Nakomelingen van Cornelis Jansen & Alijt Drewes


Eerste generatie  Volgende1. Cornelis Jansen is overleden op 25 december 1649 in Garnwerd.1

Notitie bij het overlijden: "... 1649 25 op kersdagh 's morgens Cornellis Jansens".

Mogelijk is hij de stamvader aller Duisterwinkels. De drie hierna volgende generaties berusten voor een deel op een vermelding in Spanheims Lijst van Provinciemeiers. Daarin wordt Cornelis Jansen's grondgebruik in 1632 genoemd, gevolgd door dat van zijn nakomelingen. De daaropvolgende 4e generatie wordt dan gevormd door de broer van Hille, Onno Cornelis, van wie niet duidelijk is hoe lang hij leefde en of hij trouwde. Er bestaan slechts enkele aanwijzingen dat hij de vader kan zijn van Cornelis Onnes, alias Kornelis Kornelis [de eerste die als een Duisterwinkel voorkomt].

Bijzonderheden:

Hij was op 12 januari 1627 lidmaat te Garnwerd. "... Cornellis Jansen toe Garnwert (12-01-1627) ".

In 1632 was hij Provinciemeijer te Garnwerd. 2 "... Cornelis Jansen en Alijt gebr: 46 gra: met nog 10 gra: en 16 gra:
Ao:1652 de soon Onne Cornelis en Hilletie
Ao:1689 Cornelis Onnes en Witske
Ao:1708 Carst Hijlkes en Hille".

Cornelis trouwde met Alijt Drewes vr 1624. Alijt is overleden op 26 maart 1642 in Garnwerd.1

Notitie bij het huwelijk: Een huwelijksdatum is niet te vinden, de DTB-boeken van Garnwerd beginnen pas in 1624.

Notitie bij het overlijden: "... Alyt de huisvr van Cornellis Janssen".

Door haar vermelding als lidmaat te Garnwerd weten we haar patroniem.

Bijzonderheden:

Zij was op 2 oktober 1629 lidmaat te Garnwerd. "... Alijt Drewes huisf. van Cornellis Janses".

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 2 M    i. Onne Cornelis werd geboren vr 1624 en is overleden circa 1689.

   3 V    ii. Dewer Cornelis werd gedoopt op 10 april 1625 in Garnwerd.

Notitie bij de doop: Haar vader staat genoteerd als Cornelis Janssen. Moeder werd niet vermeld.

   4 M    iii. Cornelis Cornelis werd gedoopt op 8 april 1627 in Garnwerd.

Notitie bij de doop: Zijn vader staat genoteerd als Cornelis Janssen. Moeder werd niet vermeld.

Notitie bij het onderzoek: In een digitale transcriptie schijnt te staan dat kind Cornelis uit 1627 een dochter is...

   5 M    iv. NN Cornelis werd geboren circa 1630 in Garnwerd en is overleden op 3 december 1630 in Garnwerd.

   6 V    v. Cornelliske Cornelis werd gedoopt op 6 maart 1633 in Garnwerd.

Notitie bij de doop: Haar vader staat genoteerd als Cornelis Jans. Moeder werd niet vermeld.

Cornelis trouwde vervolgens met Abele Arends.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 30 maart 2015 met Legacy 7.5 van Millennia