Nakomelingen van Bruine (Uil) Jacobs & Tetie Pietersvorige  Derde generatie  Volgende
10. Broer Berends van Dijken (Berend3, Bruine (Uil)1) werd geboren op 11 april 1756 in Pieterburen, Wierhuizen, werd gedoopt op 19 april 1756 in Pieterburen, Wierhuizen en is overleden op 14 mei 1820 in Dorkwerd op 64-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop: Wonende op de Broek te Wierhuizen.

Bijzonderheden:

• Hij was landbouwer en veerman te Dorkwerd.

• Broer woonde in 1788 in 't veerhuis te Dorkwerd. 5 "... Op het snijpunt van het huidige Reitdiep en de vroegere, afgesneden loop van de Oude A bij Dorkwerd was een 'voetveer' en een bijbehorend veerhuis. De Dorkwerder 'overhaal' is zeer oud. In de 13e eeuw moesten priester-monniken van het klooster Selwerd in Dorkwerd de mis bedienen. Er was een voetpad (kerkepad) en zij stapten waarschijnlijk op een veerpont om het Reitdiep over te steken. [...] De oudste schriftelijke gegevens wijzen uit dat in 1788 Broer Berends (van Dijk) en zijn vrouw Maria Ennes de bewoners van het aan de 'overzijde' staande veerhuis waren. Een vetpot zal 't niet geweest zijn, want de diakenen moesten vaak bijspringen. [...] In 1813 vindt dan ook 'gerechtelijke verkoop plaats van het aan Broer Berends van Dijk toebehorende veerhuis met ruim 3 ha. land, gelegen te Wierum beoosten het Reitdiep'. Koper is dan de diaconie, 'in verband met voorschotten', zoals het heette".

Het voetveer verbond Dorkwerd met de boerderij Hunzeroord langs de Paddepoelsterweg aan de overkant van het Reitdiep. Nu ligt er een reusachtige berg bagger, de Stort, gedeponeerd bij het graven van het Van Starkenborgkanaal.

Broer trouwde met Martje Ennes, dochter van Enne Louwes en Wijke Hansen, in 1782 in Niekerk. Martje werd geboren in Houwerzijl, werd gedoopt op 2 december 1759 in Houwerzijl en is overleden op 10 februari 1827 in Dorkwerd op 67-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Haar vader wordt Enne Ennes Louwes genoemd en haar moeder Wieke Pieters.

Bijzonderheden:

• Zij was landbouwersche te Dorkwerd.

• Zij woonde in het Veerhuis te Dorkwerd.

• Nalatenschap: 16 maart 1785. 6 Wijlen Enne Louwes te Houwerzijl vererft op dochter Martje Ennes, gehuwd met Broer Berends en op de minderjarige zoon Pieter Ennes.

Kinderen uit dit huwelijk:

   19 M    i. Berend Broers werd geboren op 26 december 1782 in Houwerzijl, werd gedoopt op 5 januari 1783 in Niekerk en Vliedorp en is overleden vσσr 11 oktober 1786.

+ 20 V    ii. Weike Broers van Dijken werd geboren in Houwerzijl, werd gedoopt op 8 augustus 1784 in Niekerk en Vliedorp en is overleden op 21 september 1869 in Leek op 85-jarige leeftijd.

+ 21 M    iii. Beerend Broers Trip werd geboren op 11 oktober 1786 in Dorkwerd bij de Dorq.vrt, werd gedoopt op 22 oktober 1786 in Dorkwerd en is overleden op 6 juni 1824 in Groningen op 37-jarige leeftijd.

+ 22 M    iv. Pieter Broers van Dijken werd geboren in Dorkwerd, werd gedoopt op 14 december 1788 in Dorkwerd en is overleden op 29 oktober 1861 in Ulrum op 72-jarige leeftijd.

+ 23 M    v. Enne Broers van Dijken werd geboren in Dorkwerd, werd gedoopt op 6 maart 1791 in Dorkwerd en is overleden op 6 juni 1842 in Garnwerd op 51-jarige leeftijd.

+ 24 V    vi. Hilje Broers van Dijken werd geboren op 4 augustus 1793 in Dorkwerd en werd gedoopt op 25 augustus 1793 in Dorkwerd.

+ 25 V    vii. Grietje Broers van Dijken werd geboren op 4 augustus 1793 in Dorkwerd, werd gedoopt op 25 augustus 1793 in Dorkwerd en is overleden na 23 september 1849.

+ 26 M    viii. Jaap Broers van Dijken werd geboren in Dorkwerd, werd gedoopt op 21 augustus 1796 in Dorkwerd en is overleden op 1 februari 1827 in Groningen op 30-jarige leeftijd.

+ 27 M    ix. Lauwe Broers van Dijken werd geboren op 27 november 1798 in Dorkwerd, werd gedoopt op 23 december 1798 in Dorkwerd en is overleden op 6 maart 1856 in Appingedam op 57-jarige leeftijd.

+ 28 M    x. Willem Broers van Dijken werd geboren op 30 juni 1801 in Dorkwerd en werd gedoopt op 26 juli 1801 in Dorkwerd.

+ 29 M    xi. Tjaard Broers van Dijken werd geboren op 19 augustus 1804 in Dorkwerd, werd gedoopt op 9 september 1804 in Dorkwerd en is overleden op 3 juli 1855 in Hoorn (NH) op 50-jarige leeftijd.

15. IJzebrand Arends Borgman (Aaltjen Bruins6, Bruine (Uil)1) werd geboren op 18 december 1767 in Pieterburen, Wierhuizen, werd gedoopt op 20 december 1767 in Pieterburen, Wierhuizen en is overleden op 23 september 1816 in Pieterburen op 48-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Op 31 juli 1828 was hij vleeschhouwer en kastelein.

IJzebrand trouwde met Jantje Guitjes van Dijk, dochter van Goitje Geerts en Trientje Thomas, op 14 november 1790 in Westernieland en Saaxumhuizen. Jantje werd geboren op 27 november 1771 in Eenrum, werd gedoopt op 7 december 1771 in Eenrum en is overleden op 5 mei 1837 in Pieterburen op 65-jarige leeftijd. Jantje was ook bekend als Jantje Goitjes.

Notitie bij het huwelijk: "Isebrandt Arents, van Pieterburen & Jantje Geutjes, van Eenrum".

Bijzonderheden:

• Op 31 juli 1828 was zij herbergiersche.

• Zij was winkeliersche.

Kinderen uit dit huwelijk:

   30 V    i. Trijnje Isebrands Borgman werd geboren in Pieterburen, werd gedoopt op 3 juli 1796 in Pieterburen en Wierhuizen en is overleden op 28 maart 1870 in Pieterburen op 73-jarige leeftijd.

Trijnje trouwde met Freerk Jans Pruim, zoon van Jan Tomas Pruim en Eertje Freerks Pot, op 11 juni 1815 in Kloosterburen. Freerk werd geboren in Zevenhuizen, werd gedoopt op 27 december 1789 in Midwolde en is overleden op 27 november 1857 in Pieterburen op 67-jarige leeftijd.

+ 31 M    ii. Johannes Isebrands Borgman werd geboren in Pieterburen, werd gedoopt op 21 april 1799 in Pieterburen en Wierhuizen en is overleden op 30 april 1831 in Ulrum op 32-jarige leeftijd.

+ 32 M    iii. Andries IJzebrands Borgman werd geboren in januari 1802 in Pieterburen en is overleden op 5 oktober 1882 in Ulrum op 80-jarige leeftijd.

   33 V    iv. Aaltje Isebrands Borgman werd geboren op 18 januari 1806 in Pieterburen, werd gedoopt op 26 januari 1806 in Pieterburen en Wierhuizen en is overleden op 16 februari 1836 in Westernieland op 30-jarige leeftijd.

Aaltje trouwde met Reinder Eisses Buikema, zoon van Eisse Reinders Buikema en Grietje Harms,.

Bijzonderheden:

• Op 27 december 1830 was hij landbouwer.

+ 34 M    v. Goitje Isebrands Borgman werd geboren op 13 oktober 1808 in Pieterburen, werd gedoopt op 18 oktober 1808 in Pieterburen en Wierhuizen en is overleden op 12 juli 1858 in Westernieland op 49-jarige leeftijd.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 30 maart 2015 met Legacy 7.5 van Millennia