Nakomelingen van Bruine (Uil) Jacobs & Tetie Pietersvorige  Tweede generatie  Volgende


3. Berend Bruins (Bruine (Uil)1) werd geboren in Wierhuizen, werd gedoopt op 25 november 1731 in Pieterburen en werd begraven op 18 maart 1767 in Wierhuizen.

Notitie bij de begrafenis: "... Den 18 Meert is begraven Berent Bruins te Wierhuisen, nalatende vrouw en ... kinder".

In het begrafenisregister van Pieterburen staan 3 naamloze kinderen vermeld: "... den 19 September 1760 is begraven het kindt van Berend Bruins en zijn huisvrouw te Wierhuizen, nalatende vader en moeder". En "op dato [5 maart 1762] is nog begraven het kindt van Berent Bruins en zijn huisvrouw Nalatende vader en moeder tot Wierhuizen".
Het zou hier kunnen gaan om Tjaarke, Jacob of Bruin (2x).
"Op den 22 Februarij 1765 is begraven het kint van Berent Bruins en zijn huisvrouw te Wierhuizen, nalatende vader en moeder".


Bijzonderheden:

Hij woonde op 19 juni 1759 te Wierhuizen. 2 Op 19 juni 1759 verschijnen "Sijmen Driewes en Martjen Isebrants, egtelieden woonachtig op 't Zandt, bij rigter dr. Berent Eilerts tot Cantens, alsmede Albert Driewes, woonachtig tot Rottum, om in eigendom over te dragen aan de HWGeboren Heer G. Alberda Heer van Dijxterhuis, stukken land onder Eenrum met daarop het huis van Popke Jacobs en tevens de gerechte helfte van een heemstede onder de Klokkenslag van Wierhuizen gelegen so als door Berent Bruins wordt gebruikt, doende in 't geheel 's jaars tot huire twee Guldens waarvan reeds de HWGebr Heer Coper de helfte competeert. Sullende de huir so op Maij 1760 komt te verschijnen komen tot Profijt van de HWGebr Heer Coper dit lant en de gerechte helfte van het genoemde heemstede aldus vercoft".

Berend trouwde met Hilje Broerkes, dochter van Broerken Pieters en Tjaardke Izebrands, vr 1753 in Pieterburen?. Hilje werd geboren circa 1730 in Wierhuizen? en werd begraven op 27 april 1783 in Wierhuizen.

Notitie bij de begrafenis: 27 april is begraven te Wierhuizen Berent Bruins wed. met name Hilje.
Kinderen nalatende.


Kinderen uit dit huwelijk:

   8 V    i. Tjaarke Berends werd gedoopt op 25 maart 1753 in Pieterburen, Wierhuizen.

   9 M    ii. Jacob Berends werd geboren op 24 december 1754 in Pieterburen, Wierhuizen en werd gedoopt op 26 december 1754 in Pieterburen, Wierhuizen.

Notitie bij het onderzoek: Mogelijk getrouwd met Grietje Jans, en een zoon Broer, gedoopt 1-4-1792 te Pieterburen, Wierhuizen...

+ 10 M    iii. Broer Berends van Dijken werd geboren op 11 april 1756 in Pieterburen, Wierhuizen, werd gedoopt op 19 april 1756 in Pieterburen, Wierhuizen en is overleden op 14 mei 1820 in Dorkwerd op 64-jarige leeftijd.

   11 M    iv. Bruin Berends werd geboren op 9 december 1758 in Pieterburen, Wierhuizen, werd gedoopt op 17 december 1758 in Pieterburen, Wierhuizen en is overleden op 19 september 1760 in Wierhuizen, Pieterburen op 1-jarige leeftijd.

   12 M    v. Bruin Berends werd geboren op 18 maart 1761 in Pieterburen, Wierhuizen en werd gedoopt op 22 maart 1761 in Pieterburen, Wierhuizen.

   13 M    vi. Pieter Berends werd geboren op 9 april 1763 in Pieterburen, Wierhuizen en werd gedoopt op 10 april 1763 in Pieterburen, Wierhuizen.

Notitie bij de doop: wonende te Wierhuizen.

6. Aaltjen Bruins (Bruine (Uil)1) werd gedoopt op 1 november 1739 in Wierhuizen, Pieterburen en is overleden vr 17 februari 1781. Aaltjen was ook bekend als Aaltje Tonnis.3

Notitie bij de doop: Den 1 9ber gedoopt het ... van Bruine Jacobs en Teetje Peters genaamt ...

Haar man Arend Izebrands Borgman, was een broer van Jan Izebrands Helder {92} (kwartierstaat Japenga-lijn).

Bijzonderheden:

Een boedel te Pieterburen op 17 februari 1781. 4 Arent Isebrands en zijn vrouw Aaltjen Bruins te Pieterburen

Aaltjen trouwde met Arend Izebrands Borgman, zoon van Isebrand Gerrits en Trijntje Arents, op 21 oktober 1764 in Pieterburen. Arend werd geboren in Pieterburen, werd gedoopt op 20 september 1739 in Pieterburen, Wierhuizen en is overleden op 24 februari 1814 in Pieterburen op 74-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   14 O    i. NN Arents is overleden op 28 maart 1765 in Pieterburen.

+ 15 M    ii. IJzebrand Arends Borgman werd geboren op 18 december 1767 in Pieterburen, Wierhuizen, werd gedoopt op 20 december 1767 in Pieterburen, Wierhuizen en is overleden op 23 september 1816 in Pieterburen op 48-jarige leeftijd.

   16 V    iii. Tietje Arents werd geboren op 4 april 1772 in Pieterburen, Wierhuizen en werd gedoopt op 12 april 1772 in Pieterburen, Wierhuizen.

   17 V    iv. Pieterke Arents werd gedoopt op 21 mei 1775 in Pieterburen, Wierhuizen.

   18 V    v. Trijnje Arents Borgman werd gedoopt op 21 mei 1775 in Pieterburen, Wierhuizen en is overleden op 5 september 1826 in Pieterburen op 51-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Vader Arend Izebrands Borgman, moeder Aaltje Borgman...Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 30 maart 2015 met Legacy 7.5 van Millennia