Nakomelingen van Bruine (Uil) Jacobs & Tetie Pietersvorige  Vijfde generatie  Volgende


38. Brouwer Berends Trip (Beerend Broers21, Broer Berends10, Berend3, Bruine (Uil)1) werd geboren op 22 februari 1815 in Noorddijk en is overleden op 22 juni 1873 in Schouwerzijl op 58-jarige leeftijd.

Notitie bij de geboorte: Vader: Berent Brauwers Trip
Moeder: Antje Hindriks

Bijzonderheden:

Op 31 oktober 1839 was hij boerenknecht. Als dagloner stond hij te boek op 17-03-1864.

Brouwer trouwde met Trijntje Freerks Kleverenga, dochter van Freerk Pieters Kleverenga en Grietje Willems Achterhof, op 31 oktober 1839 in Leens. Trijntje werd geboren vanaf 1817 tot 1818 in Maarslag en is overleden op 31 december 1862 in Schouwerzijl op 45-jarige leeftijd.

Notitie bij het huwelijk: Brouwer Berends Trip, boerenknecht
Geboren Noorddijk
Vader Berend Brouwers Trip
Moeder Antje Hindriks, dagloonersche

Trijntje Freerks Kleverenga, dienstmeid
Geboren Maarslag
Vader Freerk Pieters Kleverenga, daglooner
Moeder Grietje Willems Achterhof, dagloonersche

Bijzonderheden:

Op 31 oktober 1839 was zij dienstmeid. Dagloonersche (11-10-1858).

Kinderen uit dit huwelijk:

   86 M    i. Freerk Trip werd geboren op 6 januari 1840 in Maarslag.

Bijzonderheden:

Op 26 oktober 1865 was hij boerenknecht. Daglooner (13-12-1866).

Freerk trouwde met Anje Dood, dochter van Harm Klasens Dood en Grietje Jans Bakker, op 26 oktober 1865 in Baflo. Anje werd geboren op 12 februari 1842 in Tinallinge en is overleden op 1 april 1866 in Tinallinge op 24-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Op 26 oktober 1865 was zij dienstmeid.

Freerk trouwde vervolgens met Hilje Jurjens Zuidveld, dochter van Jurjen Gales Julles Zuidveld en IJke Hindriks Faber, op 13 december 1866 in Adorp. Hilje werd geboren op 3 juni 1838 in Adorp.

Bijzonderheden:

Op 13 december 1866 was zij dienstmeid.

   87 M    ii. Berend Trip werd geboren op 17 juli 1842 in Schouwerzijl en is overleden op 15 maart 1864 in Schouwerzijl op 21-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Op 17 maart 1864 was hij boerenknecht.

   88 V    iii. Grietje Trip werd geboren op 3 juli 1845 in Schouwerzijl en is overleden op 12 oktober 1866 in Schouwerzijl op 21-jarige leeftijd.

   89 M    iv. Hendericus Trip werd geboren op 26 november 1848 in Schouwerzijl en is overleden op 27 januari 1865 in Schouwerzijl op 16-jarige leeftijd.

   90 M    v. Pieter Trip werd geboren op 10 november 1851 in Schouwerzijl en is overleden op 23 juli 1871 in Schouwerzijl op 19-jarige leeftijd.

   91 V    vi. Annechien Trip werd geboren op 20 februari 1855 in Schouwerzijl en is overleden op 11 oktober 1858 in Schouwerzijl op 3-jarige leeftijd.

   92 M    vii. Derk Trip werd geboren op 30 november 1857 in Schouwerzijl en is overleden op 9 mei 1863 in Schouwerzijl op 5-jarige leeftijd.

40. Martje Berends Trip (Beerend Broers21, Broer Berends10, Berend3, Bruine (Uil)1) werd geboren op 11 maart 1819 in Noorddijk en is overleden op 8 maart 1870 in Groningen op 50-jarige leeftijd. Martje was ook bekend als Margien Trip.

Notitie bij het overlijden: In de overlijdensakte staat dat zij 52 jaar oud was; dit doet vermoeden dat zij in 1817 als Martje geboren was, maar deze Martje was na 1 jaar al overleden. In 1819 werd een Margien aangegeven in het geboorteregister, mogelijk ging zij door het leven als Martje, waardoor er verwarring ontstond...

Bijzonderheden:

Op 6 december 1860 was zij winkeliersche.

Martje trouwde met Fokke Feddes van der Woude, zoon van Fedde Fokkes en Klaaske Menholts, op 16 september 1838 in Groningen. Fokke werd geboren op 17 september 1807 in Groningen en is overleden op 27 januari 1860 in Groningen op 52-jarige leeftijd.

Notitie bij het huwelijk: Fokke Feddes van der Woude, schippersknecht
Geboren Groningen
Vader Fedde Fokkes, schipper
Moeder Klaaske Menholts

Martje Trip
Geboren Noorddijk
Vader Berend Brouwers Trip, kastelein
Moeder Antje Hindriks, koemelkersche

Bijzonderheden:

Op 16 september 1838 was hij schippersknecht.

Kinderen uit dit huwelijk:

   93 V    i. Annegien van der Woude werd geboren op 31 januari 1839 in Groningen en is overleden op 7 februari 1908 in Groningen op 69-jarige leeftijd.

Annegien trouwde met Roelof Bleeker op 31 oktober 1858 in Groningen. Roelof werd geboren op 20 februari 1832 in Kalkwijk, Hoogezand.

   94 M    ii. Fokko van der Woude werd geboren op 2 september 1841 in Groningen.

Fokko trouwde met Gerarda Spanjaert, dochter van Gerardus Spanjaert en Japien Kosses Jonker,.

Martje trouwde vervolgens met Harm Meinders, zoon van Harm Meinders en Elzien Harms Scholtens, op 6 december 1860 in Groningen. Harm werd geboren op 29 februari 1816 in Groningen en is overleden op 14 juli 1891 in Groningen op 75-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Op 6 december 1860 was hij tuinman.

45. Klaas van Dijken (Pieter Broers22, Broer Berends10, Berend3, Bruine (Uil)1) werd geboren vanaf 1831 tot 1832 in Ulrum en is overleden op 23 januari 1861 in Ulrum op 30-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Hij was daglooner.

Klaas trouwde met Anje Balk, dochter van Tonnis Jacobs Balk en Wobge Hendriks Bosveld, op 28 mei 1856 in Ulrum. Anje werd geboren vanaf 1819 tot 1820 in Zoutkamp.

Kind uit dit huwelijk:

   95 V    i. Aagtje van Dijken werd geboren op 5 november 1857 in Ulrum.

49. Broer Ennes van Dijken (Enne Broers23, Broer Berends10, Berend3, Bruine (Uil)1) werd geboren op 25 mei 1815 in Garnwerd, is overleden op 28 juni 1870 in Groningen op 55-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

Bijzonderheden:

Hij was boerenknecht onder Noorddijk te Selwerd, Groningen. Hij was eerder dagloner te Wierum.

Voogdij: 14 mei 1849, Adorp. 9 Hij was toeziend voogd van Jan Ennes van Dijken, toen deze trouwde met Anje Klaassens Kraima.

Broer trouwde met Pieterke Azings Mulder, dochter van Asink Reerts Mulder en Etje Pieters, op 23 december 1837 in Noorddijk. Pieterke werd geboren op 11 april 1809 in Bedum, werd gedoopt op 14 mei 1809 in Bedum en is overleden op 20 december 1889 in Groningen op 80-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Zij was dienstmeid onder Noorddijk te Selwerd, Groningen.

Kind uit dit huwelijk:

   96 V    i. Tjeerdje Broers van Dijken werd geboren op 7 september 183710 en is overleden op 11 mei 1842 in Wierum op 4-jarige leeftijd.

Notitie bij de geboorte: Zij werd erkend bij het huwelijk van haar ouders.

53. Jan Ennes van Dijken (Enne Broers23, Broer Berends10, Berend3, Bruine (Uil)1) werd geboren op 28 december 1826 in Garnwerd en is overleden op 20 november 1897 in Groningen op 70-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Hij was boerenknecht en veehouder te Groningen. Op 24 november 1851 was hij dagloner te Groningen. Daarna werd hij genoteerd als daglooner (15-05-1871), landgebruiker (18 mei 1878), landbouwer (24 augustus 1884), landgebruiker (30 april 1885), koemelker (1 maart 1890), veehouder (25 mei 1893) en landgebruiker (26-11-1896).

Jan trouwde met Anje Klaassens Kraima, dochter van Klaas Hindriks Kraima en Geertje Katharina Pieters Teisman, op 14 mei 1849 in Adorp. Anje werd geboren op 10 november 1827 in Sauwerd en is overleden op 4 januari 1896 in Groningen op 68-jarige leeftijd.

Notitie bij het huwelijk: Aries Hindriks Til is dan voogd van Jan Ennes van Dijken. Broer Ennes van Dijken is toeziend voogd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   97 V    i. Tjeertje van Dijken werd geboren op 3 juni 1849 in Adorp en is overleden op 10 juni 1927 in Groningen op 78-jarige leeftijd.

Tjeertje trouwde met Hendrik Jans Zijlman, zoon van Jan Klaassens Zijlman en Anje Louwes Anken, op 15 mei 1871 in Adorp. Hendrik werd geboren vanaf 1855 tot 1856 in Adorp en is overleden op 11 februari 1934 in Groningen op 79-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Hij was koster in de Ebbingekerk te Groningen. Waar stond deze kerk? "... Achter het kerkgebouw [b.j. 1853, HS] aan de Nieuwe Ebbingestraat 5 van de Christelijke Afgescheiden Gemeente (ontstaan in 1834) werd aan het Boterdiep op 1 september 1862 een tehuis voor wezen en ouden van dagen in gebruik genomen: "Bethesda". Dit kerkgenootschap had een legaat gekregen, waardoor dit gebouw door de diaconie kon worden gekocht en verbouwd. In 1919 werd een nieuw gebouw gesticht aan de Noorderbinnensingel 12, gelegen achter de Noorderkerk aan de Akkerstraat. Het kerkgenootschap had in 1869 een andere naam gekregen: Christelijke Gereformeerde Gemeente; en in 1892 Gereformeerde Kerk A". (bron: Groninger Archieven)

   98 M    ii. NN van Dijken werd geboren op 20 november 1851 in Adorp en is overleden op 20 november 1851 in Adorp.

+ 99 M    iii. Enne van Dijken werd geboren op 15 november 1853 in Blauwborgje, Groningen en is overleden op 18 april 1937 in Groningen op 83-jarige leeftijd.

+ 100 M    iv. Klaas van Dijken werd geboren op 25 februari 1857 in Blauwborgje, Groningen en is overleden op 12 oktober 1940 in Groningen op 83-jarige leeftijd.

   101 M    v. Broer van Dijken werd geboren op 24 februari 1860 in Groningen en is overleden op 18 augustus 1930 in Groningen op 70-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Op 11 juni 1908 was hij telephoonbeambte te Groningen.

Broer trouwde met Dina Woldekker, dochter van Harko Albertus Woldekker en Maria Doornbos, op 1 juni 1893 in Hoogezand. Dina werd geboren vanaf 1870 tot 1871 in Kalkwijk, Hoogezand en is overleden op 21 september 1904 in Kalkwijk, Hoogezand op 34-jarige leeftijd.

Broer trouwde vervolgens met Engelina Wijchman, dochter van Dirk Wijchman en Pieterina Mellina Moorlag, op 11 juni 1908 in Groningen. Engelina werd geboren vanaf 1860 tot 1861 in Den Hoorn en is overleden op 19 mei 1939 in Wedde op 79-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Volgens haar overlijdensakte was zij geboren te Wedde...

+ 102 V    vi. Geertje van Dijken werd geboren op 9 november 1862 in Blauwborgje, Groningen.

+ 103 M    vii. Hinderik van Dijken werd geboren op 20 juli 1865 in Blauwborgje, Groningen en is overleden op 28 december 1934 in Hoogemeeden, Aduard op 69-jarige leeftijd.

+ 104 M    viii. Pieter van Dijken werd geboren op 2 oktober 1868 in Blauwborgje, Groningen, is overleden op 4 juli 1947 in Groningen op 78-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

67. Aaltje Lauwes van Dijken (Lauwe Broers27, Broer Berends10, Berend3, Bruine (Uil)1) werd geboren op 28 maart 1828 in Dorkwerd en is overleden op 28 januari 1879 in Groningen op 50-jarige leeftijd.

Aaltje trouwde met Gerrit Veenhuis, zoon van Heerke Hendriks Veenhuis en Cornelia Jans Barkhuis, op 27 mei 1849 in Groningen. Gerrit werd geboren op 26 november 1824 in Groningen en is overleden op 11 november 1856 in Farmsum op 31-jarige leeftijd. Gerrit was ook bekend als Gerrit Nienhuis.

Bijzonderheden:

Hij was metselaar, timmerman.

Kinderen uit dit huwelijk:

   105 M    i. Harmannus Veenhuis werd geboren in augustus 1852 in Groningen en is overleden op 22 juni 1853 in Groningen. Harmannus was ook bekend als Harmannus Nienhuis.

   106 V    ii. Cornelia Veenhuis werd geboren vanaf 1853 tot 1854 in Groningen en is overleden op 15 september 1869 in Groningen op 16-jarige leeftijd.

   107 V    iii. Bareldina Veenhuis werd geboren vanaf 1854 tot 1855 in Groningen.

Bareldina trouwde met Jan Oosterhuis, zoon van Gerrit Hindriks Oosterhuis en Geessien Kreemer, op 14 maart 1874 in Bedum. Jan werd geboren vanaf 1853 tot 1854 in Garmerwolde.

Aaltje trouwde vervolgens met Johannes Zijl, zoon van NN en Anna Andries Zijl, op 3 april 1859 in Groningen. Het huwelijk eindigde door scheiding. Johannes werd geboren op 29 december 1823 in Groningen.

Notitie bij het huwelijk: Echtscheiding Groningen 20 05 1864.

71. Hilje Lauwes van Dijken (Lauwe Broers27, Broer Berends10, Berend3, Bruine (Uil)1) werd geboren vanaf 1839 tot 1840 in Harssens, Adorp en is overleden op 20 april 1864 in Groningen op 25-jarige leeftijd. Hilje was ook bekend als Hillechien van Dijken.

Hilje trouwde met Machiel Jans Kiel, zoon van Jan Geerts Kiel en Elsien Machiels Hovius, op 13 februari 1861 in Appingedam. Machiel werd geboren vanaf 1823 tot 1824 in Farmsum en is overleden vr 20 april 1864.

Kinderen uit dit huwelijk:

   108 V    i. Barelina Kiel werd geboren in maart 1861 in Farmsum en is overleden op 1 oktober 1861 in Farmsum.

   109 V    ii. Barelina Kiel werd geboren in Farmsum en is overleden op 14 november 1929 in Woldendorp.

Barelina trouwde met Jan Stegmeijer, zoon van Reinder Stegmeijer en Anna Vleeshouwer,.

Bijzonderheden:

Hij was schoenmaker.

74. Hilliggien van Dijken (Willem Broers28, Broer Berends10, Berend3, Bruine (Uil)1) werd geboren op 19 december 1828 in Selwerd, Noorddijk en is overleden op 8 december 1901 in Groningen op 72-jarige leeftijd.

Hilliggien trouwde met Hindrik Oostmeijer, zoon van Ludolf Oostmeijer en Geertie Zijlstra, op 31 mei 1855 in Groningen. Hindrik werd geboren op 29 maart 1831 in Groningen en is overleden op 30 juli 1893 in Groningen op 62-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Hij was kleermaker.

Kinderen uit dit huwelijk:

   110 M    i. Ludolf Oostmeijer werd geboren vanaf 1855 tot 1856 in Groningen en is overleden op 25 september 1930 in Groningen op 75-jarige leeftijd.

Ludolf trouwde met Everdina de Haan. Everdina is overleden vr 25 september 1930.

   111 M    ii. NN Oostmeijer werd geboren op 24 december 1855 in Groningen en is overleden op 24 december 1855 in Groningen.

   112 M    iii. Willem Oostmeijer werd geboren vanaf 1857 tot 1858 in Groningen en is overleden op 9 september 1931 in Groningen op 74-jarige leeftijd.

Willem trouwde met Aaffien Lochman. Aaffien is overleden vr 9 september 1931.

   113 V    iv. Geertje Oostmeijer werd geboren vanaf 1859 tot 1860 in Leek en is overleden op 13 juni 1941 in Groningen op 82-jarige leeftijd.

Geertje trouwde met Antoni Blink.

Geertje trouwde vervolgens met Hendrik Cornelis Barendse. Hendrik is overleden vr 13 juni 1941.

   114 M    v. Adolf Oostmeijer werd geboren vanaf 1867 tot 1868 in Leek en is overleden op 15 mei 1887 in Groningen op 20-jarige leeftijd.

   115 V    vi. Willemina Oostmeijer werd geboren vanaf 1872 tot 1873 in Leek en is overleden op 3 januari 1947 in Groningen op 75-jarige leeftijd.

76. Willemke van Dijken (Willem Broers28, Broer Berends10, Berend3, Bruine (Uil)1) werd geboren op 30 januari 1835 in Selwerd, Noorddijk en is overleden op 2 april 1918 in Groningen op 83-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Op 14 juni 1868 was zij dienstmeid.

Willemke trouwde met Willem Dekker, zoon van Harrem Jacobs Dekker en Klaaske Jacobs de Boer, op 14 juni 1868 in Groningen. Willem werd geboren op 6 september 1838 in Groningen en is overleden vr 2 april 1918.

Bijzonderheden:

Op 14 juni 1868 was hij arbeider.

Kinderen uit dit huwelijk:

   116 M    i. Harm Dekker werd geboren vanaf 1868 tot 1869 in Groningen en is overleden op 14 november 1871 in Groningen op 3-jarige leeftijd.

   117 V    ii. Wilhelmina Dekker werd geboren op 31 oktober 1871 in Groningen.

Wilhelmina trouwde met Hinderikus Harmannus Frederik Schoenmaker, zoon van Nicolaas Schoenmaker en Trientje Maria Suirman, op 13 mei 1894 in Groningen. Hinderikus werd geboren op 27 juli 1868 in Groningen.

83. Izebrand Andreas Borgman (Andries IJzebrands Borgman32, IJzebrand Arends Borgman15, Aaltjen Bruins6, Bruine (Uil)1) werd geboren op 11 augustus 1831 in Pieterburen en is overleden vr 19 mei 1888.

Izebrand trouwde met Anna Geertruida van Deemter, dochter van Dietmer van Deemter en Adriana Joostina Huis, op 5 mei 1856 in Winsum. Anna werd geboren op 14 september 1829 in Winsum.

Bijzonderheden:

Zij was koopvrouw te Obergum.

Kinderen uit dit huwelijk:

   118 M    i. Andreas Borgman werd geboren vanaf 1861 tot 1862 in Obergum.

Andreas trouwde met Harmina Kruijer, dochter van Harm Kruijer en Dietje Uildersma, op 20 mei 1891 in Winsum. Harmina werd geboren vanaf 1868 tot 1869 in Adorp.

   119 V    ii. Kornelia Borgman werd geboren vanaf 1865 tot 1866 in Obergum.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 30 maart 2015 met Legacy 7.5 van Millennia