Marten Haijema,
internet http://www.geocities.com/gelske.geo/zijlstra.htm
vond ik zijn mogelijke doop en ouders te Noordhorn. Deze site bouwt de stamreeks verder op.

Ik moet nog zien hoe waar dat is...

Bijzonderheden:

Hij was op 4 maart 1696 lidmaat op belijdenis te Noordhorn. Klaas Cornelis op Bel. den 4 Martij 1696

Claes trouwde met Clara Sjoerts.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornelis Klaassen (gedoopt op 1 januari 1697 in Noordhorn - overleden in 1753 in Grootegast). Cornelis trouwde met Boukje Annes, dochter van Anne Jans 620 en Bettje Gerbens,.621 Boukje werd geboren in Gerkesklooster (Fr).

301      ii.  Wijtske Klaassen (gedoopt op 11 juni 1699 in Noordhorn - overleden vr 26 maart 1754 in Ezinge). Wijtske trouwde met Cornelis IJpes. Cornelis werd geboren in Ezinge en is overleden vr 26 maart 1754 in Ezinge. Cornelis was ook bekend als Kornelis Ipes.

        iii.  Sijtske Klasen (gedoopt op 4 december 1701 in Noordhorn)

         iv.  Reijnder Clasen (gedoopt op 19 februari 1702 in Noordhorn). Reijnder trouwde met Jantje Berents. Jantje werd geboren circa 1710 in Oostwold.


603. Clara Sjoerts

Clara trouwde met Claes Cornelis. Claes werd gedoopt op 19 maart 1671 in Noordhorn.

608. Jibbe Jans werd geboren omstreeks 1645 in Harssens, Adorp.

Notitie bij het onderzoek: Mogelijk heeft hij nog een vierde kind Eelke, die op 14-11-1705 te Adorp trouwde met Berent Hindriks van Twenthe...

Jibbe trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

304       i.  Jan Jibbes (gedoopt op 15 augustus 1674 in Adorp). Jan trouwde met Jantien Wilms. Jantien werd geboren circa 1674 in Harssens, Adorp.

         ii.  Pieter Jibbes (gedoopt op 6 februari 1676 in Adorp)

        iii.  Pieter Jibbes (gedoopt op 6 april 1679 in Adorp)


609. NN

NN trouwde met Jibbe Jans. Jibbe werd geboren omstreeks 1645 in Harssens, Adorp.

612. Simen Jans

Simen trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anje Simens (gedoopt op 15 oktober 1705 in Baflo)

         ii.  Maijcke Simens (gedoopt op 15 maart 1707 in Baflo)

        iii.  Jan Simens (gedoopt op 15 april 1709 in Baflo)

         iv.  Claas Simens (gedoopt op 15 april 1711 in Baflo)

          v.  Mettien Simens (gedoopt op 15 juli 1713 in Baflo)

306      vi.  Jan Simen Simens (gedoopt op 15 maart 1715 in Baflo). Jan trouwde met Amke Jans, dochter van Jan Pauwels en Martien Claessen. Amke werd gedoopt op 10 februari 1709 in Wetsinge.

        vii.  Grietje Sijmens. Grietje trouwde met Jan Jacobs.


613. NN

NN trouwde met Simen Jans.

614. Jan Pauwels

Jan trouwde met Martien Claessen.

Kinderen uit dit huwelijk:

307       i.  Amke Jans (gedoopt op 10 februari 1709 in Wetsinge). Amke trouwde met Jan Simen Simens, zoon van Simen Jans en NN. Jan werd gedoopt op 15 maart 1715 in Baflo.

         ii.  Claes Jans (gedoopt op 6 april 1710 in Wetsinge)

        iii.  Pauwel Jans (gedoopt op 23 augustus 1711 in Wetsinge)

         iv.  Anje Jans (gedoopt op 12 april 1716 in Wetsinge)

Jan trouwde vervolgens met Jantjen Bartelts.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Trijnje Jans (gedoopt op 15 juni 1725 in Wetsinge)


615. Martien Claessen

Martien trouwde met Jan Pauwels.

622. Hans Scheper werd geboren circa 1653 en werd begraven op 22 november 1741 in Onstwedde.

Bijzonderheden:

Hij was schaapherder.

Hans trouwde met Fenne. circa 1688. Fenne werd geboren circa 1653 en werd begraven op 12 maart 1738 in Onstwedde.

Kinderen uit dit huwelijk:

311       i.  Harmtie Hansen Scheper (gedoopt op 18 maart 1695 in Onstwedde - overleden vr 1767 in Wetsinge). Harmtie trouwde met Berend Jans. circa 1720 in Onstwedde. Berend werd geboren circa 1690 en is overleden in december 1742 in Onstwedde ongeveer 52 jaar oud.

         ii.  Geert Hansen Scheper (gedoopt op 18 april 1697 in Onstwedde)

        iii.  Geert Hansen Scheper (gedoopt op 23 juni 1689 in Onstwedde - overleden vr 28 april 1697)


623. Fenne werd geboren circa 1653 en werd begraven op 12 maart 1738 in Onstwedde.

Fenne trouwde met Hans Scheper. circa 1688. Hans werd geboren circa 1653 en werd begraven op 22 november 1741 in Onstwedde.

626. Anne Jocchems

Anne trouwde met Gerbrig Elsses.

Kinderen uit dit huwelijk:

313       i.  Franckjen Annes (gedoopt op 26 januari 1696 in Tolbert). Franckjen trouwde met Frans Harmens. Frans werd geboren vr 1700 en is overleden vr 25 februari 1725. Franckjen trouwde vervolgens met Meint Alberts, zoon van Albert Meints en Grietien Hindricks. Meint werd geboren in Leegkerk en werd gedoopt op 24 augustus 1696 in Hoogkerk.

         ii.  Renske Annes (gedoopt op 1 oktober 1699 in Tolbert)

        iii.  Anje Annes (gedoopt op 26 februari 1702 in Tolbert)


627. Gerbrig Elsses

Gerbrig trouwde met Anne Jocchems.

636. Berent Cornelis, zoon van Cornelis Pieters 622 en Cornelisjen Reijnders, werd gedoopt op 24 januari 1675 in Wehe.

Bijzonderheden:

In 1699 was hij meester snijder.

Berent trouwde met Martjen Ritses.490 op 11 maart 1694 in Warffum. Martjen werd gedoopt op 30 mei 1675 in Warffum. Martjen was ook bekend als Marretjen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jantien Berents (gedoopt op 18 juli 1695 in Wehe)

         ii.  Jantien Berents (gedoopt op 1 januari 1698 in Wehe)

318     iii.  Cornelis Berents (gedoopt op 29 januari 1699 in Wehe - overleden na 1754). Cornelis trouwde met Eeske Rijkels. circa 1719. Eeske werd geboren circa 1700, werd gedoopt op 14 juni 1720 in Feerwerd en is overleden na 1734.

         iv.  Hantien? Berents (gedoopt op 12 maart 1702 in Wehe)

          v.  Corr? Berents (gedoopt op 31 mei 1705 in Wehe)

         vi.  Ritse Berents (gedoopt op 22 april 1707 in Wehe)

        vii.  Dietien Berents (gedoopt op 9 maart 1710 in Wehe)

       viii.  Anje Berents (gedoopt op 16 juni 1712 in Wehe)


637. Martjen Ritses,490 dochter van Ritse Peters 623 en Jantjen Hindriks, werd gedoopt op 30 mei 1675 in Warffum. Martjen was ook bekend als Marretjen.

Martjen trouwde met Berent Cornelis. op 11 maart 1694 in Warffum. Berent werd gedoopt op 24 januari 1675 in Wehe.

650. Renne Goitjens

Renne trouwde met Trijntje Jacobs.

Kinderen uit dit huwelijk:

325       i.  Frouwke Rinnes (gedoopt op 5 maart 1699 in Noordwolde). Frouwke trouwde met Aris Eebels. Aris werd geboren circa 1700 en is overleden circa 1744 ongeveer 44 jaar oud. Frouwke trouwde vervolgens met Pieter Tonnis.

         ii.  Jacob Rennes (gedoopt op 29 december 1700 in Noordwolde)

        iii.  Jacob Rinnes (gedoopt op 24 september 1702 in Noordwolde). Jacob trouwde met Grietie Hansen.

         iv.  Grietje Rennes (gedoopt op 28 februari 1706 in Noordwolde). Grietje trouwde met Jan Harms.

          v.  Jantjen Rennes (gedoopt op 18 november 1708 in Noordwolde)

         vi.  Goijtien Rinnes (gedoopt op 31 mei 1711 in Noordwolde - overleden op 10 februari 1763 in Maarhuizen). Goijtien trouwde met Grietje Derks, dochter van Derk en Gielje Jans. Grietje werd geboren in 1699 in Huizinge en is overleden op 2 november 1775 in Maarhuizen624 op 76-jarige leeftijd.

        vii.  Jan Rennes (gedoopt op 10 mei 1716 in Noordwolde)

       viii.  Jan Rennes (gedoopt op 3 maart 1720 in Noordwolde)

Renne trouwde vervolgens met Martjen Folkers.


651. Trijntje Jacobs

Trijntje trouwde met Renne Goitjens.

652. Jargh Harms werd geboren circa 1675 in Leens.

Jargh trouwde met Trijntje Jacobs. op 22 januari 1699 in Westernieland. Trijntje werd geboren circa 1675 in Westernieland en is overleden vr 30 maart 1706.

Notitie bij het huwelijk: "Jarch Harms, van Liens & Trijnje Jacobs, van Westernieland".

Kind uit dit huwelijk:

326       i.  Pieter Jarghs (geboren in 1699, gedoopt Saaxumhuizen - overleden op 3 februari 1743 in Wetsinge en Sauwerd). Pieter trouwde met Eeijcke Pieters, dochter van Pieter Jans en NN NN, op 21 april 1726 in Wetsinge en Sauwerd. Eeijcke werd gedoopt op 19 mei 1700 in Adorp en is overleden vr 5 april 1754.

Jargh trouwde vervolgens met Jantjen Teews. op 30 maart 1706 in Warffum. Jantjen werd geboren in Warffum. Jantjen was ook bekend als Jantje Tyes.

Notitie bij het huwelijk: "Jargh Harms, van Westernieland & Jantjen Teeuws, van Warffum".

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Aefke Jarghs (gedoopt op 1 augustus 1706 in Saaxumhuizen)


653. Trijntje Jacobs werd geboren circa 1675 in Westernieland en is overleden vr 30 maart 1706.

Trijntje trouwde met Jargh Harms. op 22 januari 1699 in Westernieland. Jargh werd geboren circa 1675 in Leens.

654. Pieter Jans

Pieter trouwde met NN NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Pieters

         ii.  Jantjen Pieters (gedoopt op 31 maart 1695 in Adorp)

        iii.  Eeicke Pieters (gedoopt op 15 augustus 1697 in Adorp)

327      iv.  Eeijcke Pieters (gedoopt op 19 mei 1700 in Adorp - overleden vr 5 april 1754). Eeijcke trouwde met Pieter Jarghs, zoon van Jargh Harms en Trijntje Jacobs. Pieter werd geboren in 1699, werd gedoopt op 1 augustus 1706 in Saaxumhuizen498 en is overleden op 3 februari 1743 in Wetsinge en Sauwerd op 44-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Pieter Jarrighs. Eeijcke trouwde vervolgens met Jan Jacobs. Jan werd geboren in Bellingeweer, Winsum.


655. NN NN

NN trouwde met Pieter Jans.

716. Jan Pieters werd geboren in Saaxumhuizen.

Jan trouwde met Brechtje.

Kinderen uit dit huwelijk:

358       i.  Roelf Jans (gedoopt op 25 september 1687 in Saaxumhuizen). Roelf trouwde met Hilje Jacobs. op 15 april 1714 in Westernieland. Hilje werd geboren in Westernieland.

         ii.  Anje Jans (gedoopt op 23 februari 1690 in Saaxumhuizen)


717. Brechtje .

Brechtje trouwde met Jan Pieters. Jan werd geboren in Saaxumhuizen.

732. Here Veghters .

Here trouwde met Garrichjen Joestens.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Joest Heres (gedoopt op 28 januari 1714 in Hoogezand)

         ii.  Neeltje Heres (gedoopt op 17 februari 1715 in Hoogezand)

366     iii.  Joest Heres (gedoopt op 10 januari 1717, geboren in Kalkwijk, Hoogezand). Joest trouwde met Geertje Thomas, dochter van Thomas Jans en Lijsabeth Hindriks, op 14 december 1738 in Hoogezand. Geertje werd geboren in Hoogezand en werd gedoopt op 24 maart 1713 in Hoogezand.

         iv.  Ede Heres (gedoopt op 27 november 1718 in Hoogezand)

          v.  Aafke Heres (gedoopt op 23 december 1721 in Hoogezand)


733. Garrichjen Joestens .

Garrichjen trouwde met Here Veghters.

734. Thomas Jans werd geboren circa 1685 in Martenshoek en werd gedoopt op 6 december 1720 in Martenshoek.625

Notitie bij de doop: "... Een bejaart persoon van Menniste ouders gedoopt n Thomas Jans 6 december 1720".
Dit kan ook een naamgenoot zijn. Nog geen conclusie...

Thomas trouwde met Lijsabeth Hindriks. op 29 maart 1711 in Hoogezand. Lijsabeth werd geboren in Martenshoek en werd gedoopt op 19 augustus 1683 in Hoogezand.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Thomas (gedoopt op 3 april 1712 in Hoogezand)

367      ii.  Geertje Thomas (gedoopt op 24 maart 1713, geboren in Hoogezand). Geertje trouwde met Joest Heres, zoon van Here Veghters en Garrichjen Joestens, op 14 december 1738 in Hoogezand. Joest werd geboren in Kalkwijk, Hoogezand en werd gedoopt op 10 januari 1717 in Hoogezand.

        iii.  Willemtjen Thomas (gedoopt op 3 februari 1715 in Hoogezand). Willemtjen trouwde met Cornelis Jans Pot.

         iv.  Jan Thomas (gedoopt op 29 augustus 1717 in Hoogezand)

          v.  Hindrik Thomas (gedoopt op 19 februari 1719 in Hoogezand)

         vi.  Imke Thomas (gedoopt op 11 april 1721 in Hoogezand)

        vii.  IJmke Thomas (gedoopt op 15 maart 1722 in Hoogezand)

       viii.  Imke Thomas (gedoopt op 31 oktober 1723 in Hoogezand)


735. Lijsabeth Hindriks, dochter van Hindrik Jansen en IJmke Gerbens, werd geboren in Martenshoek en werd gedoopt op 19 augustus 1683 in Hoogezand.

Lijsabeth trouwde met Thomas Jans. op 29 maart 1711 in Hoogezand. Thomas werd geboren circa 1685 in Martenshoek en werd gedoopt op 6 december 1720 in Martenshoek.625

740. Mense Jacobs is overleden op 12 oktober 1682 in Zandeweer.

Bijzonderheden:

Hij was policijemeester te Zandeweer.

Hij was in 1680 lidmaat te Zandeweer. "... Mense Jacobs en Trijne Sijn huisvrouw, bij de Molen".

Mense trouwde met Trijne. circa 1680 in Zandeweer.

Kinderen uit dit huwelijk:

370       i.  Arent Menses (geboren circa 1680 in Zandeweer). Arent trouwde met Mettjen Jans. op 28 november 1704 in Pieterburen.

         ii.  Geertien Menses (gedoopt op 21 april 1681 in Zandeweer)

        iii.  Mense Menses (gedoopt op 29 april 1683 in Zandeweer - overleden op 23 april 1686 in Zandeweer)


741. Trijne .

Bijzonderheden:

Zij was op 19 mei 1693 lidmaat te Zandeweer. "19 mei 1693 is alhijr des Heeren H. Avontmael gecelebreert en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest, except Jan Simons, Mense Jacobs wed: ..."

Trijne trouwde met Mense Jacobs. circa 1680 in Zandeweer. Mense is overleden op 12 oktober 1682 in Zandeweer.

744. Jacob Melles werd geboren circa 1630 in Uithuizen en werd begraven in Baflo.

Notitie bij het onderzoek: Stamvader van de Helders?

Bijzonderheden:

Hij was arbeider.

Jacob trouwde met Anna Ritzes. op 1 maart 1653 in Baflo. Anna werd geboren circa 1632 in Rasquert en werd begraven in Baflo.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Melle Jacobs (gedoopt op 2 april 1654 in Baflo - overleden vr 1659)

         ii.  Ritze Jacobs (geboren circa 1655 in Baflo - overleden vr 1693 in Baflo). Ritze trouwde met Geertien Gerrits. in 1690 in Baflo. Geertien werd geboren circa 1660 in Baflo. Geertien was ook bekend als Grietjen Gerrijts.

372     iii.  Jan Jacobs (gedoopt op 14 augustus 1656, geboren in Baflo - overleden vr 1737). Jan trouwde met IJmke Sijgers.,265 dochter van Sijger Pieters en Grietje Hindriks, op 16 juni 1694 in Pieterburen. IJmke werd geboren circa 1660 in Pieterburen?. IJmke was ook bekend als Ymke Sijgers.

         iv.  Cornelis Jacobs (gedoopt op 6 oktober 1657, geboren in Baflo)

          v.  Mello Jacobs (gedoopt op 30 december 1660 in Baflo)

         vi.  Wijtjen Jacobs (gedoopt op 21 augustus 1664 in Baflo en Rasquert)

        vii.  Ethtjen Jacobs (gedoopt op 9 oktober 1668, geboren in Baflo)


745. Anna Ritzes, dochter van Ritze Jacobs en Nieske Heeres, werd geboren circa 1632 in Rasquert en werd begraven in Baflo.

Notitie bij het onderzoek: Van Anna Ritzes van Rasquert is geen doop of enig ander bewijs te vinden wie haar ouders zijn. Een man die een beetje in de buurt lijkt te komen is Ritze Jacobs, getrouwd met Nieske Heeres. En van haar kinderen heet Cornelis Jacobs, misschien een verwijzing naar de broer van Ritze Jacobs.
Ritze Jacobs speelde een hoofdrol in de langdurige lotgevallen van de vervallen Lutkehuisterbrug over het Winsumerdiep in de buurt van de boerderij Lutkehuizen onder Maarhuizen, bij Schaphalsterzijl en Schilligeham.

Anna trouwde met Jacob Melles. op 1 maart 1653 in Baflo. Jacob werd geboren circa 1630 in Uithuizen en werd begraven in Baflo.

746. Sijger Pieters werd geboren in Wehe. Sijger was ook bekend als Sigreinus.

Sijger trouwde met Grietje Hindriks. in december 1656 in Baflo. Grietje werd geboren in Rasquert.

Kinderen uit dit huwelijk:

373       i.  IJmke Sijgers (geboren circa 1660 in Pieterburen?). IJmke trouwde met Pieter Wichers. vr 1682. Pieter werd geboren circa 1650 en is overleden vr 1690. IJmke trouwde vervolgens met Jan Jacobs.,264 zoon van Jacob Melles en Anna Ritzes, op 16 juni 1694 in Pieterburen. Jan werd geboren in Baflo, werd gedoopt op 14 augustus 1656 in Baflo en is overleden vr 1737.

         ii.  Stijntje Sijgers. Stijntje trouwde met Geert Jans. op 22 december 1689 in Pieterburen. Geert werd geboren in Pieterburen.


747. Grietje Hindriks werd geboren in Rasquert.

Grietje trouwde met Sijger Pieters. in december 1656 in Baflo. Sijger werd geboren in Wehe. Sijger was ook bekend als Sigreinus.

756. Jan Jacobs (de Olde), zoon van Jacob Jansen en Annetien Tijssen, werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 28 augustus 1664 in Winsum.

Notitie bij het onderzoek: Vader Jacob Jansen van Schilligeham (zijn vrouw werd niet genoemd) liet in Winsum vier Jannen dopen (1654, 1656, 1661 en 1664). Welke van de vier is nu Jan Jacobs "de Olde" die met zijn vrouw Krijnje in 1721 de boerderij Ranum 6, (zie Boerderijen Halfambt, 220) gebruikt?
Dit gebied is ook in onderzoek bij de familie Van Ham en bij Cor Enter. Een goed antwoord te vinden is lastig.
Voorlopig wordt er uitgegaan van twee Jannen die in leven bleven onder de toenaam "de Olde" en "de Jonge". De ene zou in Ranum zijn gaan wonen en de ander in Schilligeham. Nog geen zekerheid.

Een zekere Jan Jacobs & Anje Frericks zijn getrouwd te Winsum op 21 oktober 1677. Zij wonen op de Vennen (zie de dopenlijst bij Cornelis, Egbert, Maria en Crijn).
Er moet op hetzelfde moment nog een andere Jan Jacobs in Winsum zijn; deze doopt een dochter Antie op 6-3-1687. Dus een maand na Jacob (6-2-1687). Geen moeder vermeld. Bij deze laatste twee wordt ook niet vermeld dat ze op de Vennen wonen.
Misschien zijn er wel meer kinderen niet van de een maar van de ander.

Ook opmerkelijk is dat er ook namen als Eijsse en Reinder terugkomen uit de beide huwelijken van zijn vader, al is niet duidelijk waar die vandaan komen.

Bijzonderheden:

Hij was op 10 maart 1689 lidmaat te Winsum. Jan Jacobs in Schilgeham.

Hij was op 1 juli 1698 lidmaat te Ranum. Jan Jacobs en sijn Huijs-vrouw Krijnje.

Hij was in 1702 lidmaat te Ranum. Jan Jacobs en sijn huijsvrouw Krijnje.

Hij was tussen 1699 en 1709 lidmaat te Ranum. Jan Jacobs ende Krijnje sijn huijsvrouw.

Hij was in 1711 lidmaat te Ranum. Jan Jacobs wewenaer.

Hij was in 1718 lidmaat te Ranum. Jan Jacobs, sijn vrouw Hindrickien noch geen Lidmaet.

Hij gebruikte in 1721 een boerenplaats (220, Ranum 6) te Ranum. 628 De boerderij is groot 58,5 juk. De eigendom behoort aan heer Tamminga.
Reeds in 1698 is deze boerderij bewoond door Jan Jacobs en zijn vrouw Krijnje.
38 jaar later is de boerderij in scheiding en deling van de nalatenschap van Jan Freerks & Swaantje Ennes, tussen zoon Enne Jans en dochter Geeske Jans (Aldert Cornelis, als gevolmachtigde). Enne Jans & Grietje Freerks krijgen de boerderij. In 1819 gaat de boerderij over naar zoon Jan Ennes Huizing (getr. met Trijntje Heines Ellens), landbouwers te Zuurdijk.

Jan trouwde met Krijnje Lamberts. op 24 mei 1686 in Bellingeweer en Ranum. Krijnje werd geboren in Obergum en is overleden vr 1711 in Ranum.

Notitie bij het huwelijk: Attestatie van Winsum.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Lambert Jans (gedoopt op 10 september 1689 in Bellingeweer en Ranum - overleden vr 14 januari 1753). Lambert trouwde met Auke Haijkes.

378      ii.  Jacob Jans (gedoopt op 16 oktober 1692 in Bellingeweer en Ranum). Jacob trouwde met IJdje Tonnis, dochter van Tonnis Ates. IJdje werd gedoopt op 26 september 1686 in Rottum.

        iii.  Reinder Jans (gedoopt op 21 april 1695 in Bellingeweer en Ranum)

396      iv.  Eijse Jans (gedoopt op 21 maart 1697 in Bellingeweer en Ranum). Eijse trouwde met Anje Abels. Anje werd geboren in 1684 en is overleden op 22 oktober 1752 in Winsum op 68-jarige leeftijd.

          v.  Gerrit Jans Smit (gedoopt op 6 november 1701, geboren in Bellingeweer - overleden vr 28 april 1777). Gerrit trouwde met Geeske Jans. Geeske werd geboren in 1684, is overleden op 13 november 1760 op 76-jarige leeftijd en werd begraven in Ranum. Gerrit trouwde vervolgens met Grietje Jans, dochter van Jan Jacobs en Sieuwke Pieters. Grietje werd geboren in Ranum en is overleden vr 28 april 1777.

Jan trouwde vervolgens met Hinderkien Jacobs. op 16 februari 1714 in Mensingeweer en Maarslag. Hinderkien werd geboren in Wehe en is overleden vr 1731.

Notitie bij het onderzoek: Theorie D.J. van Ham (Groniniana):

Jan Freerks komt te Ranum al voor in de Taxatie van 1730 (O.G. p 1750). Vermoedelijk was hij toen getrouwd met Hendrickjen Jacobs, eerder weduwe van Jan Jacobs, die ook op Halfambt 220 woonden. Deze was een zoon van Jacob Jansen (O.G. II 3.2) en zijn eerste vrouw Antie Tijssen te Schilligeham. Jan Jacobs bewoonde in Ranum dezelfde boerderij (Halfambt 220) als Jan Freerks.


757. Krijnje Lamberts, dochter van Lambert, werd geboren in Obergum en is overleden vr 1711 in Ranum.

Bijzonderheden:

Zij was op 9 maart 1688 lidmaat te Winsum. 1688 den 9 Martij: Krijnje Lamberts de huisvrouw van Jan Jacobs. Eind 1711 is Jan Jacobs in Ranum wewenaer.

Krijnje trouwde met Jan Jacobs (de Olde). op 24 mei 1686 in Bellingeweer en Ranum. Jan werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 28 augustus 1664 in Winsum.

758. Tonnis Ates

Tonnis trouwde met iemand.

Hij had een kind:

379       i.  IJdje Tonnis (gedoopt op 26 september 1686 in Rottum). IJdje trouwde met Jacob Jans, zoon van Jan Jacobs (de Olde) en Krijnje Lamberts, op 27 januari 1715 in Usquert. Jacob werd gedoopt op 16 oktober 1692 in Bellingeweer en Ranum.


770. Peter Berends werd geboren op de Broek, Wierhuizen.

Peter trouwde met Aaltje Sjabbes. circa 1700. Aaltje werd geboren op de Broek, Wierhuizen.

Kind uit dit huwelijk:

385       i.  Tetie Pieters (geboren circa 1700 - begraven op 19 augustus 1766 in Wierhuizen). Tetie trouwde met Bruine (Uil) Jacobs. circa 1729. Bruine werd geboren circa 1700 in Wierhuizen. Bruine was ook bekend als Bruin Uil.512


771. Aaltje Sjabbes werd geboren op de Broek, Wierhuizen.

Notitie bij het onderzoek: Een andere of dezelfde Aeltjen Sjabbes laat twee andere kinderen dopen met Peter Jans (niet Peter Berends) te Pieterburen, Wierhuizen:
Hijlke, 8-9-1700
Jan, 8-12-1702
De doop van Tetie (ca 1700) is niet gevonden.

Aaltje trouwde met Peter Berends. circa 1700. Peter werd geboren op de Broek, Wierhuizen.

774. Isebrandt Jansen

Isebrandt trouwde met Hilletje Beerendts.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornellijske Isebrandts (gedoopt op 28 mei 1685 in Pieterburen, Wierhuizen - overleden op 23 juli 1685 in Pieterburen, Wierhuizen)

387      ii.  Tjaardke Izebrands. Tjaardke trouwde met Broerken Pieters.

        iii.  Jan Isebrandts (gedoopt op 18 juli 1686 in Pieterburen, Wierhuizen)

         iv.  Berent Isebrants (gedoopt op 4 maart 1688 in Pieterburen, Wierhuizen). Berent trouwde met Eelje Jans.

          v.  Cornellijske Isebrandts (gedoopt op 9 februari 1690 in Pieterburen, Wierhuizen)

         vi.  Doe Isebrandts (gedoopt op 25 december 1692 in Pieterburen, Wierhuizen)

        vii.  Luij Isebrandts (gedoopt op 25 augustus 1695 in Pieterburen, Wierhuizen)

       viii.  Trijnje Isebrandts (gedoopt op 3 december 1697 in Pieterburen, Wierhuizen)

Isebrandt trouwde vervolgens met Anje Luitjens.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hilje Isebrandts (gedoopt op 13 november 1701 in Pieterburen, Wierhuizen)

         ii.  Luitjen Isebrandts (gedoopt op 20 januari 1704 in Eenrum)

        iii.  Eijse Isebrandts (gedoopt op 21 augustus 1707 in Eenrum)


775. Hilletje Beerendts

Hilletje trouwde met Isebrandt Jansen.

778. Sijger Garbrandts, zoon van Garbrandt Jacobs en Martjen Roelofs, werd geboren in Niekerk, werd gedoopt op 4 februari 1674 in Niekerk en is overleden vr 17 maart 1720. Sijger was ook bekend als Siger Garmts.

Sijger trouwde met Anje Reinders. in oktober 1701 in Baflo. Anje werd geboren in Pieterburen.

Notitie bij het huwelijk: "Sijger Garbrants van Nijkerk uijt de Marna & Anje Reiners van Peterbuiren". [In Gron. Kws. III staat een foute datum]

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan in 1701 te Niekerk en Vliedorp. Registratie Niekerk en Vliedorp (geen exacte datum)
gehuwd te Baflo Siger Garmts, van Niekerk & Anje Reinders, van Baflo.

Kinderen uit dit huwelijk:

389       i.  Martjen Sigers (gedoopt op 20 augustus 1702 in Niekerk). Martjen trouwde met Lauwe Ennes. op 28 maart 1727 in Niekerk. Lauwe werd geboren circa 1700 in Vierhuizen.

         ii.  Frouwke Sigers (gedoopt op 23 juni 1704 in Niekerk)

        iii.  Anje Sigers (gedoopt op 26 februari 1708 in Niekerk)

         iv.  Aafke Sigers (gedoopt op 26 februari 1708, geboren in Niekerk)

          v.  Stijnje Sijgers (gedoopt op 10 februari 1710, geboren in Niekerk - overleden na september 1785 in Niekerk). Stijnje trouwde met Rijpke Cornelis Boijkema.,629 zoon van Cornelis Dercx en Mentje Jans Boijkema, op 15 april 1731 in Niekerk. Rijpke werd gedoopt op 19 december 1706 in Vierhuizen. Rijpke was ook bekend als Rijpke Jans.

         vi.  Aefke Sigers (gedoopt op 7 juni 1711, geboren in Niekerk)

        vii.  Aafke Sijgers (gedoopt op 14 mei 1713, geboren in Niekerk). Aafke trouwde met Claas Rienekes.630 op 19 juni 1735 in Niekerk en Vliedorp. Claas werd geboren vr 1717 in Niekerk?.

       viii.  Anje Sigers (gedoopt op 23 februari 1716, geboren in Niekerk)


779. Anje Reinders werd geboren in Pieterburen.

Bijzonderheden:

Zij was op 17 maart 1720 lidmaat op belijdenis te Niekerk en Vliedorp. Anje Reijnders wed. van Sijger Garremts.

Anje trouwde met Sijger Garbrandts. in oktober 1701 in Baflo. Sijger werd geboren in Niekerk, werd gedoopt op 4 februari 1674 in Niekerk en is overleden vr 17 maart 1720. Sijger was ook bekend als Siger Garmts.

788. Aris Dercks 284 is overleden vr 13 september 1700 in Oldehove?.

Notitie bij het onderzoek: Vanwege de naamgeving van zijn zoontje Aris Dercks (doop te Oldehove) kan geconcludeerd worden dat hij toen is overleden. Zijn vrouw is onbekend. In datzelfde Oldehove was 27 jaar later nog een Aris Dercks, getrouwd met Hindertin Hindriks en zij doopten vanaf 1723 vier kinderen, waarvan wederom de laatste, Arijske, naar haar vader werd genoemd omdat die in 1727 overleden was.

Mogelijk heeft hij nog de volgende verwanten:
... Jan Arijs van Oldehove, die op 9 september 1686 tot ledemaat angenomen wordt in Garnwerd; Hindrickjen Jacobs huijsvrouw van Jan Arijs wordt aangenomen op 16 juni 1686. Zij zullen dus ongeveer in 1660 geboren zijn.
... Pieter Arijs, wiens zoon Willem Pieters zich op 29-jarige leeftijd te Garnwerd laat dopen op 5 maart 1675...
... Derck Ariens, die te Oldehove op 5-6-1701 een zoontje Arien laat dopen (moeder ontbreekt)... + Jantin 1704 + Ritse 1706 [zie ook Durck Ariens met Jacob 1684 te Grijpskerk]

Aris trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Aris (gedoopt op 22 juli 1695 in Oldehove)

         ii.  Witske Aris (gedoopt op 12 december 1697 in Oldehove)

394     iii.  Aris Derks (gedoopt op 13 oktober 1700 in Oldehove - overleden vr 14 augustus 1727). Aris trouwde met Hindrikjen Hindriks. Hindrikjen werd geboren in De Waard, Grijpskerk.


789. NN

NN trouwde met Aris Dercks.284 Aris is overleden vr 13 september 1700 in Oldehove?.

792. Jan Jacobs (de Olde), zoon van Jacob Jansen en Annetien Tijssen, werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 28 augustus 1664 in Winsum.
(Dubbele vermelding. Zie persoon 756 op pagina 25)

793. Krijnje Lamberts, dochter van Lambert, werd geboren in Obergum en is overleden vr 1711 in Ranum.
(Dubbele vermelding. Zie persoon 757 op pagina 25)

796. Luitjen Hindrix werd geboren tussen 1676 en 1677 in Ulrum, werd gedoopt op 12 juni 1698 in Mensingeweer en is overleden in november 1757 in Wildeveld, Mensingeweer. Luitjen was ook bekend als Luijtien Hindricks.

Notitie bij de doop: 12-6-1698 Mensingeweer toegekomen die vier nieuws-gedoopte
[5 juni gedoopt vier bejaarde personen van mennistige ouders geboren]
1. Luijtjen Hindriks op 't Wilde-velt een getrouwt man.

Notitie bij het onderzoek: Bij zijn eerste huwelijk, in 1694, kwam hij "van Ulrum". Hij werd in 1698 als getrouwd man (Mennist) gedoopt in Mensingeweer.

Bijzonderheden:

Hij was op 26 september 1748 lidmaat, na onderzoek aangenomen, te Mensingeweer. Vele jaren daarvoor, in 1698 werd hij, als getrouwd man, in Mensingeweer gedoopt.
Verdere aantekeningen:
Luitjen Hindriks in het Wildevelt, overleden november 1757,
Oud 80 jaren.

Op 1-7-1756 werd Luitjen nog eens genoemd:
Maarslag met attestatie van de Leege Mieden overgekomen
Albert Luitjens en Lientje Tonnis nu woonende bij Luitjen Hendriks in het Wildevelt; zou deze Albert (geen doop) een zoon van Luitjen Hendriks zijn?

Luitjen trouwde met Trijnje Everts. op 14 september 1694 in Eenrum. Trijnje werd geboren in Eenrum en is overleden vr 13 april 1705.

Notitie bij het huwelijk: Luitjen Hindrics met attestatie van Ulrum en trijnje Evers van Eendrum

Kinderen uit dit huwelijk:

398       i.  Claas Luitjes. Claas trouwde met NN.

         ii.  Antje Luijtjens (gedoopt op 28 april 1695 in Eenrum)

        iii.  Antje Luijtjens (gedoopt op 13 april 1696 in Eenrum)

         iv.  Hindrick Luijtjens (gedoopt op 11 juli 1697, geboren in Mensingeweer)

          v.  Jan Luijtjens (gedoopt op 30 oktober 1698, geboren in Mensingeweer)

         vi.  Popke Luijtjens (gedoopt op 30 oktober 1698, geboren in Mensingeweer)

        vii.  Jantje Luijtjens (gedoopt op 15 oktober 1699, geboren in Mensingeweer). Jantje trouwde met Remge Jans, zoon van Jan Remts en Eltjen Jacobs. Remge werd gedoopt op 29 december 1686 in Winsum en is overleden vr 1764.

Luitjen trouwde vervolgens met Jantjen Tiebkes. op 13 april 1705 in Mensingeweer en Maarslag. Jantjen werd geboren tussen 1671 en 1672 in Vierhuizen en is overleden in maart 1761 in Wildeveld, Mensingeweer. Jantjen was ook bekend als Jantjen Tjipkes.

Notitie bij het huwelijk: Op Paeske Maendach deeses Jaars is ghecopuleert Luijtien Hindricks woonende in Wildevelt met de jonghedochter Jantie Tiipkes, hebbende ghewoont tot Vierhuizen (op Panser).

Notitie bij de geboorte: van Vierhuizen (op Panser)

Bijzonderheden:

Zij was lidmaat te Mensingeweer. Overlijden maart 1761
Overledene Jantjen Tjepkes, vrouw van Luitjen Hindriks, in het Wildevelt
Leeftijd 89

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Luitjens (gedoopt op 24 maart 1708, geboren in Maarslag)

         ii.  Aefke Luitjens (gedoopt op 14 januari 1714, geboren in Maarslag)

        iii.  Albert Luitjens (geboren in Maarslag). Albert trouwde met Swaanje Meertens. Albert trouwde vervolgens met Anje Peters. Albert trouwde vervolgens met Liefke Jacobs, dochter van Jacob Jans 631 en Auke Cornelis,.632 Liefke werd gedoopt op 21 september 1708 in Aduard. Albert trouwde vervolgens met Leentje Tonnis, dochter van Tonnis Roelfs en Jantjen Geerts. Leentje werd gedoopt op 26 september 1717 in Aduard.


797. Trijnje Everts werd geboren in Eenrum en is overleden vr 13 april 1705.

Notitie bij het onderzoek: Lidmaten Eenrum,
1692: April die 10
Trijnje Evers Docht. van Evert Berents...
1697: Martij die 28
Lijsebeth Evers Dochter van Evert Berens gortemaker...

Welke Evert Berents?
Augustus 1686:
Evert Berens en Geertjen Pieters sijn huijsvrou
Evert schoemaeker en sijn huijsvrou

1724: Den 12 Martij
En is met attestatie van Nijenhove tot ons gekomen Trijntjen Sijrts, huijsvrou van Evert Berent backer;

Trijnje trouwde met Luitjen Hindrix. op 14 september 1694 in Eenrum. Luitjen werd geboren tussen 1676 en 1677 in Ulrum, werd gedoopt op 12 juni 1698 in Mensingeweer en is overleden in november 1757 in Wildeveld, Mensingeweer. Luitjen was ook bekend als Luijtien Hindricks.

820. Hindrik Claessens,522 zoon van Claes Hindriks 303 en Albertje Jans,303 werd gedoopt op 10 maart 1672 in Thesinge303 en is overleden na 1702.

Bijzonderheden:

Hij was bakker.

Hindrik trouwde met Lolje Jans. vr 1700. Lolje werd gedoopt op 10 april 1671 in Garmerwolde.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Derck Hindriks (gedoopt op 10 april 1700 in Thesinge)

410      ii.  Jan Hindriks (geboren circa 1703 in Thesinge - overleden in maart 1765). Jan trouwde met Hilje Alders.,291 dochter van Allardt Tjaerts 529 en Anje Willems,529 op 7 december 1721 in Garmerwolde. Hilje werd gedoopt op 9 maart 1704 in Garmerwolde en is overleden vr 23 oktober 1755. Hilje was ook bekend als Heiltyn Alders. Jan trouwde vervolgens met Jantje Stuurwold. op 3 november 1755 in Thesinge. Jantje was ook bekend als Jantje Stuirwolts.

        iii.  Harke Hindriks


821. Lolje Jans, dochter van Jan Jans 291,303 en Martje, werd gedoopt op 10 april 1671 in Garmerwolde.

Lolje trouwde met Hindrik Claessens.522 vr 1700. Hindrik werd gedoopt op 10 maart 1672 in Thesinge303 en is overleden na 1702.

Lolje trouwde vervolgens met Hindrik Jansz.303 op 25 mei 1704 in Thesinge. Hindrik werd geboren in Thesinge.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Anje Hindriks (gedoopt op 1 augustus 1706 in Garmerwolde)


822. Allardt Tjaerts 529 is overleden tussen 1713 en 1720. Allardt was ook bekend als Aldert Tjaerts.

Bijzonderheden:

Hij was gebruiker van een stuk land te Harkstede. Ook eigenaar van een stuk land te Garmerwolde.

Hij was in 1713 diaken.

Allardt trouwde met Aaltien Tonnis. op 28 oktober 1688 in Garmerwolde.

Allardt trouwde vervolgens met Anje Willems.529 op 17 april 1697 in Garmerwolde.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Heijltien Alderts (gedoopt op 24 februari 1698 in Garmerwolde - overleden vr 1704)

         ii.  NN Alderts (gedoopt op 5 mei 1700 in Garmerwolde)

        iii.  Tjaart Alderts (gedoopt op 18 december 1701 in Garmerwolde)

411      iv.  Hilje Alders (gedoopt op 9 maart 1704 in Garmerwolde - overleden vr 23 oktober 1755). Hilje trouwde met Jan Hindriks,294.,295 zoon van Hindrik Claessens 522 en Lolje Jans, op 7 december 1721 in Garmerwolde. Jan werd geboren circa 1703 in Thesinge en is overleden in maart 1765 ongeveer 62 jaar oud.

          v.  Trijntjen Alderts (gedoopt op 9 maart 1704 in Garmerwolde)


823. Anje Willems .529

Anje trouwde met Allardt Tjaerts.529 op 17 april 1697 in Garmerwolde. Allardt is overleden tussen 1713 en 1720. Allardt was ook bekend als Aldert Tjaerts.

824. Driewes Onnes 531,532 werd geboren circa 1660 en is overleden vr 1721.

Driewes trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Onne Drieuws (geboren in Leermens - overleden op 24 mei 1763 in Leermens). Onne trouwde met Trijntie Doewes. Trijntie werd geboren in Godlinze. Trijntie was ook bekend als Trijntien Doeds, Trijntien Does, en Trientje Douwes.

         ii.  Onno Drews (geboren circa 1695 in Leermens - overleden vr 30 december 1742 in Leermens). Onno trouwde met Jantje Jans. Jantje werd geboren in Den Ham. Onno trouwde vervolgens met Martjen Peters.

412     iii.  Klaas Drews (overleden tussen 1754 en 1755). Klaas trouwde met Anje Tiddes, dochter van Tidde Jeltes en Luijctie Aijbes. Anje werd gedoopt op 30 december 1714 in Westerdijkshorn en is overleden vr 12 april 1781.

         iv.  Anje Drews (overleden op 23 april 1790 in Oosterwijtwerd). Anje trouwde met Olcher Huges, zoon van Hugo Olgers 633 en Geertjen Derks,.634 Olcher werd geboren circa 1716 en is overleden in 1755-1764 ongeveer 39 jaar oud. Olcher was ook bekend als Olcher Houges.

          v.  Marieke Drewes (geboren circa 1695 in Leermens - begraven op 13 mei 1765 in Uithuizermeeden). Marieke trouwde met Jan Derks Rienders, zoon van Reinder Jans 544 en Marretien Allerts. Jan werd gedoopt op 5 juli 1696 in Uithuizermeeden. Jan was ook bekend als Jan Reinders en Jan Rienders.


825. NN

NN trouwde met Driewes Onnes.531.,532 Driewes werd geboren circa 1660 en is overleden vr 1721.

826. Tidde Jeltes werd geboren in Ezinge en is overleden vr 26 maart 1719.

Tidde trouwde met Luijctie Aijbes. op 1 maart 1714 in Groningen. Luijctie werd gedoopt op 5 oktober 1690 in Westerdijkshorn. Luijctie was ook bekend als Luikien Eijbes.

Notitie bij het huwelijk: "Tidde Jeltes, van Ezinge & Luikie Aijbes, van Westerdijckshorn".

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 11 februari 1714 te Westerdijkshorn. "Tidde Jeltes, van Ezinge & Luijcke Aijbes, van Westerdijkshorn".

Kinderen uit dit huwelijk:

413       i.  Anje Tiddes (gedoopt op 30 december 1714 in Westerdijkshorn - overleden vr 12 april 1781). Anje trouwde met Klaas Drews, zoon van Driewes Onnes 531,532 en NN, vr 1730. Klaas is overleden tussen 1754 en 1755. Klaas was ook bekend als Klaas Drieuwes en Nicolaas Drieuwes. Anje trouwde vervolgens met Jan Everts, zoon van Evert Reinders en Grietien Derks, op 17 september 1756 in Oosterwijtwerd. Jan werd geboren op 27 oktober 1715 in Zandeweer en is overleden vr 12 april 1781.

         ii.  Battruida Tiddes (gedoopt op 23 maart 1717 in Onderwierum). Battruida trouwde met Cornellis Hansens, zoon van Hans Hindrix.


827. Luijctie Aijbes, dochter van Aijbe Jacobs en Battruijd Jacobs, werd gedoopt op 5 oktober 1690 in Westerdijkshorn. Luijctie was ook bekend als Luikien Eijbes.

Bijzonderheden:

Zij was op 26 maart 1719 lidmaat op belijdenis te Westerdijkshorn. "... Na voorgaande onderwijsinge en belijdenisse: Luikien Eijbes, wed. van Tidde Jeltes".

Haar testament werd op 25 april 1760 te Kantens ingeschreven. De rigter (notaris) was Doctor Berent Eilerts te Cantens. Voor hem verscheen de Eersame Luijktjen Aijbes, Wed. van wijlen Claas Wiggers, woonachtig tot Cantens...
Haar beide dochters Anje Tiddes en Battruda Tiddes zullen na haar dood beide een summa van Twe Duisent Car: Guldens erven. Ook maakt ze een legaat van 25 Car: Guldens voor de Armen van Cantens.
Getuigen: de wedman Pieter Egberts en de schoolmeester Gerhardus Eles.

Luijctie trouwde met Tidde Jeltes. op 1 maart 1714 in Groningen. Tidde werd geboren in Ezinge en is overleden vr 26 maart 1719.

Luijctie trouwde vervolgens met Claas Wiggers. op 1 februari 1728 in Westerdijkshorn. Claas werd geboren in Westerdijkshorn en is overleden vr 5 juni 1762. Claas was ook bekend als Claas Wicchers.

Notitie bij het huwelijk: "Claas Wicchers, van Westerdijkshorn, wedman & Luijkjen Aijbes, van Westerdijkshorn, weduwe van Tidde Jeltes".

Bijzonderheden:

Op 1 februari 1728 was hij wedman.


828. Pieter Cornelis .540

Bijzonderheden:

Hij was in 1699 lidmaat te Westerwijtwerd. "... Ledematen der gemeijnte des Heeren, so als tegen woordig in April des jaars onses Heeren 1699 bevonden worden sijn: Peter Kornelis en sijn huijsvr. Martjen".

Pieter trouwde met Martje.

Kind uit dit huwelijk:

414       i.  Willem Pieters (geboren in Westerwijtwerd - overleden op 16 juni 1787 in Westerwijtwerd). Willem trouwde met Martijn Pieters. op 8 april 1725 in Zuidwolde. Martijn werd geboren in Zuidwolde. Martijn was ook bekend als Martie, Maartie.


829. Martje .

Martje trouwde met Pieter Cornelis.540

832. Christopher Neuman, zoon van Hans Nijeman en Rijxte Stevens, werd geboren in Groningen. Christopher was ook bekend als Christoffer Nieman.

Christopher trouwde met Fennechijn Hansen Smits. op 23 maart 1670 in Groningen.635

Huwelijk:

Woonplaats: Bij de dopen van hun kinderen woonden Christopher & Fennechijn achtereenvolgens in 't L. Nieuwstraat, aan 't Boterdiep, in de Bloemstraat en in de N. Mercktstraat.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hans Nieman (gedoopt op 16 oktober 1668 in Groningen)

         ii.  Sophia Nieman (gedoopt op 12 juni 1670 in Groningen)

        iii.  Rixte Nieman (gedoopt op 26 januari 1672 in Groningen). Rixte trouwde met Peter Alberts.

         iv.  Anna Sophia Nieman (gedoopt op 22 oktober 1676 in Groningen)

Christopher trouwde vervolgens met Magdalena Andreas. op 4 augustus 1680 in Groningen.636 Magdalena werd geboren in Meurs, Duitsland.

Huwelijk:

Woonplaats: 637 Christopher & Magdalena woonden bij de dopen van hun kinderen (1681 en 1683) in de N. Mercktstraat.

Kinderen uit dit huwelijk:

416       i.  Jan Abels Nieman (geboren in Groningen - overleden na 1721 in Groningen?). Jan trouwde met Catharina Harms Dartwinkels, dochter van Harmann Dertwinckel 542 en Marrigjen Remkes, op 19 mei 1713 in Groningen. Catharina werd geboren in Gieten (Dr), werd gedoopt op 7 maart 1686 in Gieten (Dr)544 en is overleden na 1718. Catharina was ook bekend als Catharina Harms Darghwinkel.

         ii.  Johannes Nieman (gedoopt op 7 augustus 1681 in Groningen)

        iii.  Maria Nieman (gedoopt op 15 april 1683 in Groningen)

         iv.  Jacob Nieman (gedoopt op 7 augustus 1685 in Groningen). Jacob trouwde met Jantie Jans. op 4 juli 1709 in Groningen. Jantie werd geboren in Groningen.

          v.  Wilhelm Nieman (gedoopt op 27 maart 1687 in Groningen)

         vi.  Christopher Nieman (gedoopt op 20 oktober 1689 in Groningen)


833. Magdalena Andreas werd geboren in Meurs, Duitsland.

Magdalena trouwde met Christopher Neuman. op 4 augustus 1680 in Groningen.636 Christopher werd geboren in Groningen. Christopher was ook bekend als Christoffer Nieman.

834. Harmann Dertwinckel,542 zoon van Hermann Dertwinckel 638 en Trine Weipers, werd geboren circa 1653 in Rheine, Duitsland en is overleden na 1722 in Gieten (Dr). Harmann was ook bekend als Harm Darwinkel en Harmen ten Winckel.

Notitie bij de doop: Getuigen waren Jacob Merger en Bernard Fleige.

Bijzonderheden:

Hij was keuter te Gieten (Dr). 639 "... Gieten 10 maij 1692, Harmen Dartwinckel, 2 gulden, keuter en kleermaker;
1 oct 1693, Harmen Dartwinckel, 2 gulden, keuter en schoenmaker;
19 dec 1694, Harmen Dartwinckel, 2 gulden, keuter en kleermaker;
31 october 1742, Dardewinkel Harmens, 2 gulden, en kleermaker".

Harmann trouwde met Swaentien Willems. circa 1677 in Groningen?. Swaentien werd geboren circa 1650 in Groningen? en is overleden tussen 1679 en 1680 in Groningen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hermannus Dertwinckel (gedoopt op 15 augustus 1675 in Groningen)

         ii.  Roelefjen Dertwinckel (gedoopt op 18 mei 1677 in Groningen)

        iii.  Catrine Dertwinckel (gedoopt op 15 mei 1678 in Groningen - overleden vr 1686 in Groningen)

         iv.  Harmen Dertwinckel (gedoopt op 14 december 1679 in Groningen - overleden als kind)

Harmann trouwde vervolgens met Marrigjen Remkes. op 14 juli 1680 in Groningen. Marrigjen werd geboren circa 1655 in Tolbert en is overleden op 19 juli 1719 in Gieten (Dr) ongeveer 64 jaar oud. Marrigjen was ook bekend als Marregien Remkens.

Huwelijk:

Zij gingen op 26 juni 1680 te Groningen in ondertrouw. Getuige: Hindrik Bartels, neef.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Froucke Dartwinkel (gedoopt op 3 juni 1681 in Groningen - overleden vr 1782). Froucke trouwde met Theodorus Emmen, zoon van Hendrik Emmen en Hendrina Yselmude, op 12 maart 1724 in Gasselte (Dr). Theodorus werd geboren circa 1699 in Steenwijk (Ov) en is overleden op 12 augustus 1737 in Gasselte (Dr) ongeveer 38 jaar oud.

         ii.  Harmtijn Dartwinkel (gedoopt op 28 oktober 1683 in Gieten (Dr))

417     iii.  Catharina Harms Dartwinkels (gedoopt op 7 maart 1686, geboren in Gieten (Dr) - overleden na 1718). Catharina trouwde met Jan Abels Nieman, zoon van Christopher Neuman en Magdalena Andreas, op 19 mei 1713 in Groningen. Jan werd geboren in Groningen en is overleden na 1721 in Groningen?.

         iv.  Dartwinckel Harmens (gedoopt op 29 april 1688 in Gieten (Dr) - overleden op 30 april 1753-10 oktober 1753 in Bonnen (Dr)). Dartwinckel trouwde met Lammechien Jans. circa 1718 in Gieten? (Dr). Lammechien werd geboren in 1690-1695 in Borger/Sleen (Dr) en is overleden op 15 januari 1720 in Bonnen (Dr) op 30-jarige leeftijd. Lammechien was ook bekend als Lammechien Jansen. Dartwinckel trouwde vervolgens met Fennechien Roelofs. op 19 oktober 1721 in Anloo (Dr). Fennechien werd geboren circa 1706 in Annen, Drenthe en is overleden na 1750.

          v.  Doia Doeias Dartwinkel (gedoopt op 16 november 1690 in Gieten (Dr) - overleden in 1690-1691 in Gieten (Dr))

         vi.  Doie Dotes Dartwinkel (gedoopt op 22 november 1691 in Gieten (Dr))


835. Marrigjen Remkes werd geboren circa 1655 in Tolbert en is overleden op 19 juli 1719 in Gieten (Dr) ongeveer 64 jaar oud. Marrigjen was ook bekend als Marregien Remkens.

Marrigjen trouwde met Harmann Dertwinckel.542 op 14 juli 1680 in Groningen. Harmann werd geboren circa 1653 in Rheine, Duitsland en is overleden na 1722 in Gieten (Dr). Harmann was ook bekend als Harm Darwinkel en Harmen ten Winckel.

838. Jan Wegmans is overleden vr 24 december 1729.

Jan trouwde met Geertjen Tonnes.

Kind uit dit huwelijk:

419       i.  Geertje Weggemans (geboren in Dalen (Dr) - overleden in juli 1757 in Groningen). Geertje trouwde met Claas Geerts. Claas werd geboren in Bonnen (Dr).


839. Geertjen Tonnes

Geertjen trouwde met Jan Wegmans. Jan is overleden vr 24 december 1729.

880. Bastiaan Hendriks Bouthoorn, zoon van Hendrik Bastiaans Bouthoorn en Maaike Jillis, werd gedoopt op 6 juni 1623 in Lopik (U) en is overleden vr 27 oktober 1722.

Bijzonderheden:

Hij bezat eigendommen in Jaarsveld (U). 640 Diverse akten, nog analyseren en bewerken...

Bastiaan trouwde met Aafje Louwen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Lijsbeth Bastiaans Bouthoorn (geboren circa 1675 in Jaarsveld (U)). Lijsbeth trouwde met Gerrit Jans den Uijl, zoon van Jan Bastiaans den Uijl en Geertje Lubberts Koppelaar. Gerrit werd gedoopt op 13 februari 1665 in Lopikerkapel (U). Gerrit was ook bekend als Gerrit Jans van Langerak.

         ii.  Jan Bastiaans Bouthoorn (geboren circa 1680 in Jaarsveld (U)). Jan trouwde met Trijntje Jans.

440     iii.  Jillis Bastiaans Bouthoorn (geboren circa 1685). Jillis trouwde met Geertruij Eijmerts de Kruijf, dochter van Eijmert Dirks de Kruijf en Lijsbeth Pieters. Geertruij werd gedoopt op 31 januari 1684 in Lexmond (ZH).

         iv.  Hendrik Bastiaans Bouthoorn

Bastiaan trouwde vervolgens met Lijsbeth Jans Schonenberg. op 4 februari 1700 in Jaarsveld (U). Lijsbeth werd geboren circa 1675 in Beesd (Gld).


881. Aafje Louwen

Aafje trouwde met Bastiaan Hendriks Bouthoorn. Bastiaan werd gedoopt op 6 juni 1623 in Lopik (U) en is overleden vr 27 oktober 1722.

882. Eijmert Dirks de Kruijf

Eijmert trouwde met Lijsbeth Pieters.

Kind uit dit huwelijk:

441       i.  Geertruij Eijmerts de Kruijf (gedoopt op 31 januari 1684 in Lexmond (ZH)). Geertruij trouwde met Jillis Bastiaans Bouthoorn, zoon van Bastiaan Hendriks Bouthoorn en Aafje Louwen. Jillis werd geboren circa 1685.


883. Lijsbeth Pieters

Lijsbeth trouwde met Eijmert Dirks de Kruijf.

896. Cornelis Onnes, zoon van Onne Cornelis en Hilletie, is overleden circa 1708. Cornelis was ook bekend als Cornelis Onnens.641

Notitie bij de geboorte: De plaats van zijn geboorte is onbekend, maar bij zijn eerste huwelijk kwam hij van Garnwerd.

Bijzonderheden:

Hij was op 11 september 1685 lidmaat te Garnwerd. "... tot Ledematen Aengenomen dese navolgende persoenen [...]
Cornelis Onnes van Garnwert". Uit de lidmatenlijst blijkt dat hij later de volgende personen onderdak bood: "Den 16 junij [1692] tot Ledematen aangenomen [...] Wemeltien Tijmens woonende met Cornelis Onnes. Den 6 junij [1694] tot Ledematen aangenomen [...] Geert Hindricks van Tolbert wonende met Cornelis Onnes. Den 15 7b [1700] tot Ledematen angenomen [...] Martien Roelefs van Garnwert wonende met Cornelis Onnes". Hierna wordt Cornelis Onnes niet meer genoemd in de lidmatenlijst van Garnwerd.

In 1689 was hij Provinciemeijer te Garnwerd. 642 "... 1632 Cornelis Jansen en Alijt gebr: 46 gra: met nog 10 gra: en 16 gra:
Ao:1652 de soon Onne Cornelis en Hilletie
Ao:1689 Cornelis Onnes en Witske
Ao:1708 Carst Hijlkes en Hille".

Hij was tussen 23 december 1694 en 1695 diaken te Garnwerd.

Cornelis trouwde met Wijtske Eijsses. op 24 november 1687 in Garnwerd. Wijtske was ook bekend als Witske Eijses.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hilje Cornelis (gedoopt op 25 november 1688 in Garnwerd - overleden vr 21 januari 1720). Hilje trouwde met Carst Hijlckes. op 24 juli 1707 in Garnwerd. Carst was ook bekend als Kars Hijlckes en Karst Hijlkes.

448      ii.  Onno Cornelis (gedoopt op 24 augustus 1690 in Garnwerd). Onno trouwde met NN.

Cornelis trouwde vervolgens met Jantien Cornelis, dochter van Cornelis Jansen 643,644 en Jantien Jans Bennema, op 16 september 1694 in Oostum. Jantien werd gedoopt op 17 augustus 1673 in Noordhorn.

Notitie bij het huwelijk: "Cornelis Onnes, van Garnwerd & Jantien Cornelis, van Noordhorn". 645

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 9 september 1694 te Noordhorn. "Cornelis Onnes, van Garnwerd & Jantjen Cornelis, van Noordhorn".

Bijzonderheden:

Kerkelijke zaken: 23 september 1694, Garnwerd. "... Den 23 7b [1694] tot het Avontmaal angenomen [...] Reenje Geerts van Esinge woonende met Cornelis Onnes en Jantien Cornelis van Northorm, huijsvrouwe van Cornelis Onnes". Zij waren precies een week daarvoor getrouwd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Wijtske Cornelis (gedoopt op 1 december 1695 in Garnwerd - overleden na 13 mei 1763). Wijtske trouwde met Peter Hindricx. op 9 juli 1713 in Garnwerd. Peter werd geboren in Ezinge.

         ii.  Cornelis Jansen (gedoopt op 16 januari 1698 in Garnwerd)

        iii.  Cornelis Cornelis (gedoopt op 12 februari 1699 in Garnwerd)


897. Wijtske Eijsses . Wijtske was ook bekend als Witske Eijses.

Notitie bij het onderzoek: Zou er een relatie zijn met Enne Eijsses en Eijsse Luitjens?

Bijzonderheden:

Zij was op 8 december 1687 lidmaat te Garnwerd. "... den 8 dito [10b 1687] Wijtske Eijses van Lege Mieden huijsvrouw van Cornelis Onnes met Attestatie tot Ledemaet angenoomen".

Wijtske trouwde met Cornelis Onnes. op 24 november 1687 in Garnwerd. Cornelis is overleden circa 1708. Cornelis was ook bekend als Cornelis Onnens.641

902. Menne Remkes

Menne trouwde met Nieske Egges.

Kinderen uit dit huwelijk:

451       i.  Imke Mennes (gedoopt op 3 november 1675 in Appingedam - overleden na 9 december 1728). Imke trouwde met Jan Wennekes. Jan is overleden op 14 februari 1723 in Lutjegast. Jan was ook bekend als Jan Wenkers.

         ii.  Remke Mennes (gedoopt op 14 september 1681 in Appingedam). Remke trouwde met Trijntje Hindriks.

        iii.  Ecke Mennes (gedoopt op 3 augustus 1684 in Appingedam)

         iv.  Grietien Mennes (gedoopt op 14 februari 1686 in Appingedam)

          v.  Teke Mennes (gedoopt op 20 augustus 1690 in Appingedam)


903. Nieske Egges

Nieske trouwde met Menne Remkes.

914. Jannes Andries is overleden vr 5 juni 1712.

Notitie bij het overlijden: Op 5 juni 1712 was Eenje Simons de weduwe van Jannes Andries, vermeld in het ledematenboek Visvliet.

Notitie bij het onderzoek: Een mogelijkheid...

Doop 24-12-1673 Niezijl
Jan
Vader Andries Janssen
Moeder Trijntje Hendricks Bottinga

Doop 24-10-1680 Niezijl
Jannes
Vader Andries Janssen
Moeder Trijnje Botnia

Zij waren lidmaat in Niezijl op 1682 den 23 Martij:
Naer voorgaende belijdenisse: "Mr. Andries Janssen Smidt en Trijnje Botnia echtelieden".

Jannes trouwde met Eenje Simons. op 25 september 1698 in Visvliet.

Kind uit dit huwelijk:

457       i.  Hebeltje Jannes (gedoopt op 1 september 1699 in Visvliet). Hebeltje trouwde met Gosse Douwes. op 12 oktober 1721 in Visvliet. Gosse werd geboren in Visvliet.


915. Eenje Simons .

Bijzonderheden:

Zij was op 5 juni 1712 lidmaat te Visvliet. "Eenje Simons, weduwe van Jannes Andries".

Eenje trouwde met Jannes Andries. op 25 september 1698 in Visvliet. Jannes is overleden vr 5 juni 1712.

916. Pieter Simens,328 zoon van Simen Crijns 328 en Ebge Tjallings, werd gedoopt op 13 maart 1659 in Niekerk, Oldekerk en Faan. Pieter was ook bekend als Peter Sijmens.

Bijzonderheden:

Op 9 oktober 1687 was hij schoenmaker te Niekerk, Oldekerk en Faan.

Hij was lidmaat te Niekerk, Oldekerk en Faan. "Peter Simons op de dijck onder Faan, met attestatie van Den Ham". (dit zal vermoedelijk een naamgenoot zijn, want er is totnutoe niets bekend over een verblijf in Den Ham)

Pieter trouwde met Sijbrich Gaijkes. op 27 februari 1687 in Sebaldeburen. Sijbrich was ook bekend als Sijbrigh Gaejkes.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jancke Peters (gedoopt op 9 oktober 1687 in Niekerk, Oldekerk en Faan)

         ii.  Gaejke Peters (gedoopt op 1 september 1689 in Niekerk, Oldekerk en Faan). Gaejke trouwde met iemand.

        iii.  Simon Peters (gedoopt op 17 maart 1693 in Niekerk, Oldekerk en Faan)

458      iv.  Marten Pieters (gedoopt op 17 december 1702 in Niekerk, Oldekerk en Faan). Marten trouwde met Eetje Jans, dochter van Jan Jacobs en Hilje Jans, op 17 april 1729 in Zuidhorn. Eetje werd gedoopt op 24 februari 1700 in Zuidhorn. Eetje was ook bekend als Etien Jans.

Pieter trouwde vervolgens met Uikjen Egberts.


917. Sijbrich Gaijkes . Sijbrich was ook bekend als Sijbrigh Gaejkes.

Sijbrich trouwde met Pieter Simens.328 op 27 februari 1687 in Sebaldeburen. Pieter werd gedoopt op 13 maart 1659 in Niekerk, Oldekerk en Faan. Pieter was ook bekend als Peter Sijmens.

918. Jan Jacobs, zoon van Jacob Roleffs en Antie Jansen, werd gedoopt op 8 februari 1663 in Zuidhorn.

Bijzonderheden:

Hij was op 9 juni 1689 lidmaat met attestatie te Zuidhorn. "Jan Jacobs Roleff Wabbes en sijn huisvr. Aucke Jans met attestatie van Esinge". Waarom hier de naam Roleff Wabbes staat is mij onduidelijk... (Zijn grootvader? Handschrift nog eens nakijken).

Jan trouwde met Aucke Jansen.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Antije Jans (gedoopt op 21 juli 1689 in Zuidhorn)

Jan trouwde vervolgens met Hilje Jans.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Aucke Jans (gedoopt op 11 december 1692 in Zuidhorn)

         ii.  Martien Jans (gedoopt op 15 juli 1694 in Zuidhorn)

        iii.  Jans Janssen (gedoopt op 6 maart 1698 in Zuidhorn)

459      iv.  Eetje Jans (gedoopt op 24 februari 1700 in Zuidhorn). Eetje trouwde met Marten Pieters, zoon van Pieter Simens 328 en Sijbrich Gaijkes. Marten werd gedoopt op 17 december 1702 in Niekerk, Oldekerk en Faan.

          v.  Jacob Jans Ritzema (gedoopt op 20 december 1701, geboren in Zuidhorn - begraven op 11 juni 1767 in Pieterburen). Jacob trouwde met Grietje Nannes Fijlands, dochter van Nanne Geerts Filant 646 en Geesje Jullens. Grietje werd geboren circa 1710 in Onderdendam? en werd begraven op 15 januari 1765 in Pieterburen. Grietje was ook bekend als Grietje Nannes Filant.

         vi.  Jan Jans (de Oude) (gedoopt op 27 januari 1704 in Zuidhorn - overleden vr 4 juli 1772). Jan trouwde met Martje Luitjens, dochter van Luitjen Timens 647,648 en Siertjen Luirts,.647 Martje werd gedoopt in november 1693 in Zuidhorn en is overleden vr 19 april 1746. Jan trouwde vervolgens met Sjoukje Doedes, dochter van Doede Hindriks en Abelje Pieters.

        vii.  Aafke Jans (gedoopt op 15 februari 1706 in Zuidhorn)

       viii.  Roelfke Jans (gedoopt op 18 juni 1708 in Zuidhorn)


919. Hilje Jans

Hilje trouwde met Jan Jacobs. Jan werd gedoopt op 8 februari 1663 in Zuidhorn.

920. Douwe Douwes

Douwe trouwde met Lijsabeth Tonnis. Lijsabeth werd geboren in Baflo en werd gedoopt op 5 september 1658 in Warffum.

Notitie bij het huwelijk: 1681 meert:
Douwe Douwes van Winsum & Lijsebeth Tonnis van Baflo.

Kinderen uit dit huwelijk:

460       i.  Douwe Douwes (de jonge) (gedoopt op 13 januari 1684 in Obergum en Maarhuizen - overleden na 28 februari 1727). Douwe trouwde met Jantjen.330 circa 1700. Jantjen werd geboren circa 1675 en is overleden na 1726.

         ii.  Peter Douwes (gedoopt op 3 oktober 1686 in Mensingeweer)

        iii.  Martjen Douwes (gedoopt op 16 september 1688 in Mensingeweer)

         iv.  Broer Douwes (gedoopt op 16 november 1690 in Mensingeweer)

          v.  Frans Douwes (gedoopt op 25 september 1692 in Mensingeweer)

         vi.  Martjen Douwes (gedoopt op 30 september 1694 in Warffum). Martjen trouwde met Jannes Meertens, zoon van Meerten Garbrants, op 27 november 1718 in Tinallinge. Jannes werd gedoopt op 7 oktober 1683 in Adorp. Martjen trouwde vervolgens met Claas Clasen.


921. Lijsabeth Tonnis, dochter van Tonnis Remkes en Martjen Peters, werd geboren in Baflo en werd gedoopt op 5 september 1658 in Warffum.

Notitie bij het onderzoek: Lijsebet was 8 toen haar ouders in Baflo aankwamen. Bij het huwelijk in 1681 is Lijsebeth 'van Baflo', dat past goed.

Lijsabeth trouwde met Douwe Douwes.

956. Harm Freerks .554

Harm trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

478       i.  Pieter Harms (geboren circa 1720 in Vierhuizen? - overleden tussen 1783 en 1785). Pieter trouwde met Annechijn Jans Bussemaker, dochter van Jan Jurjens Bussemaker 559 en IJdtjen Isaacs. Annechijn werd geboren circa 1720 in Ulrum en is overleden vr 13 januari 1774. Annechijn was ook bekend als Annechijn Jans Bos. Pieter trouwde vervolgens met Grijtje Jacobs, dochter van Jacob Jans en Hijke Willems. Grijtje werd geboren in Ulrum en is overleden in Houwerzijl.


957. NN

NN trouwde met Harm Freerks.554

958. Jan Jurjens Bussemaker,559 zoon van Jurriaan Bussemaker 650,651 en Fenneken Jansdr. ten Cate,651 werd geboren in 1693 in Hengelo (Ov) en is overleden op 17 april 1752 in Ulrum op 59-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Hij was koopman te Ulrum.

Geldzaken: 21 januari 1750, Ulrum. Jantje Cornelis en haar man Harm Derks Cremer verklaren uit de boedel van het Huis Asinga tot Ulrum 616 cgl. ontvangen te hebben, wegens een obligatie van 17 juli 1717. De originele rentebrief kon niet worden gequiteerd omdat deze verloren is gegaan door de brand 'die de behuizing van Jan Jurjens, gewezen voormond over Jantjen Cornelis, enigste dochter en representante van wijlen Cornelis Isaaks en Geeske Clasen, voor een geruime tijd van jaren heeft verteerd'.

Voogdij: Ulrum. Hij verving Lippe Tonnis als voormond over de 2 overgebleven kinderen van zijn zwager Cornelis Isaaks

Jan trouwde met IJdtjen Isaacs. op 29 augustus 1715 in Ulrum. IJdtjen werd geboren tussen 1691 en 1693 in Ulrum en is overleden op 4 februari 1779 in Ulrum.

Huwelijk:

Zij gingen op 3 augustus 1715 te Groningen in ondertrouw.

Kinderen uit dit huwelijk:

479       i.  Annechijn Jans Bussemaker (geboren circa 1720 in Ulrum - overleden vr 13 januari 1774). Annechijn trouwde met Pieter Harms, zoon van Harm Freerks 554 en NN, circa 1740 in Ulrum. Pieter werd geboren circa 1720 in Vierhuizen? en is overleden tussen 1783 en 1785.

         ii.  Fennegien Jans Bussemaker (geboren circa 1725 in Ulrum - overleden vr 3 oktober 1754 in Houwerzijl?). Fennegien trouwde met Gerrit Gerrits van Delden, zoon van Gerrit van Delden en Judith Teunis ten Cate,652 op 4 juni 1750 in Groningen. Gerrit werd geboren op 9 september 1721 in Groningen en is overleden vr 26 mei 1774.

        iii.  Itjen Jans Bussemaker (geboren circa 1730 in Ulrum - overleden op 11 september 1787 in Ulrum). Itjen trouwde met Jan Jacobs tot Ewer. in 1754. Jan werd geboren circa 1730 in Ewer, Zuurdijk en is overleden op 9 september 1782 in Ulrum ongeveer 52 jaar oud.

         iv.  Isac Jans Bussemaker (geboren circa 1735 - overleden in juli 1805 in Ulrum). Isac trouwde met Aaltjen Roelfs. op 4 februari 1759 in Ulrum. Aaltjen werd gedoopt op 1 januari 1736 in Vierhuizen en is overleden op 28 september 1766 in Ulrum op 30-jarige leeftijd.

          v.  Jacob Jans Bussemaker (geboren circa 1735 in Ulrum - overleden op 22 juli 1768 in Ulrum). Jacob trouwde met Geertjen Hiddes. op 18 november 1759 in Ulrum. Geertjen werd geboren in 1739-1744 in Niekerk en is overleden op 12 oktober 1809 in Ulrum op 70-jarige leeftijd.

         vi.  Jurjen Jans Bus (geboren op 4 februari 1739 in Ulrum - overleden op 23 oktober 1830 in Veendam). Jurjen trouwde met Rienstje Hindriks Mulder, dochter van Hinderk Jans Mulder en Geertje Jans, op 8 november 1767 in Nieuweschans. Rienstje werd gedoopt op 1 februari 1739 in Bellingwolde en werd begraven op 11 mei 1789 in Losdorp. Jurjen trouwde vervolgens met Stijntje Sijmens, dochter van Sijmen en NN, in 1789.
959. IJdtjen Isaacs, dochter van Isaak Harckes en NN, werd geboren tussen 1691 en 1693 in Ulrum en is overleden op 4 februari 1779 in Ulrum.

Bijzonderheden:

Venia Aetatis: 8 oktober 1714, Ulrum. Vlak voor haar huwelijk werd aan Itjen Isaacx "Veniam Aetatis" verleend, een verklaring van meerderjarigheid (zie foto). Oud in 't 21e jaar. Haar voormond is Jacob Berents, die ook als stiefgrootvader aanwezig was bij haar ondertrouw in Groningen.

IJdtjen trouwde met Jan Jurjens Bussemaker.559 op 29 augustus 1715 in Ulrum. Jan werd geboren in 1693 in Hengelo (Ov) en is overleden op 17 april 1752 in Ulrum op 59-jarige leeftijd.

1016. Jan Jans Dijck

Jan trouwde met Grietie.

Kinderen uit dit huwelijk:

508       i.  Hindrik Jans Dijk (gedoopt tussen april en juli 1693 in Tolbert - overleden in 1755 in Marum). Hindrik trouwde met Roelfke Stevens. Hindrik trouwde vervolgens met Geeske Wessels. Hindrik trouwde vervolgens met Anke Wolters. Anke is overleden in 1749 in Noordwijk. Anke was ook bekend als Aukje Wolters. Hindrik trouwde vervolgens met Hindriktje Pieters.

         ii.  Lubbert Jans Dijk (geboren circa 1695 in Malijk, Marum - overleden op 15 februari 1765 in Marum). Lubbert trouwde met Fedje Fockens, dochter van Focco Jacobs Wijma 517,653 en Teecke Mennes. Fedje werd gedoopt op 11 februari 1691 in Marum en is overleden op 23 april 1763 in Marum op 72-jarige leeftijd. Fedje was ook bekend als Fettje Fokkes Wijma.

        iii.  Fetje Jans Dijk (gedoopt op 7 april 1699 in Marum)

         iv.  Roelefke Jans Dijk (gedoopt op 23 februari 1703 in Marum)

          v.  Marten Jans Dijck. Marten trouwde met Wijtske Gadus. Wijtske is overleden op 4 augustus 1706 in Niebert. Marten trouwde vervolgens met Vroukje Ebbels.


1017. Grietie

Grietie trouwde met Jan Jans Dijck.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1 mei 2016 met Legacy 8.0 van Millennia