Nakomelingen van Bruine Jacobs & Tetie Pietersvorige  4de generatie  Volgende


20. Weike Broers van Dijken (Broer Berends10, Berend3, Bruine (Uil)1) werd geboren in Houwerzijl, werd gedoopt op 8 augustus 1784 in Niekerk en Vliedorp en is overleden op 21 september 1869 in Leek op 85-jarige leeftijd. Weike was ook bekend als Wijke Broers.

Weike trouwde met Hero Klink.

Weike trouwde vervolgens met Jacob Lucas Croeze op 20 mei 1810 in Adorp en Harssens. Jacob werd geboren in Steenwijk (Ov).

Notitie bij het huwelijk: Jakob Lukas van Steenwijk & Wijke Broers van Dorkwerd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   35 M    i. Lucas Jacobs Croeze werd geboren in 1810-1811 in Nietap (Dr) en is overleden op 2 januari 1879 in Zevenhuizen op 69-jarige leeftijd.

Lucas trouwde met Aaltje Roelfs Reitsema, dochter van Roelf Reits Reitsema en Lijske Jans Huizinga, op 16 oktober 1836 in Leek. Aaltje werd geboren in 1809-1810 in Leek. Aaltje was ook bekend als Aaltje Roelfs Reitzema.

   36 V    ii. Geeske Jacobs Kroeze werd geboren in 1816-1817 in Nietap (Dr) en is overleden op 10 april 1859 in Marum op 43-jarige leeftijd.

Geeske trouwde met Hendrik Tiesses Tiessemans, zoon van Tiese Hendriks Tiesema en Gaitske Jans, op 13 juli 1843 in Marum. Hendrik is overleden na 10 april 1859.

   37 V    iii. Jacobina Croeze werd geboren in 1817-1818 in Roden (Dr).

Jacobina trouwde met Bartelt Werdekker, zoon van Trijntje Tonnis Werdekker, op 7 november 1849 in Leek. Bartelt werd geboren in 1822-1823 in Leek.

21. Beerend Broers Trip (Broer Berends10, Berend3, Bruine (Uil)1) werd geboren op 11 oktober 1786 in Dorkwerd bij de Dorq.vrt, werd gedoopt op 22 oktober 1786 in Dorkwerd en is overleden op 6 juni 1824 in Groningen op 37-jarige leeftijd. Beerend was ook bekend als Berend Brouwers Trip.

Notitie bij het overlijden: Overleden als Berend Broer Trip (ingedeeld onder ten Boer)

Notitie bij het onderzoek: Waar komt de naam Trip ineens vandaan? Ik vond deze achternaam pas door te zoeken op voornamen en patroniemen. Er bleek opeens een Berend Broers (Brouwers) te bestaan met de achternaam Trip, geboren in Dorkwerd. Gezien de verdere vernoemingen zal hij dezelfde zijn als Berend Broers, die we al kenden, maar wiens overige familie de naam Van Dijken heeft.

Heel intrigerend is dat er tussen 1706 en 1722 in Dorkwerd ng een Trip (Geert Berents) bestond, met wie de relatie nog onduidelijk is, terwijl deze nota bene k heeft gewoond bij de kerk n bij de overvaart over het Ried-diep:
"...5-12-1706 aangenomen op attestatie van D: Christ: Matthei, Eccles: te Anloo, Geertjen Willems, huijsvrouw van Geerd Berents Trip, woonachtig bij de Ried-dijk nevens de kerk te Dorquert.
8-3-1722 op attestatie van J. Post, Pastoor te Adorp en Harssens
Grietjen Gerrijts, Huijs-vrouw van Geert Berends Trip bij de Ried-dijk".

Bijzonderheden:

Beroep: landbouwer, kastelein.

Beerend trouwde met Annegien Hindriks Noorman, dochter van Hendrik Thomas en Maria Mennes, op 26 april 1812 in Groningen. Annegien werd gedoopt op 12 september 1792 in Groningen en is overleden op 6 juli 1866 in Groningen op 73-jarige leeftijd. Annegien was ook bekend als Antje Hindriks.

Notitie bij het huwelijk: Getrouwd als Beerend Broers & Annegien Hindriks.

Bijzonderheden:

Beroep: koemelkersche, 16 september 1838.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 38 M    i. Brouwer Berends Trip werd geboren op 22 februari 1815 in Noorddijk en is overleden op 22 juni 1873 in Schouwerzijl op 58-jarige leeftijd.

   39 V    ii. Martje Berends Trip werd geboren in 1817 in Noorddijk en is overleden op 7 mei 1818 in Noorddijk op 1-jarige leeftijd.

+ 40 V    iii. Martje Berends Trip werd geboren op 11 maart 1819 in Noorddijk en is overleden op 8 maart 1870 in Groningen op 50-jarige leeftijd.

   41 M    iv. Hindrik Berends Trip werd geboren op 17 november 1821 in Noorddijk.

Notitie bij het onderzoek: Geen overlijdensakte gevonden.

   42 M    v. Hindrik Berends Trip werd geboren op 16 september 1823 in Selwerd, Noorddijk en is overleden op 27 februari 1847 in Groningen op 23-jarige leeftijd.

22. Pieter Broers van Dijken (Broer Berends10, Berend3, Bruine (Uil)1) werd geboren in Dorkwerd, werd gedoopt op 14 december 1788 in Dorkwerd en is overleden op 29 oktober 1861 in Ulrum op 72-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Pieter van Dijk.

Notitie bij het overlijden: Hij overleed volgens akte als Pieter van Dijk.

Bijzonderheden:

Beroep: dagloner, Oostum, Garnwerd.

Naamsaanneming: Van Dijken, 27 april 1812, Ezinge. 7

Pieter trouwde met Auktje Hindriks Bolhuis, dochter van Hindrik Jans Bolhuis en Hanna Jans, op 12 mei 1811 in Dorkwerd. Auktje werd geboren op 5 april 1786 in Enumatil en is overleden op 13 mei 1823 in Garnwerd op 37-jarige leeftijd.

Notitie bij de geboorte: Volgens overlijdensakte geboren in Noordhorn.

Pieter trouwde vervolgens met Aagtje Klasens Bosch, dochter van Klaas Cornelis Bosch en Anna Gerrits van Velden, op 22 januari 1825 in Winsum. Aagtje werd geboren op 9 maart 1797 in Obergum en is overleden op 8 april 1858 in Ulrum op 61-jarige leeftijd. Aagtje was ook bekend als Aagtje Bos.

Notitie bij het overlijden: In de overlijdensakte wordt zij Aagtje Kornelis Bos genoemd (Genlias).

Bijzonderheden:

Beroep: dienstmeid, Klein Garnwerd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   43 V    i. Martje Pieters van Dijken werd geboren op 11 december 1825 in Garnwerd en is overleden op 30 maart 1826 in Garnwerd.

   44 M    ii. Broer van Dijk werd geboren in 1828-1829 in Ulrum en is overleden op 10 januari 1853 in Ulrum op 25-jarige leeftijd.

+ 45 M    iii. Klaas van Dijken werd geboren in 1831-1832 in Ulrum en is overleden op 23 januari 1861 in Ulrum op 30-jarige leeftijd.

   46 M    iv. Willem van Dijken werd geboren in juni 1835 in Ulrum en is overleden op 8 oktober 1835 in Ulrum.

Notitie bij het onderzoek: Waar zou de naam Willem vandaan komen...

   47 V    v. Anna van Dijken werd geboren in 1836-1837 in Ulrum en is overleden op 13 mei 1858 in Ulrum op 22-jarige leeftijd.


23. Enne Broers van Dijken (Broer Berends10, Berend3, Bruine (Uil)1) werd geboren in Dorkwerd, werd gedoopt op 6 maart 1791 in Dorkwerd en is overleden op 6 juni 1842 in Garnwerd op 51-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Beroep: dagloner, Klein Garnwerd.

Bezit: huis en erf, 1832, Garnwerd.

Enne trouwde met Tjeerdje Hindriks Til, dochter van Hindrik Hindriks Til en Anje Jans,8 op 19 juli 1812 in Winsum. Tjeerdje werd geboren in Garnwerd, werd gedoopt op 17 oktober 1784 in Garnwerd en is overleden op 2 mei 1848 in Adorp op 63-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Beroep: dienstmaagd, Klein Garnwerd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   48 V    i. Martje Ennes van Dijken werd geboren op 28 september 1812 in Garnwerd en is overleden op 30 september 1863 in Sauwerd op 51-jarige leeftijd.

+ 49 M    ii. Broer Ennes van Dijken werd geboren op 25 mei 1815 in Garnwerd, is overleden op 28 juni 1870 in Groningen op 55-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

   50 V    iii. Anje Ennes van Dijken werd geboren op 19 oktober 1817 in Garnwerd en is overleden op 22 december 1828 op 11-jarige leeftijd.

+ 51 M    iv. Arijs Ennes van Dijken werd geboren op 26 april 1821 in Garnwerd en is overleden op 27 februari 1877 in Groningen op 55-jarige leeftijd.

   52 M    v. Pieter Ennes van Dijken werd geboren op 9 april 1824 in Garnwerd.

+ 53 M    vi. Jan Ennes van Dijken werd geboren op 28 december 1826 in Garnwerd en is overleden op 20 november 1897 in Groningen op 70-jarige leeftijd.

24. Hilje Broers van Dijken (Broer Berends10, Berend3, Bruine (Uil)1) werd geboren op 4 augustus 1793 in Dorkwerd en werd gedoopt op 25 augustus 1793 in Dorkwerd.

Notitie bij de geboorte: Tweeling met Grietje.

Notitie bij het onderzoek: Zij is mogelijk de moeder (Hilje Broers van Dijk) van Koenraad Willem Stegeman, die in 1833 geboren werd te Dorkwerd en overleed te Slochteren op 27-12-1891.

Hilje trouwde met Hindrik Willem Huberts, zoon van Willem Geerds en Annechien Hinderks. Hindrik werd geboren op 4 maart 1795 in Zulthe (Dr).

Kind uit dit huwelijk:

   54 M    i. Willem Huberts werd geboren op 13 augustus 1823 in Roden (Dr).

Willem trouwde met Anje Hoeksema, dochter van Kornelis Klasens Hoeksema en Ida Temmes Wiersema, op 18 mei 1850 in Leek. Anje werd geboren in 1823-1824 in Midwolde en is overleden op 22 april 1861 in Leek op 38-jarige leeftijd.

25. Grietje Broers van Dijken (Broer Berends10, Berend3, Bruine (Uil)1) werd geboren op 4 augustus 1793 in Dorkwerd, werd gedoopt op 25 augustus 1793 in Dorkwerd en is overleden na 23 september 1849. Grietje was ook bekend als Grietje Broers van Dieken.

Notitie bij de geboorte: Tweeling met Hilje.

Grietje trouwde met Jan Hindriks Zuidhoff, zoon van Hindrik Jans Zuidhoff en Elizabeth Freerks, op 8 november 1820 in Adorp. Jan werd gedoopt op 15 augustus 1794 in Groningen en is overleden op 23 september 1849 in Groningen op 55-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Hindriks Suidhof.

Notitie bij het overlijden: Zijn moeder wordt in de overlijdensakte Lijzabeth Jans genoemd.

Bijzonderheden:

Beroep: tuinier.

Kinderen uit dit huwelijk:

   55 M    i. Hindrik Jans Zuidhoff werd geboren op 17 maart 1821 in Dorkwerd en is overleden op 25 december 1871 in Groningen op 50-jarige leeftijd.

Hindrik trouwde met Jantien Hovingh, dochter van Warmolt Hovingh en Ida Geerts Meulman, op 3 juni 1849 in Groningen. Jantien werd geboren op 18 september 1816 in Groningen en is overleden vr 3 juni 1860.

Notitie bij het huwelijk: 27-05-1849 huwelijk niet doorgegaan; Zie aktenummer 150 03-06-1849.

Hindrik trouwde vervolgens met Wilhelmina Sinkelaar, dochter van Adolph Sinkelaar en Johanna Elizabeth Sebes, op 3 juni 1860 in Groningen. Wilhelmina werd geboren op 8 december 1827 in Groningen.

   56 M    ii. Broer Jans Zuithoff Zuithoff werd geboren in 1822-1823 in Dorkwerd en is overleden op 6 september 1825 in Groningen op 3-jarige leeftijd.

   57 M    iii. Meindert Suidhof werd geboren in 1825-1826 in Groningen en is overleden op 9 oktober 1826 in Groningen op 1-jarige leeftijd.

   58 M    iv. Jacob Suidhoff werd geboren op 22 november 1827 in Groningen en is overleden op 11 januari 1912 in Groningen op 84-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Helena Kolbeek, dochter van Hinderikus Kolbeek en Elsien Hindriks Smit, op 25 mei 1856 in Groningen. Helena werd geboren op 13 november 1819 in Groningen.

   59 V    v. Elisabeth Suidhoff werd geboren in januari 1832 in Groningen en is overleden op 9 maart 1832 in Groningen.

   60 V    vi. Elisabeth Suidhoff werd geboren in januari 1833 in Groningen en is overleden op 5 december 1833 in Groningen.

   61 M    vii. Jan Suidhoff werd geboren in 1834-1835 in Groningen en is overleden op 23 februari 1844 in Groningen op 10-jarige leeftijd.

   62 V    viii. Elisabeth Suidhoff werd geboren in juli 1841 in Groningen en is overleden op 3 april 1842 in Groningen.

26. Jaap Broers van Dijken (Broer Berends10, Berend3, Bruine (Uil)1) werd geboren in Dorkwerd, werd gedoopt op 21 augustus 1796 in Dorkwerd en is overleden op 1 februari 1827 in Groningen op 30-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Beroep: slagersknecht, 23 mei 1824.

Jaap trouwde met Johanna Hilbrandina Bijlsema, dochter van Johannes Bijlsema en Johanna Janssonius, op 23 mei 1824 in Groningen. Johanna werd geboren op 27 oktober 1802 in Appingedam en is overleden op 21 november 1859 in Appingedam op 57-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Beroep: naaister, 4 december 1859.

Kind uit dit huwelijk:

   63 M    i. Marten Ennes van Dijken werd geboren op 26 april 1825 in Groningen en is overleden op 1 april 1869 in Groningen op 43-jarige leeftijd.

Marten trouwde met Johanna Justina van Deemter, dochter van Hindrik van Deemter en Maria Christina Puffet, op 5 december 1852 in Groningen. Johanna werd geboren op 3 juni 1827 in Groningen en is overleden vr 4 december 1859.

Marten trouwde vervolgens met Anje Top, dochter van Rijke Kornelis Top en Geertje Juurts Zwart, op 4 december 1859 in Groningen. Anje werd geboren op 29 juli 1823 in Vliedorp.

27. Lauwe Broers van Dijken (Broer Berends10, Berend3, Bruine (Uil)1) werd geboren op 27 november 1798 in Dorkwerd, werd gedoopt op 23 december 1798 in Dorkwerd en is overleden op 6 maart 1856 in Appingedam op 57-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Zijn moeder wordt hier Martje Pieters genoemd. Hij was landbouwer van beroep.

Bijzonderheden:

Beroep: dagloner, boereknecht, landbouwer.

Woonplaats: op de boerenplaats Harssensbosch, omstr 1828, Adorp.

Lauwe trouwde met Bareltje Hendriks Woltil, dochter van Hindrik Klaassens Woltil en Aaltje Jakobs Sinningh, op 27 mei 1820 in Adorp. Bareltje werd gedoopt op 14 oktober 1798 in Hoogkerk en is overleden op 15 april 1870 in Appingedam op 71-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Beroep: koopvrouw, 15 april 1870.

Kinderen uit dit huwelijk:

   64 M    i. Hindrik Louwes van Dijken werd geboren op 21 augustus 1820 in Selwerd, Noorddijk en is overleden op 18 april 1895 in Appingedam op 74-jarige leeftijd.

Hindrik trouwde met Dina Everts Eisenberg. Dina was ook bekend als Dina Everts IJzenberg.

   65 V    ii. Martje Lauwes van Dijken werd geboren op 1 november 1822 in Leegkerk.

Martje trouwde met Hermannus Veenhuis, zoon van Heerke Hendriks Veenhuis en Cornelia Jans Barkhuis, op 10 april 1853 in Groningen. Hermannus werd geboren op 20 februari 1826 in Groningen en is overleden vr 11 februari 1872. Hermannus was ook bekend als Hermannus Nienhuis.

Martje trouwde vervolgens met Adriaan Campenhout, zoon van Cornelis Campenhout en Cornelia Stam, op 11 februari 1872 in Groningen. Adriaan werd geboren op 22 november 1820 in Middelburg.

   66 M    iii. Broer Louwes van Dijken werd geboren op 4 april 1825 in Dorkwerd en is overleden op 12 november 1849 in Opwierde op 24-jarige leeftijd.

+ 67 V    iv. Aaltje Lauwes van Dijken werd geboren op 28 maart 1828 in Dorkwerd en is overleden op 28 januari 1879 in Groningen op 50-jarige leeftijd.

   68 M    v. Jakob Louwes van Dijken werd geboren in 1832 in Dorkwerd.

   69 M    vi. Klaas Lauwes van Dijken werd geboren op 14 augustus 1833 in Wierum, Adorp en is overleden op 2 april 1838 in Groningen op 4-jarige leeftijd. Klaas was ook bekend als Klaas van Dieken.

+ 70 M    vii. Berend Lauwes van Dijken werd geboren op 24 oktober 1835 in Wierum, Adorp en is overleden op 24 januari 1911 in Appingedam op 75-jarige leeftijd.

+ 71 V    viii. Hillechien Lauwes van Dijken werd geboren in 1839-1840 in Harssens, Adorp en is overleden op 20 april 1864 in Groningen op 25-jarige leeftijd.

   72 M    ix. Enne Louwes van Dijken werd geboren in 1841 in Harssens, Adorp en is overleden op 27 november 1842 in Harssens, Adorp op 1-jarige leeftijd.

28. Willem Broers van Dijken (Broer Berends10, Berend3, Bruine (Uil)1) werd geboren op 30 juni 1801 in Dorkwerd, werd gedoopt op 26 juli 1801 in Dorkwerd en is overleden op 3 november 1877 in Groningen op 76-jarige leeftijd. Willem was ook bekend als Willem Brouwers van Dijken.

Sommige van zijn kinderen heten Van Dieken.

Bijzonderheden:

Beroep: dagloner.

Beroep: dagloner en later landbouwer, Selwerd, Groningen.

Willem trouwde met Willemke Alberts Zuidema, dochter van Albert Willems Zuidema en Hilje Jans Broeksema, op 19 december 1825 in Adorp. Willemke werd geboren op 15 februari 1801 in Zuidwolde en is overleden op 7 maart 1869 in Groningen op 68-jarige leeftijd. Willemke was ook bekend als Willemtje Alberts Zuithoff.9

Kinderen uit dit huwelijk:

   73 M    i. Broer van Dijken werd geboren op 19 januari 1826 in Groningen en is overleden op 8 mei 1842 in Groningen op 16-jarige leeftijd. Broer was ook bekend als Broer van Dieken.

Notitie bij het onderzoek: Broer van Dieken, moeder heet Zuithoff...

+ 74 V    ii. Hilliggien van Dijken werd geboren op 19 december 1828 in Selwerd, Noorddijk en is overleden op 8 december 1901 in Groningen op 72-jarige leeftijd.

   75 V    iii. Martje van Dijken werd geboren op 26 september 1830 in Groningen en is overleden op 19 juni 1895 in Groningen op 64-jarige leeftijd. Martje was ook bekend als Martje van Dieken.

   76 M    iv. Albert van Dijken werd geboren op 6 januari 1833 in Selwerd, Noorddijk en is overleden op 6 maart 1854 in Groningen op 21-jarige leeftijd.

+ 77 V    v. Willemke van Dijken werd geboren op 30 januari 1835 in Selwerd, Noorddijk en is overleden op 2 april 1918 in Groningen op 83-jarige leeftijd.

   78 M    vi. Harm Willems van Dijken werd geboren in augustus 1838 in Selwerd, Noorddijk en is overleden op 15 september 1838 in Selwerd, Noorddijk.

   79 M    vii. Broer van Dijken werd geboren op 17 mei 1845 in Groningen. Broer was ook bekend als Broer van Dieken.

Notitie bij de geboorte: Moeder heet Zuithoff...

29. Tjaard Broers van Dijken (Broer Berends10, Berend3, Bruine (Uil)1) werd geboren op 19 augustus 1804 in Dorkwerd, werd gedoopt op 9 september 1804 in Dorkwerd en is overleden op 3 juli 1855 in Hoorn (NH) op 50-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Beroep: stalknecht, pottebakker (1833) en arbeider (1841-1859), Groningen.

Tjaard trouwde met Geertruid Berends Boerma, dochter van Berend Jans Boerma en Abeltje Ewolts Muntinga, op 20 mei 1827 in Groningen. Geertruid werd geboren in Groningen, werd gedoopt op 20 juli 1800 in Groningen en is overleden op 4 januari 1874 in Groningen op 73-jarige leeftijd.

Notitie bij de geboorte: buiten Steentilpoort


Kinderen uit dit huwelijk:

   80 V    i. Abelina van Dijken werd geboren op 22 januari 1828 in Groningen en is overleden op 18 juli 1873 in Groningen op 45-jarige leeftijd.

Abelina trouwde met Pieter Vos, zoon van Hindrik Jan Vos en Swaantje Zijlstra, op 15 augustus 1852 in Groningen. Pieter werd geboren op 30 augustus 1829 in Groningen.

   81 M    ii. Pieter Broers van Dijken werd geboren in maart 1832 in Groningen en is overleden op 13 april 1833 in Groningen op 1-jarige leeftijd.

   82 M    iii. Berend Broers van Dijken werd geboren op 5 februari 1834 in Groningen en is overleden op 1 mei 1899 in Groningen op 65-jarige leeftijd.

Berend trouwde met Willempien Venema, dochter van Leendert Geerts Venema en Lammerdina Lammerts, op 12 juni 1859 in Groningen. Het huwelijk eindigde door scheiding. Willempien werd geboren op 7 oktober 1831 in Groningen en is overleden op 19 april 1903 in Groningen op 71-jarige leeftijd. Willempien was ook bekend als Wilhelmina, Willemtje.

Notitie bij het huwelijk: Echtscheiding 10 september 1897.

   83 V    iv. Bouwgien van Dijken werd geboren in juli 1840 in Groningen en is overleden op 28 september 1841 in Groningen op 1-jarige leeftijd.

31. Johannes Isebrands Borgman (IJzebrand Arends Borgman15, Aaltjen Bruins7, Bruine (Uil)1) werd geboren in Pieterburen, werd gedoopt op 21 april 1799 in Pieterburen en Wierhuizen en is overleden op 30 april 1831 in Ulrum op 32-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Beroep: timmerman, 28 februari 1828.

Johannes trouwde met Jantje Klaassen van der Wier, dochter van Klaas Kaspers van der Wier en Anje Jans, op 28 februari 1828 in Eenrum. Jantje werd geboren in Warfhuizen.

Kind uit dit huwelijk:

   84 V    i. Nantje Borgman werd geboren in Ulrum.

Nantje trouwde met Pieter Stoit, zoon van Jan Eijes Stoit en Riemke Pieters Noordhoek, op 7 mei 1856 in Eenrum. Pieter werd geboren op 25 augustus 1828 in Noordhorn.

32. Andries IJzebrands Borgman (IJzebrand Arends Borgman15, Aaltjen Bruins7, Bruine (Uil)1) werd geboren in januari 1802 in Pieterburen en is overleden op 5 oktober 1882 in Ulrum op 80-jarige leeftijd.

Notitie bij de geboorte: Geen doop, maar waar deze datum vandaan komt...? Volgens zijn overlijdensakte in het 1801 of 1802.

Andries trouwde met Trijntje Berents Smit, dochter van Berend Hendriks Smit en Anje Hendriks, op 31 juli 1828 in Eenrum. Trijntje werd geboren op 22 juli 1804 in Pieterburen.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 85 M    i. Izebrand Andreas Borgman werd geboren op 11 augustus 1831 in Pieterburen en is overleden vr 19 mei 1888.

   86 V    ii. Aaltje Borgman werd geboren in Pieterburen.

Aaltje trouwde met Jakob Horrenga, zoon van Jacob Boijes Horrenga en Willemina Jakobs Broekema, op 1 december 1860 in Eenrum. Jakob werd geboren in Westernieland.

34. Goitje Isebrands Borgman (IJzebrand Arends Borgman15, Aaltjen Bruins7, Bruine (Uil)1) werd geboren op 13 oktober 1808 in Pieterburen, werd gedoopt op 18 oktober 1808 in Pieterburen en Wierhuizen en is overleden op 12 juli 1858 in Westernieland op 49-jarige leeftijd.

Goitje trouwde met Trijntje Klaassens Diephuis, dochter van Klaas Sirks Diephuis en Hilje Thomas van der Kamp, op 3 maart 1838 in Eenrum. Trijntje werd geboren in Westernieland.

Kind uit dit huwelijk:

   87 V    i. Aaltje Borgman werd geboren in Westernieland.

Aaltje trouwde met Jan Vennema, zoon van Freerk Jakobs Vennema en Klaaske Jans Loots, op 10 maart 1890 in Eenrum. Jan werd geboren in Den Andel.

Bijzonderheden:

Beroep: landbouwer, 10 maart 1890.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 20 mei 2018 met Legacy 9.0 van Millennia