Nakomelingen van Cornelis Jansen & Alijt Drewes


Bronnen


1 Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, overlijdensregister van Garnwerd en Oostum 1624-1651.

2 Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Garwert Aduard Fol 64 (279.3 ). 1632. NB Volgens Ubbens (Gruoninga 2004) had Cornelis Jansen de 46 grazen te Garnwerd in 1619 overgenomen van Onne Jacobs.
Gezien zijn eigen patroniem Jansen, was dit niet zijn vader. Toch komt de naam Onne enkele malen voor in zijn nageslacht.

3 Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Garwert Aduard Fol 64 (279.3). 1652. NB Onne Cornelis volgde zijn overleden vader niet onmiddellijk op als meijer. Zou zijn stiefmoeder Abele Arends de zaken tot 1652 hebben waargenomen? Of werd de opvolging in 1652 (met Hilletie) pas twee jaar na Cornelis' dood door Spanheim ingeschreven?.

4 DTB Boeken Provincie Groningen, Garnwerd 85 c 1694-09-16. Cornelis Onnens, van Garnwerd X Jantien Cornelis van Noordhorn.

5 Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Garwert Aduard 279.3 Fol 64. 1689.

6 Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2004, p 97 U.M. Ubbens. Komende van Garnwerd bij tweede huwelijk.

7 Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Hijlckes, Kars, v Garnwerd Garnw 86 c 1720-01-21 Bolt, Roelfcke J, v Hoogerneeden
Hijlkes, Kars, v Garnwerd Garnw 86 c 1744-02-23 Jans, Swaantje, v Garnwerd
Hijlkes, Karst, v Garnwerd Garnw 86 c 1707-07-24 Cornelis, Hillie, v Garnwerd
Hijlkes, Karst, v Garnwerd Garnw 86 c 1725-05-21 Barthelts, Trijnje, v Oostum
(Op Bolt en op Swaanje Jans geen kinderen gevonden).

8 Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Garwert Aduard Fol 64 Wester Quarteir 279.3. 1708, 1721.

9 Rechterlijke Archieven Groningen, Gerecht van Aduard Tn 735 Inv 154.

10 Lijst der dooden tot Eenrum, 3 december 1781.

11 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. Bij het overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in Ulrum, 1832, werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk. Daar is echter geen spoor van te vinden.

12 DTB Boeken Provincie Groningen, Garnwerd, huwelijken. 9 juli 1713.

13 A.G. Kuiper-Wieringa, De Familie Wierenga / Wieringa (Knoop, Haren, 1970/1984), 2e druk p 495. 7 juli 1713.

14 Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 19.

15 Rechterlijke Archieven Groningen, HC Ulrum Tn 734 Inv 344. 19 februari 1762

Cornellis Jans x Aaltjen Cleveringa
Getuigen aan bruidegomszijde: Berent Pieters x Grietje Jans swager en zuster, Roelfke Jans en Nieske Jans zusters, Trijnje Cars moei
Aan bruidszijde: Derk Cleveringa x Anje Clasen vader en stiefmoeder, Berent Cleveringa x Trijntje Hartzma broer en aang. zuster, Harm Cleveringa broer, Wibbe Sijwerts x Trijntjen Cleveringa zwager en zuster, Duirke Cleveringa x Albert Hazekamp zuster en zwager, Hijktjen Cleveringa zuster.

16 K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1137. "... Emke Kornelis Duisterwinkel (geboren en overleden te Grijpskerk), dochter van Kornelis Onnes Duisterwinkel & Enje Gosseling.

17 Theodorus Beckeringh, Kaart of Landtafereel der Provincie van Groningen en Ommelanden... (1781), Fragment Westerkwartier.

18 K. ter Laan, Groninger Encyclopedie, p 165. Duisterwinkel, gehucht ten noorden van Garnwerd, gemeente Ezinge. HS: De naam Duisterwinckel komt verder nog voor op de kaart van Ludolph Tjarda van Starkenborgh (ca. 1690), in de Aardrijkskundige woordenboeken van Van der Aa (1849) en van Pott (1913). Dr. de Vries zegt in Groninger Plaatsnamen (1946) dat "de naam 'duistere hoek' schijnt te hebben betekent, maar of dat inderdaad het geval is, zal wel niet meer zijn op te sporen".

19 Jaap Duisterwinkel, Apeldoorn, Notities, Brief. Meerten Duisterwinkel Gzn schrijft (voorjaar 1961): Deze naam is al verscheidene eeuwen oud. Een zes- of zeven honderd jaar geleden werd deze naam door de schippers die de Hunze (nu het Reitdiep) bevoeren, gegeven aan een scherpe bocht met vele en hoge bomen rondom een drietal gebouwen, waarvan althans een een boerderij was. Op een oude kaart van de Provincie Groningen uit het jaar 1700 staat onder de gemeente Winsum reeds de naam Duisterwinkel (duistere hoek) vermeld. NB Verder heeft Meerten uit de overlevering van Marten Duisterwinkel (1816-1897) begrepen dat diens vader Kornelis Martenszoon zou heten en dat deze zich in 1811 zou hebben getooid met de naam Duisterwinkel, omdat dat de naam van zijn boerderij was. Dit familieverhaal berust echter niet op feiten.

20 Reid van der Leij, Notities, 14 oktober 1714

Er is een Enneke Jans, geboren op 14 oktober 1714 te Lutjegast, als dochter van Jan Wennekes (Wenckers) van Grootegast, chercher te Lutjegast en Imke Mennes van Appingedam. HS: Deze aanname is nog niet geverifieerd. Het is aan de ene kant wel aannemelijk, omdat Enneke haar dochter Emke heeft genoemd, maar aan de andere kant is Enneke al behoorlijk op leeftijd (39 en 44) als ze haar kinderen krijgt...

21 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij het overlijden van haar dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in 1832 werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

22 DTB Boeken Provincie Groningen, Niezijl, huwelijken. 29 november 1749

Huwelijksaankondiging in Niezijl tussen Cornelis Onnes en Enneke Jans (beiden te Grijpskerk).

23 DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, huwelijken. december 1749

Huwelijksaankondiging in Grijpskerk tussen Cnelis Oenes en Enneke Jans.

24 R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 244.

25 K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1325 IX.327.3 en p 1137. Hier staat dat Emke Kornelis Duisterwinkel (geboren en overleden te Grijpskerk) een dochter is van Kornelis Onnes Duisterwinkel & Enje Gosseling. NB
Zij heeft volgens haar huwelijkscontract een volle broer, Cornellis Cornellis. Dat zal Cornelis Cornelis Duisterwinkel zijn, wiens ouders bij zijn overlijden Kornelis Kornelis & Enneke Jans worden genoemd.

26 DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, dopen. In de DTB van Grijpskerk is geen doop te vinden.

27 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

28 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 28 juni 1822.

29 Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 19. 20-11-1778.

30 Menne Glas, Website, Zoutkamper families.

31 Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail.

32 Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 20.

33 Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. 1791.

34 Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Feerwerd p 35. 16 april 1812.

35 Rechterlijke Archieven Groningen, HC LXI d 13 fol 233. 7 januari 1783.

36 Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities.

37 Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 21.

38 R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 71.

39 K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1325 IX.327.3.

40 Willem Nijboer, Website.

41 Rechterlijke Archieven Groningen, HC Tn 734 Inv 612 fol 168. 23 april 1784.

42 DTB Boeken Provincie Groningen, Vierhuizen, huwelijk. 16 mei 1784.

43 K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1137 VIII.1.

44 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, overlijdensakte. 1 april 1826.

45 Rechterlijke Archieven Groningen, HC Ezinge LXI d 10 fol 359. 13 mei 1763.

46 R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 198.

47 Rechterlijke Archieven Groningen, Zuidhorn Tn 735 Inv 16 fol 119. 8 februari 1791

[Vlakbij 8-2-1791 in Zuidhorn een Schuldbrief?]:.

48 Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2004 p 5 Ommelander meiers 1595-1803.

49 Rechterlijke Archieven Groningen, HC Feerwerd Tn 735 Inv 190 fol 341. 16 april 1763.

50 J. Delvigne, Vroeger in Middag, p 73.

51 Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Logboek IX.

52 Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 20 (R.A. LXIII g 3).

53 Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl), Douwe Douwes Parenteel. 31 maart 1795.

54 P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, Ezinge, p 583.

55 Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 9 april 1812.

56 Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Datum?.

57 Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Maarhuizen, boerderij Baatjeborg, p 504.

58 P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 611 Saaksum.

59 Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 22. Geboren op Baatjeborg.

60 Rechterlijke Archieven Groningen, Oldehove, Tn 735 Inv 302, fol. 79. 9 april 1794

Tot Dedigslieden zijn hier an en over geweest
aan Bruidegoms zijde Hindrik Franssen volle broeder, Menne Hindriks en Wijtske Franssen zwager en suster, Jantje Franssen volle suster, Abraham Hartsema en Bauke Franssen, zwager en suster Frans Ites neef.
aan kante van de Bruid Eelkje Doeijes volle moeder, Jan Fridses volle oom.

61 Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995.

62 Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Fred Reenders. Sjouwke vermeldt als hun oudste zoon: "Klaas Douwes van der SLOOT,
geboren te Warfhuizen, gedoopt op 06-07-1761 te Warfhuizen, overleden op 27-12-1815 te Maarslag op 54-jarige leeftijd".
Deze Klaas vind ik in het DTB Mensingeweer/Maarslag! De doop was niet in Warfhuizen maar vond plaats op 26-07-1761 in Mensingeweer /Maarslag met als opmerking over de ouders: "woonende bij Jacob Eckes in het neuwe huisje bij Jan Gaps heem." Is de doop zoals Sjouwke die vermeld misschien de geboorte?
Wat wel aardig is, is dat de genoemde Jacob Eckes (getrouwd met Antje
Hansen) waarschijnlijk een zwager was van Doewe Claassen (en Auke Hansen). Ik heb dit niet verder uitgezocht.

63 Jan Danhof, Notities, E-mail. Kwartierstaat van Wibbo Kornelis Hummelen.

64 Klaas Jans Beukema, Website, 26 maart 1840.

65 GenLias (http://www.genlias.nl), Oldehove.

66 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 17 maart 1823

Abel Iwema, 58, landbouwer, doet met Fridzer Jacobs van Weerden, 38, landbouwer, aangifte van het overlijden van Popke Tjeerts Duisterwinkel, 7 weken oud zoontje van Tjeert Kornelis Duisterwinkel en Tunniske Ekkes Rozema, arbeidslieden op de Hoogemeeden.

67 Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Oldehove, huwelijksbijlagen. 9 juni 1855.

68 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Zuidhorn. 8 december 1840.

69 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, geboorteakte. 15 april 1824.

70 Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 10 april 1812.

71 P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 584 Ezinge.

72 H. van Alteren, Apeldoorn, Website Hartsema/Hartzema.

73 Rechterlijke Archieven Groningen, Onderdendam Tn 735 Inv 1498 fol 246. 1807.

74 dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 80, 82. 1811

Huisnummer 44 te Winsum: 5 gras beklemd land onder Valkum, eigenaar de kerk van Wetsinge, beklemde meier Fokke Geerts. Op huisnummer 124 woont een Fokke Geerts Valkum, landbouwer, geb. 10-5-1771 en knecht Joost Geerts. In 1806 woonden er Sijbolt Jacobs, gebr. 27 gras, eigenaar wed. Jacob Gerrits. Gezien de geboortedatum moet dit een andere Fokke Geerts Valkum zijn.

75 Periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum., valkum.

76 Periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum., Maart 2004 negende jaargang nummer 1. Gebruiker van de boerderij Valkum.

Voor het jaar 1794 staat Cornelis Tjaards Westerwijk (uit Baflo?) als gebruiker te boek gesteld. Cornelis was in 1774 te Winsum gehuwd met Martje Frebus. In 1802 hertrouwde hij met Grietje Tonnis uit Winsum. In deze jaren verkoopt Cornelis Westerwijk o.a. de beklemming van het Falkumer land aan Fokke Geerts Falkum uit Uithuizermeeden, gehuwd met Geesje Jans, die in 1806 in het register van onroerend goed van Winsum als gebruikers van de plaats voorkomen. Het huisnummer is dan 129. Eigenaar is J.H. Zuilen van Nieveld.

77 Rechterlijke Archieven Groningen, HC Aduard. 27 juni 1791. Transcriptie: broer van Jaap Medema.

78 Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Garnwerd p 48. 22 april 1812.

79 Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl), Douwe Douwes Parenteel.

80 Volkstelling Grootegast 1830, Lutjegast, Westerhorn, huis 12. 1 januari 1830.

81 P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, Lutjegast, p 601. Frytum, Oldehove.

82 Cathy Bontekoe-Holwerda, USA, Notities.

83 Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl), E-mail.

84 GenLias (http://www.genlias.nl), Leens. 19 september 1883

Echtscheiding te Groningen.

85 R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), 244.

86 J.P.R. Duisterwinkel, Zevenaar, Notities.

87 Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Achtkarspelen, geboorteakte. 7 oktober 1894.

88 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Oldehove, huwelijksakte. 16 december 1867.

89 Grafsteeninscripties, Kommerzijl. Geboortedatum als 6-6-1852.

90 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Oldehove, huwelijksakte. 10 mei 1878.

91 Jaap Duisterwinkel, Apeldoorn, Notities, Parenteel. Alle kinderen overgenomen uit deze notitie.

92 H.S, Notities, Leeftijd 26 jaar bij emigratie in 1883 /// Age 26 at emigration in 1883.

93 LDS Familysearch.

94 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Middelstum, geboorteakte. 25 mei 1868.

95 Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, overlijdensakte. 30 december 1886.

96 Immigration Records: Dutch in America, 1800s, 1887.

97 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Oldehove, huwelijksakte. 5 april 1882.

98 Cathy Bontekoe-Holwerda, USA, Notities, Microfilm Roll: 449. Ship Manifest Number: 507. 24 april 1882.

99 Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 2 december 1858.

100 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grijpskerk, Dienstbodenregister. 13 juni 1878.

101 Cathy Bontekoe-Holwerda, USA, Notities, 24 april 1882.

102 Marten Pol, Winsum, De Familie Pol, p 9.

103 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853

Op grafsteen: geboren te Leegkerk.

104 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853.

105 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 12 mei 1873.

106 Wija Friso & Jurjen van der Kooi, Trijntje Soldaats en de Torenstraat (Profiel Uitgeverij, Bedum, juni 2001), p 83. De verhaaltjes van Trijntje Soldaats werden in 1804 door elfjarige Gerrit Arends Arends in een schriftje geschreven en later uit de nalatenschap van zijn dochter Eltje gerfd door Mw. E.J. Huizenga-Onnekes, die er 'Het boek van Trijntje Soldaats' van maakte in samenwerking met Ploeg-kunstenaars H.N. Werkman en Johan Dijkstra.

107 dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 80. 1811.

108 GenLias (http://www.genlias.nl), Baflo. Toegevoegd als zoon op grond van naam.

109 IJnte Botke, Die onder dezen grafzerk ligt (Stichting Oude Groninger Kerken), p 24-25. Trouwde met Roelf Eijes Torringa. Het moet een huwelijk uit liefde zijn geweest, want anders dan zijn voorvaderen trouwde Roelf Eijes een vrouw zonder geld. Het jonge paar woonde op Hayema. Daar stierf Itje in 1859 kort na de bevalling van haar achtste, doodgeboren kind. Hayemaheerd lag op Ewer, een hoogte ten westen van Zuurdijk.

110 IJnte Botke, Die onder dezen grafzerk ligt (Stichting Oude Groninger Kerken), p 16-17.

111 Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Registratienummer 1.199. Aangevraagd door Jaap Medema in 2013. Aanvrager stamt af van Claes Jacobs Schuiring.

112 Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl), Parenteel Douwe Douwes.

113 Volkstelling Grootegast 1830, Lutjegast, huis 60. 1 januari 1830.

114 Stad & Lande, Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen, Jr 15 nr 3 p 5. Lammert Berghuis, een 19e-eeuwse Groninger bakkersknecht die als dichter en beeldsnijder eindigde. Hij publiceerde o.a "Bloempjes mijner jeugd".

115 Wout Ritsema, Dalfsen, Notities.

116 Cathy Bontekoe-Holwerda, USA, Notities, Aanvullingen door Kees van Straten te Ulrum.

117 Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 434. Hier wordt hij abusievelijk de zoon van Aafke Duisterwinkel genoemd.

118 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, huwelijksbijlagen.

119 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Oldehove, huwelijksbijlagen. 16 december 1867.

120 Immigration Records: Dutch in America, 1800s, Microfilm Roll: 466, Ship M Nr: 640. 26 mei 1883.

121 Immigration Records: Dutch in America, 1800s, 1883.

122 Cathy Bontekoe-Holwerda, USA, Notities, Census 1930. 1930

Mary Dusteriwinkle, Grand Haven, Ottawa, MI, abt 1862, Netherlands, White, Head
Charles Dusteriwinkle, Grand Haven, Ottawa, MI, abt 1900, Son
John Dusteriwinkle, Grand Haven, Ottawa, MI, abt 1890, Son
*************************************************************
1910 Census

Name: Mertje Duisterwinkel
Age in 1910: 49
Estimated Birth Year: 1860
Home in 1910: 4-WD GRAND HAVEN, OTTAWA, Michigan
Race: White
Gender: Female
Series: T624
Roll: 670
Part: 2
Page: 153A
Year: 1910
Listed on the census is:
Ceaser, son, age 20 MI,
John, son, age 19 MI,
Henrika, dau, age 17 MI,
George, son, age 13 MI,
Geriet, son, age 12 MI,
Charlie, son, age 10 MI.

123 Immigration Records: Dutch in America, 1800s.

124 Ancestry.com (http://www.ancestry.com).

125 LDS Familysearch, AFN: RWXW-DB.

126 Ronald Vroon, Los Angeles, Information about Teuniske's children.

127 LDS Familysearch, AFN: RWXW-9S.

128 GenLias (http://www.genlias.nl), Grijpskerk. Grootouders ook vermeld.

129 Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 14 maart 1877.

130 Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 24 juni 1878.

131 Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 15 november 1880.

132 Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 11 november 1882.

133 Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 15 mei 1884.

134 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, huwelijksakte. 7 november 1885.

135 Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 9 mei 1887.

136 Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 9 december 1888.

137 Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 14 april 1890.

138 Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 12 februari 1892.

139 Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 8 mei 1893.

140 Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 31 oktober 1895.

141 Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 18 april 1899.

142 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, geboorteakte. 13 februari 1878.

143 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, geboorteakte. 26 maart 1888.

144 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 29 maart 1888.

145 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, geboorteakte. 15 juni 1889.

146 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, geboorteakte. 19 mei 1891.

147 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, geboorteakte. 14 november 1894.

148 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 3 juli 1895.

149 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, huwelijksakte. 27 augustus 1870

Antje wordt erkend bij het huwelijk van haar moeder.

150 Marten Pol, Notities (Newfoundland).

151 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, geboorteakte. 27 februari 1875.

152 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 15 juli 1878.

153 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, geboorteakte. 15 juli 1878.

154 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, geboorteakte. 9 februari 1880.

155 Grafsteeninscripties, 1 juni 1921?.

156 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, geboorteakte. 18 juli 1883.

157 Wija Friso & Jurjen van der Kooi, Trijntje Soldaats en de Torenstraat (Profiel Uitgeverij, Bedum, juni 2001), p 83.

158 R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 198.

159 Jan Nienhuis, Website Nienhuis Dijkhuis.

160 Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 434.

161 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Groningen, overlijdensakte. 17 juli 1912.

162 Marlyn DeVries, USA, Notities, E-mail.

163 H.S, Notities, There is no record in the Groninger Archieven for Marie de Vries being born in Kommerzijl (=Oldehove or Grijpskerk) in november 1893.

164 LDS Familysearch, AFN:RWXV-WR.

165 A.G. Kuiper-Wieringa, De Familie Wierenga / Wieringa (Knoop, Haren, 1970/1984).

166 Feije Feitsma en Dirk Piet Feitsma, Feitsma Familieboek (2004), Afstammeling van de Feitsma's en Wiersma's uit Kollumerland.

167 Gerald Kamps, Website.

168 Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, E-mail.

169 Feije Feitsma en Dirk Piet Feitsma, Feitsma Familieboek (2004), Afstammelinge van de Feitsma's en de Wiersma's uit Kollumerland.

170 Roots@Groningen v/h Huppeldepup (NVG afd. Groningen), Jr 12, 3, p 72-74.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 30 maart 2015 met Legacy 7.5 van Millennia