Nakomelingen van Halbe Hindricks & Nieske Duirtsvorige  Vierde generatie  Volgende


41. Fijke Jans Schripsema (Jan Hendriks13, Hindrik2, Halbe1) werd geboren op 18 april 1784 in Lutjegast en is overleden op 2 juni 1833 in Doezum op 49-jarige leeftijd.

Fijke trouwde met Jacob Haatjes Smid, zoon van Haatje Jacobs Smid en Reina Alberts Kollenborg, op 7 november 1811 in Grootegast. Jacob werd gedoopt op 16 juli 1775 in Tolbert en is overleden op 3 april 1855 in Doezum op 79-jarige leeftijd.

Bijzonderheden

• Beroep: schoolmeester, 1802-1849, Doezum.

• Kerk: Kerkvoogd, Doezum.

Kind uit dit huwelijk

+ 80 V    i. Martje Jacobs Smid 87 werd geboren in 1813-1814 in Doezum en is overleden op 25 oktober 1873 in Grootegast op 60-jarige leeftijd.

42. Anje Jans Schripsema 55 (Jan Hendriks13, Hindrik2, Halbe1) werd geboren op 15 september 1787 in Lutjegast en is overleden op 19 november 1858 in Aduard op 71-jarige leeftijd.

Bijzonderheden

• Beroep: winkeliersche, Aduard.

Anje trouwde met Pieter Jacobs Smit, zoon van Jakob Pieters Smit en Anje Jans Pesman, op 2 december 1810 in Aduard. Pieter werd gedoopt op 5 september 1790 in Aduard en is overleden op 24 april 1836 in Oldehove op 45-jarige leeftijd.

Bijzonderheden

• Beroep: ijzersmid en veearts, Aduard.

Kinderen uit dit huwelijk

+ 81 V    i. Anje Pieters Smit werd geboren in Aduard, werd gedoopt op 21 april 1811 in Aduard en is overleden op 11 augustus 1852 in Feerwerd op 41-jarige leeftijd.

   82 M    ii. Jakob Pieters Smid werd geboren in 1812-1813 in Aduard en is overleden op 19 september 1870 in Aduard op 58-jarige leeftijd.

   83 M    iii. Jan Pieters Smit werd geboren op 17 juli 1815 in Aduard en is overleden op 23 augustus 1836 in Aduard op 21-jarige leeftijd.

44. Aafke Jans Wattema (Jan Sipkes22, Sipke7, Halbe1) werd gedoopt op 23 september 1787 in Lutjegast en is overleden op 17 maart 1850 in Groningen op 62-jarige leeftijd.

Aafke trouwde met Siewert Willems van der Molen, zoon van Willem Siemens van der Molen 88 en Jaike Siewerts, op 6 augustus 1818 in Grijpskerk. Siewert werd geboren op 12 april 1783 in Grijpskerk, werd gedoopt op 11 mei 1783 in Grijpskerk en is overleden op 30 januari 1851 in Groningen op 67-jarige leeftijd. Siewert was ook bekend als Sivert.

Bijzonderheden

• Beroep: pelmolenaar, 1819-1835, Noorderhogebrug. 89

Kind uit dit huwelijk

+ 84 M    i. Willem van der Molen werd geboren op 6 oktober 1819 in Noorderhogebrug en is overleden op 5 juli 1897 in Sneek (Fr) op 77-jarige leeftijd.

46. Antje Jans Wattema (Jan Sipkes22, Sipke7, Halbe1) werd gedoopt op 21 februari 1790 in Lutjegast en is overleden op 5 augustus 1868 in Stroobos (Fr) op 78-jarige leeftijd.

Antje trouwde met Kornelis Jans Kooi,90 zoon van Jan Cornelis Kooij en Antje Lubbes, op 21 mei 1809 in Grootegast. Kornelis werd gedoopt op 30 april 1786 in Lutjegast en is overleden op 6 maart 1866 in Lutjegast op 79-jarige leeftijd.

Notitie bij het huwelijk: Antje Jans Wattema & Cornelis Jans Kooi kwamen bij hun huwelijk beide van Lutjegast, maar Antje Jans was "laatst wonende te Doesum". Ze zijn direct na het huwelijk met attestatie vertrokken. Aan de kinderen te zien waarschijnlijk naar Gerkesklooster.

Notitie bij het onderzoek: Hij was aanvankelijk broodbakker. Dat is een van de redenen om aan te nemen dat zijn vader, Jan Kornelis Kooi, dezelfde man is als Jan Cornelis Kooij van Middelstum, de echtgenoot van 1. Anke Sipkes Wattema en 2. Annigje Nijenhuis, want die was ook bakker.
Antje Jans Wattema trouwde in dat geval met een halve neef.

Bijzonderheden

• Volkstelling: 1 januari 1830, Grootegast. 91

• Beroep: broodbakker en landbouwer, Lutjegast.

Kinderen uit dit huwelijk

   85 M    i. Jan Kornelis Kooi werd geboren in 1809-1810 en is overleden op 19 juli 1890 in Achtkarspelen (Fr)92 op 81-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: "Jan Kornelis Kooi, man, overleden 19 juli 1890, oud 80 jaar, ongehuwd".

   86 V    ii. Antje Kornelis Kooi werd geboren in 1810-1811 en is overleden op 14 oktober 1881 in Achtkarspelen (Fr) op 71-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: "Antje Kornelis Kooi, vrouw, overleden 14 oktober 1881, oud 70 jaar, weduwe".

Antje trouwde met Anne Wiebes Veenstra, zoon van Wijbe Douwes Veenstra en Fraukje Gaaijes Smid, op 12 juni 1831 in Grootegast. Anne werd geboren in 1807-1808 en is overleden op 2 april 1859 in Achtkarspelen (Fr) op 52-jarige leeftijd.

   87 M    iii. Sipke Kornelis Kooi werd geboren op 25 december 1817 in Gerkesklooster (Fr) en is overleden op 28 december 1903 in Achtkarspelen (Fr) op 86-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: "Sipke Kornelis Kooi, man, overleden 28 december 1903, oud 86 jaar, ongehuwd".

   88 V    iv. Grietje Kornelis Kooi werd geboren op 11 augustus 1825 in Gerkesklooster (Fr) en is overleden op 29 januari 1901 in Achtkarspelen (Fr) op 75-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Overlijdensakte Achtkarspelen, 1901 Aangiftedatum 29 januari 1901, akte nr. 15 Grietje Kornelis Kooi, vrouw, overleden 29 januari 1901 Oud 75 jaar, weduwe

Grietje trouwde met Eelke Rinderts Krijthe, zoon van Rendert Jans Krijthe en Rikstje Eelkes Sinia, op 20 mei 1847 in Grootegast. Eelke werd geboren in 1822-1823 en is overleden op 25 mei 1888 in Achtkarspelen (Fr) op 66-jarige leeftijd.

Bijzonderheden

• Beroep: bakkersknecht, 20 mei 1847.

47. Anke Jans Wattema (Jan Sipkes22, Sipke7, Halbe1) werd gedoopt op 18 januari 1793 in Lutjegast en is overleden op 8 januari 1864 in Grootegast op 70-jarige leeftijd.

Anke trouwde met Jan Hendriks Sloots, zoon van Hendrik Jans Sloots en Grietje Roelfs Weerts, op 2 januari 1825 in Grootegast. Jan werd geboren in 1785-1786 in Kropswolde? en is overleden op 9 juni 1832 in Grootegast op 47-jarige leeftijd.

Bijzonderheden

• Beroep: schoolonderwijzer.

• Volkstelling: 1 januari 1830, Grootegast. 93

Kind uit dit huwelijk

   89 V    i. Grietje Jans Sloots werd geboren in 1825-1826 en is overleden op 3 mei 1841 in Grootegast op 16-jarige leeftijd.

Anke trouwde vervolgens met Eite Jans van der Veen, zoon van Jan Eites van der Veen 94 en Tietje Hendriks Koops,94 op 1 november 1835 in Grootegast. Eite werd geboren op 5 februari 1813 in Grootegast en is overleden op 12 november 1877 in Lutjegast op 64-jarige leeftijd.

Bijzonderheden

• Beroep: schoolmeester en landbouwer op Rikkerda, Lutjegast. 95

• Woonplaats: op Rikkerda, Lutjegast. 96

51. Hendrik Jans Kooi (Anke Sipkes Wattema24, Sipke7, Halbe1) werd geboren op 6 juni 1793 in Lutjegast en is overleden op 25 maart 1866 in Groningen op 72-jarige leeftijd.

Bijzonderheden

• Beroep: zolderknecht, 10 juli 1853.

Hendrik trouwde met Jantie Creemer, dochter van Jan Creemer en Saartie Kannegieter, op 22 mei 1823 in Groningen. Jantie werd geboren op 23 april 1793 in Groningen.

Kinderen uit dit huwelijk

   90 M    i. Jan Hendriks Kooi werd geboren op 25 februari 1824 in Groningen.

Jan trouwde met Catharina Stokhorst, dochter van Johannes Stokhorst en Anna Helder, op 25 juli 1847 in Groningen. Catharina werd geboren op 22 oktober 1819 in Groningen.

   91 M    ii. Sipke Hendriks Kooi werd geboren op 15 maart 1826 in Groningen.

Sipke trouwde met Derkien van Dee, dochter van Cornelia Henderina van Dee, op 10 juli 1853 in Groningen. Derkien werd geboren op 19 januari 1824 in Groningen.

   92 M    iii. Evert Hendriks Kooi werd geboren op 9 maart 1828 in Groningen.

Evert trouwde met Anna Guikema, dochter van Harm Harms Guikema en Janna Hendriks Jonker, op 21 november 1858 in Groningen. Anna werd geboren op 23 augustus 1833 in Dorkwerd.

   93 M    iv. Cornelis Hendriks Kooi werd geboren in 1830-1831 in Groningen.

Cornelis trouwde met Meija Broos, dochter van Hindrikus Tjaarts Broos en Geertje Hindriks Tillema, op 21 mei 1863 in Appingedam. Meija werd geboren in 1829-1830 in Appingedam.

52. Krijnje Jans Kooij (Anke Sipkes Wattema24, Sipke7, Halbe1) werd geboren op 24 november 1794 in Grootegast en is overleden op 4 februari 1838 in Lutjegast op 43-jarige leeftijd. Krijnje was ook bekend als Crienje.

Krijnje trouwde met Lammert Jacobs Kasemier,97 zoon van Jacob Lammerts Kasemier en Anje Reinders de Vries, op 18 juli 1822 in Grootegast. Lammert werd geboren op 9 november 1791 in Grootegast en is overleden op 14 juli 1847 in Lutjegast98 op 55-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: De aangifte van zijn overlijden werd gedaan door Jacob Hotzes Schripsema, 31, dagloner te Lutjegast.

Bijzonderheden

• Beroep: kastelein en pachter van de klapbrug, Eibersburen, Grijpskerk.

• Volkstelling: 1 januari 1830, Grootegast. 99

Kinderen uit dit huwelijk

   94 M    i. Jan Lammerts Kasemier werd geboren op 3 juni 1825 in Lutjegast en is overleden op 18 september 1883 in Lutjegast op 58-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Geertje Harms Hoeksema, dochter van Harm Jans Hoeksema en Sietje Tammes, op 8 april 1850 in Grootegast. Geertje werd geboren in 1814-1815 in Niebert en is overleden vσσr 13 mei 1865.

Jan trouwde vervolgens met Ankje Hovinga, dochter van Bralt Pieters Hovinga en Trientje Wijbes Hazenberg,100 op 13 mei 1865 in Grootegast. Ankje werd geboren op 5 september 1819 in Sebaldeburen en is overleden op 13 augustus 1870 in Lutjegast op 50-jarige leeftijd.

   95 M    ii. Jakob Lammerts Kasemier werd geboren in 1826 in Lutjegast en is overleden op 28 juni 1854 in Grootegast op 28-jarige leeftijd.

57. Diewerke Halbes Schripsema (Halbe Duirts26, Duirt9, Halbe1) werd gedoopt op 5 mei 1791 in Sebaldeburen en is overleden op 15 april 1827 in Den Ham op 35-jarige leeftijd. Diewerke was ook bekend als Diewerke Halbes Zuidema.101

Diewerke had een relatie met NN.

Kinderen uit deze relatie

   96 V    i. Nieske werd gedoopt op 12 augustus 1810 in Grootegast.

Notitie bij de doop: "... in onecht, moeder d.v. Halbe Duurts en Jeichien Arends, op 't Dorp".
Waarschijnlijk had hier gezegd moeten zijn dat Jeichien Arends de stiefmoeder is van Diewerke. Haar echte moeder was vermoedelijk Jantje Jannes, de eerste vrouw van Halbe Duurts.

+ 97 V    ii. Nieske Schripsema Zuidema 102 werd geboren op 8 juli 1811 in Lutjegast en is overleden op 23 december 1878 in Grootegast103 op 67-jarige leeftijd.

Diewerke trouwde met Gerrit Cornelis Zuidema,104 zoon van Kornelis Gerrits Zuidema en Aaltje Hindriks, op 24 januari 1819 in Zuidhorn. Gerrit werd geboren op 15 januari 1794 in Hoogkerk en is overleden op 30 april 1837 in Aduard op 43-jarige leeftijd.

Bijzonderheden

• Beroep: arbeider, Den Ham.

Kind uit dit huwelijk

+ 98 M    i. Kornelis Zuidema werd geboren in 1819-1820 in Zuidhorn en is overleden op 4 juli 1890 in Zuidhorn op 71-jarige leeftijd.

58. Jannes Halbes Helmhold 79 (Halbe Duirts26, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 7 april 1795 in Grootegast, werd gedoopt op 10 mei 1795 in Grootegast en is overleden op 30 januari 1836 in Groningen op 40-jarige leeftijd.

De naam Helmhold is wellicht een eerbetoon aan de familienaam van Jannes' moeder Jantje Jannes. Haar broers en zusters dragen die achternaam, maar bij Jantje Jannes is de naam Helmhold niet aangetroffen.

Bijzonderheden

• Beroep: arbeider en boerenknecht.

Jannes had een relatie met Trijntje Jans Koning, dochter van Jan Ernst Koning en Janna Hindriks Wesveld, ____________.105 Huwelijksstatus: ongetrouwd. Trijntje werd geboren op 6 januari 1796 in Veendam.

Bijzonderheden

• Beroep: arbeidster.

Kind uit deze relatie

   99 V    i. Jantje Jannes Koning (Helmhold) werd geboren op 12 februari 1821 in Nieuwe Pekela en is overleden op 27 december 1897 in Borger (Dr)106 op 76-jarige leeftijd.

Notitie bij de geboorte: "Jannes Halbes Helmholt, oud 25 jaren, arbeider van beroep, wonende in de Nieuwe Pekela, verklarende dat op maandag den twaalfden van den maand Februarij des jaar 1821 des voordemiddags om tien uur, in het huis getekend No. - uit hem declarant en Trijntje Jans een kind van 't vrouwelijk geslacht geboren is en waaraan hij verklaart de voornaam Jantje te willen geven".

Jantje komt meestal voor met de achternaam Koning.
In de overlijdensakte van haar dochter Annegien wordt Jantje echter aangeduid als Jantje Jans Helmhold en in de overlijdensakte van haar zoon Christiaan staat ze genoteerd als Jantje Hindriks Wiegman (de moeder van Jantje Jans Koning, Trijntje Jans Koning, was o.a. getrouwd geweest met Hindrik Wiegman).

Jantje trouwde met Otte Kristiaan Hekman, zoon van Christjaan Ottes Hekman en Marieke Jacobs van Leens, op 4 oktober 1838 in Wildervank. Otte werd geboren in 1814-1815 in Veendam.

Bijzonderheden

• Beroep: arbeider.

Jannes trouwde vervolgens met Jantje Hendriks Teisman, dochter van Hindrik Klaassens Teisman en Grietje Harms, op 5 april 1823 in Bedum. Jantje werd geboren op 28 februari 1802 in Zuidwolde en is overleden op 15 februari 1858 in Groningen op 55-jarige leeftijd.

Bijzonderheden

• Beroep: dienstmeid.

Kinderen uit dit huwelijk

   100 M    i. Hinderikus Helmholt werd geboren op 1 december 1823.

+ 101 V    ii. Jantje Helmholt werd geboren op 17 januari 1825 in Zuidwolde en is overleden op 15 mei 1867 in Groningen op 42-jarige leeftijd.

   102 V    iii. Grietje Helmholt werd geboren in december 1832 in Groningen en is overleden op 12 maart 1833 in Groningen.

   103 M    iv. Albertus Helmhold werd geboren in 1833-1834 in Groningen en is overleden op 21 maart 1857 in Groningen op 24-jarige leeftijd.

59. Auktje Halbes Schripsema (Halbe Duirts26, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 5 december 1797 in Doezum, werd gedoopt op 21 januari 1798 in Doezum en is overleden op 28 september 1831 in Feerwerd op 33-jarige leeftijd. Auktje was ook bekend als Autje Halbes Schripzema.

Notitie bij het overlijden: Waarschijnlijk verdronken 'in het zoogenaamde Nieuwe Canaal onder Feerwerd'.

Bijzonderheden

• Beroep: dagloonster, Feerwerd.

Auktje trouwde met Salomon Jans Zwartsenberg, zoon van Jan Derks Zwartsenberg en Grietje Klasens Salomons,107 op 15 april 1824 in Ezinge. Salomon werd geboren op 2 mei 1802 in Feerwerd, werd gedoopt op 23 mei 1802 in Feerwerd en is overleden vσσr 16 juli 1870 in Ezinge.

Bijzonderheden

• Beroep: dagloner, Ezinge.

• Militaire dienst: 1831.

Kinderen uit dit huwelijk

+ 104 M    i. Jan Salomon Zwartsenberg werd geboren op 28 oktober 1824 in Feerwerd en is overleden op 27 april 1881 in Obergum op 56-jarige leeftijd.

   105 M    ii. Halbe Salomons Zwartsenberg werd geboren in 1825-1826 in Feerwerd en is overleden op 15 november 1846 in Ezinge op 21-jarige leeftijd.

   106 V    iii. Grietje Salomons Zwartsenberg werd geboren in 1828-1829 in Feerwerd en is overleden op 15 december 1840 in Ezinge op 12-jarige leeftijd.

62. Duurtje Halbes Schripsema (Halbe Duirts26, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 29 juni 1812 in Doezum en is overleden op 19 februari 1891 in Roderveld (Dr)80 op 78-jarige leeftijd.

Duurtje trouwde met Gerrit Derks Doorn, zoon van Derk Gerrits Doorn en Annechje Harms, op 18 mei 1835 in Roden (Dr). Gerrit werd geboren op 26 maart 1797 in Norg (Dr) en is overleden op 4 november 1874 in Lieveren (Dr)108 op 77-jarige leeftijd.

Bijzonderheden

• Beroep: wever.

Kinderen uit dit huwelijk

   107 M    i. Derk Doorn werd geboren op 19 februari 1840 in Lieveren (Dr) en is overleden op 21 juni 1885 in Lieveren (Dr)109 op 45-jarige leeftijd.

Derk trouwde met Annechien Kruims, dochter van Jan Cornelis Kruims en Harmtien Derks Meyering, op 26 april 1879 in Roden (Dr). Annechien werd geboren op 24 februari 1853 in Lieveren (Dr) en is overleden op 23 november 1911 op 58-jarige leeftijd.

   108 M    ii. Harm Doorn werd geboren op 24 mei 1843 in Lieveren (Dr)110 en is overleden op 28 mei 1843 in Lieveren (Dr).

+ 109 V    iii. Annechien Doorn werd geboren op 25 oktober 1844 in Lieveren (Dr) en is overleden op 30 juni 1877 in Lieveren (Dr)108 op 32-jarige leeftijd.

63. Willem Hotzes Schripsema (Hotze Duurts28, Duirt9, Halbe1) werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 9 maart 1799 in Lutjegast en is overleden op 30 oktober 1883 in Burum (Fr) op 84-jarige leeftijd. Willem was ook bekend als Willem Hotzes Schripzema.

Bijzonderheden

• Beroep: boerenknecht (farm hand), Grijpskerk.

• Militaire dienst: 111

• Woonplaats: op nummer 42, 23 februari 1824, Grootegast.

• Getuige: als mede-erfgenaam aanwezig bij de openbare veiling van Hilmahuis, 10 januari 1829, Grijpskerk. 81

Willem trouwde met Geeske Pieters van der Molen, dochter van Pieter Louwes van der Molen en Jantje Riemers Spoelstra, op 22 januari 1824 in Grijpskerk. Geeske werd geboren op 19 januari 1798 in Burum (Fr), werd gedoopt op 4 februari 1798 in Burum (Fr) en is overleden op 1 februari 1884 in Burum (Fr) op 86-jarige leeftijd.

Bijzonderheden

• Beroep: dienstmaagd, Burum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk

   110 M    i. Hotze Willems Schripsema werd geboren op 21 februari 1824 in Grootegast112 en is overleden op 17 mei 1828 in Grootegast op 4-jarige leeftijd.

   111 M    ii. Pieter Willems Schripsema werd geboren op 21 februari 1824 in Grootegast en is overleden op 6 januari 1847 in De Waard, Grijpskerk op 22-jarige leeftijd.

   112 M    iii. Riemer Willems Schripsema werd geboren op 15 november 1826 in Grijpskerk104 en is overleden op 1 december 1826 in De Waard, Grijpskerk.

+ 113 V    iv. Grietje Willems Schripsema werd geboren op 23 juni 1829 in Zevenhuizen, Leek en is overleden op 28 oktober 1913 in Niehove op 84-jarige leeftijd.

+ 114 M    v. Hotze Willems Schripsema werd geboren op 23 februari 1832 in Munnekezijl (Fr), is overleden op 14 december 1869 in Schouwerzijl op 37-jarige leeftijd en werd begraven op 20 december 1869 in Schouwerzijl.

+ 115 M    vi. Riemer Willems Schripsema 113 werd geboren op 13 augustus 1834 in Grijpskerk en is overleden op 17 mei 1906 in De Waard, Grijpskerk op 71-jarige leeftijd.

+ 116 V    vii. Jantje Willems Schripsema werd geboren op 2 juli 1837 in De Waard, Grijpskerk, is overleden op 4 juli 1897 in Grand Rapids, MI, USA op 60-jarige leeftijd en werd begraven in Grand Rapids, MI, USA.

+ 117 M    viii. Doetze Willems Schripsema werd geboren op 21 mei 1840 in Lucaswolde, is overleden op 11 december 1913 in Lucas, MI, USA114 op 73-jarige leeftijd en werd begraven in 1913 in Richland Twp Cemetery, MI, USA.

64. Duurt Hotzes Schripsema (Hotze Duurts28, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 3 februari 1806 in Lutjegast, werd gedoopt op 23 februari 1806 in Lutjegast en is overleden op 25 juli 1838 in Burum (Fr) op 32-jarige leeftijd.

Bijzonderheden

• Beroep: boerenknecht (farm-hand), Grijpskerk.

• Getuige: als mede-erfgenaam aanwezig de bij openbare veiling van Hilmahuis, 10 januari 1829, Grijpskerk. 115

Duurt trouwde met Grietje Tjerks van der Brug, dochter van Tjerk Luitjens van der Brug 116 en Antje Sjoerds Dijkstra,117,118 op 17 april 1834 in Grijpskerk. Grietje werd geboren op 2 november 1812 in Burum (Fr) en is overleden op 9 november 1879 in Kollumerland (Fr) op 67-jarige leeftijd.

Bijzonderheden

• Beroep: arbeidster, Burum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk

   118 V    i. Antje Duurts Schripsema werd geboren op 7 augustus 1834 in Kollumerland (Fr)119 en is overleden op 18 mei 1893 in Kollumerland (Fr) op 58-jarige leeftijd. Antje was ook bekend als Antje Schripzema. Zij had geen relaties en had geen kinderen.

   119 M    ii. Hotze Duurts Schripsema werd geboren op 4 december 1835 in Kollumerland (Fr)120 en is overleden op 31 december 1835 in Achtkarspelen (Fr).

+ 120 V    iii. Grietje Duurts Schripsema werd geboren op 22 januari 1837 in Burum (Fr)121 en is overleden op 12 maart 1928 in Grand Rapids, MI, USA op 91-jarige leeftijd.

65. Bouke Hotzes Schripsema (Hotze Duurts28, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 7 november 1810, werd gedoopt op 2 december 1810 in Lutjegast, is overleden op 1 februari 1894 in Grand Rapids, MI, USA op 83-jarige leeftijd en werd begraven in Oak Hill Cemetery, Grand Rapids, MI, USA.

Bijzonderheden

• Beroep: boerenknecht (farm-hand) en arbeider (labourer), Kommerzijl.

• Volkstelling: (Census), 1 januari 1830, Grootegast. 122

• Getuige: getuige bij een geboorteaangifte (witness birth registration), 10 december 1850, Oldehove. 123

• Emigratie: 1881, Grand Rapids, MI, USA. 124

• Beroep: arbeider (labourer), Grand Rapids, MI, USA.

• Woonplaats: aan de N.S. Wealthy Avenue, 11 E. of Beech, 1889, Grand Rapids, MI, USA. 125

Bouke trouwde met Menstje Jans Steursma, dochter van Jan Romkes Steursma en IJtie Willems Kooij, op 2 juni 1838 in Grootegast. Menstje werd geboren op 2 november 1814 in Grijpskerk. Menstje was ook bekend als Menschtje Jans Stuursema.

Kinderen uit dit huwelijk

   121 V    i. Grietje Boukes Schripsema werd geboren in 1840-1841 in Visvliet en is overleden op 17 januari 1848 in Oldehove op 8-jarige leeftijd.

   122 V    ii. Jantje Boukes Schripsema werd geboren op 10 oktober 1843 in Oldehove en is overleden op 13 april 1862 in Kommerzijl op 18-jarige leeftijd.

+ 123 M    iii. Hodze Boukes Schripsema werd geboren op 26 september 1849 in Oldehove, is overleden in 1925 in Michigan, USA op 76-jarige leeftijd en werd begraven in 1925 in Grandville Cemetery, Wyoming Twp, MI, USA.126

   124 M    iv. Pieter Boukes Schripsema werd geboren op 16 december 1860 in Kommerzijl, is overleden op 7 juni 1892 in Grand Rapids, MI, USA127 op 31-jarige leeftijd en werd begraven op 7 juni 1892 in Oak Hill Cemetery, Grand Rapids, MI, USA.

66. Jacob Hotzes Schripsema (Hotze Duurts28, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 19 november 1815 in Grootegast en is overleden op 19 januari 1879 in Lutjegast op 63-jarige leeftijd. Jacob was ook bekend als Jakob Hotzes Schripzema.

Bijzonderheden

• Beroep: boerenknecht op Hilmahuis, Westerhorn, Grijpskerk.

Jacob trouwde met Janneke Wiersema, dochter van NN en Lumke Jacobs Veenstra, op 25 juni 1842 in Grijpskerk. Janneke werd geboren op 20 februari 1819 in Grootegast128 en is overleden op 6 september 1891 in Lutjegast op 72-jarige leeftijd.

Notitie bij de geboorte: "Natuurlijk kind, uit Lumke Jacobs, weduwe van wijlen Jan Oebles de Groot".

Notitie bij het overlijden: "Vader onbekend, moeder Lumke Jacobs Wiersema".

Bijzonderheden

• Beroep: dienstmeid, Lutjegast.

Kinderen uit dit huwelijk

+ 125 V    i. Grietje Schripsema werd geboren op 12 juli 1842 in Westerhorn, Grijpskerk en is overleden op 13 april 1932 in Grijpskerk op 89-jarige leeftijd.

   126 V    ii. Lumpke Jacobs Schripsema werd geboren op 1 november 1844 in De Waard, Grijpskerk en is overleden op 7 december 1844 in De Waard, Grijpskerk.

+ 127 M    iii. Hotze Jacobs Schripsema werd geboren op 10 december 1845 in Surhuizum (Fr)129 en is overleden op 11 september 1909 in Pieterzijl op 63-jarige leeftijd.

+ 128 M    iv. Willem Schripsema werd geboren op 9 oktober 1850 in Lutjegast, is overleden op 8 september 1911 in Grootegast op 60-jarige leeftijd en werd begraven in Lutjegast.

   129 V    v. Lumke Schripsema werd geboren op 9 oktober 1850 in Lutjegast104 en is overleden op 20 januari 1851 in Grootegast.

   130 V    vi. Lumke Schripsema werd geboren op 24 februari 1854 in Lutjegast104 en is overleden op 30 juli 1903 in Grootegast op 49-jarige leeftijd.

Lumke trouwde met Lourens van der Veen, zoon van Anne Louwes van der Veen en Geertje Helder, op 20 maart 1886 in Grootegast. Lourens werd geboren in 1858-1859 in Grootegast en is overleden op 25 december 1942 in Grootegast op 84-jarige leeftijd.

Bijzonderheden

• Beroep: wagenmaker.

+ 131 V    vii. Anje Schripsema werd geboren op 2 juni 1858 in Lutjegast.

   132 M    viii. Feike Schripsema werd geboren op 15 februari 1861 in Lutjegast. Feike was ook bekend als Feike Schripzema.

Feike trouwde met Sijtske Pauwels, dochter van Kornelis Pauwels en Sjoerdje Jans Dijkstra, op 28 maart 1889 in Zuidhorn. Sijtske werd geboren circa 1869 in Noordhorn.

Bijzonderheden

• Beroep: dienstbode, Noordhorn.

67. Jan Hotzes Schripsema (Hotze Duurts28, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 1 maart 1824 in Lutjegast en is overleden vσσr 1890 in USA.

Bijzonderheden

• Beroep: arbeider (labourer), Visvliet.

• Emigratie: mei 1873, Grand Rapids, MI, USA. 130,131,132,133,134

Jan trouwde met Pieterkje Kuipers, dochter van NN en Trijntje Willems Kuipers, op 14 januari 1852 in Grijpskerk. Pieterkje werd geboren op 6 december 1821 in Munnekezijl (Fr)135 en is overleden op 27 juni 1861 in Westerhorn, Grijpskerk op 39-jarige leeftijd.

Notitie bij de geboorte: Ze was een "natuurlijke dochter" (illegitimate daughter). In de huwelijksbijlagen van 14 Jan 1852 staat een officiele verklaring van Willem Pieters Kuipers, 52 jaar, arbeider te Munnekezijl, dat Trijntje Willems zijn dochter is en dat hij op de zesde dezes om 7 uur heeft geadsisteert bij de verlossing van Pieterkje.

Bijzonderheden

• Beroep: dienstmeid, Niezijl.

Kinderen uit dit huwelijk

+ 133 V    i. Sietske Schripsema 136 werd geboren op 12 augustus 1849 in Nederland en is overleden op 21 augustus 1928 in Grand Rapids, MI, USA op 79-jarige leeftijd.

   134 M    ii. Hotze Jans Schripsema werd geboren op 10 augustus 1852 in Westerhorn, Grijpskerk en is overleden op 5 oktober 1856 in Visvliet op 4-jarige leeftijd.

   135 V    iii. Marijke Schripsema werd geboren op 15 januari 1855 in Westerhorn, Grijpskerk en is overleden op 15 maart 1855 in Westerhorn, Grijpskerk.

+ 136 V    iv. Trijntje Jans Schripsema werd geboren op 20 september 1856 in Visvliet en is overleden in 1897-1898 in Highland Twp, MI, USA op 41-jarige leeftijd.

+ 137 M    v. Hotze Jans Schripsema werd geboren op 24 december 1860 in Oldehove, is overleden op 26 januari 1930 in Highland Twp, MI, USA op 69-jarige leeftijd en werd begraven in 1930 in Washington Park, Walker Twp, MI, USA.

Jan trouwde vervolgens met Teetske Riemers van der Molen, dochter van Riemer Pieters van der Molen en Fokje Jans Boersma, op 9 mei 1862 in Grijpskerk. Teetske werd geboren op 30 november 1820 in Grootegast en is overleden na 1890 in USA.

Bijzonderheden

• Beroep: arbeidster (labourer), Westerhorn, Grijpskerk.

• Emigratie: 1 mei 1873, Grand Rapids, MI, USA. 137,138

• Woonplaats: aan de N.S. Baxter 6 E. of S. East, 1889, Grand Rapids, MI, USA. 139

Kind uit dit huwelijk

   138 M    i. Riemer Schripsema werd geboren op 25 juli 1863 in Westerhorn, Grijpskerk en is overleden op 30 juli 1863 in Westerhorn, Grijpskerk.

70. Itje Jacobs Schripsema (Jakob Duirts29, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 29 juli 1807 in Fransum en is overleden op 12 november 1851 in Aduard op 44-jarige leeftijd. Itje was ook bekend als Ytje Jakobs Schripsema.

Ongehuwde moeder van Rolina Niessiena Schripsema.

Bijzonderheden

• Beroep: dienstmeid.

Itje trouwde met iemand.

Zij had een kind

+ 139 V    i. Rolina Niesiena Schripsema werd geboren in 1841-1842 in Hoogemeeden, Aduard en is overleden op 25 mei 1922 in Leeuwarden op 81-jarige leeftijd.

72. Gerrit Olthof Schripsema 86 (Jakob Duirts29, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 14 februari 1811 in Fransum, werd gedoopt op 3 maart 1811 in Fransum en is overleden op 15 februari 1886 in Aduard op 75-jarige leeftijd.

Bijzonderheden

• Beroep: boerenknecht, Aduard.

Gerrit trouwde met Martje Jans Kersaan, dochter van Jan Kornelis Kersaan 140 en Mettje Jans de Noord, op 16 augustus 1838 in Aduard. Martje werd geboren in 1813 in Garnwerd, werd gedoopt op 27 april 1813 in Ezinge en is overleden op 25 november 1872 in Aduard op 59-jarige leeftijd. Martje was ook bekend als Mertje Jans Karsaan.

Kinderen uit dit huwelijk

+ 140 V    i. Johanna Schripsema werd geboren op 1 februari 1839 in Aduard en is overleden op 30 juni 1911 in Arnhem op 72-jarige leeftijd.

+ 141 V    ii. Mina Roliena Schripsema 104 werd geboren op 5 maart 1841 in Den Ham en is overleden op 1 februari 1911 in Groningen op 69-jarige leeftijd.

+ 142 V    iii. Roelfke Schripsema werd geboren op 17 september 1845 in Aduard104 en is overleden op 14 februari 1910 in Middelbert op 64-jarige leeftijd.

73. Durandus Jacobs Schripsema (Jakob Duirts29, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 22 maart 1813 in Aduard en is overleden op 5 augustus 1875 in Garnwerd op 62-jarige leeftijd. Durandus was ook bekend als Duurt Schripsema.

Bijzonderheden

• Beroep: boereknecht, dagloner, 24 mei 1844.

• Volkstelling: 1839, Winsum.

Durandus trouwde met Reina Geerts de Wit, dochter van Geert Abels Wit en Frouwke Heeres Wierdema, op 24 mei 1844 in Ezinge. Reina werd geboren op 28 mei 1818 in Adorp en is overleden op 12 mei 1875 in Ezinge op 56-jarige leeftijd.

Bijzonderheden

• Beroep: dienstmeid, 24 mei 1844.

Kinderen uit dit huwelijk

+ 143 V    i. Frouke Schripsema werd geboren op 18 maart 1845 in Garnwerd, is overleden op 5 oktober 1925 op 80-jarige leeftijd en werd begraven in oktober 1925 in Zuidhorn.

+ 144 M    ii. Jacob Schripsema 141 werd geboren in 1847-1848 in Garnwerd en is overleden op 31 juli 1939 in Appingedam op 92-jarige leeftijd.

+ 145 M    iii. Geert Schripsema werd geboren op 15 december 1850 in Garnwerd, is overleden op 6 maart 1922 in Noordhorn op 71-jarige leeftijd en werd begraven in Noordhorn.

   146 V    iv. Roelfke Schripsema werd geboren in 1853-1854 in Garnwerd en is overleden op 8 juli 1859 in Garnwerd op 6-jarige leeftijd.

+ 147 V    v. Roelfke Schripsema werd geboren in 1865-1866 in Garnwerd.

74. Luitje Jacobs Schripsema (Jakob Duirts29, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 22 juni 1815 in Aduard en is overleden op 15 oktober 1864 in Zuidhorn op 49-jarige leeftijd.

Bijzonderheden

• Beroep: arbeider, werkman, Zuidhorn.

Luitje trouwde met Aafke Fridsers de Wit, dochter van Fridser Cornelis de Wit en Aafke Geerts Dinkla, op 11 augustus 1842 in Zuidhorn. Aafke werd geboren op 8 augustus 1815 in Zuidhorn en is overleden op 26 juli 1860 in Zuidhorn op 44-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

+ 148 M    i. Jacob Schripsema werd geboren op 10 oktober 1842 in Zuidhorn, is overleden op 3 april 1931 in Groningen op 88-jarige leeftijd en werd begraven in Zuidhorn.

+ 149 M    ii. Fridser Schripsema werd geboren op 10 december 1843 in Zuidhorn, is overleden op 12 februari 1922 in Zuidhorn op 78-jarige leeftijd en werd begraven in Zuidhorn.

+ 150 V    iii. Aafke Schripsema werd geboren op 21 januari 1850 in Zuidhorn en is overleden op 7 mei 1925 in Groningen op 75-jarige leeftijd.

   151 M    iv. Geert Schripsema werd geboren op 16 december 1852 in Zuidhorn.

Luitje trouwde vervolgens met Helena Abrahams Harsema, dochter van Abraham Davids Hartzema en Riemke Gerrits,142 op 30 december 1862 in Zuidhorn. Helena werd geboren op 27 januari 1818 in Ezinge en is overleden op 19 december 1881 in Zuidhorn op 63-jarige leeftijd.

Bijzonderheden

• Woonplaats: Zuidhorn.

75. Jan Jacobs Schripsema (Jakob Duirts29, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 9 mei 1817 in Aduard, is overleden op 5 juli 1900 in Grand Rapids, MI, USA op 83-jarige leeftijd en werd begraven in 1900 in Greenwood Cemetery, Walker Twp, MI, USA. Jan was ook bekend als Jan Schripsma.

Bijzonderheden

• Militaire dienst:

• Beroep: arbeider (day labourer), 1855, Ezinge.

• Emigratie: 1876-1883, USA. 143

Jan trouwde met Trijntje Jurjens van Dellen, dochter van Jurjen Geerts van Dellen 144,145 en Grietje Jakobs Stob, op 18 mei 1843 in Dorkwerd. Trijntje werd geboren op 19 februari 1814 in Oldehove en is overleden op 31 oktober 1864 in Fransum op 50-jarige leeftijd. Trijntje was ook bekend als Trijntje Jurjens van Delden.146

Bijzonderheden

• Beroep: arbeidster, Zuidhorn.

Kinderen uit dit huwelijk

   152 M    i. Jurrien Schripsema werd geboren op 26 september 1843 in Dorkwerd147 en is overleden vσσr 1883.

Notitie bij de geboorte: In de akte staat: Hoogkerk.

Jurrien trouwde met Aaltje Kuizema, dochter van Duurt Gaaikes Kuizema en Anje Berends Woldijk, op 14 mei 1870 in Ezinge. Aaltje werd geboren op 13 juni 1845 in Noordhorn.148

Bijzonderheden

• Beroep: boeremeid.

+ 153 V    ii. Roelina Schripsema werd geboren op 9 maart 1847 in Zuidhorn en is overleden op 9 augustus 1921 in USA op 74-jarige leeftijd.

+ 154 M    iii. Jacob Jans Schripsema werd geboren op 4 december 1849 in Zuidhorn en is overleden op 28 april 1910 in Obergum op 60-jarige leeftijd.

+ 155 M    iv. Geert George Scripsema werd geboren op 15 december 1852 in Zuidhorn, is overleden op 2 maart 1928 in Grand Rapids, MI, USA149 op 75-jarige leeftijd en werd begraven op 8 maart 1928 in Oak Hill Cemetery, Grand Rapids, MI, USA.

+ 156 M    v. Gerrit Schripsema werd geboren op 4 april 1855 in Zuidhorn en is overleden op 4 januari 1932 op 76-jarige leeftijd.

   157 M    vi. Duurt Schripsema werd geboren op 31 januari 1858 in Zuidhorn en is overleden op 19 april 1860 in Zuidhorn op 2-jarige leeftijd.

   158 M    vii. Albert Schripsema werd geboren op 4 februari 1863 en is overleden op 11 juli 1883 in New York, USA op 20-jarige leeftijd.

76. Neiske Jacobs Schripsema (Jakob Duirts29, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 13 mei 1819 in Aduard en is overleden op 17 april 1894 in Aduard op 74-jarige leeftijd.

Neiske trouwde met Rudolf van der Berg, zoon van Gerhardus van den Berg en Jantje Hindriks Ruiter,150 op 16 juli 1862 in Aduard. Rudolf werd geboren in 1814-1815 in Dorkwerd en is overleden op 7 januari 1897 in Groningen op 83-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Bij de aangifte te Aduard staat: "elders overleden".

Bijzonderheden

• Beroep: kleermaker.

Kind uit dit huwelijk

   159 V    i. Johanna Geertruida van den Berg werd geboren circa 1863 in Aduard en is overleden op 25 juni 1883 in Aduard ongeveer 20 jaar oud.

77. Jacob Jacobs Schripsema (Jakob Duirts29, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 7 juni 1821 in Aduard en is overleden op 5 augustus 1886 in Noordhorn op 65-jarige leeftijd.

Bijzonderheden

• Rechtszaak: 6 november 1846, Groningen. 151

• Beroep: arbeider.

Jacob trouwde met Antje Willems Dijk, dochter van Willem Johannes Dijk en Harmina Willems de Waard, op 12 mei 1853 in Zuidhorn. Antje werd geboren op 10 juni 1813 in Oldehove en is overleden op 13 februari 1883 in Noordhorn op 69-jarige leeftijd.

Bijzonderheden

• Beroep: winkeliersche, Oldehove.

• Woonplaats: Noordhorn.

Kind uit dit huwelijk

   160 V    i. Harmina Schripsema werd geboren op 29 september 1854 in Zuidhorn en is overleden op 31 oktober 1861 in Noordhorn op 7-jarige leeftijd.

78. Pieter Jacobs Schripsema (Jakob Duirts29, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 27 oktober 1823 in Aduard en is overleden op 21 oktober 1911 in Groningen op 87-jarige leeftijd.

Bijzonderheden

• Beroep: pelmolenaarsknecht, wegwerker, Hoogkerk.

• Rechtszaak: 24 november 1865, Zuidhorn. 152

Pieter trouwde met Jantje Hendriks de Goed, dochter van Hendrik Pieters de Goed en Beiske Jans Tempel, op 19 mei 1850 in Zuidhorn. Jantje werd geboren in 1816-1817 in Hoogkerk en is overleden op 1 november 1892 in Ezinge op 76-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Bij de aangifte van haar overlijden zijn de ouders niet bekend.


Kinderen uit dit huwelijk

+ 161 V    i. Roelfke Schripsema werd geboren op 26 februari 1851 in Hoogkerk.

+ 162 M    ii. Hendrik Schripsema werd geboren op 29 april 1852 in Hoogkerk en is overleden op 1 mei 1918 in Groningen op 66-jarige leeftijd.

   163 V    iii. Beiske Schripsema werd geboren op 11 november 1854 in Groningen en is overleden op 30 oktober 1859 in Aduard op 4-jarige leeftijd.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 29 februari 2016 met Legacy 8.0 van Millennia