Nakomelingen van Cornelis Jansen & Alijt Drewesvorige  Derde generatie  Volgende


7. Cornelis Onnes (Onne2, Cornelis1) is overleden circa 1708. Cornelis was ook bekend als Cornelis Onnens.4

Notitie bij de geboorte: De plaats van zijn geboorte is onbekend, maar bij zijn eerste huwelijk kwam hij van Garnwerd.

Bijzonderheden:

• Hij was op 11 september 1685 lidmaat te Garnwerd. "... tot Ledematen Aengenomen dese navolgende persoenen [...]
Cornelis Onnes van Garnwert". Uit de lidmatenlijst blijkt dat hij later de volgende personen onderdak bood: "Den 16 junij [1692] tot Ledematen aangenomen [...] Wemeltien Tijmens woonende met Cornelis Onnes. Den 6 junij [1694] tot Ledematen aangenomen [...] Geert Hindricks van Tolbert wonende met Cornelis Onnes. Den 15 7b [1700] tot Ledematen angenomen [...] Martien Roelefs van Garnwert wonende met Cornelis Onnes". Hierna wordt Cornelis Onnes niet meer genoemd in de lidmatenlijst van Garnwerd.

• In 1689 was hij Provinciemeijer te Garnwerd. 5 "... 1632 Cornelis Jansen en Alijt gebr: 46 gra: met nog 10 gra: en 16 gra:
Ao:1652 de soon Onne Cornelis en Hilletie
Ao:1689 Cornelis Onnes en Witske
Ao:1708 Carst Hijlkes en Hille".

• Hij was tussen 23 december 1694 en 1695 diaken te Garnwerd.

Cornelis trouwde met Wijtske Eijsses op 24 november 1687 in Garnwerd. Wijtske was ook bekend als Witske Eijses.

Notitie bij het onderzoek: Zou er een relatie zijn met Enne Eijsses en Eijsse Luitjens?

Bijzonderheden:

• Zij was op 8 december 1687 lidmaat te Garnwerd. "... den 8 dito [10b 1687] Wijtske Eijses van Lege Mieden huijsvrouw van Cornelis Onnes met Attestatie tot Ledemaet angenoomen".

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 9 V    i. Hilje Cornelis werd gedoopt op 25 november 1688 in Garnwerd en is overleden vσσr 21 januari 1720.

+ 10 M    ii. Onno Cornelis werd gedoopt op 24 augustus 1690 in Garnwerd.

Cornelis trouwde vervolgens met Jantien Cornelis, dochter van Cornelis Jansen en Jantien Jans Bennema, op 16 september 1694 in Oostum. Jantien werd gedoopt op 17 augustus 1673 in Noordhorn.

Notitie bij het huwelijk: "Cornelis Onnes, van Garnwerd & Jantien Cornelis, van Noordhorn". 6

Huwelijk:

• Zij kondigden hun huwelijk aan op 9 september 1694 te Noordhorn. "Cornelis Onnes, van Garnwerd & Jantjen Cornelis, van Noordhorn".

Bijzonderheden:

• Kerkelijke zaken: 23 september 1694, Garnwerd. "... Den 23 7b [1694] tot het Avontmaal angenomen [...] Reenje Geerts van Esinge woonende met Cornelis Onnes en Jantien Cornelis van Northorm, huijsvrouwe van Cornelis Onnes". Zij waren precies een week daarvoor getrouwd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 11 V    i. Wijtske Cornelis werd gedoopt op 1 december 1695 in Garnwerd en is overleden na 13 mei 1763.

   12 M    ii. Cornelis Jansen werd gedoopt op 16 januari 1698 in Garnwerd. Cornelis was ook bekend als Cornelis Jansen Cornelis.

   13 M    iii. Cornelis Cornelis werd gedoopt op 12 februari 1699 in Garnwerd.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 30 maart 2015 met Legacy 7.5 van Millennia